Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

13.   Politica industrială și piața internă

Volumul 039

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2002

L 317

1

 

 

32002R2056

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2056/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere (1)

3

2002

L 341

28

 

 

32002R2245

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2245/2002 al Comisiei din 21 octombrie 2002 privind normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 6/2002 al Consiliului privind desenele sau modelele industriale comunitare

14

2002

L 341

54

 

 

32002R2246

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2246/2002 al Comisiei din 16 decembrie 2002 privind taxele care trebuie plătite către Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci de comerț și desene și modele industriale) pentru înregistrarea desenelor sau a modelelor comunitare

40

2003

L 004

9

 

 

32003L0002

 

 

 

Directiva 2003/2/CE a Comisiei din 6 ianuarie 2003 referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea arsenicului (a zecea adaptare la progresul tehnic a Directivei 76/769/CEE a Consiliului) (1)

46

2003

L 004

12

 

 

32003L0003

 

 

 

Directiva 2003/3/CE a Comisiei din 6 ianuarie 2003 referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea colorantului albastru (a douăsprezecea adaptare la progresul tehnic a Directivei 76/769/CEE a Consiliului) (1)

49

2003

L 005

14

 

 

32003L0001

 

 

 

Directiva 2003/1/CE a Comisiei din 6 ianuarie 2003 de adaptare la progresul tehnic a anexei II la Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice (1)

53

2003

L 013

35

 

 

32003D0043

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 ianuarie 2003 de stabilire a claselor de performanță a comportării la foc pentru anumite produse pentru construcții [notificată cu numărul C(2002) 4807] (1)

56

2003

L 028

43

 

 

32003L0012

 

 

 

Directiva 2003/12/CE a Comisiei din 3 februarie 2003 de reclasificare a implanturilor mamare în cadrul Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale (1)

59

2003

L 035

28

 

 

32002L0088

 

 

 

Directiva 2002/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 decembrie 2002 de modificare a Directivei 97/68/CE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenite de la motoarele cu combustie internă care urmează să fie instalate pe mașinile fără destinație rutieră

61

2003

L 037

19

 

 

32002L0095

 

 

 

Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

115

2003

L 041

37

 

 

32003L0014

 

 

 

Directiva 2003/14/CE a Comisiei din 10 februarie 2003 de modificare a Directivei 91/321/CEE privind preparatele pentru sugari și preparatele de continuare (1)

120

2003

L 042

45

 

 

32003L0011

 

 

 

Directiva 2003/11/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 februarie 2003 de efectuare a celei de-a douăzeci și patra modificări a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (pentabromdifenil eter, octabromdifenil eter)

124

2003

L 046

24

 

 

32003L0016

 

 

 

Directiva 2003/16/CE a Comisiei din 19 februarie 2003 de adaptare la progresul tehnic a anexei III la Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice

127

2003

L 066

26

 

 

32003L0015

 

 

 

Directiva 2003/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 februarie 2003 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice (1)

128

2003

L 073

6

 

 

32003R0494

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 494/2003 al Comisiei din 18 martie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 297/95 al Consiliului privind taxele datorate Agenției Europene pentru Evaluarea Medicamentelor

138

2003

L 074

26

 

 

32003D0189

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 martie 2003 privind publicarea referinței standardului EN 613:2000 Aparate de încălzire cu convecție independente care utilizează combustibili gazoși în conformitate cu Directiva 90/396/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2003) 710] (1)

140

2003

L 074

28

 

 

32003D0190

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 martie 2003 privind publicarea referinței standardului EN 521:1998 Specificații pentru aparatele care funcționează exclusiv cu gaz petrolier lichefiat. Aparate portabile alimentate la presiunea vaporilor de gaz petrolier lichefiat, punctul 5.7.2.1, în conformitate cu Directiva 90/396/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2003) 711] (1)

142

2003

L 076

10

 

 

32003L0017

 

 

 

Directiva 2003/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 martie 2003 de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinelor și a motorinelor (1)

144

2003

L 079

6

 

 

32003L0019

 

 

 

Directiva 2003/19/CE a Comisiei din 21 martie 2003 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic, a Directivei 97/27/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind masele și dimensiunile anumitor categorii de autovehicule și ale remorcilor acestora (1)

154

2003

L 083

70

 

 

32003D0224

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 martie 2003 privind publicarea referinței standardului EN 1495:1997 Platforme de ridicare - Platforme elevatoare de lucru pe catarge, în conformitate cu Directiva 98/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2003) 831] (1)

162

2003

L 114

50

 

 

32003D0312

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 aprilie 2003 privind publicarea referinței standardelor referitoare la produse termoizolante, geotextile, sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor și plăci de ipsos, în conformitate cu Directiva 89/106/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2003) 1161] (1)

165

2003

L 123

42

 

 

32003L0030

 

 

 

Directiva 2003/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 mai 2003 de promovare a utilizării biocombustibililor și a altor combustibili regenerabili pentru transport

170

2003

L 126

34

 

 

32003L0040

 

 

 

Directiva 2003/40/CE a Comisiei din 16 mai 2003 de stabilire a listei, limitelor de concentrație și cerințelor de etichetare pentru constituenții apelor minerale naturale, precum și a condițiilor de utilizare a aerului îmbogățit cu ozon pentru apele minerale naturale și apele de izvor

175

2003

L 144

9

 

 

32003D0424

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 iunie 2003 de modificare a Deciziei 96/603/CE de stabilire a listei de produse care se încadrează în Clasele A Fără contribuție la foc prevăzută de Decizia 94/611/CE de punere în aplicare a articolului 20 din Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitoare la produsele pentru construcții [notificată cu numărul C(2003) 1673] (1)

181

2003

L 156

14

 

 

32003L0034

 

 

 

Directiva 2003/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de efectuare a celei de-a douăzeci și treia modificări a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (substanțe clasificate drept cancerigene, mutagene sau substanțe toxice pentru reproducere – c/m/r)

182

2003

L 156

26

 

 

32003L0036

 

 

 

Directiva 2003/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de efectuare a celei de-a douăzeci și cincea modificări a Directivei 76/769/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (substanțe clasificate drept cancerigene, mutagene sau substanțe toxice pentru reproducere – c/m/r) (1)

185

2003

L 159

1

 

 

32003R1084

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1084/2003 al Comisiei din 3 iunie 2003 privind examinarea modificării condițiilor unei autorizații de introducere pe piață eliberată pentru produsele medicamentoase de uz uman și veterinar de o autoritate competentă a unui stat membru (1)

190

2003

L 159

24

 

 

32003R1085

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1085/2003 al Comisiei din 3 iunie 2003 privind examinarea modificării condițiilor unei autorizații de introducere pe piață acordată pentru medicamentele de uz uman și veterinar care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CEE) nr. 2309/93 al Consiliului (1)

213

2003

L 159

46

 

 

32003L0063

 

 

 

Directiva 2003/63/CE a Comisiei din 25 iunie 2003 de modificare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase de uz uman (1)

235

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.


13/Volumul 039

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

1
/

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


Notă introductivă

În conformitate cu articolul 58 din Actul privind condițiile de aderare a Republicii Bulgaria și a României și adaptările la tratatele pe care se întemeiază Uniunea Europeană (JO L 157, 21.6.2005, p. 203), textele actelor instituțiilor și ale Băncii Centrale Europene adoptate înainte de data aderării, redactate de Consiliu sau Comisie ori de Banca Centrală Europeană în limbile bulgară și română sunt autentice, de la data aderării, în aceleași condiții ca și textele redactate în celelalte limbi oficiale ale Comunităților. Articolul menționat prevede, de asemenea, că textele se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene dacă și textele în limbile actuale au fost publicate.

În conformitate cu acest articol, prezenta ediție specială a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene se publică în limba română și conține textele actelor obligatorii cu aplicare generală. Prezenta ediție cuprinde actele adoptate din 1952 până la 31 decembrie 2006.

Textele care se publică sunt grupate în 20 de capitole, în funcție de clasificarea existentă în Repertoarul legislației comunitare în vigoare, după cum urmează:

01

Probleme generale, financiare și instituționale

02

Uniunea vamală și libera circulație a mărfurilor

03

Agricultură

04

Pescuit

05

Libera circulație a lucrătorilor și politica socială

06

Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii

07

Politica în domeniul transporturilor

08

Politica în domeniul concurenței

09

Impozitare

10

Politica economică și monetară și libera circulație a capitalurilor

11

Relații externe

12

Energie

13

Politica industrială și piața internă

14

Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale

15

Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății

16

Știință, informare și cultură

17

Legislația privind întreprinderile

18

Politica externă și de securitate comună

19

Spațiul de libertate, securitate și justiție

20

Europa cetățenilor

Repertoarul menționat, care se publică bianual în limbile oficiale ale Uniunii Europene, se va publica ulterior și în limba română, urmând a fi incluse trimiteri la prezenta ediție specială. Astfel, repertoarul poate fi utilizat și ca index al prezentei ediții speciale.

Actele publicate în prezenta ediție specială se publică, cu câteva excepții, în forma în care au fost publicate în Jurnalul Oficial în limbile originare. Prin urmare, la utilizarea prezentei ediții speciale trebuie luate în considerare modificările ulterioare sau adaptările ori derogările adoptate de instituții sau de Banca Centrală Europeană ori care sunt prevăzute în Actul de aderare.

În mod excepțional, în anumite cazuri, când anexele tehnice de mari dimensiuni ale actelor se înlocuiesc ulterior cu alte anexe, se va face trimitere numai la ultimul act de înlocuire. Acesta este, în special, cazul anumitor acte care conțin listele codurilor vamale (capitolul 02), al actelor privind transportul, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (capitolele 07 și 13), precum și al anumitor protocoale și anexe la Acordul privind SEE.

De asemenea, Statutul personalului se publică, în mod excepțional, în formă consolidată în care sunt incluse toate modificările până la sfârșitul anului 2005. Modificările efectuate după această dată se publică în versiunea originară.

Edițiile speciale cuprind două sisteme de numerotare:

(i)

numerotarea originară a paginilor Jurnalului Oficial și data publicării din edițiile în limbile olandeză, franceză, germană și italiană, începând cu 1 ianuarie 1973 din edițiile în limbile engleză și daneză, începând cu 1 ianuarie 1981 din ediția în limba greacă, începând cu 1 ianuarie 1986 din edițiile în limbile spaniolă și portugheză, începând cu 1 ianuarie 1995 din edițiile în limbile finlandeză și suedeză și începând cu 1 mai 2004 din edițiile în limbile cehă, estonă, letonă, lituaniană, malteză, maghiară, polonă, slovacă și slovenă.

În numerotarea paginilor există întreruperi întrucât nu toate actele care au fost publicate la data respectivă sunt publicate în prezenta ediție specială. Atunci când se face trimitere la Jurnalul Oficial în citarea actelor, trebuie utilizate numerele paginilor originare;

(ii)

numerotarea paginilor din edițiile speciale, care este continuă și care nu trebuie utilizată pentru citarea actelor.

Până în iunie 1967, numerotarea paginilor Jurnalului Oficial începea de la pagina 1 în fiecare an. După această dată, fiecare număr a început cu pagina 1.

De la 1 ianuarie 1968, Jurnalul Oficial a fost împărțit în două părți:

Legislație („L”),

Comunicări și informări („C”).

La 1 februarie 2003, vechea denumire oficială de „Jurnal Oficial al Comunităților Europene” s-a schimbat, ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Nisa, aceasta fiind în prezent „Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”.


13/Volumul 39

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

3


32002R2056


L 317/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2056/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 5 noiembrie 2002

de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (3),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 (5) a stabilit un cadru comun pentru colectarea, elaborarea, transmiterea și evaluarea statisticilor comunitare privind structura, activitatea, competitivitatea și performanțele întreprinderilor comunitare.

(2)

Evoluția integrării monetare, economice și sociale necesită extinderea cadrului comun la instituțiile de credit, fondurile de pensii, alte intermedieri financiare și activități auxiliare intermedierilor financiare.

(3)

Funcționarea și evoluția pieței interne au sporit necesitatea de a dispune de informații privind eficacitatea sa, în special în sectoarele instituțiilor de credit, fondurilor de pensii, altor intermedieri financiare și activităților auxiliare intermedierilor financiare.

(4)

Liberalizarea comerțului internațional cu servicii financiare necesită statistici de întreprinderi în sectorul serviciilor financiare pentru sprijinirea negocierilor comerciale.

(5)

Elaborarea conturilor naționale și regionale, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind sistemul european de conturi naționale și regionale în Comunitate (6) necesită statistici comparabile, complete și corecte privind întreprinderile din sectorul serviciilor financiare.

(6)

Introducerea monedei unice va avea un impact major asupra structurii sectorului serviciilor financiare și a fluxurilor de capital transfrontaliere, ceea ce accentuează importanța informațiilor privind competitivitatea, piața internă și activitățile internaționale.

(7)

Pentru asigurarea unei bune gestionări a politicilor autorităților competente privind controlul prudențial al instituțiilor de credit și stabilitatea sistemului financiar sunt necesare informații suplimentare despre instituțiile de credit și serviciile aferente.

(8)

Sectorul în dezvoltare al fondurilor de pensii poate stimula piețele de capital să profite într-o mai mare măsură de liberalizarea reglementărilor investiționale.

(9)

Decizia nr. 2179/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 1998 privind revizuirea programului comunitar „Spre o dezvoltare durabilă”, de politică și de acțiune în ceea ce privește mediul și dezvoltarea durabilă (7) a reafirmat necesitatea de a dispune de date, statistici și indicatori corecți și comparabili, ca un instrument cheie pentru evaluarea costurilor de aplicare a reglementărilor referitoare la mediu.

(10)

Comitetul pentru programul statistic instituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom (8), Comitetul consultativ bancar instituit prin Directiva 77/780/CEE (9), Comitetul pentru statisticile monetare, financiare și ale balanțelor de plăți instituit prin Decizia 91/115/CEE (10) și Comitetul pentru asigurări instituit prin Directiva 91/675/CEE (11) au fost consultate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 se modifică după cum urmează:

1.

la articolul 5 se adaugă următoarele liniuțe:

„—

un modul detaliat pentru statisticile structurale privind instituțiile de credit definit în anexa 6,

un modul detaliat pentru statisticile structurale privind fondurile de pensii definit în anexa 7.”;

2.

se adaugă textul anexelor 6 și 7 menționate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Anexa 1 la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 se modifică după cum urmează:

1.

la secțiunea 5 se adaugă următoarea teză:

„Cu toate acestea, primul an de referință pentru care se elaborează statistici privind clasele de activități cuprinse în NACE rev. 1 grupa 65.2 și diviziunea 67, se determină în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 13 din prezentul regulament.”;

2.

secțiunea 8 se înlocuiește cu textul următor:

„Secțiunea 8

Transmiterea rezultatelor

1.   Rezultatele se transmit în termen de 18 luni de la sfârșitul anului calendaristic al perioadei de referință, cu excepția clasei 65.11 din NACE rev. 1 și a activităților din NACE Rev. 1 incluse în anexele 5, 6 și 7. În ceea ce privește clasa 65.11 din NACE rev. 1, termenul de transmitere este de zece luni. Pentru activitățile incluse în anexele 5, 6 și 7, termenul de transmitere este stabilit chiar în aceste anexe. Cu toate acestea, termenul de transmitere a rezultatelor privind clasele de activitate cuprinse în NACE rev. 1 grupa 65.2 și diviziunea 67 este stabilit în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 13 din prezentul regulament.

2.   Cu excepția diviziunilor 65 și 66 din NACE rev. 1, rezultatele preliminare naționale sau estimările se transmit în termen de zece luni de la sfârșitul anului calendaristic al perioadei de referință pentru statisticile de întreprinderi elaborate pentru următoarele caracteristici:

 

12 110 (cifră de afaceri),

 

16 110 (număr de salariați).

Aceste rezultate preliminare sau estimări sunt defalcate la nivel de trei cifre NACE rev. 1 (grupă), cu excepția secțiunilor H, I și K din NACE rev. 1, pentru care defalcarea se face în funcție de grupările prevăzute la secțiunea 9. Pentru diviziunea 67 din NACE rev. 1, transmiterea rezultatelor preliminare sau a estimărilor este stabilită conform cu procedura prevăzută la articolul 13 din prezentul regulament.”;

3.

la secțiunea 9, secțiunea J se înlocuiește cu următorul text:

„SECȚIUNEA J

Intermedierea financiară

Pentru a permite elaborarea statisticilor la nivel comunitar, statele membre transmit rezultatele naționale defalcate pe clasele NACE rev. 1.”;

4.

la secțiunea 10 alineatul (1), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre prezintă Comisiei un raport referitor la definiția, structura și disponibilitatea informațiilor privind unitățile statistice care sunt clasificate la secțiunile M-O ale NACE rev. 1.”

Articolul 3

Anexa 2 la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 se modifică după cum urmează:

1.

la secțiunea 4 alineatul (3) se introduce următoarea caracteristică după variabila 21 11 0 (investiții în echipamente și instalații pentru controlul poluării și accesorii speciale antipoluante – în principal echipamente de la capătul conductei):

„21 12 0 –Investiții în echipamente și instalații bazate pe tehnologii ecologice (tehnologie integrată)(*)”;

2.

la secțiunea 4 alineatul (3) nota de subsol se înlocuiește cu următorul text:

„(*)

Dacă volumul total al cifrei de afaceri sau numărul de salariați dintr-o diviziune NACE rev. 1, secțiunile C-E, reprezintă, într-un stat membru, mai puțin de 1 % din totalul comunitar, informațiile necesare pentru elaborarea statisticilor privind caracteristicile 21 11 0, 21 12 0, 22 11 0 și 22 12 0 nu se colectează în sensul prezentului regulament. În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 13 din prezentul regulament, Comisia poate să solicite colectarea ad hoc a acestor date, dacă cerințele politicii comunitare impun acest lucru.”;

3.

la secțiunea 4 alineatul (4) se introduce următoarea caracteristică după variabila 20 31 0 [achiziții de electricitate (valorice)]:

„21 14 0 –Total cheltuieli curente pentru protecția mediului (*)”;

4.

la secțiunea 4 alineatul (4) se adaugă următoarea notă de subsol:

„(*)

Dacă volumul total al cifrei de afaceri sau numărul de salariați dintr-o diviziune NACE rev. 1, secțiunile C-E, reprezintă, într-un stat membru, mai puțin de 1 % din totalul comunitar, informațiile necesare elaborării statisticilor privind caracteristica 21 14 0 nu se colectează în temeiul prezentului regulament. În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 13 din prezentul regulament, Comisia poate să solicite colectarea ad hoc a acestor date, dacă cerințele politicii comunitare impun acest lucru.”;

5.

la secțiunea 5 se adaugă următoarele alineate:

(3)   Primul an de referință pentru care se elaborează statistici privind caracteristicile 21 12 0 și 21 14 0 este anul calendaristic 2001.

(4)   Statisticile privind caracteristica 21 12 0 se elaborează anual. Statisticile privind caracteristica 21 14 0 se elaborează la trei ani.”;

6.

la secțiunea 7, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

(6)   Rezultatele pentru caracteristicile 21 11 0, 21 12 0 și 21 14 0 se defalchează la nivel de două cifre (diviziune) NACE rev. 1.”;

7.

la secțiunea 7, se adaugă următorul alineat:

(7)   Rezultatele pentru caracteristicile 21 11 0, 21 12 0 și 21 14 0 se defalchează pe următoarele domenii de mediu: protecția atmosferei și a climatului, gestionarea apelor uzate, gestionarea deșeurilor și alte activități de protecție a mediului. Rezultatele pentru domeniile de mediu se defalchează la nivel de două cifre (diviziuni) NACE rev. 1.”;

8.

la secțiunea 9, se introduce următoarea caracteristică:

„21 11 0 –Investiții în echipamente și instalații pentru controlul poluării și accesorii speciale antipoluante (în principal echipamente de la capătul conductei).”

Pentru caracteristicile 21 11 0, 21 12 0 și 21 14 0 se adaugă următorul comentariu:

„Numai defalcare specifică pe domeniile de mediu biodiversitate și peisaj, sol și ape freatice.”;

9.

la secțiunea 10 se adaugă următoarea teză:

„Pentru elaborarea statisticilor privind caracteristicile 21 12 0 și 21 14 0, această perioadă de tranziție poate fi prelungită cu o perioadă suplimentară de cel mult patru ani în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 13 din prezentul regulament.”

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 noiembrie 2002.

Pentru Parlamentul European

Președintele

P. COX

Pentru Consiliu

Președintele

T. PEDERSEN


(1)  JO C 154 E, 29.5.2001, p. 129 și

JO C 332 E, 27.11.2001, p. 340.

(2)  JO C 260, 17.9.2001, p. 54.

(3)  JO C 131, 3.5.2001, p. 5.

(4)  Avizul Parlamentului European din 13 iunie 2001 (JO C 53 E, 28.2.2002, p. 213), Poziția comună a Consiliului din 20 iunie 2002 (JO C 228, 25.9.2002, p. 1) și Decizia Parlamentului European din 24 septembrie 2002 (nepublicată înca în Jurnalul Oficial).

(5)  JO L 14, 17.1.1997, p. 1, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 410/98 (JO L 52, 21.2.1998, p. 1).

(6)  JO L 310, 30.11.1996, p. 1, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 359/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 58, 28.2.2002, p. 1).

(7)  JO L 275, 10.10.1998, p. 1.

(8)  JO L 181, 28.6.1989, p. 47.

(9)  JO L 322, 17.12.1977, p. 30, astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 204, 21.7.1998, p. 29).

(10)  JO L 59, 6.3.1991, p. 19, astfel cum a fost modificată prin Decizia 96/174/CE (JO L 51, 1.3.1996, p. 48).

(11)  JO L 374, 31.12.1991, p. 32.


ANEXĂ

ANEXA 6

MODUL DETALIAT PENTRU STATISTICILE STRUCTURALE PRIVIND INSTITUȚIILE DE CREDIT

Secțiunea 1

Scopul

Scopul prezentei anexe este stabilirea unui cadru comun pentru culegerea, elaborarea, transmiterea și evaluarea statisticilor comunitare referitoare la structura, activitatea, competitivitatea și performanța sectorului instituțiilor de credit. Prezentul modul include o listă detaliată a caracteristicilor care trebuie să facă obiectul unor cercetări statistice în scopul îmbunătățirii cunoștințelor referitoare la evoluția sectorului instituțiilor de credit la nivel național, comunitar și internațional.

Secțiunea 2

Domeniul de aplicare

Statisticile care urmează să fie elaborate vizează domeniile menționate la articolul 2 literele (i), (ii) și (iii) din prezentul regulament, și în special:

1.

analiza detaliată a structurii, activității, competitivității și performanței instituțiilor de credit;

2.

evoluția și defalcarea activităților totale și a activităților pe produs, a activităților internaționale, numărul de salariați, capitalul și rezervele, precum și alte active și pasive.

Secțiunea 3

Sfera de cuprindere

1.

Statisticile care urmează să fie elaborate se referă la activitățile instituțiilor de credit care se încadrează în clasele 65.12 și 65.22 ale NACE rev. 1.

2.

Statisticile care urmează să fie elaborate pentru activitățile tuturor instituțiilor de credit menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) și la articolul 2 alineatul (2) din Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și altor instituții financiare (1), cu excepția băncilor centrale.

3.

Sucursalele instituțiilor de credit menționate la articolul 24 din Directiva 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (2), a căror activitate se încadrează în domeniul de aplicare a claselor 65.12 și 65.22 ale NACE rev. 1, sunt asimilate instituțiilor de credit menționate la alineatul (2).

Secțiunea 4

Caracteristici

Caracteristicile sunt enumerate în cele de mai jos. Caracteristicile cu litere italice sunt cuprinse de asemenea în listele modulului comun din anexa 1. Pentru caracteristicile extrase direct din conturile anuale, exercițiile contabile care se încheie în cursul unui an de referință sunt asimilate anului de referință respectiv.

Lista cuprinde:

(i)

caracteristicile enumerate la articolul 4 din Directiva 86/635/CEE: în ceea ce privește activul din bilanț: postul 4; în ceea ce privește pasivul din bilanț: agregatul posturilor 2(a) + 2(b) și agregatul posturilor 7 + 8+9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14;

(ii)

caracteristicile enumerate la articolul 27 din Directiva 86/635/CEE: postul 2, agregatul posturilor 3(a) + 3(b) + 3(c), postul 3(a), postul 4, postul 5, postul 6, postul 7, agregatul posturilor 8(a) + 8(b), postul 8(b), postul 10, agregatul posturilor 11 + 12, agregatul posturilor 9 + 13 + 14, agregatul posturilor 15 + 16, postul 19, agregatul posturilor 15 + 20 + 22, postul 23;

(iii)

următoarele caracteristici suplimentare:

Cod

Titlu

Comentarii

Date structurale

11 11 0

Număr de întreprinderi

 

11 11 1

Număr de întreprinderi defalcat pe statut juridic

 

11 11 4

Număr de întreprinderi defalcat după locul de reședință al întreprinderii-mamă

 

11 11 6

Număr de întreprinderi defalcat după clasele de mărime din bilanțul total

 

11 11 7

Număr de întreprinderi defalcat pe categorii de instituții de credit

 

11 21 0

Număr de unități locale

 

11 41 1

Număr total de sucursale defalcat după amplasarea în țări nemembre SEE

 

11 51 0

Număr total de filiale financiare defalcat după amplasarea în alte țări

 

Date contabile: cont de profituri și pierderi

42 11 0

Dobânzi de primit și venituri similare

 

42 11 1

Dobânzi de primit și venituri similare din titluri cu venit fix

 

42 12 1

Dobânzi de plătit și taxe similare pentru titluri de creanță în circulație

 

12 12 0

Valoare de producție

 

13 11 0

Achiziții totale de bunuri și servicii

 

13 31 0

Cheltuieli de personal

 

12 14 0

Valoare adăugată la prețurile de bază

Facultativ

12 15 0

Valoare adăugată la costul factorilor

 

15 11 0

Investiții brute în bunuri corporale

 

Date contabile: bilanț

43 30 0

Bilanț total (instituții de credit)

 

43 31 0

Bilanț total defalcat după reședința întreprinderii-mamă

 

43 32 0

Bilanț total defalcat după statutul juridic

 

Date pe produse

44 11 0

Dobânzi de primit și venituri similare defalcate pe (sub)categorii CPA

Facultativ

44 12 0

Dobânzi și taxe similare de plătit defalcate pe (sub)categorii CPA

Facultativ

44 13 0

Comisioane de primit defalcate pe (sub)categorii CPA

Facultativ

44 14 0

Comisioane de plătit defalcate pe (sub)categorii CPA

Facultativ

Date privind piața internă și activitățile internaționale

45 11 0

Defalcare geografică a numărului total de sucursale din SEE

 

45 21 0

Defalcare geografică a dobânzilor de primit și a produselor similare

 

45 22 0

Defalcare geografică a bilanțului total

 

45 31 0

Defalcare geografică a dobânzilor de primit și a veniturilor similare generate de operațiuni realizate pe baza dreptului la libera circulație a serviciilor (în alte țări SEE)

Facultativ

45 41 0

Defalcare geografică a dobânzilor de primit și a veniturilor similare generate deoperațiunile sucursalelor (în țări nemembre SEE)

Facultativ

45 42 0

Defalcare geografică a dobânzilor de primit și a veniturilor similare generate de operațiuni realizate pe baza dreptului la libera circulație a serviciilor (în țări nemembre SEE)

Facultativ

Date privind ocuparea

16 11 0

Număr de salariați

 

16 11 1

Număr de salariați defalcat pe categorii de instituții de credit

 

16 11 2

Număr de femei salariate

 

16 13 0

Număr de salariați

 

16 31 1

Număr de femei salariate

 

16 14 0

Număr de salariați în echivalent normă întreagă

 

Alte date

47 11 0

Număr de conturi defalcate pe (sub)categorii CPA

Facultativ

47 12 0

Număr de împrumuturi și plăți în avans către clienți defalcat pe (sub)categorii CPA

Facultativ

47 13 0

Număr de bancomate (ATM-uri) deținute de instituțiile de credit

 

(iv)

caracteristici pentru care se elaborează statistici regionale anuale:

11 21 0

Număr de unități locale

 

13 32 0

Indemnizații și salarii

Facultativ

16 11 0

Număr de salariați

 

Secțiunea 5

Primul an de referință

Primul an de referință pentru care se elaborează statistici anuale pentru caracteristicile enumerate în secțiunea 4 este anul calendaristic 2001.

Secțiunea 6

Producerea rezultatelor

1.

Rezultatele sunt defalcate separat pe următoarele clase NACE rev. 1: 65.12 și 65.22.

2.

Rezultatele statisticilor regionale sunt defalcate la nivel de patru cifre (clase) NACE rev. 1 și conform nivelului 1 din nomenclatura unităților teritoriale (NUTS).

Secțiunea 7

Transmiterea rezultatelor

Termenul de transmitere a rezultatelor este stabilit în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 13 din prezentul regulament. Acesta nu poate fi mai mare de zece luni de la sfârșitul anului de referință.

Secțiunea 8

Comitetul pentru statistici monetare, financiare și balanțe de plăți

Comisia informează Comitetul pentru statistici monetare, financiare și balanțe de plăți în legătură cu punerea în aplicare a prezentului modul și toate măsurile de adaptare la evoluțiile economice și tehnice privind colectarea și prelucrarea statistică a datelor, prelucrarea și transmiterea rezultatelor.

Secțiunea 9

Studii pilot

1.

Pentru activitățile reglementate în prezenta anexă, Comisia instituie efectuarea de către statele membre a următoarelor studii pilot:

(a)

informații privind instrumentele derivate și posturile din afara bilanțului;

(b)

informații privind rețelele de distribuție;

(c)

informații necesare defalcării tranzacțiilor instituțiilor de credit după prețuri și volume.

2.

Se realizează studii pilot pentru evaluarea relevanței și fezabilității obținerii datelor, ținând seama de avantajele disponibilității datelor în funcție de costul colectării și sarcinii de răspuns a întreprinderilor.

Secțiunea 10

Perioada de tranziție

În sensul prezentului modul detaliat, perioada de tranziție nu este mai mare de trei ani de la începutul primului an de referință pentru elaborarea statisticilor menționate la secțiunea 5.

ANEXA 7

MODUL DETALIAT PENTRU STATISTICILE STRUCTURALE PRIVIND FONDURILE DE PENSII

Secțiunea 1

Scopul

Scopul prezentei anexe este stabilirea unui cadru comun pentru culegerea, elaborarea, transmiterea și evaluarea statisticilor comunitare referitoare la structura, activitatea, competitivitatea și performanța sectorului fondurilor de pensii. Prezentul modul include o listă detaliată a caracteristicilor care trebuie să facă obiectul unor cercetări statistice în scopul îmbunătățirii cunoștințelor referitoare la evoluția sectorului fondurilor de pensii la nivel național, comunitar și internațional.

Secțiunea 2

Domeniul de aplicare

Statisticile care urmează să fie elaborate vizează domeniile menționate la articolul 2, literele (i), (ii) și (iii) din prezentul regulament, și în special:

1.

analiza detaliată a structurii, activității, competitivității și performanței fondurilor de pensii;

2.

evoluția și defalcarea activităților totale, a caracteristicilor membrilor fondurilor de pensii, a activităților internaționale, a numărului de salariați, a investițiilor și pasivelor.

Secțiunea 3

Sfera de cuprindere

1.

Statisticile care urmează să fie elaborate se referă la toate activitățile cuprinse în clasa 66.02 a NACE rev. 1. Această clasă cuprinde activitățile fondurilor de pensii autonome.

2.

Unele dintre statisticile care urmează să fie elaborate sunt dedicate întreprinderilor cu fonduri de pensii neautonome care constituie activități auxiliare ale acestora.

Secțiunea 4

Caracteristici

1.

Lista caracteristicilor enumerate în cele de mai jos, indică, după caz, tipul unităților statistice pentru care se elaborează statistici. Caracteristicile cu litere cursive sunt prevăzute de asemenea în listele modulului comun din anexa 1. Pentru caracteristicile extrase direct din conturile anuale, exercițiile contabile care se încheie în cursul unui an de referință sunt asimilate anului de referință respectiv.

2.

Caracteristicile demografice și de întreprinderi pentru care se elaborează statistici anuale (numai pentru întreprinderile cu fonduri de pensii autonome) sunt următoarele:

Cod

Titlu

Comentarii

Date structurale

11 11 0

Număr de întreprinderi

 

11 11 8

Număr de întreprinderi defalcat după volumul investițiilor

 

11 11 9

Număr de întreprinderi defalcat după clasele de mărime a membrilor

 

11 61 0

Număr de regimuri de pensii

Facultativ

Date contabile: contul de profituri și pierderi (venituri și cheltuieli)

12 11 0

Cifră de afaceri

 

48 00 1

Contribuții de pensii de primit de la membri

 

48 00 2

Contribuții de pensii de primit de la angajatori

 

48 00 3

Transferuri de intrare

 

48 00 4

Alte contribuții de pensii

 

48 00 5

Contribuții de pensii în regimuri de prestări definite

 

48 00 6

Contribuții de pensii în regimuri de contribuții definite

 

48 00 7

Contribuții de pensii în regimuri hibride

 

48 01 0

Venituri din investiții (PF)

 

48 01 1

Câștiguri și pierderi de capital

 

48 02 1

Indemnizații de asigurare de primit

 

48 02 2

Alte venituri (PF)

 

12 12 0

Valoare de producție

 

12 14 0

Valoarea adăugată la prețurile de bază

Facultativ

12 15 0

Valoarea adăugată la costul factorilor

 

48 03 0

Cheltuieli totale pentru pensii

 

48 03 1

Plăți de pensii regulate

 

48 03 2

Plăți de pensii în sume forfetare

 

48 03 3

Transferuri de ieșire

 

48 04 0

Variații nete ale provizioanelor tehnice

 

48 05 0

Prime de asigurare de plătit

 

48 06 0

Cheltuieli de exploatare totale

 

13 11 0

Achiziții totale de bunuri și servicii

 

13 31 0

Cheltuieli de personal

 

15 11 0

Investiții brute în bunuri corporale

 

48 07 0

Total impozite

 

Date de bilanț: active

48 11 0

Terenuri și clădiri (PF)

 

48 12 0

Investiții în întreprinderi afiliate și participații (PF)

 

48 13 0

Acțiuni și alte titluri cu randament variabil

 

48 13 1

Acțiuni tranzacționate pe o piață reglementată

 

48 13 2

Acțiuni tranzacționate pe o piață reglementată specializată în IMM-uri

 

48 13 3

Acțiuni necotate

 

48 13 4

Alte titluri cu randament variabil

 

48 14 0

Părți de societăți de investiții colective în valori mobiliare transferabile

 

48 15 0

Titluri de creanță și alte titluri cu venit fix

 

48 15 1

Titluri de creanță și alte titluri cu venit fix emise de administrația publică

Facultativ

48 15 2

Alte titluri de creanță și titluri cu venit fix

Facultativ

48 16 0

Părți în fonduri de investiții comune (PF)

 

48 17 0

Împrumuturi garantate cu ipotecă și alte împrumuturi neclasificate în altă parte

 

48 18 0

Alte investiții

 

48 10 0

Total investiții în fonduri de pensii

 

48 10 1

Total investiții în «întreprinderea afiliată»

 

48 10 4

Total investiții la valoarea pieței

 

48 20 0

Alte active

 

Date de bilanț: pasive

48 30 0

Capital și rezerve

 

48 40 0

Provizioane tehnice nete (PF)

 

48 50 0

Alte pasive

 

Date privind piața internă și activități internaționale

48 61 0

Defalcare geografică a cifrei de afaceri

 

48 62 0

Acțiuni și alte titluri cu randament variabil defalcate după amplasare

Facultativ

48 63 0

Total investiții defalcate după amplasare

Facultativ

48 64 0

Total investiții defalcate pe componente euro și non-euro

 

Date privind ocuparea

16 11 0

Numărul de salariați

 

Alte date

48 70 0

Număr de membri

 

48 70 1

Număr de membri în regimuri de prestări definite

 

48 70 2

Număr de membri în regimuri de contribuții definite

 

48 70 3

Numărul de membri în regimuri hibride

 

48 70 4

Număr de membri activi

 

48 70 5

Număr de membri care au părăsit un regim, dar și-au păstrat drepturile obținute

 

48 70 6

Număr de titulari de pensii

 

3.

Caracteristicile întreprinderilor pentru care se elaborează statistici anuale (numai pentru întreprinderile cu fonduri de pensii neautonome) sunt următoarele:

Cod

Titlu

Comentarii

11 15 0

Număr de întreprinderi cu fonduri de pensii neautonome

 

48 08 0

Cifră de afaceri a fondurilor de pensii neautonome

Facultativ

Secțiunea 5

Primul an de referință

Primul an de referință pentru care se elaborează statistici anuale pentru caracteristicile enumerate la secțiunea 4 este anul calendaristic 2002.

Secțiunea 6

Producerea rezultatelor

1.

Rezultatele pentru caracteristicile enumerate la secțiunea 4 alineatul (2) se defalchează la nivel de patru cifre (clasă) NACE rev. 1.

2.

Rezultatele pentru caracteristicile enumerate la secțiunea 4 alineatul (3) se defalchează la nivelul secțiunilor NACE rev. 1.

Secțiunea 7

Transmiterea rezultatelor

Rezultatele se transmit în termen de douăsprezece luni de la sfârșitul anului de referință.

Secțiunea 8

Comitetul pentru asigurări

Comisia informează Comitetul pentru asigurări în legătură cu punerea în aplicare a prezentului modul și toate măsurile de adaptare la evoluțiile economice și tehnice privind colectarea și prelucrarea statistică a datelor, prelucrarea și transmiterea rezultatelor.

Secțiunea 9

Studii pilot

Pentru activitățile reglementate în prezenta anexă, Comisia instituie efectuarea de către statele membre a următoarelor studii pilot:

1.

informații mai detaliate privind activitățile transfrontaliere ale fondurilor de pensii:

Cod

Titlu

Comentarii

11 71 0

Număr de întreprinderi cu membri în alte țări SEE

 

11 72 0

Număr de întreprinderi cu membri activi în alte țări SEE

 

48 65 0

Defalcare geografică a numărului de membri pe sexe

 

48 65 1

Defalcare geografică a numărului de membri în regimuri de prestări definite

 

48 65 2

Defalcare geografică a numărului de în regimuri de contribuții definite

 

48 65 3

Defalcare geografică a numărului de membri în regimuri hibride

 

48 65 4

Defalcare geografică a numărului de membri activi

 

48 65 5

Defalcare geografică a numărului de membri care au părăsit un regim, dar și-au păstrat drepturile obținute

 

48 65 6

Defalcare geografică a numărului de pensionari

 

48 65 7

Defalcare geografică a numărului de persoane care primesc pensii derivate

 

48 70 7

Număr de membri femei

 

2.

informații suplimentare privind fondurile de pensii neautonome:

Cod

Titlu

Comentarii

11 51 1

Număr de întreprinderi cu fonduri de pensii neautonome, defalcat pe clasele de mărime a membrilor

 

48 40 1

Provizioane tehnice nete ale fondurilor de pensii neautonome

 

48 72 0

Număr de membri ai fondurilor de pensii neautonome

 

48 66 1

Defalcare geografică a numărului de membri activi ai fondurilor de pensii neautonome

 

48 66 2

Defalcare geografică a numărului de membri care au părăsit un regim, dar și-au păstrat drepturile obținute în fondurile de pensii neautonome

 

48 66 3

Defalcarea geografică a numărului de pensionari care primesc pensii din fonduri de pensii neautonome

 

48 66 4

Defalcarea geografică a numărului de persoane care primesc pensii derivate din fonduri de pensii neautonome

 

48 09 0

Plăți de pensii din fonduri de pensii neautonome

 

3.

informații privind instrumentele derivate și posturile din afara bilanțului.

Se realizează studii pilot pentru evaluarea relevanței și fezabilității obținerii datelor, ținând seama de avantajele disponibilității datelor în funcție de costul colectării și sarcinii de răspuns a întreprinderilor.

Secțiunea 10

Perioada de tranziție

În sensul prezentului modul detaliat, perioada de tranziție nu este mai mare de trei ani de la începutul primului an de referință pentru elaborarea statisticilor menționate la secțiunea 5. Această perioadă poate fi prelungită cu o perioadă suplimentară de cel mult trei ani conform cu procedura prevăzută la articolul 13 din prezentul regulament.


(1)  JO L 372, 31.12.1986, p. 1, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 283, 27.10.2001, p. 28).

(2)  JO L 126, 26.5.2000, p. 1, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2000/28/CE (JO L 275, 27.10.2000, p. 37).


13/Volumul 39

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

14


32002R2245


L 341/28

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2245/2002 AL COMISIEI

din 21 octombrie 2002

privind normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 6/2002 al Consiliului privind desenele sau modelele industriale comunitare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare (1), în special articolul 107 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 6/2002 creează un sistem care permite, prin depunerea unei cereri la Oficiul de armonizare în cadrul pieței interne (mărci, desene și modele industriale), denumit în continuare „Oficiul”, obținerea unui desen sau model industrial valabil pe întreg teritoriul Comunității.

(2)

În acest sens, Regulamentul (CE) nr. 6/2002 conține dispozițiile necesare pentru derularea procedurii de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar, pentru administrarea desenelor sau a modelelor industriale comunitare înregistrate, pentru procedura de atac împotriva deciziilor Oficiului și pentru procedura în anulare a unui desen sau model industrial comunitar.

(3)

Prezentul regulament prevede măsurile necesare pentru punerea în aplicare a dispozițiilor din Regulamentul (CE) nr. 6/2002.

(4)

Prezentul regulament trebuie să asigure, de asemenea, buna desfășurare a procedurilor în materie de desene sau modele industriale comunitare în fața Oficiului.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 109 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

PROCEDURA DE DEPUNERE A CERERII

Articolul 1

Conținutul cererii

(1)   Cererea privind un desen sau model industrial comunitar înregistrat trebuie să conțină:

(a)

o cerere prin care se solicită înregistrarea unui desen sau model ca desen sau model industrial comunitar înregistrat;

(b)

numele/denumirea, adresa și cetățenia/naționalitatea solicitantului, precum și statul pe teritoriul căruia solicitantul are domiciliul, sediul sau o unitate. Pentru persoanele fizice trebuie menționate numele și prenumele. Pentru persoanele juridice trebuie menționată denumirea oficială și, eventual, abrevierea folosită în mod curent; trebuie de asemenea menționat statul a cărui legislație se aplică.

Se pot menționa și numerele de telefon și fax sau orice alt posibil mijloc de comunicare, cum ar fi adresa de poștă electronică. Este preferabil să se indice o singură adresă per solicitant; în cazul în care se menționează mai multe adrese, se ia în considerare numai prima înscrisă, cu excepția cazului în care solicitantul și-a ales domiciliul la una dintre adresele menționate. În cazul în care Oficiul a atribuit solicitantului un număr de identificare, este suficient să se indice respectivul număr, precum și numele solicitantului;

(c)

o reprezentare a desenului sau a modelului în conformitate cu articolul 4 din prezentul regulament sau, în cazul în care cererea se referă la un desen sau model bidimensional și conține o solicitare de amânare a publicării în conformitate cu articolul 50 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, un specimen în conformitate cu articolul 5 din prezentul regulament;

(d)

o indicare, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3), a produselor în care se preconizează încorporarea desenului sau a modelului în cauză sau cărora li se va aplica respectivul desen sau model industrial;

(e)

în cazul în care solicitantul a desemnat un reprezentant, numele și adresa profesională a acestuia din urmă, în conformitate cu litera (b); în cazul în care reprezentantul are mai multe adrese profesionale sau în cazul în care solicitantul a desemnat mai mulți reprezentanți cu adrese profesionale diferite, cererea trebuie să precizeze adresa la care a fost ales domiciliul; în absența unei astfel de precizări, se consideră drept domiciliu ales numai prima adresă indicată. În cazul în care există mai mulți solicitanți, există posibilitatea de a desemna, în cerere, un singur solicitant sau reprezentant în calitate de reprezentant comun. În cazul în care Oficiul i-a atribuit reprezentantului un număr de identificare, este suficient să se indice acest număr de identificare, precum și numele reprezentantului;

(f)

dacă este cazul, o declarație prin care se revendică prioritatea unei cereri anterioare în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, declarație care să menționeze data respectivei cereri anterioare și statul în care sau pentru care a fost depusă;

(g)

dacă este cazul, o declarație prin care se revendică prioritatea de expunere în temeiul articolului 44 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, declarație care să menționeze numele expoziției și data primei prezentări a produselor în care a fost încorporat sau cărora li s-a aplicat desenul sau modelul în cauză;

(h)

precizarea limbii în care se depune cererea și a limbii alternative, în conformitate cu articolul 98 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002;

(i)

semnătura solicitantului sau a reprezentantului său, în conformitate cu articolul 65.

(2)   Cererea poate să conțină:

(a)

o singură descriere per desen sau model, de maximum 100 de cuvinte, în care să se explice reprezentarea desenului sau modelului sau a specimenului; descrierea trebuie să se refere strict la caracteristicile prezente în reproducerile desenului sau modelului ori ale specimenului; descrierea nu trebuie să promoveze pretinsa noutate sau caracterul individual al desenului sau modelului și nici valoarea sa tehnică;

(b)

o cerere de amânare a publicării înregistrării, conform articolului 50 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002;

(c)

menționarea „Clasificării de la Locarno” a produselor care fac obiectul cererii, respectiv clasele sau subclasele cărora le aparțin aceste produse, conform anexei la Aranjamentul de la Locarno privind clasificarea internațională a desenelor și modelelor industriale, semnat la 8 octombrie 1968 (denumit în continuare „Aranjamentul de la Locarno”), menționată la articolul 3 și sub rezerva aplicării dispozițiilor articolului 2 alineatul (2);

(d)

desemnarea autorului sau a echipei de autori sau o declarație semnată de solicitant care să ateste că autorul sau echipa de autori au renunțat la dreptul de a fi desemnați, în conformitate cu articolul 36 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002.

Articolul 2

Depozitul multiplu

(1)   O cerere poate reprezenta un depozit multiplu, adică poate conține o solicitare de înregistrare a mai multor desene sau modele industriale.

(2)   În cazul în care mai multe desene sau modele industriale, altele decât ornamentația, se combină într-un depozit multiplu, depozitul în cauză se divizează în cazul în care produsele în care urmează să se încorporeze desenele sau modelele sau cărora li se vor aplica aceste desene sau modele fac parte din mai multe clase ale Clasificării de la Locarno.

(3)   Pentru fiecare desen sau model industrial inclus într-un depozit multiplu, solicitantul furnizează o reprezentare a desenului sau a modelului conform articolului 4 și precizează produsul în care urmează să se încorporeze desenul sau modelul sau căruia i se va aplica respectivul desen sau model.

(4)   Solicitantul numerotează desenele sau modelele incluse într-un depozit multiplu în ordine, folosind cifre arabe.

Articolul 3

Clasificarea și desemnarea produselor

(1)   Produsele se clasifică în conformitate cu articolul 1 din Aranjamentul de la Locarno, astfel cum a fost modificat și se află în vigoare la data depunerii desenului sau a modelului.

(2)   Clasificarea produselor se face în scopuri exclusiv administrative.

(3)   Desemnarea produselor trebuie realizată astfel încât să rezulte în mod evident natura produselor și astfel încât să nu se permită includerea unui anumit produs decât într-o singură clasă din Clasificarea de la Locarno, utilizându-se, de preferință, termenii care figurează în lista de produse din clasificarea în cauză.

(4)   Produsele sunt grupate după modelul Clasificării de la Locarno, fiecare grup fiind precedat de numărul clasei căreia îi aparține grupul respectiv și fiind prezentat în ordinea claselor și subclaselor din clasificarea respectivă.

Articolul 4

Reprezentarea desenului sau a modelului industrial

(1)   Reprezentarea desenului sau a modelului industrial constă într-o reproducere grafică sau fotografică a desenului sau a modelului în alb și negru sau în culori. Reprezentarea trebuie să respecte următoarele condiții:

(a)

cu excepția cazului în care cererea este transmisă prin mijloace electronice conform articolului 67, reprezentarea se prezintă pe foi de hârtie separate sau este reprodusă pe pagina prevăzută în acest scop pe formularul furnizat de Oficiu conform articolului 68;

(b)

în cazul foilor de hârtie separate, desenul sau modelul este reprodus pe hârtie albă opacă, lipit sau imprimat direct pe hârtie. Se depune un singur exemplar, iar foile nu trebuie să fie îndoite sau prinse cu agrafe;

(c)

formatul foii de hârtie separate trebuie să fie DIN A4 [cu înălțime de 29,7 centimetri (cm) și lățime de 21 cm], iar spațiul utilizat pentru reproducere trebuie să fie de maximum 26,2 cm × 17 cm. La stânga se lasă o margine de cel puțin 2,5 cm; în partea de sus a fiecărei foi de hârtie se indică numărul de perspective, conform alineatului (2), precum și, în cazul unui depozit multiplu, numărul de ordine al desenului sau modelului; pe foaie nu trebuie să apară nici un text explicativ, termen sau simbol în afara mențiunii „sus” sau a numelui sau adresei solicitantului;

(d)

în cazul în care cererea se transmite prin mijloace electronice, reproducerea grafică sau fotografică a desenelor sau modelelor trebuie prezentată în formatul de date stabilit de președintele Oficiului; modul de identificare a diverselor desene sau modele cuprinse într-un depozit multiplu sau a diverselor perspective este stabilită de președintele Oficiului;

(e)

desenul sau modelul trebuie reprodus pe fond neutru și nu trebuie retușat cu cerneală sau fluid corector. Trebuie să aibă o calitate suficient de ridicată încât să permită distingerea cu claritate a tuturor detaliilor obiectului pentru care se solicită protecția și să poată fi micșorat sau mărit la formatul maxim de 8 cm × 16 cm per perspectivă, în vederea înscrierii sale în registrul desenelor sau modelelor industriale comunitare prevăzut la articolul 72 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, denumit în continuare „registrul”, precum și în vederea publicării directe în Buletinul desenelor sau modelelor industriale comunitare prevăzut la articolul 73 din regulamentul în cauză.

(2)   Reprezentarea nu poate conține mai mult de șapte perspective diferite ale desenului sau modelului. O reproducere grafică sau fotografică poate conține o singură perspectivă. Solicitantul numerotează fiecare perspectivă cu cifre arabe separate prin punct, prima cifră indicând numărul desenului sau al modelului, iar cea de-a doua numărul perspectivei.

În cazul în care se furnizează mai mult de șapte perspective, Oficiul poate refuza înregistrarea și publicarea oricărei perspective suplimentare. Oficiul ia în considerare perspectivele în ordinea în care au fost numerotate de solicitant.

(3)   În cazul în care o anumită cerere se referă la un desen sau model care constă într-un motiv repetitiv de suprafață, reprezentarea desenului sau a modelului trebuie să prezinte motivul în întregime și o parte suficientă din suprafața repetitivă.

Se aplică limitările privind formatul prevăzute la alineatul (1) litera (c).

(4)   În cazul în care o anumită cerere se referă la un desen sau model care constă într-un tip de caractere tipografice, reprezentarea desenului sau a modelului se compune din succesiunea ansamblului caracterelor alfabetice, majuscule și minuscule, precum și a ansamblului caracterelor numerice în cifre arabe și dintr-un text de cinci rânduri scrise cu tipul de caractere în cauză, literele și caracterele numerice având o dimensiune de 16 puncte tipografice.

Articolul 5

Specimene

(1)   În cazul în care cererea se referă la un desen sau model bidimensional și conține o solicitare de amânare a publicării conform articolului 50 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, reprezentarea desenului sau a modelului poate fi înlocuită cu un specimen lipit pe o foaie de hârtie.

Cererile pentru care se prezintă specimene trebuie expediate în același plic sau depuse direct la biroul de depunere.

Cererea și specimenul se depun împreună.

(2)   Specimenele nu trebuie să depășească dimensiunile de 26,2 cm × 17 cm, nici nu trebuie să cântărească mai mult de 50 de grame, grosimea lor fiind, de asemenea, limitată la 3 milimetri (mm). Trebuie să poată fi depozitate fără a fi necesară îndoirea, împreună cu documentele având formatul prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (c).

(3)   Nu se admite prezentarea unor specimene perisabile sau a căror depozitare este periculoasă.

Specimenul se depune în cinci exemplare; în cazul unui depozit multiplu, se depun câte cinci exemplare ale specimenului pentru fiecare desen sau model.

(4)   În cazul în care desenul sau modelul este un motiv repetitiv de suprafață, specimenul trebuie să prezinte modelul în întregime și o parte suficientă din suprafața repetitivă, atât pe lungime, cât și pe lățime. Se aplică limitările prevăzute la alineatul (2).

Articolul 6

Taxe conexe depunerii

(1)   În momentul depunerii cererii la Oficiu trebuie achitate următoarele taxe:

(a)

taxa de înregistrare;

(b)

taxa de publicare sau de amânare a publicării, în cazul în care se solicită o amânare a publicării;

(c)

o taxă suplimentară de înregistrare pentru fiecare desen sau model suplimentar inclus într-un depozit multiplu;

(d)

o taxă suplimentară de publicare pentru fiecare desen sau model suplimentar inclus într-un depozit multiplu sau o taxă suplimentară de amânare a publicării pentru fiecare desen sau model suplimentar inclus într-un depozit multiplu, în cazul în care se solicită o astfel de amânare.

(2)   În cazul în care cererea conține o solicitare de amânare a publicării înregistrării, taxa de publicare și orice taxă suplimentară de publicare pentru fiecare desen sau model suplimentar inclus într-un depozit multiplu se achită în termenul stabilit la articolul 15 alineatul (4).

Articolul 7

Depunerea cererii

(1)   Oficiul aplică pe documentele care intră în compunerea cererii data recepționării și numărul de dosar atribuit cererii.

Fiecare desen sau model industrial inclus într-un depozit multiplu este numerotat de Oficiu conform unui sistem stabilit de președinte.

Oficiul eliberează imediat solicitantului o recipisă pe care se specifică numărul dosarului, reprezentarea, descrierea sau orice alt mijloc de identificare a desenului sau modelului, natura documentelor și numărul lor, precum și data de recepționare a cererii.

În cazul unui depozit multiplu, pe recipisa eliberată de Oficiu se specifică primul desen sau model, precum și numărul de desene sau modele depuse.

(2)   În cazul în care cererea a fost depusă la oficiul central competent în domeniul proprietății industriale al unui stat membru sau la Oficiul desenelor sau modelelor din Benelux, conform articolului 35 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, autoritățile menționate numerotează cu cifre arabe toate paginile cererii. Acestea înscriu pe documente data recepționării și numărul de pagini înainte de a transmite Oficiului cererea.

Autoritățile menționate eliberează imediat solicitantului o recipisă pe care se specifică natura documentelor și numărul lor, precum și data recepționării cererii.

(3)   În cazul în care primește o cerere prin intermediul unui oficiu central competent în domeniul proprietății industriale al unui stat membru sau prin intermediul Oficiului desenelor sau modelelor industriale din Benelux, Oficiul aplică pe cerere data recepționării și numărul dosarului, apoi eliberează imediat solicitantului, conform alineatului (1) al treilea și al patrulea paragraf, o recipisă pe care se specifică data recepționării de către Oficiu.

Articolul 8

Revendicarea priorității

(1)   În cazul în care în cerere se revendică prioritatea uneia sau mai multor cereri anterioare, conform articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, solicitantul dispune de un termen de trei luni de la data depunerii menționată la articolul 38 din regulamentul în cauză pentru a preciza numărul de dosar atribuit cererii anterioare și pentru a furniza o copie a acesteia. Președintele Oficiului stabilește documentele doveditoare pe care trebuie să le furnizeze solicitantul.

(2)   În cazul în care, ulterior depunerii cererii, solicitantul dorește să revendice prioritatea uneia sau mai multor cereri anterioare, conform articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, acesta trebuie să furnizeze, în termen de o lună de la data depunerii cererii curente, declarația de prioritate, menționând data cererii anterioare și statul în care sau pentru care fusese depusă.

Solicitantul prezintă Oficiului informațiile și documentele doveditoare menționate la alineatul (1) în termen de trei luni de la recepționarea declarației de prioritate.

Articolul 9

Prioritate de expunere

(1)   În cazul în care prioritatea de expunere se revendică în cererea formulată în aplicarea articolului 44 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, solicitantul dispune de un termen de trei luni de la data depunerii pentru a furniza un atestat eliberat în cursul expunerii de către autoritatea care răspunde de asigurarea protecției proprietății industriale în cursul expoziției în cauză.

Atestatul trebuie să certifice că desenul sau modelul industrial a fost încorporat în produs sau aplicat produsului și prezentat în cadrul expoziției și trebuie, de asemenea, să precizeze data de deschidere a expoziției și data primei expuneri a produsului, în cazul în care aceasta din urmă nu coincide cu data deschiderii expoziției. Atestatul trebuie să fie însoțit de o descriere a prezentării efective a produsului, certificată în mod corespunzător de autoritatea emitentă.

(2)   În cazul în care solicitantul dorește să revendice prioritatea de expunere ulterior depunerii cererii, acesta trebuie să furnizeze, în termen de o lună de la data depunerii cererii curente, declarația de prioritate, menționând numele expoziției și data primei expuneri a produsului în care a fost încorporat sau căruia i-a fost aplicat desenul sau modelul. Mențiunile și dovezile prevăzute la alineatul (1) trebuie să fie furnizate Oficiului în termen de trei luni de la recepționarea declarației de prioritate.

Articolul 10

Examinarea condițiilor de stabilire a unei date de depozit și a condițiilor de formă privind depozitul

(1)   Oficiul informează solicitantul că nu se poate atribui o dată de depozit în cazul în care cererea nu conține:

(a)

o solicitare de înregistrare a desenului sau modelului drept desen sau model industrial comunitar înregistrat;

(b)

informații care să permită identificarea solicitantului;

(c)

o reprezentare a desenului sau a modelului conform articolului 4 alineatul (1) literele (d) și (e) sau, dacă este cazul, un specimen.

(2)   În cazul în care se remediază neregulile prevăzute la alineatul (1) într-un termen de două luni de la recepționarea notificării, data de depozit se consideră a fi data la care toate neregulile sunt remediate.

În cazul în care neregulile nu sunt remediate în termenul menționat anterior, cererea nu este considerată cerere de desen sau model industrial comunitar. Orice taxă care s-a achitat deja se restituie.

(3)   Oficiul invită solicitantul să remedieze neregulile constatate, în termenul acordat, dacă, după ce s-a acordat deja o dată de depozit, se constată următoarele cu ocazia examinării:

(a)

nu sunt îndeplinite condițiile enumerate la articolele 1, 2, 4 și 5 sau alte condiții de formă privind depozitul prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 6/2002 sau de prezentul regulament;

(b)

nu s-au achitat Oficiului toate taxele prevăzute la articolul 6 alineatul (1) coroborat cu Regulamentul (CE) nr. 2246/2002 (2) al Comisiei;

(c)

în cazul în care s-a revendicat o prioritate conform articolelor 8 și 9, fie în cerere, fie în termen de o lună de la data de depozit, nu s-au respectat celelalte cerințe prevăzute de articolele în cauză;

(d)

în cazul unui depozit multiplu, produsele în care urmează să fie încorporate sau aplicate desenele sau modelele industriale fac parte din mai multe clase ale Clasificării de la Locarno.

În special, Oficiul invită solicitantul să achite taxele necesare într-un termen de două luni de la data notificării, în același timp cu taxele pentru plata cu întârziere prevăzute la articolul 107 alineatul (2) literele (a)-(d) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 și conform normelor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 2246/2002.

În cazul neregulilor menționate la primul paragraf litera (d), Oficiul invită solicitantul să divizeze depozitul multiplu pentru a asigura respectarea condițiilor prevăzute la articolul 2 alineatul (2). Solicitantul este de asemenea invitat să achite, într-un termen stabilit de Oficiu, întreaga valoare a taxelor pentru toate depozitele care rezultă din divizarea depozitului multiplu.

După ce solicitantul a răspuns invitației de a diviza depozitul în termenul acordat, data de depunere a cererii sau a cererilor care rezultă din această acțiune este data de depozit atribuită inițial depozitului multiplu.

(4)   În cazul în care nu se remediază neregulile menționate la alineatul (3) primul paragraf literele (a) și (d) în termenul prevăzut, Oficiul respinge cererea.

(5)   În cazul în care taxele care trebuie achitate conform articolului 6 alineatul (1) literele (a) și (b) nu sunt achitate în termenul prevăzut, Oficiul respinge cererea.

(6)   În cazul în care taxele suplimentare care trebuie achitate conform articolului 6 alineatul (1) litera (c) sau (d), cu privire la depozitele multiple, nu se achită sau se achită numai parțial în termenul prevăzut, Oficiul respinge cererea în ceea ce privește toate desenele sau modelele suplimentare care nu sunt acoperite de suma plătită.

În cazul în care nu există criterii care să permită determinarea desenelor sau modelelor pe care suma plătită trebuie să le acopere, Oficiul ia în considerare desenele sau modelele în ordinea numerică în care sunt prezentate conform articolului 2 alineatul (4). Oficiul respinge cererea în ceea ce privește desenele sau modelele pentru care nu s-au plătit taxele suplimentare sau pentru care acestea s-au achitat numai parțial.

(7)   În cazul în care neregulile menționate la alineatul (3) primul paragraf litera (c) nu au fost remediate în termenul prevăzut, solicitantul este decăzut din dreptul său de prioritate asupra cererii.

(8)   În cazul în care nu se remediază una dintre neregulile menționate la alineatul (3) în termenul prevăzut, și în cazul în care respectiva neregularitate nu privește decât unele dintre desenele sau modelele industriale incluse într-un depozit multiplu, Oficiul nu respinge cererea sau nu refuză dreptul de prioritate decât pentru desenele sau modelele afectate de neregularitate.

Articolul 11

Examinarea motivelor de respingere a cererilor de înregistrare

(1)   În cazul în care Oficiul constată, conform articolului 47 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, în cadrul examinării prevăzute la articolul 10 din prezentul regulament, că desenul sau modelul industrial care face obiectul unei cereri de protecție nu respectă definiția prevăzută la articolul 3 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 sau contravine ordinii publice sau bunelor moravuri, acesta informează solicitantul asupra respingerii cererii de înregistrare a desenului sau modelului, indicând și motivul deciziei sale.

(2)   Oficiul comunică solicitantului un termen pentru prezentarea observațiilor, retragerea cererii sau modificarea acesteia, prezentând o reprezentare modificată a desenului sau modelului, cu condiția ca identitatea desenului sau a modelului să fie menținută.

(3)   În cazul în care solicitantul nu remediază cauza respingerii cererii de înregistrare în termenul prevăzut, Oficiul respinge cererea. În cazul în care motivul respingerii nu privește decât anumite desene sau modele industriale cuprinse într-un depozit multiplu, Oficiul nu respinge cererea decât în ceea ce privește acele desene sau modele afectate de neregularitate.

Articolul 12

Retragerea sau rectificarea cererii

(1)   Solicitantul poate să retragă în orice moment o cerere de desen sau de model industrial comunitar sau, în cazul unui depozit multiplu, anumite desene sau modele cuprinse în cerere.

(2)   Pot fi rectificate numai numele și adresa solicitantului, greșelile de ortografie sau de copiere, precum și erorile evidente, la cererea solicitantului, cu condiția ca rectificarea în cauză să nu afecteze reprezentarea desenului sau a modelului.

(3)   O solicitare de rectificare a cererii în temeiul alineatului (2) conține:

(a)

numărul de dosar al cererii;

(b)

numele și adresa solicitantului, conform articolului 1 alineatul (1) litera (b);

(c)

în cazul în care solicitantul a desemnat un reprezentant, numele și adresa profesională a acestuia din urmă, conform articolului 1 alineatul (1) litera (e);

(d)

indicarea elementului care trebuie rectificat în cerere și a formei pe care ar trebui s-o aibă în urma rectificării.

(4)   În cazul în care nu se îndeplinesc condițiile necesare pentru rectificarea cererii, Oficiul informează solicitantul asupra neregulilor constatate. În cazul în care neregulile nu se remediază în termenul stabilit de Oficiu, acesta respinge solicitarea de rectificare a cererii.

(5)   Solicitantul poate să prezinte o singură cerere dacă dorește să rectifice același element în mai multe cereri pe care le-a depus.

(6)   Alineatele (2)-(5) se aplică mutatis mutandis solicitărilor de rectificare a numelui sau adresei profesionale a unui reprezentant desemnat de solicitant.

CAPITOLUL II

PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE

Articolul 13

Înregistrarea desenului sau a modelului industrial

(1)   În cazul în care cererea îndeplinește condițiile menționate la articolul 48 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, desenul sau modelul industrial comunitar care face obiectul cererii, precum și mențiunile și informațiile prevăzute la articolul 69 alineatul (2) din prezentul regulament sunt înscrise în registru.

(2)   În cazul în care cererea conține o solicitare de amânare a publicării conform articolului 50 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, acest fapt și data de expirare a perioadei de amânare sunt înscrise în registru.

(3)   Taxele care trebuie plătite conform articolului 6 alineatul (1) nu se restituie, chiar dacă desenul sau modelul care face obiectul cererii nu este înregistrat.

Articolul 14

Publicarea înregistrării

(1)   Înregistrarea desenului sau a modelului se publică în Buletinul desenelor sau modelelor industriale comunitare.

(2)   Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), publicarea înregistrării conține:

(a)

numele și adresa titularului desenului sau modelului industrial comunitar (denumit în continuare „titularul”);

(b)

dacă este cazul, numele și adresa profesională a reprezentantului desemnat de titular, cu condiția să nu fie vorba de un reprezentant în sensul articolului 77 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; în cazul în care au fost desemnați mai mulți reprezentanți cu aceeași adresă profesională, se publică numai numele și adresa profesională a primului reprezentant menționat, numele fiind urmat de cuvintele „et al”; în cazul în care au fost desemnați mai mulți reprezentanți și adresele lor profesionale sunt diferite, se publică numai adresa de lucru indicată în temeiul articolului 1 alineatul (1) litera (e) din prezentul regulament; în cazul grupului de reprezentanți conform articolului 62 alineatul (9), se publică numai numele și adresa profesională a grupului;

(c)

reprezentarea desenului sau modelului conform articolului 4; în cazul în care reprezentarea desenului sau a modelului este în culori, publicarea se face color;

(d)

dacă este cazul, mențiunea că s-a depus o descriere conform articolului 1 alineatul (2) litera (a);

(e)

desemnarea produselor în care urmează să se încorporeze sau cărora li se aplică desenul sau modelul, precedate de numărul claselor și subclaselor corespunzătoare din Clasificarea de la Locarno și grupate conform acestora;

(f)

dacă este cazul, numele autorului sau al echipei de autori;

(g)

data de depozit și numărul dosarului, precum și, în cazul unui depozit multiplu, numărul de dosar al fiecărui desen sau model;

(h)

dacă este cazul, informații referitoare la revendicarea de prioritate conform articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002;

(i)

dacă este cazul, informații referitoare la revendicarea priorității de expunere conform articolului 44 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002;

(j)

data și numărul de înregistrare și data publicării înregistrării;

(k)

limba în care a fost depusă cererea și limba alternativă indicată de solicitant conform articolului 98 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002.

(3)   În cazul în care cererea conține o solicitare de amânare a publicării în temeiul articolului 50 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, se publică o mențiune privind amânarea în Buletinul desenelor sau modelelor industriale comunitare, însoțită de numele titularului, numele reprezentantului, dacă este cazul, data de depozit și data înregistrării, precum și numărul de depunere a cererii. Nu se publică reprezentarea desenului sau a modelului și nici vreo informație care ar putea permite identificarea aspectului acestuia.

Articolul 15

Amânarea publicării

(1)   În cazul în care cererea conține o solicitare de amânare a publicării în temeiul articolului 50 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, simultan cu depunerea cererii sau nu mai târziu de trei luni înainte de expirarea perioadei de amânare de 30 de luni, titularul trebuie:

(a)

să achite taxa de publicare menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b);

(b)

în cazul unei înregistrări multiple, să achite taxele suplimentare de publicare menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (d);

(c)

în cazul în care o reprezentare a desenului sau a modelului a fost înlocuită cu un specimen conform articolului 5, să depună o reprezentare a desenului sau a modelului conform articolului 4. Această obligație se aplică tuturor desenelor sau modelelor industriale cuprinse într-un depozit multiplu pentru care se solicită publicarea;

(d)

în cazul unei înregistrări multiple, să indice în mod clar desenele sau modelele incluse în înregistrare, care trebuie să facă obiectul publicării sau renunțării sau, dacă perioada de amânare nu s-a încheiat încă, pentru care amânarea este valabilă în continuare.

În cazul în care titularul solicită publicarea înainte de expirarea perioadei de amânare de 30 de luni, acesta trebuie să se achite de obligațiile prevăzute la primul paragraf literele (a)-(d), nu mai târziu de trei luni înainte de data publicării solicitate.

(2)   În cazul în care titularul nu respectă condițiile stabilite la alineatul (1) primul paragraf litera (c) sau (d), Oficiul îl invită să remedieze neregulile în termenul pe care i-l acordă, care în nici un caz nu trebuie să expire după perioada de amânare de 30 de luni.

(3)   În cazul în care titularul nu remediază neregulile menționate la alineatul (2) în termenul prevăzut:

(a)

se consideră că desenul sau modelul comunitar înregistrat nu a avut încă de la început efectele menționate de Regulamentul (CE) nr. 6/2002;

(b)

în cazul în care titularul a solicitat publicarea la o dată anterioară conform alineatului (1) paragraful al doilea, se consideră că cererea nu a fost depusă.

(4)   În cazul în care titularul nu achită taxele menționate la alineatul (1) primul paragraf litera (a) sau (b), Oficiul îl invită să le achite în același timp cu taxele pentru întârzierea la plată prevăzute la articolul 107 alineatul (2) litera (b) sau (d) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 și, conform normelor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 2246/2002, într-un anumit termen stabilit de Oficiu, dar care nu trebuie în nici un caz să expire după perioada de amânare de 30 de luni.

În cazul în care plata nu se face în acest termen, Oficiul comunică titularului că desenul sau modelul comunitar înregistrat se consideră a nu fi avut încă de la început efectele menționate de Regulamentul (CE) nr. 6/2002.

Dacă, în cazul unei înregistrări multiple, se face o plată în termenul respectiv, dar plata în cauză nu este suficientă pentru a acoperi toate taxele datorate conform alineatului (1) primul paragraf literele (a) și (b) și taxa pentru plata cu întârziere, toate desenele sau modelele pentru care nu s-au achitat taxele sunt considerate a nu fi avut încă de la început efectele menționate de Regulamentul (CE) nr. 6/2002.

În cazul în care nu se precizează în mod clar pentru care desene sau modele se achită o anumită sumă și în cazul în care nu există alte criterii care să permită identificarea desenelor sau modelelor pe care trebuie să le acopere suma în cauză, Oficiul ia în considerare desenele sau modelele în ordinea numerică în care sunt reprezentate conform articolului 2 alineatul (4).

Toate desenele sau modelele pentru care nu s-au achitat ori s-au achitat numai parțial taxa suplimentară de publicare și taxa pentru plata cu întârziere se consideră a nu fi avut încă de la început efectele menționate de Regulamentul (CE) nr. 6/2002.

Articolul 16

Publicarea după perioada de amânare

(1)   În cazul în care titularul a respectat condițiile prevăzute la articolul 15, la expirarea perioadei de amânare sau, în cazul unei cereri de publicare la o dată anterioară, imediat ce acest lucru este posibil, având în vedere condițiile tehnice, Oficiul:

(a)

publică desenul sau modelul comunitar înregistrat în Buletinul desenelor sau modelelor industriale comunitare, împreună cu informațiile prevăzute la articolul 14 alineatul (2) și cu o mențiune a faptului că cererea conținea o solicitare de amânare a publicării în temeiul articolului 50 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 și, dacă este cazul, că s-a depus un specimen conform articolului 5 din prezentul regulament;

(b)

deschide spre consultare publică orice dosar referitor la desen sau la model;

(c)

deschide spre consultare publică toate înscrierile în registru, inclusiv înscrierile excluse de la consultare în temeiul articolului 73.

(2)   În cazul în care se aplică articolul 15 alineatul (4), acțiunile prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol nu se întreprind în cazul desenelor sau modelelor industriale conținute în înregistrarea multiplă despre care se consideră că nu au avut încă de la început efectele menționate de Regulamentul (CE) nr. 6/2002.

Articolul 17

Certificat de înregistrare

(1)   După publicare, Oficiul eliberează titularului un certificat de înregistrare care reproduce mențiunile și informațiile înscrise în registru și prevăzute la articolul 69 alineatul (2), precum și o declarație care să ateste că mențiunile și informațiile în cauză au fost într-adevăr înscrise în registru.

(2)   Titularul poate să solicite eliberarea unor copii, legalizate sau nu, ale certificatului de înregistrare, contra achitării unei anumite taxe.

Articolul 18

Menținerea desenului sau a modelului într-o formă modificată

(1)   În cazul în care desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat este menținut într-o formă modificată, conform articolului 25 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, acesta este înscris în forma respectivă în registru și publicat în Buletinul desenelor sau modelelor comunitare.

(2)   Menținerea unui desen sau model industrial într-o formă modificată poate include o renunțare parțială din partea titularului, formulată în maxim 100 de cuvinte, sau înscrierea în registru a unei hotărâri judecătorești sau a unei decizii a Oficiului prin care se pronunță nulitatea parțială a certificatului de înregistrare a desenului sau modelului.

Articolul 19

Modificarea numelui sau a adresei titularului sau a reprezentantului său înregistrat

(1)   O modificare a numelui sau a adresei titularului care nu rezultă dintr-un transfer al desenului sau modelului înregistrat este înscrisă în registru la cererea titularului.

(2)   Cererea de modificare a numelui sau a adresei titularului conține:

(a)

numărul de înregistrare al desenului sau modelului;

(b)

numele și adresa titularului astfel cum au fost înregistrate. În cazul în care Oficiul a alocat un număr de identificare titularului, este suficient să se indice acest număr, precum și numele titularului;

(c)

numele și adresa titularului modificate, în forma în care ar trebui să apară conform articolului 1 alineatul (1) litera (b);

(d)

în cazul în care titularul a desemnat un reprezentant, numele și adresa profesională a reprezentantului, conform articolului 1 alineatul (1) litera (e).

(3)   Cererea menționată la alineatul (2) nu implică plata unei taxe.

(4)   Se poate prezenta o singură cerere de modificare a numelui sau a adresei pentru două sau mai multe înregistrări ale aceluiași titular.

(5)   În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatele (1) și (2), Oficiul informează solicitantul cu privire la neregulile constatate.

În cazul în care respectivele nereguli nu se remediază în termenul acordat de Oficiu, acesta respinge cererea.

(6)   Alineatele (1)-(5) se aplică mutatis mutandis modificării numelui sau adresei reprezentantului înregistrat.

(7)   Alineatele (1)-(6) se aplică mutatis mutandis cererilor de desene sau modele industriale comunitare. Modificarea este consemnată în dosarele Oficiului aferente cererii de desen sau de model comunitar în cauză.

Articolul 20

Rectificarea erorilor și a greșelilor din registru și din înregistrarea publicată

În cazul în care înregistrarea desenului sau modelului industrial ori înregistrarea publicată conține o eroare sau o greșeală imputabilă Oficiului, acesta rectifică eroarea sau greșeala constatată din oficiu sau la cererea titularului.

În cazul în care cererea de rectificare este prezentată de titular, articolul 19 se aplică mutatis mutandis. Cererea nu este condiționată de plata unei taxe.

Oficiul publică rectificările aduse în temeiul prezentului articol.

CAPITOLUL III

REÎNNOIRE

Articolul 21

Notificarea expirării înregistrării

Cu cel puțin șase luni înainte de expirarea înregistrării, Oficiul informează titularul și titularii drepturilor înscrise în registru, inclusiv licențiații, asupra faptului că se apropie data de expirare a înregistrării. Chiar dacă nu se comunică respectivele informații, expirarea înregistrării rămâne valabilă.

Articolul 22

Reînnoirea înregistrării

(1)   Cererea de reînnoire a înregistrării conține următoarele informații:

(a)

în cazul în care cererea este depusă de titular, numele și adresa acestuia, conform articolului 1 alineatul (1) litera (b);

(b)

în cazul în care cererea este depusă de o persoană autorizată în mod expres în acest sens de către titular, numele și adresa acestei persoane și dovada autorizării;

(c)

în cazul în care solicitantul a desemnat un reprezentant, numele și adresa profesională a acestuia din urmă, conform articolului 1 alineatul (1) litera (e);

(d)

numărul de înregistrare;

(e)

dacă este cazul, mențiunea că se solicită reînnoirea pentru toate desenele sau modelele incluse într-o înregistrare multiplă sau, dacă nu se solicită reînnoirea înregistrării pentru toate desenele sau modelele în cauză, precizarea desenelor sau modelelor pentru care se solicită reînnoirea.

(2)   Taxele care trebuie achitate în temeiul articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 pentru reînnoirea unei înregistrări sunt următoarele:

(a)

o taxă de reînnoire care, în cazul mai multor desene sau modele incluse într-o înregistrare multiplă, este proporțională cu numărul de desene sau modele industriale pentru care se solicită reînnoirea înregistrării;

(b)

dacă este cazul, taxa suplimentară pentru plata cu întârziere stabilită de Regulamentul (CE) nr. 2246/2002 și prevăzută la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 pentru achitarea cu întârziere a taxei de reînnoire sau pentru depunerea cu întârziere a cererii de reînnoire.

(3)   În cazul în care cererea de reînnoire este depusă în termenele menționate la articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, dar celelalte condiții care reglementează reînnoirea prevăzute la articolul 13 din regulamentul menționat și de prezentul regulament nu sunt îndeplinite, Oficiul informează solicitantul asupra neregulilor constatate.

În cazul în care cererea a fost depusă de o persoană autorizată în mod expres în acest sens de către titular, acesta din urmă primește o copie a informării în cauză.

(4)   În cazul în care nu s-a depus nici o cerere de reînnoire înainte de expirarea termenului menționat la articolul 13 alineatul (3) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 sau în cazul în care cererea este depusă după expirarea acestui termen, dacă taxele nu au fost achitate sau au fost achitate numai după expirarea termenului în cauză sau dacă neregulile semnalate nu s-au remediat în termenul acordat de Oficiu, Oficiul constată că înregistrarea a ajuns la termenul de expirare și informează asupra acestui fapt titularul și, dacă este cazul, solicitantul unei reînnoiri și titularii drepturilor înscrise în registru.

În cazul unei înregistrări multiple, dacă taxele achitate nu sunt suficiente pentru acoperirea tuturor desenelor sau modelelor pentru care s-a solicitat reînnoirea, Oficiul nu procedează la constatarea în cauză decât după ce a stabilit care sunt desenele sau modelele acoperite de suma achitată.

În cazul în care nu există alte criterii care să permită stabilirea desenelor sau modelelor acoperite, Oficiul ia în considerare desenele sau modelele în ordinea numerică în care sunt reprezentate conform articolului 2 alineatul (4).

Oficiul constată că înregistrarea a ajuns la termenul de expirare pentru toate desenele sau modelele pentru care taxele de reînnoire nu au fost achitate deloc sau au fost achitate numai parțial.

(5)   În cazul în care Oficiul face, conform alineatului (4), o constatare definitivă, acesta radiază desenul sau modelul din registru cu efect din ziua următoare datei expirării înregistrării existente.

(6)   În cazul în care s-au achitat taxele de reînnoire prevăzute la alineatul (2), dar nu se produce reînnoirea înregistrării, taxele în cauză se restituie.

CAPITOLUL IV

TRANSFER, LICENȚE ȘI ALTE DREPTURI, MODIFICĂRI

Articolul 23

Transfer

(1)   O cerere de înregistrare a unui transfer în temeiul articolului 28 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 trebuie să conțină următoarele elemente:

(a)

numărul de înregistrare al desenului sau al modelului industrial comunitar;

(b)

informații detaliate despre noul titular, conform articolului 1 alineatul (1) litera (b);

(c)

lista desenelor sau a modelelor industriale la care se referă transferul, dacă acesta nu privește toate desenele sau modelele înregistrate incluse într-o înregistrare multiplă;

(d)

documentele prin care s-a realizat transferul.

(2)   Cererea poate să conțină, dacă este cazul, numele și adresa profesională a reprezentantului noului titular, conform normelor prevăzute la articolul 1 alineatul (1) litera (e).

(3)   Cererea este considerată depusă numai după achitarea taxei prevăzute. Dacă taxa nu este achitată integral, Oficiul informează solicitantul despre acest lucru.

(4)   Următoarele elemente constituie dovezi suficiente ale transferului, conform alineatului (1) litera (d):

(a)

semnătura titularului înregistrat sau a reprezentantului acestuia și a succesorului său în drepturi sau a reprezentantului acestuia din urmă, aplicată pe cererea de înregistrare a transferului sau

(b)

faptul că cererea depusă de succesorul în drepturi este însoțită de o declarație semnată de titularul înregistrat sau de reprezentantul acestuia, prin care titularul își dă consimțământul în vederea înregistrării succesorului său în drepturi sau

(c)

cererea însoțită de formularul de declarație a transferului sau de documentul de transfer, ambele completate corespunzător, cererea fiind semnată de titularul înregistrat sau de reprezentantul său și de succesorul în drepturi sau de reprezentantul său.

(5)   Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de înregistrare a transferului, Oficiul informează solicitantul în legătură cu neregulile constatate.

În cazul în care respectivele nereguli nu sunt remediate în termenul acordat de Oficiu, acesta respinge cererea de înregistrare a transferului.

(6)   Există posibilitatea de a prezenta o singură cerere de înregistrare a unui transfer pentru două sau mai multe desene sau modele comunitare înregistrate, cu condiția ca titularul înregistrat și succesorul său în drepturi să fie aceleași persoane în toate aceste cazuri.

(7)   Alineatele (1)-(6) se aplică mutatis mutandis transferului cererilor de desene sau modele comunitare înregistrate. Transferul este menționat în dosarele privind cererea de desen sau de model păstrate de Oficiu.

Articolul 24

Înregistrarea licențelor și a altor drepturi

(1)   Articolul 23 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și articolul 23 alineatele (2), (3), (5) și (6) se aplică mutatis mutandis înregistrării acordării sau transferului unei licențe, constituirii ori cesiunii unui drept real asupra unui desen sau model industrial comunitar înregistrat, precum și a măsurilor de executare silită. Cu toate acestea, în cazul în care un desen sau model industrial comunitar înregistrat este implicat într-o procedură de insolvență, cererea autorității naționale competente pentru înscrierea în registru a unei mențiuni în acest sens nu implică plata unei taxe.

În cazul unei înregistrări multiple, fiecare desen sau model comunitar înregistrat, independent de alte desene sau modele, poate face obiectul unei licențe, al unui drept real, al unei executări silite sau al unei proceduri de insolvență.

(2)   Dacă desenul sau modelul comunitar înregistrat face obiectul unei licențe valabile numai pe o parte a teritoriului Comunității sau pe o durată limitată, cererea de înregistrare a licenței precizează partea din Comunitate sau perioada pentru care se acordă licența.

(3)   Dacă nu se îndeplinesc condițiile de înregistrare a licențelor și a altor drepturi prevăzute la articolul 29, 30 sau 32 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, la alineatul (1) din prezentul articol sau la alte articole relevante din prezentul regulament, Oficiul informează solicitantul cu privire la neregulile constatate.

Dacă neregulile nu sunt remediate în termenul acordat de Oficiu, acesta respinge cererea de înregistrare.

(4)   Alineatele (1), (2) și (3) se aplică mutatis mutandis licențelor și altor drepturi cu privire la cererile de desene sau de modele comunitare înregistrate. Licențele, drepturile reale și măsurile de executare silită sunt menționate în dosarele aferente cererii de desen sau model industrial comunitar păstrate de Oficiu.

(5)   Cererea de licență neexclusivă în temeiul articolului 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 se depune în termen de trei luni de la data înscrierii în registru a noului titular.

Articolul 25

Dispoziții speciale privind înregistrarea unei licențe

(1)   Licența unui desen sau model industrial comunitar înregistrat este înscrisă în registru drept licență exclusivă, la cererea titularului desenului sau modelului sau la cererea licențiatului.

(2)   Licența unui desen sau model industrial comunitar înregistrat este înscrisă în registru drept sublicență, dacă este acordată de un licențiat a cărui licență este deja înscrisă în respectivul registru.

(3)   Licența unui desen sau model industrial comunitar înregistrat este înscrisă în registru drept licență limitată teritorial dacă este acordată numai pentru o parte a Comunității.

(4)   Licența unui desen sau model industrial comunitar înregistrat este înscrisă în registru drept licență temporară dacă este acordată pentru o perioadă limitată.

Articolul 26

Radierea sau modificarea înregistrării licențelor și a altor drepturi

(1)   Înregistrarea menționată la articolul 24 poate face obiectul unei radieri la cererea uneia dintre persoanele în cauză.

(2)   Cererea conține următoarele informații:

(a)

numărul de înregistrare al desenului sau modelului industrial comunitar înregistrat sau, în cazul unei înregistrări multiple, numărul fiecărui desen sau model;

(b)

precizări asupra dreptului a cărui înregistrare trebuie radiată.

(3)   Cererea de radiere a înregistrării unei licențe sau a unui alt drept se consideră depusă numai după achitarea taxei necesare.

Dacă taxa nu se achită sau se achită numai parțial, Oficiul informează solicitantul cu privire la aceasta. Cererea depusă de o autoritate națională competentă pentru obținerea radierii unei mențiuni, în cazul în care un desen sau model comunitar înregistrat face obiectul unei proceduri de insolvență, nu implică plata unei taxe.

(4)   Cererea este însoțită de documente care stabilesc că dreptul înregistrat este stins sau de o declarație prin care licențiatul sau titularul unui alt drept implicat consimte cu privire la radiere.

(5)   Dacă nu se îndeplinesc condițiile de radiere a înregistrării, Oficiul informează solicitantul cu privire la neregulile constatate. Dacă respectivele nereguli nu sunt remediate în termenul acordat de Oficiu, acesta respinge cererea de radiere.

(6)   Alineatele (1), (2), (4) și (5) se aplică mutatis mutandis oricărei cereri de modificare a unei înregistrări efectuate conform articolului 24.

(7)   Alineatele (1)-(6) se aplică mutatis mutandis mențiunilor înscrise în dosare conform articolului 24 alineatul (4).

CAPITOLUL V

RENUNȚAREA ȘI NULITATEA

Articolul 27

Renunțare

(1)   O declarație de renunțare, introdusă în temeiul articolului 51 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, conține următoarele informații:

(a)

numărul de înregistrare al desenului sau al modelului comunitar înregistrat;

(b)

numele și adresa titularului, conform articolului 1 alineatul (1) litera (b);

(c)

în cazul în care a fost desemnat un reprezentant, numele și adresa profesională a acestuia, conform articolului 1 alineatul (1) litera (e);

(d)

în cazul în care renunțarea se referă numai la câteva dintre desenele sau modelele incluse într-o înregistrare multiplă, precizarea desenelor sau modelelor care fac obiectul renunțării sau a desenelor sau modelelor pentru care se dorește menținerea înregistrării;

(e)

dacă, în temeiul articolului 51 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, desenul sau modelul comunitar înregistrat face obiectul unei renunțări parțiale, o reprezentare a desenului sau a modelului modificat conform articolului 4 din prezentul regulament.

(2)   În cazul în care dreptul unui terț asupra desenului sau modelului industrial comunitar înregistrat este înscris în registru, declarația conform căreia titularul dreptului sau reprezentantul acestuia își dă consimțământul cu privire la renunțare, semnată chiar de respectiva persoană, este o dovadă suficientă a consimțământului său.

În cazul în care a fost înregistrată o licență, renunțarea la un desen sau model este înregistrată la trei luni după ce titularul a prezentat Oficiului elemente care atestă că a informat licențiatul despre intenția sa de a renunța. Dacă prezintă Oficiului, înainte de expirarea acestui termen, dovada consimțământului licențiatului, renunțarea este înregistrată de îndată.

(3)   În cazul în care dreptul la un desen sau model industrial comunitar înregistrat a făcut obiectul unei revendicări în fața unei instanțe în temeiul articolului 15 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, declarația prin care persoana care a revendicat dreptul sau reprezentantul acesteia a consimțit cu privire la renunțare, semnată de persoana în cauză sau de reprezentantul acesteia, constituie o dovadă suficientă a consimțământului.

(4)   În cazul în care nu se respectă condițiile aplicabile renunțării, Oficiul îl informează pe declarant cu privire la neregulile constatate. Dacă neregulile respective nu sunt remediate în termenul acordat de Oficiu, acesta refuză înscrierea renunțării în registru.

Articolul 28

Cerere pentru declararea nulității

(1)   O cerere pentru declararea nulității, introdusă în fața Oficiului în temeiul articolului 52 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, conține următoarele informații:

(a)

în ceea ce privește desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat pentru care se solicită declararea nulității:

(i)

numărul său de înregistrare;

(ii)

numele și adresa titularului său;

(b)

în ceea ce privește motivele invocate în cerere:

(i)

o declarație în care se precizează cauzele de nulitate în sprijinul cererii pentru declararea nulității;

(ii)

în plus, în cazul unei cereri introduse în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, reprezentarea și precizările privind desenul sau modelul anterior pe care se bazează cererea pentru declararea nulității, precum și elemente care să demonstreze că solicitantul este abilitat să invoce desenul sau modelul anterior drept o cauză de nulitate în temeiul articolului 25 alineatul (3) din regulamentul în cauză;

(iii)

în plus, în cazul unei cereri introduse în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (e) sau (f) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, reprezentarea și precizările privind semnul distinctiv sau opera protejată de legislația privind dreptul de autor pe care se bazează cererea pentru declararea nulității, precum și elementele care demonstrează că solicitantul este titularul unui drept anterior conform articolului 25 alineatul (3) din regulamentul menționat;

(iv)

în plus, în cazul unei cereri introduse în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, reprezentarea și precizările privind elementul relevant menționat la articolul respectiv, precum și elemente care să demonstreze că cererea este introdusă de persoana sau organismul interesat de utilizarea abuzivă conform articolului 25 alineatul (4) din regulamentul în cauză;

(v)

în cazul în care cauzele de nulitate se întemeiază pe faptul că desenul sau modelul comunitar înregistrat nu îndeplinește condițiile enunțate la articolele 5 și 6 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, precizarea și reproducerea desenelor sau a modelelor anterioare care ar putea constitui o piedică în declararea noutății sau a caracterului individual al desenului sau al modelului comunitar înregistrat, precum și documentele care dovedesc existența respectivelor desene sau modele anterioare;

(vi)

faptele, dovezile și observațiile prezentate în sprijinul cererii;

(c)

în ceea ce-l privește pe solicitant:

(i)

numele și adresa conform articolului 1 alineatul (1) litera (b);

(ii)

dacă solicitantul a desemnat un reprezentant, numele și adresa profesională a acestuia din urmă, în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) litera (e);

(iii)

în plus, în cazul unei cereri introduse în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, elemente care să demonstreze că cererea este introdusă de una dintre persoanele abilitate în mod corespunzător în acest sens, în temeiul articolului 25 alineatul (2) din regulamentul menționat.

(2)   Cererea este condiționată de achitarea taxei prevăzute la articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002.

(3)   Oficiul informează titularul cu privire la introducerea unei cereri pentru declararea nulității.

Articolul 29

Limbi utilizate în cadrul procedurilor în nulitate

(1)   Cererea pentru declararea nulității se depune în limba de procedură conform articolului 98 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002.

(2)   În cazul în care pentru depunerea cererii nu se utilizează limba de procedură și dacă titularul și-a prezentat observațiile în limba depozitului, Oficiul asigură traducerea observațiilor respective în limba de procedură.

(3)   Într-un termen de trei ani de la data stabilită conform articolului 111 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, Comisia prezintă comitetului prevăzut la articolul 109 din regulamentul menționat un raport privind aplicarea alineatului (2) din prezentul articol și, dacă este cazul, propuneri de stabilire a unui plafon pentru cheltuielile suportate de Oficiu în acest sens, conform articolului 98 alineatul (4) paragraful al patrulea din Regulamentul (CE) nr. 6/2002.

(4)   Comisia poate decide să prezinte mai devreme raportul, precum și eventualele propuneri menționate la alineatul (3), care vor fi considerate prioritare de către comitet dacă dispozițiile prevăzute la alineatul (2) generează cheltuieli disproporționate.

(5)   În cazul în care dovezile aduse în sprijinul cererii nu sunt redactate în limba procedurii în nulitate, solicitantul trebuie să prezinte o traducere în limba respectivă în termen de două luni de la data de depunere a dovezilor.

(6)   În cazul în care solicitantul care introduce cererea pentru declararea nulității sau titularul informează Oficiul, în termen de două luni de la data la care titularul a primit notificarea menționată la articolul 31 alineatul (1) din prezentul regulament, că s-a convenit să se utilizeze o altă limbă de procedură conform articolului 98 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, solicitantul trebuie, dacă cererea sa nu a fost depusă în limba astfel convenită, să furnizeze o traducere în limba respectivă în termen de o lună de la data menționată anterior.

Articolul 30

Respingerea ca inadmisibilă a cererii pentru declararea nulității

(1)   Dacă Oficiul constată că cererea pentru declararea nulității nu respectă dispozițiile articolului 52 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, articolului 28 alineatul (1) din prezentul regulament sau orice altă dispoziție din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 sau din prezentul regulament, acesta informează solicitantul și îl invită să remedieze, în termenul acordat, neregulile constatate.

Dacă neregulile în cauză nu se remediază în termenul acordat de Oficiu, acesta respinge cererea ca inadmisibilă.

(2)   Dacă Oficiul constată că taxele cerute nu au fost achitate, acesta informează solicitantul asupra respectivului fapt, făcând precizarea că cererea sa nu va fi considerată depusă dacă nu se achită taxele prevăzute în termenul acordat.

Dacă taxele prevăzute sunt achitate după expirarea termenului fixat, acestea se restituie solicitantului.

(3)   Orice decizie de respingere a unei cereri pentru declararea nulității în temeiul alineatului (1) este comunicată solicitantului.

Dacă se consideră, în temeiul alineatului (2), că nu s-a depus cererea, solicitantul este informat asupra acestui fapt.

Articolul 31

Examinarea cererii pentru declararea nulității

(1)   Dacă Oficiul nu respinge cererea pentru declararea nulității în temeiul articolului 30, acesta o notifică titularului, invitându-l să-și prezinte observațiile în termenul pe care i-l acordă.

(2)   Dacă titularul nu prezintă nici o observație, Oficiul poate să statueze în privința nulității în funcție de dovezile de care dispune.

(3)   Oficiul comunică solicitantului orice observație a titularului și poate să-l invite să prezinte propriile sale observații într-un termen stabilit.

(4)   Toate notificările și comunicările menționate la articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 și toate observațiile care se raportează la acestea sunt transmise părților interesate.

(5)   Oficiul poate invita părțile să ajungă la o soluționare pe cale amiabilă.

Articolul 32

Cereri multiple pentru declararea nulității

(1)   În cazul în care s-au depus mai multe cereri pentru declararea nulității cu privire la același desen sau model comunitar înregistrat, Oficiul poate conexa procedurile de examinare.

Ulterior Oficiul poate decide disjungerea procedurilor.

(2)   Dacă dintr-o examinare preliminară a uneia sau mai multor cereri rezultă posibilitatea ca desenul sau modelul comunitar înregistrat să fie nul, Oficiul poate suspenda celelalte proceduri.

Oficiul informează ceilalți solicitanți în legătură cu orice decizie care îi privește și care a fost pronunțată în cadrul procedurilor desfășurate.

(3)   Dacă o decizie declarativă de nulitate a unui desen sau model este definitivă, cererile a căror examinare a fost suspendată conform alineatului (2) se consideră stinse, iar solicitanții în cauză sunt informați cu privire la aceasta. Stingerea procedurilor în acest fel constituie o cauză în care nu s-a pronunțat nici o hotărâre în temeiul articolului 70 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002.

(4)   Oficiul restituie 50 % din taxa de anulare prevăzută la articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, achitată de fiecare dintre solicitanții ale căror cereri sunt considerate stinse conform alineatelor (1), (2) și (3) din prezentul articol.

Articolul 33

Participarea presupusului vinovat de contrafacere

Dacă, în temeiul articolului 54 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, un presupus vinovat de contrafacere solicită să participe la procedură, acesta se supune dispozițiilor relevante din articolele 28, 29 și 30 din prezentul regulament și, în special, obligației de a depune o declarație motivată și de a achita taxa prevăzută la articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002.

CAPITOLUL VI

CĂI DE ATAC

Articolul 34

Conținutul cererii de introducere a căii de atac

(1)   Cererea de introducere a căii de atac trebuie să conțină următoarele informații:

(a)

numele și adresa solicitantului, conform articolului 1 alineatul (1) litera (b);

(b)

în cazul în care solicitantul a desemnat un reprezentant, numele și adresa profesională a acestuia din urmă, conform articolului 1 alineatul (1) litera (e);

(c)

o declarație care să indice hotărârea atacată și să precizeze în ce măsură hotărârea respectivă trebuie modificată sau anulată.

(2)   Cererea de introducere a căii de atac trebuie introdusă în limba de procedură a hotărârii atacate.

Articolul 35

Respingerea căii de atac ca inadmisibilă

(1)   În cazul în care calea de atac nu îndeplinește nici condițiile prevăzute la articolele 55, 56 și 57 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, nici pe cele enunțate la articolul 34 alineatul (1) litera (c) și la alineatul (2) din prezentul regulament, camera de recurs o respinge ca fiind inadmisibilă, cu excepția cazului în care neregulile constatate au fost remediate înainte de expirarea termenului corespunzător stabilit la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002.

(2)   În cazul în care camera de recurs constată că respectiva cale de atac nu respectă alte dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 sau alte dispoziții din prezentul regulament, în special articolul 34 alineatul (1) literele (a) și (b), aceasta informează solicitantul cu privire la aceasta și îl invită să remedieze neregulile constatate în termenul acordat. Dacă neregulile nu sunt remediate în termenul stabilit, camera de recurs respinge calea de atac ca fiind inadmisibilă.

(3)   Dacă taxa pentru calea de atac este achitată după expirarea termenului căii de atac prevăzut la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, calea de atac se consideră a nu fi fost înaintată, iar taxa respectivă se restituie solicitantului.

Articolul 36

Examinarea căii de atac

(1)   Cu excepția cazului în care există dispoziții contrare, dispozițiile privind procedurile derulate în fața organului care a pronunțat hotărârea atacată se aplică mutatis mutandisși procedurii căii de atac.

(2)   Hotărârea camerei de recurs cuprinde următoarele informații:

(a)

o declarație care să ateste că hotărârea a fost pronunțată de către camera de recurs;

(b)

data hotărârii;

(c)

numele președintelui și ale celorlalți membri ai camerei de recurs care au participat la procedura căii de atac;

(d)

numele agentului competent al grefei;

(e)

numele părților și ale reprezentanților acestora;

(f)

o listă a întrebărilor asupra cărora este invitată să hotărască camera de recurs;

(g)

un rezumat al faptelor;

(h)

motivele hotărârii;

(i)

dispozitivul, inclusiv hotărârea privind repartizarea cheltuielilor, dacă este cazul.

(3)   Hotărârea este semnată de către președinte și de către ceilalți membri ai camerei de recurs și de agentul grefei respectivei camere.

Articolul 37

Restituirea taxei pentru calea de atac

Se dispune restituirea taxei pentru calea de atac în cazul unei revizuiri preliminare sau în cazul în care calea de atac este soluționată de către camera de recurs, în măsura în care echitatea impune restituirea pe motivul încălcării unor norme fundamentale de procedură. Se dispune restituirea, în caz de revizuire preliminară, de către organul a cărui hotărâre a fost atacată, iar în celelalte cazuri de către camera de recurs.

CAPITOLUL VII

DECIZII ȘI COMUNICĂRI ALE OFICIULUI

Articolul 38

Forma deciziilor

(1)   Deciziile Oficiului trebuie să fie prezentate în scris și motivate.

În cadrul unei proceduri orale în fața Oficiului, deciziile pot fi pronunțate oral. Ele sunt apoi formulate în scris și notificate părților.

(2)   Deciziile Oficiului care pot fi supuse unei căi de atac trebuie să fie însoțite de o comunicare scrisă care să indice faptul că cererea de introducere a căii de atac trebuie depusă în scris la Oficiu în termen de două luni de la data de notificare a deciziei care poate fi supusă unei căi de atac. Comunicarea în cauză conține, de asemenea, indicații destinate să atragă atenția părților asupra dispozițiilor articolelor 55, 56 și 57 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002.

Părțile nu se pot prevala de omisiunea comunicării posibilității de a introduce o cale de atac.

Articolul 39

Rectificarea erorilor din decizii

În cuprinsul deciziilor Oficiului se pot modifica numai greșelile de ortografie, greșelile de transcriere și erorile evidente. Acestea pot fi rectificate din oficiu sau la cererea uneia dintre părțile interesate, de către organul care a luat decizia.

Articolul 40

Constatarea pierderii unui drept

(1)   În cazul în care Oficiul constată pierderea oricărui drept în temeiul Regulamentului (CE) nr. 6/2002 sau al prezentului regulament, fără ca o decizie să fi fost luată, Oficiul notifică acest fapt persoanei interesate conform dispozițiilor articolului 66 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, atrăgându-i atenția asupra căilor de atac menționate la alineatul (2) din prezentul articol.

(2)   În cazul în care persoana interesată consideră nefondate concluziile Oficiului, aceasta poate, în termen de două luni de la notificarea menționată la alineatul (1), să solicite Oficiului să ia o decizie în acest sens.

O astfel de decizie se adoptă numai în cazul în care Oficiul nu împărtășește punctul de vedere al persoanei care face solicitarea; în caz contrar, Oficiul își rectifică concluziile și comunică acest lucru solicitantului.

Articolul 41

Semnătura, numele și ștampila

(1)   Orice decizie, comunicare sau notificare a Oficiului trebuie să indice numele instanței sau al departamentului Oficiului, precum și numele agentului sau agenților responsabili. Aceasta trebuie să aibă semnătura agenților respectivi sau, în absența semnăturii, ștampila Oficiului, imprimată sau aplicată cu tuș.

(2)   Președintele Oficiului poate să autorizeze utilizarea altor mijloace care să permită identificarea instanței sau a departamentului Oficiului, precum și numele agentului sau agenților responsabili, sau alt mod de utilizare a mijloacelor de identificare diferite de ștampila Oficiului, dacă deciziile, comunicările sau notificările sunt transmise prin fax sau prin orice alt mijloc de telecomunicare.

CAPITOLUL VIII

PROCEDURA ORALĂ ȘI PROBAȚIUNEA

Articolul 42

Convocarea la procedura orală

(1)   În cazul în care convoacă părțile la procedura orală prevăzută la articolul 64 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, Oficiul le atrage atenția asupra dispozițiilor alineatului (3) din prezentul articol. Convocarea implică un termen de cel puțin o lună pentru înfățișare, cu excepția cazului în care părțile convin asupra unui termen mai scurt.

(2)   Cu ocazia convocării, Oficiul atrage atenția părților asupra aspectelor care trebuie discutate, în opinia sa, pentru a putea să se pronunțe.

(3)   Dacă o parte convocată în mod regulamentar la o procedură orală în fața Oficiului nu se înfățișează, procedura poate fi derulată în absența sa.

Articolul 43

Probațiunea realizată de către Oficiu

(1)   În cazul în care Oficiul consideră că este necesar să asculte părțile, martori sau experți sau să procedeze la o cercetare la fața locului, atunci ia o hotărâre în acest sens care prevede mijlocul de probă pe care îl are în vedere, faptele pertinente ce trebuie dovedite, precum și data, ora și locul unde se va proceda la respectivul mijloc de probă.

Dacă ascultarea martorilor și a experților a fost solicitată de una dintre părți, hotărârea Oficiului stabilește termenul în care respectiva parte trebuie să-i comunice numele și adresele martorilor și ale experților pe care dorește să-i asculte.

(2)   Termenul de înfățișare menționat în convocarea părților, a martorilor sau a experților trebuie să fie de cel puțin o lună, cu excepția cazului în care cei interesați convin asupra unui termen mai scurt.

Convocarea trebuie să conțină:

(a)

un fragment din hotărârea menționată la alineatul (1) primul paragraf, care precizează în special data, ora și locul unde se va proceda la mijlocul de probă dispus, precum și faptele în legătură cu care urmează să fie ascultate părțile, martorii și experții;

(b)

numele părților la procedură și menționarea drepturilor de care martorii și experții se pot prevala în temeiul articolului 45 alineatele (2)-(5).

Articolul 44

Comisia de experți

(1)   Oficiul decide forma în care trebuie prezentate rapoartele experților pe care-i desemnează.

(2)   Mandatul de expert trebuie să conțină următoarele informații:

(a)

o descriere precisă a misiunii sale;

(b)

termenul care i se acordă pentru prezentarea raportului de expertiză;

(c)

numele părților la procedură;

(d)

menționarea drepturilor de care expertul se poate prevala în temeiul articolului 45 alineatele (2), (3) și (4).

(3)   Părților li se transmite un exemplar al raportului scris.

(4)   Părțile pot să recuze un expert pe motiv de necompetență sau pentru unul dintre motivele de recuzare a unui examinator sau a unui membru al unei divizii sau al unei instanțe de recurs menționate la articolul 132 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 (3) al Consiliului. Departamentul în cauză al Oficiului decide în privința recuzării.

Articolul 45

Cheltuieli aferente probațiunii

(1)   Oficiul poate condiționa probațiunea de depunerea la Oficiu, de către partea care a solicitat probațiunea, a unui provizion cu o valoare stabilită pe baza unei estimări a cheltuielilor.

(2)   Martorii și experții convocați de Oficiu și care se înfățișează înaintea acestuia au dreptul la rambursarea cheltuielilor de deplasare și de ședere, cu condiția ca acestea să fie rezonabile. Oficiul poate să le acorde un avans din suma necesară în acest sens. Prima teză din prezentul alineat se aplică în egală măsură martorilor și experților care se înfățișează înaintea Oficiului și sunt ascultați în această calitate, fără să fi fost convocați de Oficiu.

(3)   Martorii care au dreptul la o rambursare în temeiul alineatului (2) au, în plus, dreptul la o indemnizație adecvată pentru a compensa câștigul nerealizat, iar experții au dreptul la onorarii pentru serviciile acestora. Indemnizațiile se plătesc martorilor după ce aceștia și-au îndeplinit obligațiile, iar onorariile se plătesc experților după îndeplinirea misiunii acestora, dacă martorii și experții respectivi au fost convocați de Oficiu din propria sa inițiativă.

(4)   Sumele și avansurile care trebuie plătite în temeiul alineatelor (1), (2) și (3) se stabilesc de către președintele Oficiului și se publică în Jurnalul Oficial al Oficiului.

Sumele se calculează pe aceeași bază ca și remunerațiile și rambursările cheltuielilor pentru funcționarii de grad A4-A8 stabilite de Statutul funcționarilor Comunităților Europene și de anexa VII la acesta.

(5)   Sumele datorate sau plătite în temeiul alineatelor (1)-(4) sunt imputabile în cele din urmă:

(a)

Oficiului, în cazul în care acesta a considerat util, din proprie inițiativă, să asculte martorii sau experții sau

(b)

părții care a solicitat ascultarea martorilor sau a experților, sub rezerva aplicării hotărârii privind repartizarea și stabilirea cheltuielilor adoptată în aplicarea articolelor 70 și 71 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 și a articolului 79 din prezentul regulament.

Partea menționată la primul paragraf litera (b) este obligată să restituie Oficiului orice avans pentru cheltuieli plătit în mod corespunzător.

Articolul 46

Procese-verbale în cadrul procedurii orale și probațiunii

(1)   În cadrul procedurii orale și probațiunii se întocmesc procese-verbale în care se prezintă esențialul procedurii orale sau al probațiunii, declarațiile importante ale părților și depozițiile acestora, ale martorilor și ale experților, precum și rezultatul eventualelor cercetări la fața locului.

(2)   Procesul-verbal privind depoziția unui martor, expert sau a unei părți i se aduce la cunoștință acestuia sau acesteia. Se face o mențiune în procesul-verbal că s-a îndeplinit această formalitate și că cel ce a făcut depoziția a aprobat procesul-verbal. Dacă acesta nu este de acord cu procesul-verbal, trebuie să se ia notă de observațiile sale.

(3)   Procesul-verbal este semnat de agentul care l-a întocmit și de agentul care a coordonat procedura orală sau probațiunea.

(4)   Părților li se înmânează o copie a procesului-verbal.

(5)   Oficiul pune la dispoziția părților, la cererea acestora, o transcriere a înregistrării procedurii orale, în formă scrisă sau în orice formă care poate fi citită de un aparat.

Transcrierea în cauză este emisă cu condiția să se acopere cheltuielile suportate de Oficiu pentru realizarea sa. Președintele Oficiului stabilește suma care trebuie achitată.

CAPITOLUL IX

NOTIFICĂRI

Articolul 47

Dispoziții generale privind notificările

(1)   În procedurile derulate în fața Oficiului, notificările realizate de acesta se fac fie sub forma documentului original, fie sub forma unei copii certificate sau care poartă ștampila Oficiului, fie prin imprimarea unui text realizat pe calculator și pe care se aplică ulterior ștampila respectivă. Legalizarea nu este necesară pentru copiile documentelor care provin chiar de la părți.

(2)   Notificarea se face:

(a)

prin poștă, conform articolului 48;

(b)

prin înmânare directă, conform articolului 49;

(c)

prin depunerea documentului într-o căsuță poștală a Oficiului, conform articolului 50;

(d)

prin fax sau orice alt mijloc tehnic de comunicare, conform articolului 51;

(e)

prin publicare, conform articolului 52.

Articolul 48

Notificare prin poștă

(1)   Deciziile în cazul cărora curge un termen pentru introducerea unei căi de atac, convocările și orice alte documente pentru care președintele Oficiului dispune notificarea prin poștă trebuie notificate prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Deciziile și comunicările în cazul cărora curge un alt termen sunt notificate prin scrisoare recomandată, cu excepția cazului în care Oficiul decide altfel.

Celelalte comunicări se fac prin scrisoare obișnuită.

(2)   Notificările ai căror destinatari nu au domiciliul, sediul sau o unitate în Comunitate și care nu au desemnat un reprezentant conform articolului 77 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 se fac prin expedierea documentelor de notificat prin scrisoare obișnuită, la cea mai recentă adresă a destinatarului cunoscută de Oficiu.

Notificarea se consideră efectuată imediat după expedierea corespondenței în cauză.

(3)   În cazul în care notificarea se face prin scrisoare recomandată, cu sau fără confirmare de primire, aceasta se consideră înmânată destinatarului în cea de a zecea zi după expedierea poștală, cu excepția cazului în care scrisoarea i-a parvenit ulterior sau nu i-a parvenit deloc.

În caz de contestație, Oficiului îi revine sarcina de a face dovada că scrisoarea a ajuns la destinație sau, după caz, de a stabili data la care i-a fost înmânată destinatarului.

(4)   Notificarea prin scrisoare recomandată, cu sau fără confirmare de primire, se consideră efectuată chiar dacă destinatarul refuză să primească scrisoarea.

(5)   Aspectelor cu privire la notificarea prin poștă care nu sunt reglementate de alineatele (1)-(4) li se aplică legislația statului pe teritoriul căruia s-a efectuat notificarea.

Articolul 49

Notificare prin înmânare directă

Notificarea se poate efectua în sediile Oficiului, prin înmânarea respectivului document destinatarului, care confirmă primirea.

Articolul 50

Notificare prin depunere într-o căsuță poștală la Oficiu

În cazul în care destinatarul deține o căsuță poștală la Oficiu, notificarea se poate face prin depunerea documentului care trebuie notificat în căsuța poștală. La dosar se adaugă o notă scrisă privind depunerea. Data depunerii trebuie înscrisă pe documentul de notificat. Notificarea se consideră efectuată în a cincea zi de după depunerea în căsuța poștală.

Articolul 51

Notificare prin fax sau prin orice alt mijloc tehnic de comunicare

(1)   Notificarea prin fax se face prin transmiterea documentului de notificat fie a originalului, fie a unei copii, în temeiul articolului 47 alineatul (1). Președintele Oficiului stabilește modalitățile de efectuare a acestei transmiteri.

(2)   Modalitățile de notificare prin alte mijloace tehnice de comunicare sunt stabilite de președintele Oficiului.

Articolul 52

Notificare prin publicare

(1)   Dacă nu se poate afla adresa destinatarului sau dacă nu s-a putut efectua notificarea prevăzută la articolul 48 alineatul (1) nici după o a doua încercare a Oficiului, notificarea se face prin publicare.

Publicarea se face cel puțin în Buletinul desenelor sau modelelor industriale comunitare.

(2)   Președintele Oficiului stabilește modalitățile de publicare, precum și momentul în care începe să curgă termenul de o lună la expirarea căruia notificarea se consideră efectuată.

Articolul 53

Notificarea reprezentantului

(1)   Dacă s-a desemnat un reprezentant sau dacă solicitantul menționat primul într-o cerere comună este considerat reprezentantul comun, în conformitate cu articolul 61 alineatul (1), notificările sunt adresate reprezentantului desemnat sau reprezentantului comun.

(2)   Dacă au fost desemnați mai mulți reprezentanți din partea unei singure părți, este suficient ca notificarea să fie făcută unuia dintre aceștia, cu excepția cazului în care au domiciliul ales la o adresă determinată, conform articolului 1 alineatul (1) litera (e).

(3)   Dacă mai multe părți au desemnat un reprezentant comun, este suficient ca notificarea documentului să fie făcută reprezentantului respectiv, într-un singur exemplar.

Articolul 54

Vicii de notificare

În cazul în care un document a ajuns la destinatar, dar Oficiul nu este în măsură să dovedească faptul că acesta a fost notificat în mod corespunzător, sau dacă nu s-au respectat dispozițiile aplicabile notificării sale, documentul se consideră notificat la data stabilită de Oficiu drept dată de recepție.

Articolul 55

Notificarea documentelor în cazul în care mai multe persoane sunt părți la procedură

Documentele care provin de la părți, care conțin propuneri privind fondul sau o declarație de retragere a unei astfel de propuneri sunt notificate din oficiu celorlalte părți. Notificarea este facultativă în cazul în care documentul în cauză nu conține nici un element nou și dacă stadiul în care se află dosarul permite deja pronunțarea unei hotărâri.

CAPITOLUL X

TERMENE

Articolul 56

Calcularea termenelor

(1)   Orice termen se exprimă în ani, luni, săptămâni sau zile.

(2)   Se consideră că termenul începe să curgă în ziua imediat următoare celei în care a avut loc evenimentul care determină curgerea termenului, fie că este vorba de un act de procedură sau de expirarea unui termen anterior. Cu excepția unor dispoziții contrare, atunci când actul de procedură este o notificare, recepția documentului notificat reprezintă evenimentul care determină curgerea termenului.

(3)   În cazul în care un termen este exprimat în unul sau mai mulți ani, acesta se împlinește în anul luat în considerare, în luna cu același nume și în aceeași zi din lună ca și luna și ziua când a avut loc evenimentul care a determinat curgerea termenului. În cazul în care nu se poate face o identificare exactă a zilei, termenul se consideră împlinit în ultima zi a lunii respective.

(4)   În cazul în care un termen este exprimat în una sau mai multe luni, acesta se împlinește în luna luată în considerare, în aceeași zi din lună ca și ziua din luna în care a avut loc evenimentul care a determinat curgerea termenului. În cazul în care ziua în care a avut loc respectivul eveniment a fost ultima zi din lună sau dacă luna care trebuie luată în considerare nu are nici o zi cu același număr, atunci termenul luat în considerare se împlinește în ultima zi a lunii.

(5)   În cazul în care un termen este exprimat în una sau mai multe săptămâni, acesta se împlinește în săptămâna luată în considerare, în ziua care poartă același nume cu ziua în care a avut loc evenimentul care a determinat curgerea termenului.

Articolul 57

Durata termenelor

(1)   În cazul în care Regulamentul (CE) nr. 6/2002 sau prezentul regulament prevăd un termen care trebuie fixat de Oficiu, acest termen nu poate, în cazul în care partea în cauză are domiciliul, sediul sau o unitate în Comunitate, să fie mai mic de o lună sau, în cazul în care condițiile menționate nu sunt îndeplinite, nu poate să fie mai mic de două luni și nici mai mare de șase luni.

În cazul în care circumstanțele justifică acest lucru, Oficiul poate proroga termenul la cererea părții în cauză, depusă înainte de împlinirea termenului.

(2)   În cazul în care există două sau mai multe părți la procedură, Oficiul poate condiționa prorogarea termenului de acordul celorlalte părți.

Articolul 58

Împlinirea termenului în anumite cazuri speciale

(1)   Dacă un termen se împlinește fie într-o zi în care nu se pot depune documente la Oficiu, fie într-o zi în care nu se distribuie corespondență simplă în localitatea unde își are sediul Oficiul, din alte motive decât cele menționate la alineatul (2), termenul se prorogă până în prima zi ulterioară în care se pot depune documente sau se distribuie corespondența simplă.

Zilele în care nu se pot depune documente la Oficiu sunt stabilite de președintele Oficiului la începutul fiecărui an calendaristic.

(2)   Dacă un termen se împlinește fie într-o zi în care are loc o întrerupere generală a distribuirii corespondenței într-un stat membru sau între un stat membru și Oficiu, fie într-o zi de perturbare datorată acestei întreruperi, termenul se prorogă până în prima zi de după sfârșitul perioadei de întrerupere sau de perturbare pentru părțile care au domiciliul sau sediul în statul membru în cauză sau care și-au desemnat reprezentanți care au domiciliul profesional în statul membru respectiv.

În cazul în care statul membru în cauză este statul în care se află sediul Oficiului, primul paragraf se aplică tuturor părților.

Președintele Oficiului stabilește perioada de întrerupere sau de perturbare menționată la primul paragraf.

(3)   Alineatele (1) și (2) se aplică mutatis mutandis termenelor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 6/2002 sau de prezentul regulament în cazul în care este vorba despre acte care trebuie îndeplinite pe lângă autoritatea competentă în sensul articolului 35 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002.

(4)   În cazul întârzierii – datorate unor circumstanțe excepționale cum sunt catastrofele naturale sau grevele care au drept rezultat întreruperea sau perturbarea funcționării normale a Oficiului – comunicărilor pe care Oficiul trebuie să le notifice părților și care se referă la împlinirea termenelor, actele care trebuie îndeplinite în termenele respective pot fi încă îndeplinite în mod valabil în termen de o lună de la data notificării comunicărilor tardive.

Președintele Oficiului stabilește datele de început și de sfârșit al întreruperii sau al perturbării.

CAPITOLUL XI

ÎNTRERUPEREA PROCEDURII ȘI RENUNȚAREA LA RECUPERAREA SILITĂ

Articolul 59

Întreruperea procedurii

(1)   Procedura în fața Oficiului este întreruptă:

(a)

în caz de deces sau de incapacitate, fie a solicitantului sau a titularului unui desen sau model comunitar înregistrat, fie a persoanei împuternicite să-i reprezinte, în temeiul legislației naționale;

(b)

în cazul în care, din cauza unei acțiuni intentate împotriva bunurilor sale, solicitantul sau titularul unui desen sau model comunitar înregistrat nu poate, din motive juridice, să participe la o procedură în fața Oficiului;

(c)

în caz de deces sau de incapacitate a reprezentantului solicitantului sau a reprezentantului titularului unui desen sau model comunitar înregistrat ori dacă reprezentantul nu poate, din motive juridice, din cauza unei acțiuni intentate împotriva bunurilor sale, să participe la o procedură în fața Oficiului.

În cazul în care evenimentele menționate la primul paragraf litera (a) nu afectează competența reprezentantului desemnat conform articolului 78 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, procedura nu se întrerupe decât la cererea expresă a reprezentantului.

(2)   În cazul în care Oficiul cunoaște identitatea persoanei împuternicite să continue procedura în fața sa în cazurile menționate la alineatul (1) primul paragraf literele (a) și (b), acesta informează persoana respectivă și orice terț interesat asupra faptului că procedura va fi reluată de la o dată stabilită de acesta.

(3)   În cazul menționat la alineatul (1) primul paragraf litera (c), procedura se reia dacă Oficiul este avizat în legătură cu desemnarea unui nou reprezentant al solicitantului sau dacă a notificat celorlalte părți desemnarea unui nou reprezentant al titularului desenului sau modelului.

Dacă, în termen de trei luni de la data de începere a întreruperii procedurii, Oficiul nu a primit încă informația referitoare la desemnarea unui nou reprezentant, acesta comunică solicitantului sau titularului desenului sau modelului comunitar înregistrat că:

(a)

în cazul în care se aplică articolul 77 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, cererea de desen sau model comunitar se consideră retrasă dacă informația nu este transmisă în termen de două luni de la comunicarea în cauză sau că

(b)

în cazul în care articolul 77 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 nu se aplică, procedura la care participă solicitantul sau titularul se reia cu începere de la data comunicării în cauză.

(4)   În ceea ce-l privește pe solicitantul sau pe titularul desenului sau modelului comunitar, termenele în curs la data întreruperii procedurii, cu excepția termenului de plată a taxelor de reînnoire, reîncep să curgă începând de la data de reluare a procedurii.

Articolul 60

Renunțarea la recuperarea silită

Președintele Oficiului poate renunța la inițierea oricăror proceduri de recuperare silită a oricărei sume datorate dacă aceasta este minimă sau dacă recuperarea este prea nesigură.

CAPITOLUL XII

REPREZENTAREA

Articolul 61

Desemnarea unui reprezentant comun

(1)   Dacă o cerere de desen sau model comunitar înregistrat este depusă de mai multe persoane și dacă nu este desemnat nici un reprezentant comun al acestora, solicitantul menționat primul în cerere este considerat reprezentant comun.

Cu toate acestea, dacă unul dintre solicitanți are obligația de a desemna un mandatar autorizat, acest mandatar este considerat reprezentant comun, cu excepția cazului în care solicitantul menționat primul a desemnat și el un mandatar autorizat.

Primele două paragrafe se aplică mutatis mutandis terților care acționează în comun pentru depunerea unei cereri în nulitate, precum și cotitularilor unui desen sau model comunitar înregistrat.

(2)   Dacă în cursul procedurii are loc un transfer către mai multe persoane și dacă acestea nu au desemnat un reprezentant comun, se aplică alineatul (1).

Dacă nu se poate aplica alineatul menționat, Oficiul invită persoanele în cauză să desemneze un reprezentant comun în termen de două luni. Dacă nu se dă curs invitației sale, Oficiul desemnează reprezentantul comun.

Articolul 62

Împuternicire

(1)   Avocații și mandatarii autorizați înscriși pe listele ținute de Oficiu conform articolului 78 alineatul (1) litera (b) sau (c) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 pot să depună la Oficiu o împuternicire semnată, care urmează să fie inclusă în dosar.

Depunerea împuternicirii este obligatorie în cazul în care Oficiul o solicită în mod expres sau în cazul în care mai multe părți participă la procedura în care reprezentantul acționează în fața Oficiului, iar una dintre acestea o solicită în mod expres.

(2)   Angajații care acționează în numele persoanelor fizice sau juridice conform articolului 77 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 depun la Oficiu o împuternicire semnată, care urmează să fie inclusă în dosar.

(3)   Împuternicirea se poate depune într-una dintre limbile oficiale ale Comunității. Poate fi acordată pentru una sau mai multe cereri de desene sau modele comunitare înregistrate sau poate fi o împuternicire generală, care autorizează un reprezentant să efectueze toate actele de procedură în fața Oficiului, în numele părții care l-a împuternicit.

(4)   Dacă trebuie depusă o împuternicire conform alineatului (1) sau (2), Oficiul stabilește un termen de depunere a împuternicirii.Dacă aceasta nu este depusă în termenul respectiv, procedura se continuă cu persoana reprezentată. Actele realizate de reprezentant, cu excepția depunerii cererii, sunt considerate neavenite dacă nu sunt confirmate de persoana reprezentată. Prezenta dispoziție nu aduce atingere aplicării articolului 77 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002.

(5)   Dispozițiile din alineatele (1), (2) și (3) se aplică mutatis mutandis revocării împuternicirii.

(6)   Orice reprezentant a cărui misiune de reprezentare s-a încheiat își păstrează calitatea de reprezentant atât timp cât încheierea misiunii sale nu a fost notificată Oficiului.

(7)   Cu excepția unor dispoziții contrare prevăzute de împuternicire, Oficiul consideră că misiunea de reprezentare nu se încheie în eventualitatea decesului persoanei reprezentate.

(8)   Dacă o parte desemnează mai mulți reprezentanți, aceștia pot, fără a aduce atingere oricărei dispoziții contrare prevăzute de împuternicire, să acționeze în mod colectiv sau individual.

(9)   Se consideră că desemnarea unui grup de reprezentanți conferă competență de acțiune oricărui reprezentant care poate să justifice faptul că își desfășoară activitatea în cadrul grupului respectiv.

Articolul 63

Reprezentarea

Orice notificare sau altă comunicare adresată de Oficiu unui reprezentant împuternicit în mod corespunzător are același efect ca și când ar fi adresată persoanei reprezentate.

Orice comunicare adresată Oficiului de un reprezentant împuternicit în mod corespunzător are același efect ca și când ar proveni de la persoana reprezentată.

Articolul 64

Modificarea listei mandatarilor autorizați în materia desenelor sau modelelor industriale

(1)   Orice mandatar autorizat este radiat, la cererea sa, de pe lista specială a mandatarilor autorizați în materia desenelor sau modelelor industriale prevăzută la articolul 78 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002.

(2)   Orice mandatar autorizat este radiat din oficiu:

(a)

în caz de deces sau de incapacitate legală;

(b)

dacă nu mai posedă cetățenia unui stat membru, cu excepția cazului în care președintele Oficiului a acordat o derogare în temeiul articolului 78 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002;

(c)

dacă nu mai are domiciliul profesional sau locul de muncă în Comunitate;

(d)

dacă nu mai este împuternicit în sensul articolului 78 alineatul (4) litera (c) prima teză din Regulamentul (CE) nr. 6/2002.

(3)   Oficiul suspendă din proprie inițiativă înscrierea oricărui mandatar autorizat a cărui împuternicire de a reprezenta persoane fizice sau juridice în fața Oficiului desenelor sau modelelor industriale din Benelux sau în fața serviciului central din domeniul proprietății industriale al statului membru în cauză, menționată la articolul 78 alineatul (4) litera (c) prima teză din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, a fost suspendată.

(4)   La cererea sa, efectuată conform articolului 78 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, orice persoană radiată poate fi reînscrisă pe lista mandatarilor autorizați dacă au încetat motivele care au dus la radiere.

(5)   Oficiul desenelor sau modelelor industriale din Benelux și oficiile centrale în domeniul proprietății industriale din statele membre în cauză informează imediat Oficiul asupra oricărui fapt menționat la alineatele (2) și (3) de care are cunoștință.

(6)   Orice modificare a listei speciale a mandatarilor autorizați în domeniul desenelor sau modelelor se publică în Jurnalul Oficial al Oficiului.

CAPITOLUL XIII

COMUNICĂRI SCRISE ȘI FORMULARE

Articolul 65

Transmiterea comunicărilor în scris sau prin alte mijloace

(1)   Sub rezerva dispozițiilor din alineatul (2), cererile de înregistrare a unui desen sau model comunitar, precum și celelalte cereri prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 6/2002 și toate celelalte comunicări adresate Oficiului sunt transmise acestuia din urmă în următorul mod:

(a)

prin transmiterea către Oficiu a unui exemplar original semnat al documentului în cauză, prin poștă, prin înmânare directă sau prin orice alt mijloc; semnarea anexelor la documente nu este necesară;

(b)

prin transmiterea unui original semnat prin fax, conform articolului 66;

(c)

prin transmiterea conținutului comunicării prin mijloace electronice, conform articolului 67.

(2)   Dacă solicitantul se prevalează el însuși de posibilitatea prevăzută la articolul 36 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, de a depune un specimen al desenului sau modelului, cererea și specimenul se depun la Oficiu în același plic și conform regulilor menționate la alineatul (1) litera (a) din prezentul articol. În cazul în care cererea și specimenul (sau specimenele în cazul unui depozit multiplu) nu se depun cu aceeași corespondență, Oficiul nu atribuie o dată de depozit până la primirea ultimului document, conform articolului 10 alineatul (1) din prezentul regulament.

Articolul 66

Transmiterea prin fax

(1)   Dacă o cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar este transmisă Oficiului prin fax și dacă aceasta conține o reproducere a desenului sau modelului, conform articolului 4 alineatul (1), care nu îndeplinește cerințele articolului respectiv, reproducerea solicitată în vederea înregistrării și publicării se transmite Oficiului conform dispozițiilor articolului 65 alineatul (1) litera (a).

Dacă Oficiul primește reproducerea în termen de o lună de la data recepționării faxului, se consideră că cererea i-a parvenit la data recepționării faxului.

Dacă Oficiul primește reproducerea după expirarea acestui termen, se consideră că cererea i-a parvenit la data recepționării reproducerii în cauză.

(2)   Dacă o comunicare primită prin fax este incompletă sau ilizibilă sau dacă Oficiul are îndoieli serioase privind integritatea datelor transmise, îl informează pe expeditor cu privire la aceasta și îl invită să transmită din nou, într-un termen pe care i-l acordă, originalul prin fax: sau să i-l prezinte în conformitate cu articolul 65 alineatul (1) litera (a).

Dacă se dă curs invitației în termenul prevăzut, data primirii noii transmisii sau data primirii originalului se consideră a fi data primirii comunicării originale, cu rezerva că, dacă neregularitatea se referă la atribuirea unei date de depozit pentru o cerere de înregistrare a unui desen sau model comunitar, se aplică dispozițiile care reglementează data de depozit.

Dacă nu se dă curs invitației în termenul prevăzut, se consideră că respectiva comunicare nu a fost primită.

(3)   Orice comunicare transmisă Oficiului prin fax se consideră a fi semnată în mod valabil dacă semnătura este vizibilă pe documentul imprimat de aparatul fax.

(4)   Președintele Oficiului poate să condiționeze transmiterea prin fax de respectarea anumitor condiții suplimentare, care se referă în special la echipamentele care trebuie utilizate, la aspectele tehnice detaliate privind transmiterea și la metodele de identificare a expeditorului.

Articolul 67

Transmitere prin mijloace electronice

(1)   Cererile de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar pot fi transmise prin mijloace electronice, inclusiv reprezentarea desenului sau a modelului, și fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 65 alineatul (2), în cazul transmiterii unui specimen.

Președintele Oficiului stabilește condițiile în care trebuie să se desfășoare transmiterea în cauză.

(2)   Președintele Oficiului stabilește condițiile de transmitere prin mijloace electronice, în special în ceea ce privește echipamentul care trebuie utilizat, aspectele tehnice detaliate ale transmiterii și metodele de identificare a expeditorului.

(3)   Dacă o comunicare este transmisă prin mijloace electronice, articolul 66 alineatul (2) se aplică mutatis mutandis.

(4)   Dacă o comunicare este transmisă Oficiului prin mijloace electronice, menționarea numelui expeditorului are valoare de semnătură.

Articolul 68

Formulare

(1)   Oficiul furnizează gratuit formulare pentru:

(a)

depunerea unei cereri de desen sau model industrial comunitar înregistrat;

(b)

solicitarea de rectificare a unei cereri sau a unei înregistrări;

(c)

cererea de înregistrare a unui transfer, precum și formularul de declarație de transfer și documentul de transfer menționate la articolul 23 alineatul (4);

(d)

cererea de înregistrare a unei licențe;

(e)

cererea de reînnoire a înregistrării unui desen sau model industrial comunitar înregistrat;

(f)

cererea în nulitate a unui desen sau model industrial comunitar înregistrat;

(g)

cererea de restitutio in integrum;

(h)

calea de atac împotriva unei hotărâri a Oficiului;

(i)

desemnarea unui reprezentant sub forma unei împuterniciri individuale sau generale.

(2)   Oficiul poate furniza gratuit alte formulare.

(3)   Oficiul furnizează gratuit, în toate limbile oficiale ale Comunității, formularele menționate la alineatele (1) și (2).

(4)   Oficiul furnizează gratuit formularele necesare Oficiului desenelor sau modelelor industriale din Benelux, precum și serviciilor centrale din domeniul proprietății industriale ale statelor membre.

(5)   Oficiul poate, de asemenea, să furnizeze formularele într-o formă care să poată fi citită de un aparat.

(6)   Părțile la procedura înaintea Oficiului ar trebui să utilizeze formularele puse la dispoziție de Oficiu, copii ale acestor formulare sau ale formularelor având același conținut și format ca și formularele Oficiului, cum sunt formularele redactate pe calculator.

(7)   Formularele trebuie completate astfel încât conținutul lor să poată fi introdus în mod automat pe calculator, de exemplu printr-un sistem de recunoaștere a caracterelor sau prin lectură optică.

CAPITOLUL XIV

INFORMAȚII PENTRU PUBLIC

Articolul 69

Registrul desenelor sau modelelor industriale comunitare

(1)   Registrul poate fi ținut sub forma unei baze de date electronice.

(2)   Se înscriu în registru:

(a)

data de depunere a cererii;

(b)

numărul de dosar atribuit cererii și numărul de dosar atribuit fiecărui desen sau model industrial individual cuprins într-un depozit multiplu;

(c)

data publicării înregistrării;

(d)

numele, adresa și cetățenia solicitantului, precum și statul pe al cărui teritoriu acesta are domiciliul, sediul sau o unitate;

(e)

numele și adresa profesională a reprezentantului, în măsura în care nu este vorba despre un angajat desemnat ca reprezentant conform articolului 77 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; dacă există mai mulți reprezentanți, se înscriu numai numele și adresa profesională a reprezentantului menționat primul, numele fiind urmat de cuvintele „et al”; în cazul unui grup de reprezentanți, se înscriu numai numele și adresa grupului;

(f)

reprezentarea desenului sau a modelului industrial;

(g)

desemnarea produselor prin menționarea numelor acestora, precedate de numerele claselor și subclaselor din Clasificarea de la Locarno și grupate în funcție de acestea;

(h)

mențiuni referitoare la revendicarea unei priorități în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002;

(i)

mențiuni referitoare la revendicarea unei priorități de expunere în temeiul articolului 44 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002;

(j)

dacă este cazul, menționarea autorului sau a echipei de autori în temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 sau o declarație care să ateste că autorul sau echipa de autori a renunțat la dreptul de a fi menționați;

(k)

limba de depunere a cererii, precum și limba alternativă indicată de solicitant în cererea sa, conform articolului 98 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002;

(l)

data înscrierii desenului sau modelului în registru și numărul de înregistrare;

(m)

menționarea oricărei cereri de amânare a publicării conform articolului 50 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, precizând data de expirare a perioadei de amânare;

(n)

menționarea depunerii unui specimen în temeiul articolului 5;

(o)

menționarea depunerii unei descrieri în temeiul articolului 1 alineatul (2) litera (a).

(3)   Pe lângă înscrierile menționate la alineatul (2), se înscriu de asemenea în registru, însoțite, în fiecare caz, de data înregistrării:

(a)

modificările de nume, adresă sau cetățenie ori naționalitate a titularului sau modificarea statului în care acesta își are domiciliul, sediul sau o unitate;

(b)

orice modificare a numelui sau a adresei profesionale a reprezentantului, în măsura în care nu este vorba de un reprezentant care intră sub incidența articolului 77 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 6/2002;

(c)

în cazul desemnării unui nou reprezentant, numele și adresa profesională a acestuia;

(d)

mențiunea că un depozit multiplu sau o înregistrare multiplă a fost divizată în depozite sau înregistrări separate, conform articolului 37 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002;

(e)

orice modificare a desenului sau a modelului conform articolului 25 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, inclusiv, dacă este cazul, o trimitere la renunțarea făcută sau la o hotărâre judecătorească sau la o decizie a Oficiului pronunțând nulitatea parțială a desenului sau a modelului și orice rectificare a erorilor sau a greșelilor, conform articolului 20 din prezentul regulament;

(f)

orice acțiune în justiție în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, în ceea ce privește un desen sau un model comunitar înregistrat;

(g)

orice hotărâre învestită cu autoritate de lucru judecat sau orice altă măsură care pune capăt procedurii, conform articolului 15 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 privind revendicarea;

(h)

orice schimbare de proprietate în sensul articolului 15 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002;

(i)

orice transfer în sensul articolului 28 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002;

(j)

constituirea sau cesiunea unui drept real în temeiul articolului 29 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 și natura dreptului real în cauză;

(k)

măsurile de executare silită în aplicarea articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, precum și procedurile de insolvență în temeiul articolului 31 din același regulament;

(l)

acordarea sau transferul unei licențe în sensul articolului 16 alineatul (2) sau în sensul articolului 32 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, precum și, dacă este cazul, tipul licenței conform articolului 25 din prezentul regulament;

(m)

reînnoirea unei înregistrări în sensul articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 și data de la care produce efecte;

(n)

o mențiune privind data la care expiră înregistrarea;

(o)

declarația de renunțare totală sau parțială a titularului, în sensul articolului 51 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002;

(p)

data introducerii cererii sau a unei cereri reconvenționale în nulitate, în temeiul articolului 52, respectiv al articolului 86 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002;

(q)

data și conținutul hotărârii privind cererea în nulitate, cererea reconvențională în nulitate sau orice altă măsură care încheie procedura, în temeiul articolului 53, respectiv al articolului 86 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002;

(r)

mențiunea, în temeiul articolului 50 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, că desenul sau modelul comunitar înregistrat este considerat a nu fi avut de la început efectele menționate de regulamentul menționat;

(s)

radierea numelui reprezentantului înscris conform alineatului (2) litera (e);

(t)

modificarea sau radierea mențiunilor prevăzute la literele (j), (k) și (l).

(4)   Președintele Oficiului poate decide înscrierea în registru a altor mențiuni decât cele prevăzute la alineatele (2) și (3).

(5)   Orice modificare operată în registru este notificată titularului.

(6)   Sub rezerva dispozițiilor articolului 73, Oficiul eliberează, la cerere și contra achitării unei taxe, extrase, legalizate sau nu, din registru.

CAPITOLUL XV

BULETINUL DESENELOR SAU MODELELOR INDUSTRIALE COMUNITARE ȘI BAZA DE DATE

Articolul 70

Buletinul desenelor sau modelelor industriale comunitare

(1)   Oficiul stabilește frecvența de publicare a Buletinului desenelor și modelelor industriale comunitare și modalitățile de efectuare a acestei publicări.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 50 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 și sub rezerva aplicării dispozițiilor articolelor 14 și 16 din prezentul regulament privind amânarea publicării, se publică în Buletinul desenelor sau modelelor industriale comunitare înregistrările și înscrierile făcute în registru, precum și orice alte indicații sau informații detaliate privind înregistrările de desene sau de modele a căror publicare este prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 6/2002 și de prezentul regulament.

(3)   Dacă în Buletinul desenelor sau modelelor industriale comunitare se publică indicații sau informații detaliate a căror publicare este prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 6/2002 sau de prezentul regulament, data publicării indicațiilor sau informațiilor respective se consideră a fi data apariției numărului respectiv de Buletin.

(4)   Orice informație a cărei publicare este prevăzută de articolele 14 și 16 se publică, dacă este cazul, în toate limbile oficiale ale Comunității.

Articolul 71

Baza de date

(1)   Oficiul administrează o bază de date electronică în care se înregistrează indicațiile și informațiile detaliate referitoare la cererile de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale comunitare și înscrierile făcute în registru. Oficiul poate, sub rezerva aplicării restricțiilor prevăzute la articolul 50 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, să facă public conținutul bazei de date respective oferind acces direct, prin CD-ROM sau în orice altă formă care poate fi citită de un aparat.

(2)   Președintele Oficiului stabilește condițiile de acces la baza de date și metodele de difuzare a conținutului bazei de date într-o formă care să poată fi citită de un aparat, în special în ceea ce privește tarifele serviciilor respective.

CAPITOLUL XVI

CONSULTAREA DE CĂTRE PUBLIC ȘI PĂSTRAREA DOSARELOR

Articolul 72

Elemente din dosar care nu sunt deschise consultării de către public

În temeiul dispozițiilor din articolul 74 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, elementele din dosar care nu sunt deschise consultării de către public sunt următoarele:

(a)

documentele privind excluderea sau recuzarea în sensul articolului 132 din Regulamentul (CE) nr. 40/94, dispozițiile din respectivul articol fiind, în acest sens, considerate aplicabile mutatis mutandis desenelor sau modelelor industriale comunitare înregistrate și cererilor aferente acestora;

(b)

proiectele de hotărâri și de avize, precum și toate celelalte documente interne utilizate pentru pregătirea hotărârilor și avizelor;

(c)

documentele pentru care partea în cauză dorește să mențină confidențialitatea și pentru care a manifestat un interes deosebit înainte de a se fi depus cererea de consultare publică, cu excepția cazului în care consultarea publică a documentelor în cauză este justificată de interesele legitime ale părții care solicită consultarea, respectivele interese având prioritate în fața intereselor celeilalte părți.

Articolul 73

Consultarea registrului de desene sau modele industriale comunitare

Dacă înregistrarea face obiectul unei amânări a publicării în temeiul articolului 50 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002:

(a)

accesul la registru al altor persoane decât titularul se limitează la consultarea numelui titularului, a numelui oricărui reprezentant, a datei de depozit și de înregistrare, a numărului dosarului de cerere și a mențiunii privind amânarea publicării;

(b)

extrasele legalizate sau nelegalizate din registru nu trebuie să conțină decât numele titularului, numele oricărui reprezentant, data de depozit și de înregistrare, numărul dosarului de cerere și mențiunea privind amânarea publicării, cu excepția cazului în care cererea a fost introdusă de titular sau de reprezentantul său.

Articolul 74

Metode de consultare publică

(1)   Consultarea publică a dosarelor de desene sau modele comunitare înregistrate are în vedere documentele originale sau copiiale acestor documente sau mijloace tehnice de stocare a datelor în cazul în care dosarele sunt arhivate prin astfel de mijloace.

Cererea de consultare publică se consideră depusă numai după achitarea taxei necesare.

Președintele Oficiului stabilește metodele de consultare publică a dosarelor.

(2)   Orice cerere de consultare publică a dosarelor aferente unei cereri de desen sau model comunitar înregistrat sau a dosarelor aferente unui desen sau model industrial comunitar înregistrat supus unei amânări a publicării și la care s-a renunțat înainte sau în momentul expirării perioadei de amânare sau despre care, în temeiul articolului 50 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, se consideră că nu a avut încă de la început efectele menționate de regulamentul în cauză, trebuie să conțină informații și dovezi care să demonstreze că:

(a)

solicitantul sau titularul desenului sau al modelului comunitar și-a dat consimțământul cu privire la consultare sau că

(b)

persoana care solicită consultarea are un interes legitim în consultarea publică, în special dacă solicitantul sau titularul desenului sau al modelului industrial comunitar a declarat că, după înregistrarea desenului sau a modelului, intenționează să invoce acest drept împotriva părții care solicită consultarea.

(3)   Consultarea publică se face la sediul Oficiului.

(4)   La cerere, consultarea publică poate lua forma unei eliberări de copii ale unor documente incluse în dosare, contra achitării unei anumite taxe.

(5)   La cerere, Oficiul eliberează copii legalizate sau nelegalizate ale cererii de desen sau model comunitar înregistrat sau ale documentelor incluse în dosare care pot fi eliberate în temeiul alineatului (4), contra achitării unei taxe.

Articolul 75

Comunicarea informațiilor conținute în dosare

Sub rezerva aplicării restricțiilor prevăzute la articolul 74 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 și la articolele 72 și 73 din prezentul regulament, Oficiul poate, la cerere și contra achitării unei taxe, să comunice informațiile conținute în toate dosarele cu privire la o cerere de desen sau de model comunitar sau la un desen sau model industrial comunitar înregistrat.

Cu toate acestea, dacă Oficiul consideră acest lucru necesar, având în vedere cantitatea de informații care ar trebui furnizate, poate să impună persoanei care solicită să consulte anumite documente să facă acest lucru pe loc.

Articolul 76

Păstrarea dosarelor

(1)   Oficiul păstrează dosarele de cereri pentru desene sau modele industriale comunitare și dosarele desenelor sau modelelor comunitare înregistrate timp de cel puțin cinci ani de la sfârșitul anului în cursul căruia:

(a)

cererea a fost respinsă sau retrasă;

(b)

înregistrarea desenului sau modelului comunitar înregistrat a expirat;

(c)

renunțarea integrală la desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat a fost înscrisă în registru conform articolului 51 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002;

(d)

desenul sau modelul comunitar înregistrat este radiat definitiv din registru;

(e)

se consideră că desenul sau modelul comunitar înregistrat nu a avut încă de la început efectele menționate de Regulamentul (CE) nr. 6/2002 conform articolului 50 alineatul (4) din regulamentul în cauză.

(2)   Președintele Oficiului stabilește modalitățile de păstrare a dosarelor.

CAPITOLUL XVII

ASISTENȚĂ ADMINISTRATIVĂ

Articolul 77

Schimb de informații și comunicări între Oficiu și autoritățile statelor membre

(1)   Oficiul și oficiile centrale în domeniul proprietății industriale din statele membre, precum și Oficiul desenelor sau modelelor industriale din Benelux își comunică, la cerere, informațiile relevante privind cererile de desen sau model industrial comunitar înregistrat, de desen sau model industrial Benelux sau de desen sau model industrial național înregistrat și privind procedurile referitoare la respectivele cereri și la desenele sau modelele înregistrate ca urmare a depunerii cererilor. Comunicările nu se supun restricțiilor prevăzute la articolul 74 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002.

(2)   Oficiul și instanțele și autoritățile competente din statele membre își transmit direct comunicările care decurg din aplicarea Regulamentului (CE) nr. 6/2002 sau a prezentului regulament.

Comunicările în cauză pot fi transmise, de asemenea, prin intermediul serviciilor centrale din domeniul proprietății industriale ale statelor membre sau prin intermediul Oficiului desenelor sau modelelor din Benelux.

(3)   Cheltuielile ocazionate de comunicările efectuate în temeiul alineatelor (1) și (2) sunt suportate de autoritatea care efectuează comunicările, fără să fie necesară plata vreunei taxe.

Articolul 78

Consultarea publică realizată de instanțele sau de autoritățile statelor membre sau de intermediari ai acestora

(1)   Consultarea publică realizată de instanțe sau autorități ale statelor membre a dosarelor de cereri de desene sau modele comunitare sau a dosarelor de desene sau modele comunitare înregistrate se desfășoară, la cerere, asupra documentelor originale sau asupra copiilor acestor documente. Articolul 74 nu se aplică.

(2)   Instanțele sau ministerele publice ale statelor membre pot, în cursul procedurilor pendinte în fața lor, să permită unor terți să consulte dosarele sau copiile dosarelor care le-au fost transmise de Oficiu. Acest tip de consultare se desfășoară în condițiile prevăzute la articolul 74 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002.

(3)   Oficiul nu percepe taxe în temeiul alineatelor (1) și (2).

(4)   Oficiul face cunoscute instanțelor și ministerelor publice ale statelor membre, atunci când le transmite dosare sau copii ale dosarelor, restricțiile aplicabile, în temeiul articolului 74 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 și în temeiul articolului 72 din prezentul regulament, consultării publice a dosarelor de cereri de desene sau modele industriale comunitare sau a dosarelor de desene sau modele industriale comunitare înregistrate.

CAPITOLUL XVIII

CHELTUIELI

Articolul 79

Repartizarea și calcularea cheltuielilor

(1)   Repartizarea cheltuielilor în temeiul articolului 70 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 se stabilește prin decizia pronunțată asupra cererii în nulitate a unui desen sau model industrial comunitar înregistrat sau prin hotărârea pronunțată asupra căii de atac.

(2)   Repartizarea cheltuielilor în temeiul articolului 70 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 se stabilește printr-o hotărâre asupra cheltuielilor pronunțată de către divizia de anulare sau de camera de recurs.

(3)   La cererea depusă în vederea determinării cheltuielilor în temeiul articolului 70 alineatul (6) prima teză din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 trebuie anexată o situație a cheltuielilor, însoțită de acte doveditoare.

Cererea este admisibilă numai dacă hotărârea pentru care se solicită determinarea cheltuielilor este definitivă. Cheltuielile pot fi calculate de îndată ce li s-a stabilit credibilitatea.

(4)   Cererea prevăzută la articolul 70 alineatul (6) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, care urmărește să obțină o reexaminare a hotărârii grefei în privința calculării cheltuielilor, trebuie motivată și prezentată Oficiului în termen de o lună de la notificarea repartizării cheltuielilor.

Se consideră că cererea a fost depusă numai după achitarea taxei de reexaminare a cuantumului cheltuielilor.

(5)   Divizia de anulare sau camera de recurs, după caz, statuează, fără procedură orală, asupra cererii menționate la alineatul (4).

(6)   Taxele pe care trebuie să le suporte partea căzută în pretenții în temeiul articolului 70 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 se limitează la taxele pretinse de cealaltă parte în cadrul unei cereri în nulitate și/sau al unei căi de atac.

(7)   Cheltuielile efective și indispensabile pretinse în cadrul procedurilor de către partea care a avut câștig de cauză trebuie achitate de partea căzută în pretenții în temeiul articolului 70 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, în limita valorilor maxime prezentate în continuare:

(a)

cheltuielile de deplasare ale unei părți, respectiv călătoria dus-întors între locul de reședință sau domiciliul profesional și locul în care se desfășoară procedura orală sau probațiunea trebuie acoperite după cum urmează:

(i)

costul transportului pe cale ferată la clasa I, inclusiv suplimentele obișnuite, dacă distanța totală pe itinerarul feroviar nu depășește 800 km;

(ii)

costul transportului cu avionul la clasa „turist”, dacă distanța totală pe itinerarul feroviar depășește 800 km sau dacă itinerarul include o porțiune maritimă;

(b)

cheltuielile de ședere ale unei părți sunt echivalente diurnei de deplasare aplicabile funcționarilor de grad A4-A8 stabilite la articolul 13 din anexa VII la Statutul funcționarilor Comunităților Europene;

(c)

cheltuielile de deplasare ale reprezentanților în sensul articolului 78 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, precum și ale martorilor și experților sunt suportate conform literei (a);

(d)

cheltuielile de ședere ale reprezentanților în sensul articolului 78 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, precum și ale martorilor și experților sunt suportate conform literei (b);

(e)

cheltuielile ocazionate de măsurile de probațiune executate sub forma ascultării martorilor, a expertizei sau cercetării la fața locului – până la 300 EUR per procedură;

(f)

cheltuielile de reprezentare în sensul articolului 78 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002:

(i)

a solicitantului într-o procedură de anulare a desenului sau modelului industrial comunitar înregistrat, până la 400 EUR;

(ii)

a titularului într-o procedură de anulare a desenului sau modelului industrial comunitar înregistrat, până la 400 EUR;

(iii)

a reclamantului într-o procedură de recurs, până la 500 EUR;

(iv)

a pârâtului într-o procedură de recurs, până la 500 EUR;

(g)

dacă partea care a avut câștig de cauză a fost reprezentată de mai multe persoane în sensul articolului 78 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, partea căzută în pretenții trebuie să suporte cheltuielile menționate la literele (c), (d) și (f) numai pentru un singur reprezentant;

(h)

partea căzută în pretenții nu este obligată să restituie părții care a avut câștig de cauză nici o altă cheltuială, cost sau onorariu decât cele prevăzute la literele (a)-(g).

Dacă într-una dintre procedurile menționate la primul paragraf litera (f) intervine o măsură de probațiune sub forma ascultării de martori, expertizei sau cercetării la fața locului, se acordă o sumă suplimentară pentru acoperirea costurilor de reprezentare până la 600 EUR per procedură.

CAPITOLUL XIX

LIMBI UTILIZATE

Articolul 80

Cereri și declarații

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 98 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002:

(a)

orice cerere sau declarație privind o cerere de desen sau model industrial comunitar înregistrat poate fi formulată în limba utilizată pentru depunerea cererii de desen sau model sau în limba alternativă specificată de solicitant în cererea sa;

(b)

orice cerere sau declarație, alta decât cererea în nulitate în temeiul articolului 52 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 sau decât declarația de renunțare în temeiul articolului 51 din același regulament, referitoare la un desen sau model industrial comunitar înregistrat, poate fi formulată într-una dintre limbile Oficiului;

(c)

în măsura în care este vorba despre explicații scrise și dacă se utilizează unul dintre formularele furnizate de Oficiu, în conformitate cu articolul 68, acest formular poate fi redactat într-una dintre limbile oficiale ale Comunității, cu condiția să fie completat într-una dintre limbile Oficiului.

Articolul 81

Procedură scrisă

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 98 alineatele (3) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 și cu excepția unor dispoziții contrare în prezentul regulament, orice parte poate să utilizeze, în cadrul procedurilor scrise desfășurate în fața Oficiului, una dintre limbile de lucru ale acestuia.

În cazul în care limba aleasă nu este limba de procedură, partea în cauză asigură efectuarea unei traduceri în limba de procedură în termen de o lună de la data depunerii documentului original.

În cazul în care solicitantul unui desen sau model comunitar înregistrat este singura parte la proceduri în fața Oficiului și în cazul în care limba utilizată pentru depunerea cererii de desen sau model comunitar înregistrat nu este una dintre limbile de lucru ale Oficiului, traducerea poate să se facă și în limba alternativă indicată de solicitant în cererea sa.

(2)   Cu excepția dispozițiilor contrare prevăzute de prezentul regulament, documentele care trebuie utilizate în procedurile în fața Oficiului pot fi redactate într-una dintre limbile oficiale ale Comunității.

În cazul în care documentele respective sunt redactate într-o limbă diferită de limba de procedură, Oficiul poate impune efectuarea unei traduceri în limba de procedură sau, la alegerea părții la procedură, într-una dintre limbile de lucru ale Oficiului, în termenul prevăzut de acesta.

Articolul 82

Procedură orală

(1)   Orice parte la o procedură orală în fața Oficiului poate să utilizeze în locul limbii de procedură una dintre celelalte limbi oficiale ale Comunității, cu condiția să ia măsurile necesare pentru a asigura interpretarea în limba de procedură.

În cazul în care procedura orală are loc în cadrul unei proceduri referitoare la o cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial, solicitantul poate utiliza fie limba cererii sale, fie limba alternativă pe care a indicat-o în cerere.

(2)   În cadrul unei proceduri orale care se referă la o cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial, personalul Oficiului poate utiliza fie limba cererii, fie limba alternativă indicată de solicitant.

În toate celelalte proceduri orale, personalul Oficiului poate utiliza în locul limbii de procedură o altă limbă a Oficiului, sub rezerva acordului părții sau părților la procedură.

(3)   În cadrul probațiunii, părțile, martorii sau experții care trebuie ascultați dar care nu cunosc suficient de bine limba de procedură pot utiliza una dintre limbile oficiale ale Comunității.

În cazul în care probațiunea a fost inițiată la cererea unei părți la procedură, părțile, martorii sau experții a căror audiere este necesară și care se exprimă într-o limbă diferită de limba de procedură sunt ascultați numai dacă partea care a prezentat cererea de audiere asigură interpretarea depozițiilor în limba de procedură.

În cadrul procedurilor referitoare la cereri de înregistrare de desene sau modele, se poate utiliza limba alternativă indicată de solicitant în locul limbii cererii.

În cadrul oricărei proceduri la care participă o singură parte, Oficiul poate acorda, la cererea părții respective, o derogare de la dispozițiile prezentului alineat.

(4)   În cazul în care părțile și Oficiul sunt de acord, în cursul procedurii orale se poate utiliza orice limbă oficială a Comunității.

(5)   În cazul în care este necesar, Oficiul asigură, pe cheltuială proprie, interpretarea în limba de procedură sau, dacă este cazul, în celelalte limbi ale Oficiului, cu excepția cazurilor în care asigurarea interpretării îi revine uneia dintre părțile la procedură.

(6)   Declarațiile făcute în cursul procedurii orale de personalul Oficiului, de părțile la procedură, de martori și de experți într-una dintre limbile Oficiului sunt consemnate în procesul-verbal în limba utilizată. Declarațiile făcute în orice altă limbă sunt consemnate în proces-verbal în limba de procedură.

Rectificările cererii sau înregistrării unui desen sau model industrial comunitar se consemnează în procesul-verbal în limba de procedură.

Articolul 83

Certificarea traducerilor

(1)   În cazul în care este necesară traducerea unui anumit document, Oficiul poate impune prezentarea, într-un termen pe care îl acordă, a unui document care să certifice faptul că traducerea este conformă cu textul original.

În cazul certificării traducerii unei cereri anterioare în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, termenul acordat nu poate fi mai mic de trei luni începând de la data depunerii cererii în cauză.

În cazul în care nu se prezintă un certificat în termenul prevăzut, se consideră că documentul în cauză nu a fost primit deloc.

(2)   Președintele Oficiului poate stabili modalitățile de certificare a traducerilor.

Articolul 84

Valoarea juridică a traducerilor

În cazul în care nu se face dovada contrariului, Oficiul poate presupune că traducerea este conformă cu textul original.

CAPITOLUL XX

RECIPROCITATE, PERIOADĂ DE TRANZIȚIE ȘI INTRARE ÎN VIGOARE

Articolul 85

Publicare privind reciprocitatea

(1)   În cazul în care este necesar, președintele Oficiului solicită Comisiei să cerceteze dacă un stat care nu este parte la Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale sau la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului acordă tratament reciproc în sensul articolului 41 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002.

(2)   În cazul în care se constată că este asigurată reciprocitatea menționată la alineatul (1), Comisia publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene o comunicare în acest sens.

(3)   Articolul 41 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 produce efecte de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene a comunicării menționate la alineatul (2), cu excepția cazului în care respectiva comunicare prevede o dată anterioară de intrare în vigoare.

Articolul 41 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 încetează să se aplice începând de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene a unei comunicări a Comisiei în care se declară că nu mai este acordată reciprocitate, cu excepția cazului în care respectiva comunicare prevede o dată anterioară de intrare în vigoare.

(4)   Comunicările menționate la alineatele (2) și (3) se publică și în Jurnalul Oficial al Oficiului.

Articolul 86

Perioada de tranziție

(1)   Pe fiecare cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar depusă în termen de trei luni înainte de data stabilită conform articolului 111 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, Oficiul aplică data de depozit stabilită conform dispoziției menționate și data efectivă de primire a cererii.

(2)   În ceea ce privește cererea, termenul de prioritate de șase luni prevăzut la articolele 41 și 44 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 se calculează ca începând de la data stabilită în temeiul articolului 111 alineatul (2) din regulamentul menționat.

(3)   Oficiul poate elibera solicitantului o recipisă înainte de data stabilită în temeiul articolului 111 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002.

(4)   Oficiul poate examina cererea înainte de data stabilită în temeiul articolului 111 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 și poate să ia legătura cu solicitantul pentru a remedia, înainte de această dată, eventualele nereguli constatate.

Oficiul nu poate lua o hotărâre în privința cererii decât după această dată.

(5)   În cazul în care data la care a sosit o cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar la Oficiu, la serviciul central din domeniul proprietății industriale al unui stat membru sau la Oficiul desenelor sau modelelor din Benelux este anterioară datei la care începe perioada de trei luni menționată la articolul 111 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, se consideră că cererea nu a fost depusă.

Solicitantul este anunțat cu privire la aceasta și i se returnează cererea.

Articolul 87

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 octombrie 2002.

Pentru Comisie

Frederik BOLKESTEIN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 3, 5.1.2002, p. 1.

(2)  JO L 341, 17.12.2002, p. 54.

(3)  JO L 11, 14.1.1994, p. 1.


13/Volumul 39

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

40


32002R2246


L 341/54

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2246/2002 AL COMISIEI

din 16 decembrie 2002

privind taxele care trebuie plătite către Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci de comerț și desene și modele industriale) pentru înregistrarea desenelor sau a modelelor comunitare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele comunitare (1), în special articolul 107,

întrucât:

(1)

Având în vedere articolul 139 din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (2), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 3288/94 (3), care, în conformitate cu articolul 97 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 se aplică și prezentului regulament, sumele corespunzătoare taxelor ar trebui fixate la un nivel care să asigure că veniturile din această sursă sunt, în principiu, suficiente pentru echilibrarea bugetului Oficiului.

(2)

De asemenea, Regulamentul (CE) nr. 2245/2002 al Comisiei din 21 octombrie 2002 privind normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 6/2002 al Consiliului privind desenele sau modelele comunitare (4) prevede condițiile în care taxele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 6/2002 sunt plătite Oficiului.

(3)

Pentru a asigura flexibilitatea necesară, președintele Oficiului ar trebui să fie abilitat să fixeze, în anumite condiții, tarifele percepute de oficiu pentru eventualele servicii prestate, precum și tarifele de acces la bazele de date ale Oficiului și pentru punerea la dispoziție, în formă lizibilă electronic, a conținutului acestor baze de date și să fixeze tarife pentru comercializarea publicațiilor Oficiului.

(4)

Pentru a facilita plata taxelor și a tarifelor, președintele ar trebui abilitat să autorizeze modalități de plată suplimentare celor prevăzute explicit de prezentul regulament.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit prin articolul 109 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabilește sumele și modalitățile de plată pentru următoarele:

(a)

taxe care urmează a fi plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (Mărci de comerț și desene și modele industriale) (denumit în continuare „Oficiul”) prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 6/2002 și de Regulamentul (CE) nr. 2245/2002;

(b)

tarifele stabilite de președintele Oficiului în temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2).

Articolul 2

Taxele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 6/2002 și de Regulamentul (CE) nr. 2245/2002

Taxele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 6/2002 și de Regulamentul (CE) nr. 2245/2002 care urmează a fi plătite Oficiului sunt stabilite în anexă.

Articolul 3

Tarifele stabilite de președinte

(1)   Președintele stabilește tarifele care urmează a fi plătite pentru serviciile prestate de oficiu, altele decât cele specificate în anexă.

(2)   Președintele stabilește tarifele de comercializare a Buletinului desenelor sau modelelor comunitare și a altor publicații editate de oficiu.

(3)   Tarifele sunt stabilite în euro.

(4)   Tarifele stabilite de președinte în conformitate cu alineatele (1) și (2) se publică în Jurnalul Oficial al Oficiului.

Articolul 4

Scadența taxelor și a tarifelor

(1)   Taxele și tarifele a căror scadență nu este precizată în Regulamentul (CE) nr. 6/2002 sau în Regulamentul (CE) nr. 2245/2002 sunt scadente de la data depunerii cererii pentru serviciile pentru care se percepe taxa sau tariful.

(2)   Președintele poate decide să nu condiționeze prestarea serviciilor prevăzute la alineatul (1) de plata în avans a taxelor sau a tarifelor corespunzătoare.

Articolul 5

Plata taxelor și a tarifelor

(1)   Taxele și tarifele datorate Oficiului trebuie plătite în euro prin:

(a)

vărsământ sau transfer într-un cont bancar al Oficiului;

(b)

remitere sau trimitere de cecuri emise pe numele Oficiului;

(c)

plată în numerar.

(2)   Președintele poate stabili modalități de plată altele decât cele prevăzute la alineatul (1), în special plata prin intermediul conturilor curente deschise de oficiu. Modalitățile de plată astfel stabilite sunt publicate în Jurnalul Oficial al Oficiului.

Articolul 6

Informații cu privire la plată

(1)   Orice plată efectuată trebuie să menționeze numele persoanei care a efectuat plata și datele necesare pentru a permite Oficiului să identifice rapid obiectul plății. În special, trebuie furnizate următoarele informații:

(a)

în cazul plății taxei de înregistrare, obiectul plății, adică „taxă de înregistrare” și, după caz, referința furnizată de solicitant în cererea de înregistrare a unui desen sau model comunitar;

(b)

în cazul plății taxei de publicare, obiectul plății, adică „taxă de publicare” și, după caz, referința furnizată de solicitant în cererea de înregistrare a unui desen sau model comunitar;

(c)

în cazul plății taxei de publicare în conformitate cu articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002, obiectul plății, adică „taxă de publicare” și numărul de înregistrare;

(d)

în cazul plății taxei de amânare a publicării, obiectul plății, adică „taxă de amânare” și, după caz, referința furnizată de solicitant în cererea de înregistrare a unui desen sau model comunitar;

(e)

în cazul plății taxei de anulare, numărul de înregistrare și numele titularului desenului sau modelului comunitar înregistrat la care se referă cererea de anulare și obiectul plății, adică „taxă de anulare”.

(2)   În cazul în care obiectul plății nu poate fi identificat rapid, Oficiul solicită persoanei care a efectuat plata să notifice în scris obiectul plății într-un termen stabilit de oficiu. În cazul în care plătitorul nu dă curs solicitării în timp util, se consideră că plata nu a fost efectuată. Suma achitată se rambursează.

Articolul 7

Data la care plata se consideră efectuată

(1)   Data la care se consideră că a fost efectuată orice plată către oficiu este următoarea:

(a)

în cazurile care fac obiectul articolului 5 alineatul (1) litera (a), data la care suma intră efectiv în contul bancar al Oficiului;

(b)

în cazurile care fac obiectul articolului 5 alineatul (1) litera (b), data primirii cecului de către oficiu, sub rezerva încasării cecului;

(c)

în cazurile care fac obiectul articolului 5 alineatul (1) litera (c), data de primire a cuantumului plății în numerar.

(2)   Atunci când președintele autorizează, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2), plata taxelor prin alte modalități decât cele prevăzute la articolul 5 alineatul (1), acesta stabilește și data la care astfel de plăți se consideră a fi efectuate.

(3)   Atunci când, în conformitate cu alineatele (1) și (2), plata taxei nu se consideră a fi efectuată decât după expirarea termenului de scadență, termenul se consideră respectat în cazul în care se poate dovedi Oficiului că persoana care a efectuat plata:

(a)

într-un stat membru, în perioada în care plata ar fi trebuit efectuată:

(i)

a efectuat plata printr-o instituție bancară sau

(ii)

a dat unei instituții bancare un ordin de transfer, în timp util, al sumei de plată sau

(iii)

a depus la un oficiu poștal sau a expediat o scrisoare pe adresa Oficiului conținând un cec în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (d), sub rezerva încasării cecului, și

(b)

a plătit o suprataxă egală cu 10 % din taxa sau taxele datorate, dar în nici un caz mai mare de 200 EUR.

Nu se plătește suprataxă în cazul în care una dintre condițiile enumerate la litera (a) este îndeplinită în cel mult 10 zile înainte de expirarea termenului de plată.

(4)   Oficiul poate solicita persoanei care a efectuat plata să facă dovada datei la care una dintre condițiile enunțate la alineatul (3) litera (a) a fost îndeplinită și, după caz, să plătească suprataxa prevăzută la alineatul (3) litera (b), într-un termen stabilit de acesta. În cazul în care persoana nu dă curs solicitării Oficiului sau în cazul în care dovezile furnizate sunt insuficiente sau suprataxa impusă nu este achitată la timp, se consideră că termenul de plată nu a fost respectat.

Articolul 8

Plată insuficientă

(1)   În principiu, un termen de plată se consideră respectat doar în cazul în care taxa datorată este achitată integral în termenul prevăzut. În cazul în care taxa nu este achitată integral, suma plătită se rambursează după expirarea termenului de plată.

(2)   Cu toate acestea, în măsura posibilului înainte de scadența termenului de plată, Oficiul poate permite persoanei care efectuează plata să achite suma lipsă sau, atunci când se consideră justificat, să renunțe la sume mici neachitate fără a aduce atingere drepturilor persoanei care efectuează plata.

Articolul 9

Rambursarea sumelor nesemnificative

(1)   Atunci când pentru plata unei taxe sau a unui tarif este vărsată o sumă prea mare, excedentul nu se rambursează în cazul în care este nesemnificativ, iar partea interesată nu a solicitat în mod expres restituirea ei.

Președintele stabilește ce repretintă o sumă nesemnificativă.

(2)   Deciziile adoptate de către președinte în conformitate cu alineatul (1) sunt publicate în Jurnalul Oficial al Oficiului.

Articolul 10

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2002.

Pentru Comisie

Frederik BOLKESTEIN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 3, 5.1.2002, p. 1.

(2)  JO L 11, 14.1.1994, p. 1.

(3)  JO L 349, 31.12.1994, p. 83.

(4)  JO L 341, 17.12.2002, p. 26.


ANEXĂ

(în euro)

1.

Taxă de înregistrare [articolul 36 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]

230

2.

Taxă suplimentară de înregistrare pentru fiecare desen sau model suplimentar inclus într-un depozit multiplu [articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]:

 

(a)

pentru fiecare desen sau model de la al doilea până la al zecelea;

115

(b)

pentru fiecare desen sau model de la al unsprezecelea

50

3.

Taxă de publicare [articolul 36 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]

120

4.

Taxă suplimentară de publicare privind fiecare desen sau model suplimentar inclus într-un depozit multiplu [articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 6 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]:

 

(a)

pentru fiecare desen sau model de la al doilea până la al zecelea;

60

(b)

pentru fiecare desen sau model de la al unsprezecelea

30

5.

Taxă de amânare a publicării [articolul 36 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]

40

6.

Taxă suplimentară de amânare a publicării pentru fiecare desen sau model suplimentar inclus într-un depozit multiplu care face obiectul unei amânări a publicării [articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 6 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]:

 

(a)

pentru fiecare desen sau model de la al doilea până la al zecelea;

20

(b)

pentru fiecare desen sau model de la al unsprezecelea

10

7.

Taxă pentru plata cu întârziere a taxei de înregistrare [articolul 107 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]

60

8.

Taxă pentru plata cu întârziere a taxei de publicare [articolul 107 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 10 alineatul (3) și articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]

30

9.

Taxă pentru plata cu întârziere a taxei de amânare a publicării [articolul 107 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]

10

10.

Taxă pentru plata cu întârziere a taxelor suplimentare pentru depozite multiple în conformitate cu punctele 2, 4 și 6 din prezenta anexă [articolul 107 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 10 alineatul (3) și articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]

25 % din taxele suplimentare

11.

Taxă de reînnoire [articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 22 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002] pentru fiecare desen sau model, inclus sau nu în înregistrarea multiplă:

 

(a)

pentru prima perioadă de reînnoire;

90

(b)

pentru a doua perioadă de reînnoire;

120

(c)

pentru a treia perioadă de reînnoire;

150

(d)

pentru a patra perioadă de reînnoire

180

12.

Taxă pentru plata cu întârziere a taxei de reînnoire sau pentru depunerea cu întârziere a cererii de reînnoire [articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 22 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]

25 % din taxa de reînnoire

13.

Taxa pentru cererea de declarare a nulității [articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]

350

14.

Taxă pentru calea de atac [articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 35 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]

800

15.

Taxă de restitutio in integrum [articolul 67 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002]

200

16.

Taxă pentru înregistrarea transferului unei cereri pentru un desen sau model comunitar [articolul 34 alineatul (2) și articolul 107 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 23 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]

200 pentru fiecare desen sau model, maximum 1 000 atunci când sunt depuse cereri multiple în aceeași cerere de înregistrare a transferului sau în același timp

17.

Taxă pentru înregistrarea transferului unui desen sau model comunitar înregistrat [articolul 107 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]

200 pentru fiecare desen sau model, maximum 1 000 atunci când sunt depuse cereri multiple în aceeași cerere de înregistrare a transferului sau în același timp

18.

Taxă pentru înregistrarea unei licențe sau a unui alt drept asupra unui desen sau model comunitar înregistrat [articolul 107 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 23 alineatul (3) și articolul 24 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002) sau a unei cereri pentru un desen sau model comunitar (articolul 34 alineatul (2) și articolul 107 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 23 alineatul (3); articolul 24 alineatul (1) și articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]:

(a)

acordarea unei licențe;

(b)

transferul unei licențe;

(c)

constituirea unui drept real;

(d)

cesiunea unui drept real;

(e)

măsuri de executare silită

200 pentru fiecare desen sau model, maximum 1 000 atunci când sunt depuse cereri multiple în aceeași cerere de înregistrare a unei licențe sau a unui alt drept sau în același timp

19.

Taxă pentru radierea înregistrării unei licențe sau a unui alt drept [articolul 107 alineatul (2) litera (h) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]

200 pentru fiecare radiere, maximum 1 000 atunci când sunt depuse cereri multiple în aceeași cerere de radiere a înregistrării unei licențe sau a altui drept sau în același timp

20.

Taxă pentru eliberarea unei copii după cererea pentru un desen sau model comunitar înregistrat [articolul 107 alineatul (2) litera (n) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 74 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002), a unei copii după certificatul de înregistrare (articolul 107 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002) sau a unui extras din registru (articolul 107 alineatul (2) litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 69 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]:

 

(a)

copie nelegalizată sau extras;

10

(b)

copie legalizată sau extras

30

21.

Taxă pentru consultarea dosarelor [articolul 107 alineatul (2) litera (j) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 74 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]

30

22.

Taxă pentru eliberarea de copii după documentele depuse la dosar [articolul 107 alineatul (2) litera (k) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 74 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]:

 

(a)

copie nelegalizată;

10

(b)

copie legalizată

30

taxă suplimentară pe pagină după 10 pagini

1

23.

Taxă pentru comunicarea de informații dintr-un dosar [articolul 107 alineatul (2) litera (l) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 75 din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]:

10

taxă suplimentară pe pagină după 10 pagini

1

24.

Taxă pentru reexaminarea hotărârii privind cheltuielile de procedură care trebuie rambursate [articolul 107 alineatul (2) litera (m) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 79 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002].

100


13/Volumul 39

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

46


32003L0002


L 004/9

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2003/2/CE A COMISIEI

din 6 ianuarie 2003

referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea arsenicului (a zecea adaptare la progresul tehnic a Directivei 76/769/CEE a Consiliului)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 76/769/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/62/CE a Comisiei (2) și, în special, articolul 2a al celei dintâi, introdus de Directiva 89/678/CEE a Consiliului (3),

întrucât:

(1)

Directiva 89/677/CEE a Consiliului (4) pentru efectuarea celei de-a opta modificări a Directivei 76/769/CEE stabilește anumite restricții privind introducerea pe piață și utilizarea arsenicului.

(2)

În cadrul revizuirii legislației comunitare privind utilizarea compușilor arsenicului pentru conservarea lemnului, realizată în urma aderării Austriei, Finlandei și Suediei la Uniunea Europeană, în 1995, au fost efectuate o evaluare a riscurilor și o analiză a avantajelor și a riscurilor unor viitoare restricții impuse utilizării arsenicului în anumite produse de conservare a lemnului (5).

(3)

Evaluarea riscurilor a fost înaintată Comitetului științific pentru toxicitate, ecotoxicitate și mediu (CȘTEM), în vederea evaluării externe (6), iar CȘTEM a concluzionat că principalele riscuri au fost identificate corect. Acestea includ riscurile pentru sănătatea omului, cauzate de eliminarea lemnului tratat cu produse de conservare care conțin cupru, crom și arsenic (CCA) și în special riscurile pentru sănătatea copiilor, care decurg din utilizarea lemnului tratat cu CCA pentru echipamentele de pe terenurile de joacă. A fost identificat, de asemenea, un risc pentru mediul acvatic din anumite ape marine.

(4)

Ținând seama de lipsa gravă de informații privind lemnul tratat cu arsenic din rampele de deșeuri ecologice, CȘTEM a recomandat de asemenea o atitudine prudentă, prin limitarea utilizării produselor de conservare a lemnului pe bază de arsenic la cazurile de absolută necesitate.

(5)

Într-un studiu ulterior al efectelor arsenicului asupra sănătății (7), CȘTEM a conchis că substanța este atât genotoxică, cât și un cancerigen bine cunoscut, și că ar trebui să se considere că nu există nici un prag-limită pentru efectele cancerigene.

(6)

Deșeurile din lemn tratat cu CCA au fost clasificate drept deșeuri periculoase în conformitate cu Decizia 2000/532/CE a Comisiei din 3 mai 2000 pentru înlocuirea Deciziei 94/3/CE de instituire a listei deșeurilor în conformitate cu articolul 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și cu Decizia 94/904/CE a Consiliului de instituire a listei deșeurilor periculoase în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CE a Consiliului privind deșeurile periculoase (8), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2001/573/CE a Consiliului (9).

(7)

Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind introducerea pe piață a produselor biocide (10) prevede dispoziții pentru armonizarea autorizării biocidelor la nivel comunitar și Regulamentul (CE) nr. 1896/2000 al Comisiei din 7 septembrie 2000 privind prima fază a programului prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind produsele biocide (11) prevede ca produsele de conservare a lemnului să fie evaluate în mod prioritar prin programul de revizuire instituit în temeiul Directivei 98/8/CE. Arsenicul a fost identificat și notificat ca substanță activă în intervalul stabilit în Regulamentul (CE) nr. 1896/2000. Până la 28 martie 2004 va trebui prezentat un dosar complet de evaluare a arsenicului ca substanță existentă.

(8)

Ținând seama de evaluarea riscurilor și de principiul prudenței, până la armonizarea normelor în conformitate cu Directiva 98/8/CE sau până la adoptarea unei decizii în temeiul articolului 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1896/2000, restricțiile impuse arsenicului în Directiva 76/769/CEE trebuie adaptate progresului tehnic. Prezenta directivă nu se aplică lemnului tratat cu CCA introdus deja pe piață.

(9)

Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere legislației comunitare care stabilește cerințele minime pentru protecția lucrătorilor și, în special, Directivei 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (12), Directivei 90/394/CEE a Consiliului din 28 iunie 1990 privind protecția lucrătorilor la locul de muncă împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (13), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 1999/38/CE (14) și Directivei 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă [a paisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (15).

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru adaptarea la progresul tehnic a directivelor privind eliminarea barierelor tehnice din calea comerțului cu substanțe și preparate periculoase,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 76/769/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Statele membre adoptă și publică, până la 30 iunie 2003, dispozițiile necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta. Statele membre pun în aplicare aceste dispoziții până la 30 iunie 2004.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 ianuarie 2003.

Pentru Comisie

Erkki LIIKANEN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 262, 27.9.1976, p. 201.

(2)  JO L 183, 12.7.2002, p. 58.

(3)  JO L 398, 30.12.1989, p. 24.

(4)  JO L 398, 30.12.1989, p. 19.

(5)  Assessment of the Risks to Health and to the Environment of Arsenic in Wood Preservatives and of the Effects of Further Restrictions on its marketing and use, 1998.

(6)  http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out18_en.html.

(7)  http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out106_en.html.

(8)  JO L 226, 6.9.2000, p. 3.

(9)  JO L 203, 28.7.2001, p. 18.

(10)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(11)  JO L 228, 8.9.2000, p. 6.

(12)  JO L 183, 29.6.1989, p. 1.

(13)  JO L 196, 26.7.1990, p. 1.

(14)  JO L 138, 1.6.1999, p. 66.

(15)  JO L 131, 5.5.1998, p. 11.


ANEXĂ

Punctul 20 din anexa I la Directiva 76/769/CEE se înlocuiește cu următorul text:

„20. Compușii arsenicului

1.

Nu pot fi folosiți ca substanțe și componente ale preparatelor destinate utilizării:

(a)

pentru a preveni contaminarea cu microorganisme, plante sau animale a:

cocilor vapoarelor;

cuștilor, flotoarelor, năvoadelor sau oricărui alt dispozitiv sau echipament utilizat în piscicultură sau conchiliocultură;

oricărui dispozitiv sau echipament parțial sau complet scufundat;

(b)

pentru conservarea lemnului. De asemenea, lemnul astfel tratat nu poate fi introdus pe piață;

(c)

cu toate acestea, prin derogare:

(i)

în ceea ce privește substanțele și preparatele pentru conservarea lemnului: acestea pot fi utilizate numai în instalațiile industriale care folosesc vidul sau presiunea pentru impregnarea lemnului, dacă sunt soluții de compuși anorganici ai cuprului, cromului, arsenicului (CCA) de tipul C. Lemnul astfel tratat poate fi introdus pe piață numai după fixarea conservantului;

(ii)

în ceea ce privește lemnul tratat cu soluții CCA în instalațiile industriale în conformitate cu punctul (i): acesta poate fi introdus pe piață pentru uzul profesional sau industrial, cu condiția ca integritatea structurală a lemnului să fie solicitată pentru siguranța oamenilor sau a animalelor și să existe o posibilitate extrem de redusă ca populația să intre în contact cu acesta în timpul utilizării sale:

ca lemn de structură în clădiri publice și agricole, în clădiri de birouri și construcții industriale;

în poduri și construcția podurilor;

ca lemn de construcție în zonele cu apă dulce și apă sălcie, de exemplu în diguri și poduri;

ca bariere de zgomot;

în controlul avalanșelor;

în gardurile și barierele de siguranță de pe autostrăzi;

ca stâlpi din lemn rotund de conifere decojit pentru gardurile de împrejmuire a animalelor;

în structurile de susținere a solului;

ca stâlpi pentru transmiterea curentului electric și pentru telecomunicații;

ca traverse la șinele subterane.

Fără a aduce atingere aplicării altor dispoziții comunitare privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor și preparatelor periculoase, orice lemn tratat introdus pe piață este etichetat individual: «Destinat exclusiv instalațiilor și uzului profesional și industrial, conține arsenic». De asemenea, orice lemn introdus pe piață în ambalaje este, de asemenea, etichetat cu următorul text: «A se purta mănuși la manipularea acestui lemn. A se purta o mască antipraf și de protecție pentru ochi la tăierea sau prelucrarea acestui lemn. Deșeurile din acest lemn sunt tratate ca deșeuri periculoase de către o întreprindere autorizată»;

(iii)

lemnul tratat menționat la punctele (i) și (ii) nu poate fi utilizat:

în construcțiile de locuințe, indiferent de scop;

în orice aplicație care prezintă riscul de a intra în contact frecvent cu pielea;

în apele marine;

în scopuri agricole, altele decât pentru stâlpii gardurilor de împrejmuire a animalelor și pentru structuri, în conformitate cu punctul (ii);

în orice dispozitiv în care lemnul tratat poate intra în contact cu produse intermediare sau finite destinate consumului uman și/sau animal.

2.

Nu pot fi folosiți ca substanțe și compuși ai preparatelor utilizate la tratarea apelor industriale, indiferent de modul lor de folosire.”


13/Volumul 39

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

49


32003L0003


L 004/12

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2003/3/CE A COMISIEI

din 6 ianuarie 2003

referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea „colorantului albastru” (a douăsprezecea adaptare la progresul tehnic a Directivei 76/769/CEE a Consiliului)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 76/769/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/2/CE a Comisiei din 6 ianuarie 2003 referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea arsenicului (a zecea adaptare la progresul tehnic a Directivei 76/769/CEE a Consiliului) (2), în special articolul 2a al acelei dintâi, introdus prin Directiva 89/678/CEE a Consiliului (3),

întrucât:

(1)

În temeiul Directivei 76/769/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2002/61/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4), anumiți coloranți azoici nu pot fi utilizați în unele articole din material textil sau din piele, iar aceste articole nu pot fi introduse pe piață decât dacă sunt conforme cu cerințele stabilite prin această directivă.

(2)

Riscurile pentru sănătate și pentru mediu ale „colorantului albastru nr. de index 611-070-00-2” au fost evaluate în conformitate cu Directiva 93/67/CEE a Comisiei din 20 iulie 1993 de stabilire a principiilor de evaluare a riscurilor pentru om și pentru mediu prezentate de substanțele notificate în conformitate cu Directiva 67/548/CEE a Consiliului (5). Această evaluare a arătat necesitatea reducerii riscurilor colorantului albastru pentru mediu, deoarece acesta are o toxicitate acvatică mare, nu este ușor degradabil și se răspândește în mediu prin apele reziduale.

(3)

Pentru protecția mediului, introducerea pe piață și utilizarea colorantului albastru ar trebui interzise pentru vopsirea articolelor din material textil sau din piele. Colorantul albastru ar trebui, prin urmare, adăugat substanțelor enumerate în anexa I la Directiva 76/769/CEE.

(4)

Restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea colorantului albastru prevăzute de prezenta directivă țin seama de cele mai recente cunoștințe și tehnici privind alternativele adecvate.

(5)

Prezenta directivă ar trebui aplicată fără a aduce atingere legislației comunitare care stabilește cerințele minime pentru protecția lucrătorilor, în special Directivei 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (6) și Directivei 90/394/CEE a Consiliului din 28 iunie 1990 privind protecția lucrătorilor la locul de muncă împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (7), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 1999/38/CE (8).

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru adaptarea la progresul tehnic a directivelor privind eliminarea barierelor tehnice din calea comerțului cu substanțe și preparate periculoase,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 76/769/CEE se adaptează la progresul tehnic în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 decembrie 2003. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta. Statele membre aplică aceste dispoziții de la 30 iunie 2004.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 ianuarie 2003.

Pentru Comisie

Erkki LIIKANEN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 262, 27.9.1976, p. 201.

(2)  JO L 4, 9.1.2003, p. 9.

(3)  JO L 398, 30.12.1989, p. 24.

(4)  JO L 243, 11.9.2002, p. 15.

(5)  JO L 227, 8.9.1993, p. 9.

(6)  JO L 183, 29.6.1989, p. 1.

(7)  JO L 196, 26.7.1990, p. 1.

(8)  JO L 138, 1.6.1999, p. 66.


ANEXĂ

În anexa I la Directiva 76/769/CEE, punctul 43 se înlocuiește cu următorul text:

„43. Coloranții azoici

1.   Coloranții azoici care, prin scindarea reductivă a uneia sau mai multor grupe azo, pot degaja una sau mai multe amine aromatice enumerate în apendice, în concentrații detectabile, de exemplu de peste 30 ppm în articolele finite sau în părțile vopsite ale acestora, conform metodei de testare stabilite în conformitate cu articolul 2 litera (a) din prezenta directivă, nu pot fi utilizați în articolele din material textil sau din piele care pot intra în contact direct sau prelungit cu pielea sau cu cavitatea bucală, cum ar fi:

îmbrăcămintea, lenjeria de pat, prosoapele, meșele, perucile, pălăriile, scutecele și alte obiecte de igienă, sacii de dormit,

încălțămintea, mănușile, brățările, gențile, poșetele/portmoneele, servietele, tapițeria pentru scaune, punguțele purtate în jurul gâtului,

jucăriile din material textil sau din piele și jucăriile îmbrăcate cu haine din material textil sau din piele,

firele și țesăturile destinate utilizării de către consumatorul final.

2.   De asemenea, articolele din material textil și din piele menționate la punctul 1 nu pot fi introduse pe piață decât dacă sunt în conformitate cu cerințele prevăzute la punctul respectiv.

Prin derogare, până la 1 ianuarie 2005, această dispoziție nu se aplică articolelor din material textil realizate din fibre reciclate, dacă aminele sunt degajate prin reziduurile provenite din vopsirea anterioară a acelorași fibre și dacă aminele enumerate sunt degajate în concentrații mai mici de 70 ppm.

3.   Coloranții azoici, enumerați în «Lista coloranților azoici» adăugată la apendice, nu pot fi introduși pe piață sau utilizați pentru vopsirea articolelor din material textil sau din piele ca substanță sau component al preparatelor în concentrații mai mari de 0,1 % din masă.

4.   Până la 11 septembrie 2005 cel târziu, Comisia revizuiește, ținând seama de cele mai recente descoperiri științifice, dispozițiile privind coloranții azoici.”

La apendice se adaugă următorul punct:

„Punctul 43 Coloranții azoici

Lista aminelor aromatice

 

Numărul CAS

Numărul de index

Numărul CE

Substanțe

1

92-67-1

612-072-00-6

202-177-1

bifenil-4-ilamină

4-aminobifenil

xenilamin

2

92-87-5

612-042-00-2

202-199-1

benzidin

3

95-69-2

 

202-441-6

4-clor-o-toluidină

4

91-59-8

612-022-00-3

202-080-4

2-naftilamină

5

97-56-3

611-006-00-3

202-591-2

o-aminoazotoluen

4-amino-2',3-dimetilazobenzen

4-o-tolilazo-o-toluidină

6

99-55-8

 

202-765-8

5-nitro-o-toluidină

7

106-47-8

612-137-00-9

203-401-0

4-cloroanilină

8

615-05-4

 

210-406-1

4-metoxi-m-fenilendiamină

9

101-77-9

612-051-00-1

202-974-4

4,4′-metilendianilină

4,4′-diaminodifenilmetan

10

91-94-1

612-068-00-4

202-109-0

3,3′-diclorbenzidină

3,3′-diclorbifenil-4,4′-ilen diamină

11

119-90-4

612-036-00-X

204-355-4

3,3′-dimetoxibenzidină

o-dianisidină

12

119-93-7

612-041-00-7

204-358-0

3,3′-dimetilbenzidină

4,4′-di-o-toluidină

13

838-88-0

612-085-00-7

212-658-8

4,4′-metilen di-o-toluidină

14

120-71-8

 

204-419-1

6-metoxi-m-toluidină

p-crezidină

15

101-14-4

612-078-00-9

202-918-9

4,4′-metilen-bis-(2-clor-anilină)

2,2′-diclor-4,4′-metilen-dianilină

16

101-80-4

 

202-977-0

4,4′-oxidianilină

17

139-65-1

 

205-370-9

4,4′-tiodianilină

18

95-53-4

612-091-00-X

202-429-0

o-toluidină

2-aminotoluen

19

95-80-7

612-099-00-3

202-453-1

4-metil-m-fenilendiamină

20

137-17-7

 

205-282-0

2,4,5-trimetilanilină

21

90-04-0

612-035-00-4

201-963-1

o-anisidină

2-metoxianilină

22

60-09-3

611-008-00-4

200-453-6

4-amino azobenzen


Lista coloranților azoici

 

Numărul CAS

Numărul de index

Numărul CE

Substanțe

1

Nealocat

Componentul 1:

 

Nr. CAS: 118685-33-9

 

C39H23ClCrN7O12S.2Na

Componentul 2:

 

C46H30CrN10O20S2.3Na

611-070-00-2

405-665-4

Un amestec de: disodiu (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidofenilazo)-1-naftolato)(1-(5-cloro-2-oxidofenilazo)-2-naftolato)cromat(1-);

trisodiu bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidofenilazo)-1-naftolato)cromat(1-)”


13/Volumul 39

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

53


32003L0001


L 005/14

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2003/1/CE A COMISIEI

din 6 ianuarie 2003

de adaptare la progresul tehnic a anexei II la Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice (1), modificată ultima dată de Directiva 2002/34/CE a Comisiei (2), în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului Științific pentru produse cosmetice și produse nealimentare destinate consumatorilor,

întrucât:

(1)

Numărul de referință 419 din anexa II la Directiva 76/768/CEE care cuprinde lista substanțelor pe care produsele cosmetice nu trebuie să le conțină este aliniat în prezent la Decizia 97/534/CE a Comisiei din 30 iulie 1997 privind interzicerea folosirii materialelor care prezintă riscuri cu privire la encefalopatiile spongiforme transmisibile (3). Această decizie a fost abrogată de Decizia 2000/418/CE a Comisiei din 29 iunie 2000 privind reglementarea utilizării materialelor care prezintă riscuri cu privire la encefalopatiile spongiforme transmisibile și modificarea Deciziei 94/474/CE (4). Având în vedere avizul Comitetului Științific pentru produse cosmetice și produse nealimentare destinate consumatorilor (SCCNFP), este necesară alinierea numărului de referință 419 din anexa II la Directiva 76/768/CEE la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 privind stabilirea regulilor pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor encefalopatii spongiforme transmisibile (5), modificată ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 270/2002 al Comisiei (6).

(2)

Este necesară inserarea, la numărul de referință 419 din anexa II la Directiva 76/768/CEE, a unei trimiteri la materialele specificate care prezintă riscuri în conformitate cu anexa V la Regulamentul (CE) nr. 999/2001.

(3)

Cu toate acestea, în temeiul articolului 22 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001, dispozițiile cuprinse în anexa XI partea A la acest regulament se aplică până la data adoptării unei decizii, dată la care sunt puse în aplicare articolul 8 și anexa V la acest regulament. Prin urmare, numărul de referință 419 din anexa II la Directiva 76/768/CEE ar trebui, de asemenea, să conțină o trimitere la anexa XI partea A la Regulamentul (CE) nr. 999/2001.

(4)

Directiva 76/768/CEE trebuie modificată în consecință.

(5)

Dat fiind caracterul particular al materialelor care prezintă riscuri, statele membre trebuie să poată adopta măsurile prevăzute în prezenta directivă fără a trebui să aștepte până la termenul final menționat.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului pentru adaptarea la progresul tehnic a directivelor privind eliminarea barierelor tehnice din calea comerțului din sectorul cu produse cosmetice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa II la Directiva 76/768/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a asigura că de la 15 aprilie 2003 produsele cosmetice care nu se conformează dispozițiilor prezentei directive nu sunt introduse pe piață nici de către producătorii din Comunitate, nici de către importatorii stabiliți în Comunitate.

(2)   Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a asigura că produsele menționate la alineatul (1) nu pot fi vândute sau puse la dispoziția consumatorului final după 15 aprilie 2003.

Articolul 3

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 15 aprilie 2003. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 ianuarie 2003.

Pentru Comisie

Erkki LIIKANEN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 262, 27.9.1976, p. 169.

(2)  JO L 102, 18.4.2002, p. 19.

(3)  JO L 216, 8.8.1997, p. 95.

(4)  JO L 158, 30.6.2000, p. 76.

(5)  JO L 147, 31.5.2001, p. 1.

(6)  JO L 45, 15.2.2002, p. 4.


ANEXĂ

La numărul de referință 419 din anexa II la Directiva 76/768/CEE a Consiliului, tezele:

„(a)

craniul, inclusiv creierul și ochii, amigdalele și coloana vertebrală a:

bovinelor în vârstă de 12 luni;

ovinelor și caprinelor în vârstă de peste 12 luni sau care prezintă un incisiv permanent care le-a penetrat gingia;

(b)

splina ovinelor și a caprinelor, precum și ingredientele derivate din acestea.”

„Începând cu data menționată la articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (1), materialele specificate care prezintă riscuri, cuprinse în anexa V la acest regulament, precum și ingredientele derivate din acestea.

Până la această dată, materialele specificate care prezintă riscuri, cuprinse în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, precum și ingredientele derivate din acestea.


(1)  JO L 147, 31.5.2001, p. 1.”


13/Volumul 39

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

56


32003D0043


L 013/35

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 17 ianuarie 2003

de stabilire a claselor de performanță a comportării la foc pentru anumite produse pentru construcții

[notificată cu numărul C(2002) 4807]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2003/43/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la produsele pentru construcții (1), astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/68/CEE (2), în special articolul 20 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 89/106/CEE prevede că, pentru a lua în considerare eventualele diferențe la nivelul protecției în lucrările de construcții la nivel național, regional sau local, se poate dovedi necesară stabilirea, în documentele interpretative, a claselor corespunzătoare caracteristicilor de performanță a produselor pentru fiecare cerință esențială. Aceste documente au fost publicate în „Comunicarea Comisiei cu privire la documentele interpretative ale Directivei 89/106/CEE (3) a Consiliului.”

(2)

În ceea ce privește cerința esențială de siguranță în caz de incendiu, documentul interpretativ nr. 2 enumeră o serie de măsuri conexe care definesc strategia de siguranță în caz de incendiu care urmează să fie aplicată în diferite moduri în statele membre.

(3)

Documentul interpretativ nr. 2 identifică una dintre aceste măsuri de limitare a apariției și extinderii focului și fumului într-o zonă dată prin limitarea contribuției potențiale a produselor de construcție la alimentarea incendiului.

(4)

Gradul de limitare se poate exprima numai prin diferitele niveluri de performanță a comportării la foc a produselor în condițiile utilizării lor finale.

(5)

Ca soluție armonizată, s-a adoptat un sistem de clase prin Decizia 2000/147/CE a Comisiei din 8 februarie 2000 de punere în aplicare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului referitor la clasificarea comportării la foc a materialelor de construcții (4).

(6)

În cazul anumitor panouri de lemn, este necesară utilizarea clasificării stabilite în Decizia 2000/147/CE.

(7)

Comportarea la foc a numeroaselor produse și/sau materiale de construcție, conform clasificării prevăzute de Decizia 2000/147/CE, este atestată și suficient de cunoscută de către autoritățile naționale de reglementare a incendiilor din statele membre, devenind inutilă testarea respectivei caracteristici de performanță la foc.

(8)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru construcții,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Produsele și/sau materialele de construcție care satisfac totalitatea cerințelor caracteristicii de performanță „comportare la foc” sunt enumerate în anexă, fără a fi necesare testări suplimentare.

Articolul 2

Clasele specifice care se aplică diferitelor produse și/sau materiale de construcție, conform clasificării caracteristicilor de comportare la foc adoptate prin Decizia 2000/147/CE, sunt enumerate în anexa la prezenta decizie.

Articolul 3

Produsele sunt analizate în funcție de utilizarea lor finală, după caz.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 17 ianuarie 2003.

Pentru Comisie

Erkki LIIKANEN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 40, 11.2.1989, p. 12.

(2)  JO L 220, 30.8.1993, p. 1.

(3)  JO C 62, 28.2.1994, p. 1.

(4)  JO L 50, 23.2.2000, p. 14.


ANEXĂ

Tabelele din prezenta anexă enumeră produsele și/sau materialele de construcție care satisfac totalitatea cerințelor caracteristicii de performanță a comportării la foc, fără a fi necesară testarea lor.

Tabelul 1

Clasificarea performanței comportării la foc pentru panourile de lemn (1)

Produse din panouri de lemn (2)

Referință de calitate produs EN

Densitate minimă (kg/m3)

Grosime minimă (mm)

Clasă (3) (cu excepția pardoselilor)

Clasă (4) pardoseli

Panouri din particule

EN 312

600

9

D-s2, d0

DFL-s1

Panouri din fibre, dure

EN 622-2

900

6

D-s2, d0

DFL-s1

Panouri din fibre, medii

EN 622-3

600

9

D-s2, d0

DFL-s1

400

9

E, pass

EFL

Panouri din fibre, moi

EN 622-4

250

9

E, pass

EFL

Panouri din fibre, MDF (5)

EN 622-5

600

9

D-s2, d0

DFL-s1

Panouri din particule cu liant pe bază de ciment (6)

EN 634-2

1 000

10

B-s1, d0

BFL-s1

Panou OSB (7)

EN 300

600

9

D-s2, d0

DFL-s1

Placaj

EN 636

400

9

D-s2, d0

DFL-s1

Panou din lemn masiv

EN 13353

400

12

D-s2, d0

DFL-s1


(1)  EN 13986

(2)  Panouri de lemn montate fără spațiu, direct pe un suport dintr-un produs din clasa A1 sau A2- s1, produsele d0 având o densitate minimă de 10 kg/m3 sau cel puțin dintr-un produs din clasa D-s2, produsele d0 având o densitate minimă de 400 kg/m3.

(3)  Clase definite în Decizia 2000/147/CE (tabelul 1 din anexă).

(4)  Clase definite în Decizia 2000/147/CE (tabelul 2 din anexă).

(5)  Panou din fibră fabricat prin procedeu uscat.

(6)  Conținut de ciment cel puțin 75 % din masă.

(7)  Panou din particule orientate.


13/Volumul 39

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

59


32003L0012


L 028/43

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2003/12/CE A COMISIEI

din 3 februarie 2003

de reclasificare a implanturilor mamare în cadrul Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), în special articolul 13 alineatul (1) litera (b),

având în vedere cererile prezentate de Franța și Regatul Unit,

întrucât:

(1)

Pe baza criteriilor de clasificare prevăzute de anexa IX la Directiva 93/42/CEE, implanturile mamare sunt clasificate, în principal, ca dispozitive medicale din clasa IIb.

(2)

Franța și Regatul Unit au solicitat clasificarea implanturilor mamare ca dispozitive medicale din clasa III, prin derogare de la dispozițiile anexei IX la Directiva 93/42/CEE.

(3)

Pentru a asigura cel mai ridicat nivel de siguranță posibil pentru implanturile mamare, organismele notificate ar trebui să întreprindă, în cadrul sistemului complet de asigurare a calității, o examinare a dosarului de concepție a produsului în conformitate cu punctul 4 din anexa II la Directiva 93/42/CEE. În consecință, este necesar să se procedeze la o reclasificare a implanturilor mamare ca dispozitive medicale din clasa III.

(4)

Este necesar să se determine regimul aplicabil implanturilor mamare introduse pe piață înainte de data de 1 septembrie 2003 în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) litera (a) sau cu articolul 11 alineatul (3) litera (b) punctul (iii) din Directiva 93/42/CEE.

(5)

Măsurile prevăzute prin prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru dispozitive medicale instituit în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Directiva 90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la dispozitivele medicale active implantabile (3), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 93/68/CEE (4),

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Prin derogare de la normele prevăzute în anexa IX la Directiva 93/42/CEE, implanturile mamare se reclasifică ca dispozitive medicale din clasa III.

Articolul 2

(1)   Implanturile mamare, introduse pe piață înainte de 1 septembrie 2003 în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) litera (a) sau cu articolul 11 alineatul (3) litera (b) punctul (iii) din Directiva 93/42/CEE, fac obiectul unei proceduri de reevaluare a conformității ca dispozitive medicale din clasa III înainte de 1 martie 2004.

(2)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (11) din Directiva 93/42/CEE, deciziile referitoare la implanturile mamare, luate de organismele notificate înainte de 1 septembrie 2003 în temeiul articolului 11 alineatul (3) litera (a) din Directiva 93/42/CEE, nu pot fi prelungite.

Articolul 3

(1)   Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 august 2003. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Statele membre aplică aceste acte de la 1 septembrie 2003.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 3 februarie 2003.

Pentru Comisie

Erkki LIIKANEN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 12.7.1993, p. 1.

(2)  JO L 6, 10.1.2002, p. 50.

(3)  JO L 189, 20.7.1990, p. 17.

(4)  JO L 229, 30.8.1993, p. 1.


13/Volumul 39

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

61


32002L0088


L 035/28

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2002/88/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 9 decembrie 2002

de modificare a Directivei 97/68/CE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenite de la motoarele cu combustie internă care urmează să fie instalate pe mașinile fără destinație rutieră

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 95 al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Programul „Auto Oil II” a avut drept scop identificarea strategiilor eficiente pentru respectarea obiectivelor Comunității în ceea ce privește calitatea aerului. Concluzia comunicării Comisiei privind bilanțul programului „Auto Oil II” a fost că se impune luarea de măsuri suplimentare, în special pentru a găsi soluții specifice la problemele ozonului și ale emisiilor de macroparticule. Lucrările recente privind elaborarea de plafoane naționale de emisii au arătat că sunt necesare măsuri suplimentare pentru asigurarea respectării obiectivelor de calitate a aerului adoptate în legislația comunitară.

(2)

S-au introdus treptat norme stricte privind emisiile vehiculelor rutiere. S-a hotărât deja consolidarea acestor norme. Contribuția relativă a agenților poluanți proveniți de la mașinile fără destinație rutieră va deveni, prin urmare, mai importantă în viitor.

(3)

Directiva 97/68/CE (4) a introdus valori limită ale emisiilor aplicabile gazelor și macroparticulelor poluante emise de motoarele cu combustie internă care urmează să fie instalate pe mașinile fără destinație rutieră.

(4)

Deși Directiva 97/68/CE s-a aplicat inițial doar pentru anumite motoare cu aprindere prin comprimare, motivul 5 din directiva în cauză prevede extinderea ulterioară a domeniului său de aplicare pentru a include în special motoarele cu benzină.

(5)

Emisiile provenite de la motoarele mici cu aprindere prin scânteie (motoare cu benzină) care echipează diferite tipuri de mașini contribuie în mod semnificativ la probleme de calitate a aerului identificate, atât actuale, cât și viitoare, în special în ceea ce privește formarea ozonului.

(6)

Emisiile provenite de la motoarele mici cu aprindere prin scânteie se supun unor norme stricte de mediu în Statele Unite ale Americii, ceea ce demonstrează că există posibilitatea de a reduce în mod semnificativ emisiile.

(7)

Absența legislației comunitare permite introducerea pe piață a motoarelor concepute pe baza unor tehnologii depășite din punct de vedere ecologic, care compromit astfel realizarea în Comunitate a obiectivelor de calitate a aerului, sau aplicarea în acest domeniu a legislațiilor naționale, care ar putea constitui o barieră în calea schimburilor comerciale.

(8)

Directiva 97/68/CE este strâns aliniată la legislația similară din Statele Unite ale Americii, iar continuarea acestei alinieri va aduce beneficii atât pentru industrie, cât și pentru mediu.

(9)

Este necesară o perioadă de pregătire pentru industria europeană, în special pentru acei constructori care nu au încă activitate pe piața mondială, pentru a putea respecta normele de emisii.

(10)

În Directiva 97/68/CE se utilizează o abordare în două faze pentru motoarele cu aprindere prin comprimare, la fel ca și în reglementările din Statele Unite ale Americii privind motoarele cu aprindere prin scânteie. Deși ar fi fost posibilă adoptarea unei abordări într-o singură fază în legislația comunitară, aceasta ar fi avut efectul prelungirii cu încă patru-cinci ani a absenței reglementărilor în acest domeniu.

(11)

În scopul atingerii nivelului necesar de flexibilitate pentru alinierea pe plan mondial, este inclusă o posibilitate de derogare, aplicabilă conform procedurii comitetului.

(12)

Se impune adoptarea măsurilor necesare pentru aplicarea prezentei directive în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a modalităților de exercitare a competențelor de punere în aplicare conferite Comisiei (5).

(13)

Directiva 97/68/CE trebuie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 97/68/CE se modifică după cum urmează:

   «motor neportabil» reprezintă un motor care nu corespunde definiției motorului portabil;

   «motor portabil multipozițional de uz profesional» reprezintă un motor portabil care îndeplinește cerințele prevăzute la literele (a) și (b) din definiția motorului portabil și pentru care constructorul a furnizat unei autorități competente garanția că se va aplica motorului o perioadă de durabilitate a caracteristicilor emisiei de categoria 3 (în conformitate cu anexa IV apendicele 4 punctul 2.1);

   «perioadă de durabilitate a caracteristicilor emisiei» reprezintă numărul de ore indicat în anexa IV apendicele 4 utilizat la determinarea factorilor de deteriorare;

   «familie de motoare de serie mică» reprezintă o familie de motoare cu aprindere prin scânteie (AS) cu o producție anuală totală mai mică de 5 000 de unități;

   «constructor de motoare AS de serie mică» reprezintă un constructor a cărui producție anuală totală este mai mică de 25 000 de unități.”

1.

La articolul 2:

   «introducere pe piață» reprezintă acțiunea prin care un motor devine disponibil pentru prima dată pe piață, contra cost sau gratuit, în vederea distribuției și/sau utilizării lui în interiorul Comunității,”;

(a)

a opta liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

   «motor de înlocuire» reprezintă un motor nou destinat înlocuirii motorului unei mașini și furnizat doar în acest scop;

   «motor portabil» reprezintă un motor care îndeplinește cel puțin una din următoarele cerințe:

(a)motorul trebuie să fie utilizat într-un echipament care este purtat de operator în timpul executării funcției (funcțiilor) pentru care este conceput;(b)motorul trebuie să fie utilizat într-un echipament care să funcționeze în poziții multiple, precum în poziție răsturnată sau laterală, pentru a executa funcțiile pentru care este conceput;(c)motorul trebuie să fie utilizat într-un echipament a cărui greutate uscată combinată (echipament + motor) este mai mică de 20 de kilograme și care prezintă cel puțin una din următoarele caracteristici:

(b)

se adaugă următoarele liniuțe:

„—

(i)

operatorul trebuie fie să susțină, fie să poarte echipamentul în timpul executării (funcției) funcțiilor sale;

(ii)

operatorul trebuie să susțină sau să controleze echipamentul în timpul executării (funcției) funcțiilor sale;

(iii)

motorul trebuie să fie utilizat într-un generator sau într-o pompă;

2.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(i)

în prima teză, „anexa VI” se înlocuiește cu „anexa VII”;

(ii)

în a doua teză, „anexa VII” se înlocuiește cu „anexa VIII”;

(b)

alineatul (4) se modifică după cum urmează:

(i)

la litera (a), „anexa VIII” se înlocuiește cu „anexa IX”;

(ii)

la litera (b), „anexa IX” se înlocuiește cu „anexa X”;

(c)

la alineatul (5), „anexa X” se înlocuiește cu „anexa XI”.

3.

Articolul 7 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Statele membre acceptă omologările și, dacă este cazul, mărcile de omologare corespunzătoare, enumerate în anexa XII ca fiind conforme cu dispozițiile prezentei directive.”

4.

Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul „Program” se înlocuiește cu titlul „Program – motoare cu aprindere prin comprimare”;

(b)

la alineatul (1), „anexa VI” se înlocuiește cu „anexa VII”;

(c)

alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(i)

„anexa VI” se înlocuiește cu „anexa VII”;

(ii)

„anexa I punctul 4.2.1” se înlocuiește cu „anexa I punctul 4.1.2.1”;

(d)

alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(i)

„anexa VI” se înlocuiește cu „anexa VII”;

(ii)

„anexa I punctul 4.2.3” se înlocuiește cu „anexa I punctul 4.1.2.3”;

(e)

la alineatul (4) primul paragraf, „introducerea pe piața a motoarelor noi” se înlocuiește cu „introducerea pe piață”.

5.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 9a

Program – Motoare cu aprindere prin scânteie

În sensul prezentei directive, motoarele cu aprindere prin scânteie se împart în următoarele clase:

Clasa principală S: motoare mici cu o putere netă ≤ 19 kW

Clasa principală S se împarte în două categorii:

H: motoare portabile pentru mașini

N: motoare neportabile pentru mașini

Clasă/Categorie

Cilindree (cm3)

Motoare portabile

Clasa SH:1

< 20

Clasa SH:2

≥ 20

< 50

Clasa SH:3

≥ 50

Motoare neportabile

Clasa SN:1

< 66

Clasa SN:2

≥ 66

< 100

Clasa SN:3

≥ 100

< 225

Clasa SN:4

≥ 225

Începând cu 11 august 2004, statele membre nu pot să refuze acordarea omologării pentru un motor AS sau o familie de motoare AS sau emiterea documentului descris în anexa VII și nu pot impune nici o altă cerință de omologare referitoare la emisiile poluante ale mașinilor fără destinație rutieră echipate cu motor, dacă motorul respectiv îndeplinește cerințele specificate în prezenta directivă în ceea ce privește emisiile de poluanți gazoși.

Statele membre refuză acordarea omologării pentru un tip de motor sau o familie de motoare și emiterea documentului descris în anexa VII și refuză acordarea oricărei alte omologări pentru mașinile fără destinație rutieră echipate cu motor de la 11 august 2004 dacă motorul respectiv nu îndeplinește cerințele specificate în prezenta directivă și dacă emisiile de poluanți gazoși provenite de la motor nu respectă valorile limită specificate în tabelul din anexa I punctul 4.2.2.1.

Statele membre refuză acordarea omologării pentru un tip de motor sau o familie de motoare și emiterea documentului descris în anexa VII și refuză acordarea oricărei alte omologări pentru mașinile fără destinație rutieră echipate cu motor:

 

începând cu 1 august 2004, pentru motoarele din clasele SN:1 și SN:2;

 

începând cu 1 august 2006, pentru motoarele din clasa SN:4;

 

începând cu 1 august 2007, pentru motoarele din clasele SH:1, SH:2 și SN:3;

 

începând cu 1 august 2008, pentru motoarele din clasa SH:3,

dacă motorul respectiv nu îndeplinește cerințele specificate în prezenta directivă și dacă emisiile de poluanți gazoși provenite de la motor nu respectă valorile limită specificate în tabelul din anexa I punctul 4.2.2.2.

După șase luni de la expirarea termenelor indicate în alineatul (3) și (4) pentru categoriile de motoare respective, cu excepția mașinilor și motoarelor destinate exportului în țări terțe, statele membre permit introducerea pe piață a motoarelor, fie că sunt sau nu instalate deja pe mașini, numai dacă acestea îndeplinesc cerințele specificate în prezenta directivă.

Statele membre autorizează etichetarea și marcarea specială a motoarelor sau a tipurilor de motoare care respectă valorile limită indicate în tabelul din anexa I punctul 4.2.2.2 înainte de termenele stabilite în alineatul (4) din prezentul articol pentru a semnala faptul că echipamentul în cauză respectă anticipat valorile limită necesare.

Următoarele mașini sunt scutite de la termenele de aplicare a limitelor de emisie din etapa II pe o perioadă de trei ani de la intrarea în vigoare a acestor limite. În acești trei ani, continuă să se aplice limitele de emisie din etapa I:

—   ferăstrău portabil cu lanț: echipament portabil destinat tăierii lemnului cu ajutorul unui lanț tăietor, manevrabil cu două mâini și cu o cilindree mai mare de 45 cm3, în conformitate cu standardul EN ISO 11681-1;

—   mașină cu mâner la capătul superior (precum mașini portabile de găurit sau ferăstraie portabile cu lanț pentru întreținerea arborilor): echipament portabil cu mâner la capăt destinat efectuării de găuri sau tăierii lemnului cu ajutorul unui lanț tăietor (în conformitate cu standardul ISO 11681-2);

—   mașină portabilă de tăiat crengi cu motor cu aprindere internă: dispozitiv portabil echipat cu o lamă rotativă din metal sau plastic destinat tăierii buruienilor, a tufișurilor, a arbuștilor și a vegetației similare. Acest dispozitiv trebuie să fie proiectat în conformitate cu standardul EN ISO 11806 pentru a funcționa în poziții multiple, de exemplu orizontal sau în poziție răsturnată, și să aibă o cilindree mai mare de 40 cm3;

—   foarfecă de grădină: echipament portabil destinat tăierii gardurilor vii și a tufișurilor cu ajutorul uneia sau mai multor lame tăietoare oscilante, în conformitate cu standardul EN 774;

—   ferăstrău circular portabil cu motor cu aprindere internă: echipament portabil destinat tăierii materialelor dure precum piatră, asfalt, beton sau oțel cu ajutorul unei lame metalice rotative, cu o cilindree mai mare de 50 cm3, în conformitate cu standardul EN 1454, și

—   motor neportabil din clasa SN: 3 cu ax orizontal: doar acele motoare neportabile din clasa SN:3 care au un ax orizontal și care produc o putere egală sau mai mică de 2,5 kW, utilizate în special în scopuri industriale determinate, inclusiv motocultivatoare, mașini de tăiat cu cilindri, aeratoare de gazon și generatoare.

Cu toate acestea, pentru fiecare categorie, statele membre pot amâna cu doi ani termenele prevăzute în alineatele (3), (4) și (5) în ceea ce privește motoarele a căror dată de fabricație este anterioară acestor date.”

6.

Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Cerințele prevăzute la articolul 8 alineatele (1) și (2), la articolul 9 alineatul (4) și la articolul 9a alineatul (5) nu se aplică:

motoarelor utilizate de forțele armate;

motoarelor scutite în conformitate cu alineatele (1a) și (2).”;

(b)

se introduce următorul alineat:

„(1a)   Un motor de înlocuire respectă valorile limită pe care motorul înlocuit trebuia să le respecte în momentul introducerii inițiale pe piață. Textul «MOTOR DE ÎNLOCUIRE» figurează pe o etichetă lipită pe motor sau se introduce în instrucțiunile de folosire.”;

(c)

se adaugă următoarele alineate:

„(3)   Cerințele prevăzute în articolul 9a alineatele (4) și (5) se amână cu trei ani pentru constructorii de motoare de serie mică.

(4)   Cerințele de prevăzute în articolul 9a alineatele (4) și (5) se înlocuiesc cu cerințele corespunzătoare ale etapei I pentru o familie de motoare produse în serii mici de maximum 25 000 de unități dacă diferitele familii de motoare în cauză au toate o cilindree diferită.”

7.

Articolele 14 și 15 se înlocuiesc cu următoarele articole:

„Articolul 14

Adaptarea la progresul tehnic

Comisia adoptă, în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 15 alineatul (2), toate modificările necesare pentru adaptarea la progresul tehnic a anexelor la prezenta directivă, cu excepția cerințelor specificate în anexa I punctul 1, punctele 2.1-2.8 și punctul 4.

Articolul 14a

Procedură de derogare

Comisia examinează eventualele dificultăți tehnice care pot fi întâlnite în respectarea cerințelor etapei II pentru anumite utilizări ale motoarelor, în special mașinile mobile echipate cu motoare din clasele SH:2 și SH:3. Dacă examinarea arată că, din motive tehnice, anumite mașini mobile, în special cele echipate cu motoare portabile multipoziționale de uz profesional, nu pot respecta aceste termene, Comisia prezintă, până la 31 decembrie 2003, un raport însoțit de propuneri adecvate de prelungire, pentru astfel de mașini, a perioadei prevăzute în articolul 9a alineatul (7) și/sau alte derogări, cu o durată maximă de cinci ani, exceptând cazurile excepționale, în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 15 alineatul (2).

Articolul 15

Comitet

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru adaptarea la progresul tehnic a directivelor privind eliminarea barierelor tehnice din calea schimburilor comerciale din sectorul autovehiculelor (denumit în continuare «comitetul»).

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (6), cu respectarea dispozițiilor articolului 8 din decizia respectivă.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

8.

Se adaugă următoarea listă a anexelor la începutul anexelor:

Lista anexelor

ANEXA I

Domeniul de aplicare, definiții, simboluri și abrevieri, marcarea motoarelor, specificații și încercări, dispoziții pentru controlul conformității producției, parametri definitori ai familiei de motoare, alegerea motorului prototip

ANEXA II

Fișe de informații

Apendicele 1

Caracteristici esențiale ale motorului (prototip)

Apendicele 2

Caracteristici esențiale ale familiei de motoare

Apendicele 3

Caracteristici esențiale ale tipului de motor în cadrul familiei

ANEXA III

Procedura de încercare pentru motoarele AC

Apendicele 1

Proceduri de măsurare și de eșantionare

Apendicele 2

Calibrarea instrumentelor analitice

Apendicele 3

Evaluare și calcularea datelor

ANEXA IV

Procedura de încercare – motoare cu aprindere prin scânteie

Apendicele 1

Proceduri de măsurare și de eșantionare

Apendicele 2

Calibrarea instrumentelor analitice

Apendicele 3

Evaluare și calcularea datelor

Apendicele 4

Factori de deteriorare

ANEXA V

Caracteristici tehnice ale carburantului de referință prescris pentru încercările de omologare de tip și pentru

verificarea conformității producției

ANEXA VI

Sistem de analiză și de eșantionare

ANEXA VII

Certificat de omologare de tip

Apendicele 1

Rezultatele încercărilor pentru motoarele AC

Apendicele 2

Rezultatele încercărilor pentru motoarele AS

Apendicele 3

Echipamente și dispozitive auxiliare care trebuie instalate pentru încercarea de determinare a puterii motorului

ANEXA VIII

Sistem de numerotare a certificatelor de omologare de tip

ANEXA IX

Lista omologărilor de tip eliberate pentru motoare/familie de motoare

ANEXA X

Lista motoarelor produse

ANEXA XI

Fișa tehnică a motoarelor omologate

ANEXA XII

Recunoașterea altor tipuri de omologare de tip

9.

Anexele se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 11 august 2004. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre adoptă procedura de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Până la 11 august 2004, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport și, dacă este cazul, o propunere privind costurile și avantajele potențiale și posibilitatea unei reduceri a emisiilor:

(a)

de macroparticule provenite de la motoarele mici cu aprindere prin scânteie, acordând o atenție specială motoarelor în doi timpi. Acest raport ține seama de următoarele elemente:

(i)

estimările privind contribuția acestui tip de motoare la emisiile de macroparticule și modul în care măsurile propuse de reducere a emisiilor ar putea contribui la îmbunătățirea calității aerului și la reducerea efectelor asupra sănătății;

(ii)

încercările, procedurile de măsurare și echipamentele care ar putea fi utilizate pentru evaluarea emisiilor de macroparticule provenite de la motoarele mici cu aprindere prin scânteie cu ocazia omologării;

(iii)

eforturile depuse și concluziile obținute în cadrul programului de măsurare a macroparticulelor;

(iv)

progresele înregistrate în procedurile de încercare, tehnologia motoarelor și epurarea gazelor de eșapament, precum și normele sporite privind carburanții și uleiurile de motor, și

(v)

costurile reducerii emisiilor de macroparticule provenite de la motoarele mici cu aprindere prin scânteie și raportul cost/eficiență al măsurilor propuse;

(b)

provenite de la vehiculele de agrement, inclusiv motoscutere de zăpadă și carturi, care nu sunt în prezent reglementate;

(c)

de gaze și de macroparticule de eșapament provenite de la motoarele mici cu aprindere prin comprimare cu o putere mai mică de 18 kW;

(d)

de gaze și de macroparticule de eșapament provenite de la motoarele cu aprindere prin comprimare care echipează locomotivele. Se cuvine elaborarea unui ciclu de încercări pentru măsurarea acestui tip de emisii.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 9 decembrie 2002.

Pentru Parlamentul European

Președintele

P. COX

Pentru Consiliu

Președintele

H. C. SCHMIDT


(1)  JO C 180 E, 26.6.2001, p. 31.

(2)  JO C 260, 17.9.2001, p. 1.

(3)  Avizul Parlamentului European din 2 octombrie 2001 (JO C 87 E, 11.4.2002, p. 18), Poziția comună a Consiliului din 25 martie 2002 (JO C 145 E, 18.6.2002, p. 17) și Decizia Parlamentului European din 2 iulie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(4)  JO L 59, 27.2.1998, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/63/CE a Comisiei (JO L 227, 23.8.2001, p. 41).

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”


ANEXĂ

1.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

prima teză de la punctul 1 „Domeniu de aplicare” se înlocuiește cu următorul text:

„Prezenta directivă se aplică tuturor motoarelor destinate echipării mașinilor fără destinație rutieră și motoarelor secundare montate pe vehicule destinate transportului rutier de călători sau de mărfuri.”;

(b)

alineatul (1) literele A, B, C, D și E se modifică după cum urmează:

„A.

sunt destinate sau adecvate a se deplasa sau a fi deplasate pe sol, pe sau în afara drumului asfaltat, și sunt echipate:

(i)

fie cu un motor AC având o putere netă, în conformitate cu punctul 2.4, mai mare de 18 kW, dar mai mică de 560 kW4, și care funcționează mai degrabă la viteză intermitentă decât la o viteză unică constantă.

Mașinile ale căror motoare …

(restul textului rămâne neschimbat, până la

«– macarale mobile»),

(ii)

fie cu un motor AC având o putere netă, în conformitate cu punctul 2.4, mai mare de 18 kW, dar mai mică de 560 kW, și care funcționează la viteză constantă. Limitele se aplică de la 31 decembrie 2006.

Mașinile ale căror motoare sunt cuprinse în această definiție includ, printre altele:

compresoare cu gaz;

grupuri electrogene cu sarcină intermitentă, inclusiv instalații de răcire și aparate de sudură;

pompe de apă;

utilaje de întreținere a gazonului, mașini de prelucrare prin așchiere, echipamente de deszăpezire, mașini de măturat străzile,

(iii)

fie cu un motor AS cu benzină având o putere netă, în conformitate cu punctul 2.4, de maximum 19 kW.

Mașinile ale căror motoare sunt cuprinse în această definiție includ, printre altele:

mașini de tuns iarba;

ferăstraie cu lanț;

generatoare;

pompe de apă;

mașini de tăiat crengi.

Prezenta directivă nu se aplică următoarelor mașini:

B.

vapoare;

C.

locomotive de cale ferată;

D.

aeronave;

E.

vehicule de agrement, de exemplu:

motoscutere de zăpadă;

motociclete pentru toate tipurile de teren;

vehicule pentru toate tipurile de teren;”;

(c)

punctul 2 se modifică după cum urmează:

la nota de subsol 2 de la punctul 2.4 se adaugă următoarele cuvinte:

„… excepție făcând ventilatoarele de răcire ale motoarelor cu răcire cu aer montate direct pe arborele cotit (vezi anexa VII apendicele 3).”;

la punctul 2.8 se adaugă următoarea liniuță:

„—

pentru motoarele destinate încercării în ciclul G1, turația intermediară trebuie sa fie egală cu 85 % din turația nominală maximă (vezi anexa IV punctul 3.5.1.2).”;

se adaugă următoarele puncte:

2.9.   «parametru reglabil» reprezintă orice dispozitiv, sistem sau element de concepție adaptabil fizic care poate influența emisiile și performanțele motorului în cursul încercărilor de emisii sau în cursul funcționării normale a motorului;

2.10.   «posttratare» reprezintă trecerea gazelor de eșapament printr-un dispozitiv sau printr-un sistem al cărui scop este acela de a modifica chimic sau fizic gazele înainte de eliberarea lor în atmosferă;

2.11.   «motor cu aprindere prin scânteie (AS)» reprezintă un motor care funcționează pe principiul aprinderii prin scânteie;

2.12.   «dispozitiv auxiliar de limitare a emisiilor» reprezintă orice dispozitiv conceput să capteze parametrii de funcționare a motorului cu scopul de a adapta funcționarea unui element oarecare al sistemului de limitare a emisiilor;

2.13.   «sistem de limitare a emisiilor» reprezintă orice dispozitiv, sistem sau element de concepție care limitează sau reduce emisiile;

2.14.   «sistem de alimentare cu carburant» reprezintă toate componentele care joacă un rol în dozarea și amestecarea carburantului;

2.15.   «motor secundar» reprezintă un motor instalat în sau pe un vehicul cu motor, dar care nu asigură propulsia vehiculului;

2.16.   «durata modului» reprezintă timpul scurs între sfârșitul aplicării vitezei și/sau a cuplului din modul anterior sau din faza de precondiționare și începutul modului următor. Această durată cuprinde timpul în care se modifică viteza și/sau cuplul și perioada de stabilizare de la începutul fiecărui mod.”;

punctul 2.9 devine punctul 2.17, iar punctele 2.9.1-2.9.3 devin punctele 2.17.1-2.17.3;

(d)

punctul 3 se modifică după cum urmează:

punctul 3.1 se înlocuiește cu următorul text:

3.1.   Motoarele cu aprindere prin comprimare omologate în conformitate cu prezenta directivă trebuie să aibă:”;

punctul 3.1.3 se modifică după cum urmează:

„anexa VII” se înlocuiește cu „anexa VIII”;

se introduce următorul punct:

Motoarele cu aprindere prin scânteie omologate în conformitate cu prezenta directivă trebuie să aibă:

3.2.1.   marca de comerț sau numele comercial al constructorului motorului;

3.2.2.   numărul de omologare CE de tip prevăzut în anexa VIII;”;

punctele 3.2-3.6 devin punctele 3.3-3.7;

punctul 3.7 se modifică după cum urmează: „anexa VI” se înlocuiește cu „anexa VII”;

(e)

punctul 4 se modifică după cum urmează:

se introduce următorul titlu:

„4.1   Motoare AC.”;

punctul 4.1 actual devine punctul 4.1.1, iar trimiterea la punctele 4.2.1 și 4.2.3 se înlocuiește cu o trimitere la punctele. 4.1.2.1 și 4.1.2.3;

punctul 4.2 actual devine punctul 4.1.2 și se modifică după cum urmează: „anexa V” se modifică peste tot cu „anexa VI”;

punctul 4.2.1 actual devine punctul 4.1.2.1; punctul 4.2.2 actual devine punctul 4.1.2.2, iar trimiterea la punctul 4.2.1 se înlocuiește cu o trimitere la punctul 4.1.2.1; punctele 4.2.3 și 4.2.4 actuale devin punctele 4.1.2.3 și 4.1.2.4;

(f)

se adaugă următorul punct:

„4.2.   Motoare AS

4.2.1.   Informații generale

Elementele care pot influența emisiile de poluanți gazoși trebuie să fie proiectate, construite și montate astfel încât motorul să respecte, în condiții de utilizare normală, dispozițiile prezentei directive, în ciuda vibrațiilor la care poate fi supus.

Măsurile tehnice luate de către constructor trebuie să fie de așa natură încât emisiile menționate să fie limitate efectiv, în temeiul prezentei directive, de-a lungul vieți normale a motorului și în condiții normale de funcționare, în conformitate cu anexa IV apendicele 4.

4.2.2.   Specificații privind emisiile de poluanți.

Componentele gazoase emise de motorul supus încercării se măsoară prin metodele descrise în anexa VI (ținând cont de orice eventual dispozitiv de posttratare).

Se pot accepta și alte sisteme sau alți analizori dacă oferă rezultate echivalente celor obținute cu următoarele sisteme de referință:

pentru emisiile de gaze de eșapament primare, sistemul prezentat în figura 2 din anexa VI;

pentru emisiile de gaze de eșapament diluate ale unui sistem de diluție totală a debitului, sistemul prezentat în figura 3 din anexa VI.

4.2.2.1.   Emisiile de monoxid de carbon, emisiile de hidrocarburi, emisiile de oxizi de azot și suma emisiilor de hidrocarburi și oxizi de azot obținute în etapa I nu trebuie să depășească cantitățile indicate în tabelul următor:

Etapa I

Clasă

Monoxid de carbon (CO) (g/kWh)

Hidrocarburi (HC) (g/kWh)

Oxizi de azot (NOx) (g/kWh)

Suma hidrocarburilor și a oxizilor de azot (g/kWh)

HC + NOx

SH:1

805

295

5,36

 

SH:2

805

241

5,36

 

SH:3

603

161

5,36

 

SN:1

519

 

 

50

SN:2

519

 

 

40

SN:3

519

 

 

16,1

SN:4

519

 

 

13,4

4.2.2.2.   Emisiile de monoxid de carbon și suma emisiilor de hidrocarburi și oxizi de azot obținute în etapa II nu trebuie să depășească cantitățile indicate în tabelul următor:

Etapa II (1)

Clasă

Monoxid de carbon (CO) (g/kWh)

Suma hidrocarburilor și a oxizilor de azot (g/kWh)

HC + NOx

SH:1

805

50

SH:2

805

50

SH:3

603

72

SN:1

610

50,0

SN:2

610

40,0

SN:3

610

16,1

SN:4

610

12,1

Pentru toate clasele de motoare, emisiile de NOx nu trebuie să depășească 10 g/kWh.

4.2.2.3.   Fără să aducă atingere definiției «motorului portabil» din articolul. 2 din prezenta directivă, motoarele în doi timpi care echipează aruncătoarele de zăpadă trebuie să respecte doar normele SH:1, SH:2 sau SH:3.”;

(g)

punctele 6.3-6.9 se înlocuiesc cu următoarele puncte:

6.3.   Cilindree, cuprinsă între 85 % și 100 % din cea mai mare cilindree din cadrul familiei de motoare

6.4.   Metodă de aspirare a aerului

6.5.   Tip de carburant

diesel

benzină

6.6.   Tip sau model de cameră de combustie

6.7.   Supape și orificii – configurații, dimensiuni și număr

6.8.   Sistem de alimentare cu carburant

Pentru diesel:

injector cu pompă în linie

pompă în linie

pompă rotativă de distribuție

element unic

injector de unitate.

Pentru benzină:

carburator

injecție indirectă

injecție directă.

6.9.   Caracteristici diverse

recircularea gazelor de eșapament

injecție/emulsie cu apă

injecție cu aer

sistem de răcire a sarcinii

tip de aprindere (prin comprimare, prin scânteie).

6.10.   Posttratare a gazelor de eșapament

catalizator de oxidare

catalizator de reducere

catalizator cu trei căi

reactor termic

filtru pentru macroparticule”.

2.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

în apendicele 2, textul din tabel se modifică după cum urmează:

În rândurile 3 și 6, textul „Debit de carburant per timp (mm3)” se înlocuiește cu „Debit de carburant per timp (mm3) pentru motoarele diesel, debit de carburant (g/h) pentru motoarele cu benzină”;

(b)

apendicele 3 se modifică după cum urmează:

titlul punctului 3 se înlocuiește cu „ALIMENTARE CU CARBURANT PENTRU MOTOARELE DIESEL”

se introduc următoarele puncte:

„4.   ALIMENTARE CU CARBURANT PENTRU MOTOARELE CU BENZINĂ

Carburator: …

4.1.1.   Marcă (mărci): …

4.1.2.   Tip (tipuri): …

Injecție indirectă: monopunct sau multipunct: …

4.2.1.   Marcă (mărci): …

4.2.2.   Tip (tipuri): …

Injecție directă: …

4.3.1.   Marcă (mărci): …

4.3.2.   Tip (tipuri): …

4.4.   Debit de carburant [g/h] și raport aer/carburant la turație nominală cu supapa de admisie în poziția deschis complet”;

punctul 4 actual devine punctul 5 și se adaugă următoarele puncte:

Sistem de distribuție variabilă cu supape (dacă este cazul, la admisie și/sau eșapament)

5.3.1.   Tip: continuu sau pornit/oprit

5.3.2.   Unghi de defazaj al camei”;

se adaugă următoarele puncte:

„6.   CONFIGURAȚIA ORIFICIILOR

6.1.   Poziție, dimensiuni și număr”

„7.   SISTEM DE APRINDERE

Bobină de aprindere

7.1.1.   Marcă (mărci): …

7.1.2.   Tip (tipuri): …

7.1.3.   Număr: …

Bujie (bujii) de aprindere: …

7.2.1.   Marcă (mărci): …

7.2.2.   Tip (tipuri): …

Magnetou: …

7.3.1.   Marcă (mărci): …

7.3.2.   Tip (tipuri): …

Reglarea aprinderii: …

7.4.1.   Avans static față de punctul mort superior [grad de rotire a arborelui cotit] …

7.4.2.   Curbă de avans, dacă este cazul: …”

3.

Anexa III se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu textul următor:

„PROCEDURĂ DE ÎNCERCARE PENTRU MOTOARELE AC”;

(b)

punctul 2.7 se modifică după cum urmează:

„Anexa VI” se înlocuiește cu „anexa VII”, iar „anexa IV” se înlocuiește cu „anexa V”;

(c)

punctul 3.6 se modifică după cum urmează:

punctele 3.6.1 și 3.6.1.1 se modifică după cum urmează:

Specificațiile echipamentelor în conformitate cu punctul 1 litera (A) din anexa I:

3.6.1.1.   Specificația A: pentru motoarele prevăzute la punctul 1 litera A punctul (i) din anexa I, se efectuează următorul ciclu de opt moduri (2) cu dinamometrul montat pe motorul încercat: (tabelul rămâne nemodificat).

se adaugă următorul punct:

3.6.1.2.   Specificația B: pentru motoarele prevăzute la punctul 1 litera A punctul (ii), se efectuează următorul ciclu de cinci moduri (3) cu dinamometrul montat pe motorul încercat:

Numărul modului

Turația motorului

Sarcină în %

Factor de încărcare

1

Nominală

100

0,05

2

Nominală

75

0,25

3

Nominală

50

0,3

4

Nominală

25

0,3

5

Nominală

10

0,1

Cifrele sarcinii sunt valori în procente ale cuplului corespunzătoare puterii în regim de bază, definită ca fiind puterea maximă disponibilă în cursul unei secvențe variabile de exploatare, a cărei durată poate atinge un număr nelimitat de ore pe an, între intervale declarate de întreținere și în condiții ambiante declarate, întreținerea efectuându-se în conformitate cu instrucțiunile constructorului (4).

punctul 3.6.3 se modifică după cum urmează:

3.6.3.   Desfășurarea încercării

Se începe efectuarea încercării. Încercarea se efectuează în ordine crescătoare a numerelor modurilor, astfel cum s-a definit anterior pentru ciclurile de încercare.

În timpul fiecărui mod al ciclului indicat,” (restul rămâne neschimbat);

(d)

apendicele 1 punctul 1 se modifică după cum urmează:

La punctele 1 și 1.4.3, „anexa V” se înlocuiește peste tot cu „anexa VI”.

4.

Se adaugă următoarea anexă:

ANEXA IV

PROCEDURĂ DE ÎNCERCARE PENTRU MOTOARELE CU APRINDERE PRIN SCÂNTEIE

1.   INTRODUCERE

1.1.   Prezenta anexa descrie metoda de măsurare a emisiilor de poluanți gazoși provenite de la motoarele încercate.

1.2.   Încercarea se efectuează cu motorul urcat pe un stand de încercare și conectat la un dinamometru.

2.   CONDIȚII DE ÎNCERCARE

2.1.   Condiții de încercare a motorului

Se măsoară temperatura absolută (Ta) a aerului motorului la intrarea motorului, exprimată în grade Kelvin, și presiunea atmosferică uscată (ps), exprimată în kPa, și se determină parametrul f a după următoarea metodă:

Formula

2.1.1.   Valabilitatea încercării

Pentru ca încercarea să fie recunoscută ca fiind valabilă, parametrul f a trebuie să se încadreze în intervalul:

Formula

2.1.2.   Motoare cu sistem de răcire a aerului de supraalimentare

Se înregistrează temperatura mediului de răcire și temperatura aerului de supraalimentare.

2.2.   Sistem de admisie a aerului

Motorul încercat trebuie să fie echipat cu un sistem de admisie a aerului restricționat la ± 10 % din limita superioară specificată de constructor pentru un filtru nou de aer și un motor care funcționează în condițiile normale, specificate de constructor, pentru a obține un debit maxim de aer.

Pentru motoarele mici cu aprindere prin scânteie (cilindree < 1 000 cm3) se utilizează un sistem reprezentativ pentru motorul instalat.

2.3.   Sistemul de eșapament al motorului

Motorul încercat trebuie să fie echipat cu un sistem de eșapament care prezintă o contrapresiune a gazelor de eșapament de ± 10 % din limita superioară specificată de constructor pentru condiții normale de funcționare a motorului, care édau puterea maximă declarată în aplicația respectivă.

Pentru motoarele mici cu aprindere prin scânteie (cilindree < 1 000 cm3) se utilizează un sistem reprezentativ pentru motorul instalat.

2.4.   Sistem de răcire

Se utilizează un sistem de răcire a motorului cu o capacitate suficientă pentru a menține motorul la temperaturile normale de funcționare prescrise de constructor. Această dispoziție se aplică organelor care trebuie să fie detașate pentru a se măsura puterea, de exemplu în cazul în care se impune demontarea ventilatorului sau suflantei (de răcire) a motorului pentru a avea acces la arborele cotit.

2.5.   Ulei lubrifiant

Se utilizează un ulei lubrifiant care îndeplinește specificațiile constructorului motorului pentru un anumit motor și o anumită utilizare. Constructorii trebuie să utilizeze lubrifianți de motor reprezentativi pentru lubrifianții de motor disponibili pe piață.

Caracteristicile uleiului lubrifiant utilizat pentru încercare se înregistrează în anexa VII apendicele 2 punctul 1.2 pentru motoarele AS și se prezintă împreună cu rezultatele încercării.

2.6.   Carburatoare reglabile

Motoarele echipate cu carburatoare cu reglaj limitat se încearcă la cele două extremități ale reglajului.

2.7.   Carburant de încercare

Carburantul este carburantul de referință indicat în anexa V.

Cifra octanică și densitatea carburantului de referință utilizat pentru încercare sunt indicate în anexa VII apendicele 2 punctul 1.1.1 pentru motoarele AS.

Pentru motoarele în doi timpi, raportul de amestecare carburant/aer trebuie să fie cel recomandat de constructor. Procentul de ulei din amestecul carburant/ulei care alimentează motoarele în doi timpi și densitatea astfel obținută se înregistrează în anexa VII apendicele 2 punctul 1.1.4 pentru motoarele AS.

2.8.   Determinarea reglajelor dinamometrului

Măsurarea emisiilor se bazează pe puterea la frână necorectată. Se demontează dispozitivele auxiliare care servesc doar la funcționarea echipamentului însuși și care pot fi montate pe motor. Dacă aceste dispozitive auxiliare nu se demontează, se impune determinarea puterii absorbite de acestea pentru calcularea reglajelor dinamometrului, excepție făcând cazurile în care dispozitivele auxiliare fac parte integrantă din motor (de exemplu ventilatoarele de răcire la motoarele cu răcire cu aer).

Pentru motoarele care permit o astfel de reglare, se reglează restricția la admisie și contrapresiunea țevii de eșapament la limitele superioare indicate de constructor, în conformitate cu punctele 2.2 și 2.3. Se determină experimental valorile maxime ale cuplului la turațiile de încercare indicate în scopul calculării valorilor cuplului pentru modurile de încercare indicate. Pentru motoarele care nu sunt proiectate să funcționeze într-o gamă de turații pe o curbă a cuplului la sarcină maximă, constructorul declară cuplul maxim la turațiile de încercare. Reglarea motorului pentru fiecare dintre modurile încercării se calculează folosind următoarea formulă:

Formula

unde:

S

reprezintă reglajul dinamometrului [kW];

PM

reprezintă puterea maximă observată sau declarată pentru turația de încercare în condițiile de încercare (vezi anexa VII apendicele 2) [kW];

PAE

reprezintă puterea absorbită totală declarată pentru orice dispozitiv auxiliar instalat pentru încercare [kW] și care nu este prevăzut în anexa VII apendicele 3;

L

reprezintă procentul de cuplu specificat pentru modul de încercare.

Pentru un raportFormulaautoritatea tehnică care acordă omologarea poate verifica valoarea PAE.

3.   REALIZAREA ÎNCERCĂRII

3.1.   Instalarea echipamentelor de măsurare

Instrumentele și sondele de eșantionare se instalează conform instrucțiunilor. Dacă se utilizează un sistem de diluție totală a debitului, țeava de eșapament se conectează la acest sistem.

3.2.   Pornirea sistemului de diluție și a motorului

Se pornesc sistemul de diluție și motorul și se încălzesc până când toate temperaturile și presiunile se stabilizează la sarcină maximă și la turație nominală (punctul 3.5.2).

3.3.   Reglarea raportului de diluție

Raportul total de diluție nu trebuie să fie mai mic de 4.

Pentru sistemele cu concentrație controlată de CO2 sau NOx, conținutul de CO2 și NOx din aerul de diluție se măsoară la începutul și la sfârșitul fiecărei încercări. Diferența dintre concentrațiile CO2 și NOx de fond din aerul diluat de dinainte și după încercare nu trebuie să fie mai mare de 100 ppm sau respectiv 5 ppm.

Când se folosește un sistem de analiză a gazelor de eșapament diluate, concentrațiile de fond relevante se determină prin eșantionarea aerului de diluție într-un sac de eșantionare pe întreaga durată a încercării.

Măsurarea continuă a concentrației de fond (fără sac de eșantionare) se poate efectua în minimum trei puncte, la începutul, la sfârșitul și spre mijlocul ciclului, după care se calculează media valorilor obținute. La cererea constructorului, se poate omite măsurarea concentrației de fond.

3.4.   Verificarea analizorilor

Analizorii de emisii se aduc la zero și se etalonează.

3.5.   Ciclul de încercare

Specificația (c) a echipamentelor prevăzute în anexa I punctul 1 litera A punctul (iii).

Se aplică următoarele cicluri de încercare privind funcționarea dinamometrului la încercarea motorului, în funcție de tipul de echipament dat:

ciclul D (5)

:

motoare cu turație constantă și sarcină intermitentă, precum grupurile electrogene;

ciclul G1

:

echipamente neportabile cu turație intermediară;

ciclul G2

:

echipamente neportabile cu turație nominală;

ciclul G3

:

echipamente portabile.

3.5.1.1.   Moduri de încercare și factori de încărcare

Ciclul D

Numărul modului

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Turația motorului

Turație nominală

Turație intermediară

Viteză de mers în gol

Sarcină în procente (6)

100

75

50

25

10

 

 

 

 

 

 

Factor de încărcare

0,05

0,25

0,3

0,3

0,1

 

 

 

 

 

 


Ciclul G1

Numărul modului

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Turația motorului

Turație nominală

Turație intermediară

Viteză de mers în gol

Sarcină în procente

 

 

 

 

 

100

75

50

25

10

0

Factor de încărcare

 

 

 

 

 

0,09

0,2

0,29

0,3

0,07

0,05


Ciclul G2

Numărul modului

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

6

Turația motorului

Turație nominală

Turație intermediară

Viteză de mers în gol

Sarcină în procente

100

75

50

25

10

 

 

 

 

 

0

Factor de încărcare

0,09

0,2

0,29

0,3

0,07

 

 

 

 

 

0,05


Ciclul G3

Numărul modului

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Turația motorului

Turație nominală

Turație intermediară

Viteză de mers în gol

Sarcină în procente

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Factor de încărcare

0,85 (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 (7)

3.5.1.2.   Alegerea ciclului adecvat de încercare

Dacă se cunoaște utilizarea principală a unui model de motor, ciclul de încercare se poate alege după modelele prezentate la punctul 3.5.1.3. Dacă nu se cunoaște cu exactitate utilizarea principală, ciclul de încercare adecvat se alege în funcție de specificațiile motorului.

3.5.1.3.   Exemple (lista nu este exhaustivă)

Exemple tipice pentru:

ciclul D:

 

grupuri electrogene cu sarcină intermitentă, inclusiv grupuri electrogene instalate la bordul vapoarelor și în trenuri (dar nu pentru propulsie), instalații de răcire, kituri de sudură;

 

compresoare cu gaz;

ciclul G1:

 

mașini automate de tuns iarba cu motor anterior sau la spate;

 

mașini pentru jocul de golf;

 

mașini de curățat iarba;

 

mașină portabilă de tuns iarba cu lamă rotativă sau cu cilindru;

 

echipamente de deszăpezire;

 

mașini de gunoi;

ciclul G2:

 

generatoare portabile, pompe, aparate de sudură și compresoare de aer;

 

poate cuprinde, de asemenea, echipamente de grădinărit și de întreținut gazonul care funcționează la turația nominală a motorului;

ciclul G3:

 

suflante;

 

ferăstraie cu lanț;

 

foarfece de grădină;

 

joagăre portabile;

 

motocultivatoare rotative;

 

pulverizatoare;

 

foarfece cu fir;

 

aparate de aspirat.

3.5.2.   Condiționarea motorului

Încălzirea motorului și a sistemului se efectuează la turație și cuplu maxime, pentru stabilizarea parametrilor motorului în conformitate cu recomandările constructorului.

Notă: Perioada de condiționare ar trebui, de asemenea, să preîntâmpine influența depunerilor în sistemul de eșapament rezultate dintr-o încercare anterioară. Este necesară de asemenea o perioadă de stabilizare între punctele de încercare, care a fost inclusă pentru a reduce la minim influențele între puncte.

3.5.3.   Desfășurarea încercării

Ciclurile de încercare G1, G2 și G3 se efectuează în ordinea ascendentă a numărului de mod al ciclului respectiv. Fiecare timp de eșantionare este de cel puțin 180 de secunde. Concentrațiile emisiilor de eșapament se măsoară și se înregistrează în ultimele 120 de secunde ale timpului de eșantionare corespunzător. Pentru fiecare punct de măsurare, durata modului trebuie să fie suficient de lungă pentru ca motorul să se stabilizeze în temperatură înainte de începerea eșantionării. Durata modului se înregistrează și se prezintă în raportul de încercare.

(a)

Pentru motoarele verificate în configurația de încercare privind «reglarea vitezei dinamometrului»: în fiecare mod al ciclului, după perioada tranzitorie inițială, turația indicată se menține la ± 1 % din turația nominală sau la ± 3 min-1, reținându-se cea mai mare dintre aceste valori, exceptând cazul în care motorul merge în gol, când trebuie respectate toleranțele indicate de constructor. Cuplul indicat se menține astfel încât media măsurătorilor efectuate în cursul perioadei să nu depășească ± 2 % din cuplul maxim al turației de încercare.

(b)

Pentru motoarele verificate în configurația de încercare privind «reglarea sarcinii dinamometrului»: în fiecare mod al ciclului, după perioada tranzitorie inițială, turația indicată se menține la ± 2 % din turația nominală sau la ± 3 min-1, reținându-se cea mai mare dintre aceste valori, dar turația se menține în orice caz la ± 5 %, exceptând cazul în care motorul merge în gol, când trebuie respectate toleranțele indicate de constructor.

În timpul fiecărui mod al ciclului în care cuplul prescris se situează la cel puțin 50 % din cuplul maxim al turației de încercare, cuplul mediu indicat pe durata perioadei de colectare a datelor se menține la ± 5 % din cuplul prescris. În timpul modurilor ciclului de încercare în care cuplul prescris se situează la mai puțin de 50 % din cuplul maxim al turației de încercare, cuplul mediu specificat pe durata perioadei de colectare a datelor se menține la ± 10 % din cuplul prescris sau la ± 0,5 Nm, reținându-se valoarea cea mai ridicată.

3.5.4.   Reacția analizorilor

Datele furnizate de analizori se înregistrează cu ajutorul unui înregistrator pe bandă sau se măsoară cu ajutorul unui sistem echivalent de colectare a datelor, gazele de eșapament trebuind să treacă prin analizori cel puțin pe durata ultimelor 180 de secunde din fiecare mod. Dacă se aplică eșantionarea cu sac pentru măsurarea CO și CO2 diluate (a se vedea apendicele 1 punctul 1.4.4), se prelevă în sac un eșantion pe durata ultimelor 180 de secunde ale fiecărui mod, iar eșantionul se analizează și se înregistrează.

3.5.5.   Parametrii motorului

Turația și sarcina motorului, temperatura prizei de aer și debitul de carburant se măsoară pentru fiecare mod după stabilizarea motorului. Se înregistrează orice alte date necesare pentru calcule (a se vedea apendicele 3 punctele 1.1 și 1.2).

3.6.   Reverificarea analizorilor

După încercarea emisiei, se folosește un gaz zero și același tip de gaz de control pentru reverificare. Încercarea se consideră acceptată dacă diferența dintre rezultatele celor două măsurări este mai mică de 2 %.

Apendicele 1

1.   PROCEDURI DE MĂSURARE ȘI DE EȘANTIONARE

Componentele gazoase emise de motorul supus încercărilor se măsoară prin metodele descrise în anexa VI. Metodele din anexa VI descriu sistemele analitice recomandate pentru emisiile gazoase (punctul 1.1).

1.1.   Specificațiile dinamometrului

Se utilizează un dinamometru de motor cu caracteristici adecvate pentru a permite realizarea ciclului de încercare descris în anexa IV punctul 3.5.1. Instrumentele pentru măsurarea cuplului și a vitezei trebuie să permită măsurarea puterii arborelui în limitele date. Pot fi necesare calcule suplimentare.

Acuratețea aparaturii de măsurare trebuie să garanteze respectarea toleranțelor maxime ale cifrelor indicate la punctul 1.3.

1.2.   Debitul de carburant și debitul total diluat

Pentru măsurarea debitului de carburant utilizat la calcularea emisiilor (apendicele 3) se folosesc aparate de măsurare a debitului de carburant care trebuie să aibă acuratețea definită la punctul 1.3. Dacă se utilizează un sistem de diluare totală a debitului, debitul total al gazelor de eșapament diluate (GTOTW) se măsoară cu ajutorul unui sistem PDP sau CFV – anexa VI punctul 1.2.1.2. Acuratețea trebuie să fie conformă cu dispozițiile anexei III apendicele 2 punctul 2.2.

1.3.   Acuratețe

Calibrarea tuturor instrumentelor de măsurare decurge din normele naționale (internaționale) și îndeplinește cerințele din tabelele 2 și 3.

Tabelul 2 –   Deviații permise ale instrumentelor de măsurare a parametrilor referitori la motor

Nr.

Parametru

Deviație permisă

1

Turația motorului

± 2 % din indicație sau ± 1 % din valoarea maximă a motorului, reținându-se valoarea cea mai mare

2

Cuplu

± 2 % din indicație sau ± 1 % din valoarea maximă a motorului, reținându-se valoarea cea mai mare

3

Consum de carburant (8)

± 2 % din valoarea maximă a motorului

4

Consum de aer (8)

± 2 % din indicație sau ± 1 % din valoarea maximă a motorului, reținându-se valoarea cea mai mare


Tabelul 3 –   Deviații permise ale instrumentelor de măsurare a altor parametri esențiali

Nr.

Parametru

Deviație permisă

1

Temperaturi ≤ 600 K

± 2 K în valoare absolută

2

Temperaturi ≥ 600 K

± 1 % din indicație

3

Presiune a gazelor de eșapament

± 0,2 kPa în valoare absolută

4

Depresiune în colectorul de admisie

± 0,05 kPa în valoare absolută

5

Presiune atmosferică

± 0,1 kPa în valoare absolută

6

Alte presiuni

± 0,1 kPa în valoare absolută

7

Umiditate relativă

± 3 % în valoare absolută

8

Umiditate absolută

± 5 % din indicație

9

Debit al aerului de diluție

± 2 % din indicație

10

Debit al gazelor de eșapament diluate

± 2 % din indicație

1.4.   Determinarea componentelor gazoase

1.4.1.   Specificații generale privind analizorii

Analizorii trebuie să aibă o gamă de măsurare corespunzătoare acurateței cerute pentru măsurarea concentrațiilor componentelor gazelor de eșapament (punctul 1.4.1.1). Se recomandă utilizarea analizorilor astfel încât concentrația măsurată să se situeze între 15 % și 100 % din scala completă.

Dacă valoarea scalei complete este de 155 ppm (sau ppm C) sau mai mică sau dacă se utilizează sisteme de afișare a datelor (calculatoare, înregistratoare automate de date) care asigură o acuratețe suficientă și o rezoluție sub 15 % din scala completă, se acceptă și concentrații mai mici de 15 % din scala completă. În acest caz, sunt necesare calibrări suplimentare pentru a asigura acuratețea curbelor de calibrare – apendicele 2 punctul 1.5.2.2 din prezenta anexă.

Compatibilitatea electromagnetică (CEM) a echipamentului trebuie să se situeze la un nivel care să reducă la minimum erorile suplimentare.

1.4.1.1.   Acuratețe

Analizorul nu trebuie să devieze de la punctul de calibrare nominală cu mai mult de ± 2 % din indicație pe toată gama de măsurare, cu excepția punctului zero, și cu ± 0,3 % din scala completă la punctul zero. Acuratețea se determină în conformitate cu cerințele de calibrare prevăzute la punctul 1.3.

1.4.1.2.   Repetabilitate

Repetabilitatea trebuie să fie în astfel încât abaterea standard înregistrată în 10 reacții repetitive la o anumită calibrare sau la un anumit gaz de control înmulțită cu 2,5 să nu fie mai mare de ± 1 % din concentrația la scală completă pentru fiecare gamă utilizată peste 100 ppm (sau ppm C) sau ± 2 % din fiecare gamă utilizată sub 100 ppm (sau ppm C).

1.4.1.3.   Zgomot

Răspunsul de la o valoare maximă la alta al analizorului la gaz tip zero și la gaz de calibrare sau de control, pe o durată oarecare de 10 secunde, nu trebuie să depășească 2 % din scala completă pe toate gamele utilizate.

1.4.1.4.   Abatere zero

Reacția zero se definește ca fiind reacția medie, inclusiv zgomotul, la un gaz zero într-un interval de timp de 30 de secunde. Abaterea reacției zero pe o perioadă de o oră trebuie să fie mai mică de 2 % din scala completă pe cea mai mică gamă utilizată.

1.4.1.5.   Deviația scalei

Valoarea reacției se definește ca fiind reacția medie, inclusiv zgomotul, la un gaz de control într-un interval de timp de 30 de secunde. Abaterea valorii reacției pe o perioadă de o oră trebuie să fie mai mică de 2 % din scala completă pe cea mai mică gamă utilizată.

1.4.2.   Uscarea gazelor

Gazele de eșapament pot fi măsurate în stare umedă sau uscată. Orice dispozitiv de uscare a gazelor, utilizat dacă este cazul, trebuie să aibă un efect minim asupra concentrației gazelor măsurate. Aparatele de curățare chimică nu sunt o metodă acceptabilă de îndepărtare a apei din eșantion.

1.4.3.   Analizori

Punctele 1.4.3.1-1.4.3.5 descriu principiile de măsurare utilizate. În anexa VI este prezentată o descriere detaliată a sistemelor de măsurare.

Gazele care urmează a fi măsurate se analizează cu următoarele instrumente. Pentru analizorii neliniari se acceptă utilizarea circuitelor de liniarizare.

1.4.3.1.   Analiza monoxidului de carbon (CO)

Analizorul de monoxid de carbon trebuie să fie de tipul analizor cu raze infraroșii nedispersiv (NDIR).

1.4.3.2.   Analiza dioxidului de carbon (CO2)

Analizorul de dioxid de carbon trebuie să fie de tipul analizor cu raze infraroșii nedispersiv (NDIR).

1.4.3.3.   Analiza oxigenului (O2)

Analizorii de oxigen trebuie să fie de tipul detector paramagnetic (DPM), dioxid de zirconiu (DOZR) sau senzor electrochimic (SEC).

Notă: Senzorii cu dioxid de zirconiu nu sunt recomandați atunci când concentrațiile de HC și CO sunt ridicate, precum în cazul motoarelor cu aprindere prin scânteie cu ardere slabă. Senzorii electrochimici trebuie să aibă o compensație de interferență pentru CO2 și NOx.

1.4.3.4.   Analiza hidrocarburilor (HC)

În cazul eșantionării directe a gazelor, analizorul de hidrocarburi trebuie să fie de tipul detector de ionizare cu flacără încălzită (DIFI) cu detector, supape, țevi etc., încălzit astfel încât să mențină o temperatură a gazelor de 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C).

În cazul eșantionării cu diluție a gazelor, analizorul de hidrocarburi trebuie să fie de tipul detector de ionizare cu flacără încălzită (DIFI) sau detector de ionizare cu flacără (DIF).

1.4.3.5.   Analiza oxizilor de azot (NOx)

Analizorul de oxizi de azot trebuie să fie de tipul detector de chimiluminiscență (DCL) sau detector încălzit chimiluminiscent (DICL) cu convertizor NO2/NO dacă măsurarea se efectuează în condiții uscate. Dacă măsurarea se efectuează în condiții umede, se utilizează un dispozitiv DICL cu convertizor menținut la peste 328 K (55 °C), cu condiția să fie satisfăcută verificarea călirii cu apă (anexa III apendicele 2 punctul 1.9.2.2). Atât pentru dispozitivele DCL cât și pentru dispozitivele DICL circuitul eșantioanelor trebuie să fie menținut la o temperatură la perete de 328-473 K (55-200 °C) până la convertizor pentru măsurare în condiții uscate și până la analizor pentru măsurare în condiții umede.

1.4.4.   Eșantionarea pentru emisiile de gaze

În cazul în care conținutul de gaze de eșapament este influențat de un sistem oarecare de posttratare a gazelor de eșapament, eșantionul de eșapament se ia în aval de acest dispozitiv.

Sonda de eșantionare a eșapamentului trebuie plasată într-un punct situat în partea cu presiune ridicată a tobei de eșapament, dar cât mai departe posibil de orificiul de eșapament. Pentru a asigura o amestecare completă a gazelor de eșapament ale motorului înainte de prelevarea eșantionului, se poate intercala, opțional, o cameră de amestecare între ieșirea tobei de eșapament și sonda de eșantionare. Camera de amestecare trebuie să aibă un volum interior cel puțin egal cu capacitatea cilindrică a motorului încercat înmulțită cu 10, iar dimensiunile ei trebuie să fie aproximativ aceleași în înălțime, lungime și lățime, de forma unui cub. Dimensiunea camerei de amestecare trebuie să fie pe cât posibil cât mai redusă, iar camera trebuie cuplată într-un punct cât mai aproape de motor. Linia de eșapament care iese din camera de amestecare a tobei de eșapament trebuie să se prelungească cu cel puțin 610 mm dincolo de punctul de amplasare a sondei de eșantionare și să aibă o dimensiune suficientă pentru a reduce la minimum contrapresiunea. Temperatura peretelui interior al camerei de amestecare trebuie menținută peste punctul de condensare a gazelor de eșapament, recomandându-se o temperatură de minimum 338 K (65 °C).

Opțional, toate componentele pot fi măsurate direct în tunelul de diluție sau prin eșantionare într-un sac de eșantionare, cu măsurarea ulterioară a concentrației din sacul de eșantionare.

Apendicele 2

1.   CALIBRAREA INSTRUMENTELOR ANALITICE

1.1.   Introducere

Fiecare analizor se calibrează de câte ori este necesar pentru a îndeplini cerințele de acuratețe ale prezentei norme. Metoda de calibrare care trebuie utilizată este descrisă în prezentul punct pentru analizorii indicați în apendicele 1 punctul 1.4.3.

1.2.   Gaze de calibrare

Trebuie respectată durata de depozitare a tuturor gazelor de calibrare.

Se înregistrează data de expirare a gazelor de calibrare declarată de constructor.

1.2.1.   Gaze pure

Puritatea cerută a gazelor se definește prin limitele de contaminare indicate în continuare. Următoarele gaze trebuie să poată fi utilizate:

azot purificat (contaminare ≤ 1 ppm C, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO);

oxigen purificat (puritate > 99,5 % vol. O2);

amestec hidrogen-heliu (40 ± 2 % hidrogen, complementul fiind heliu); contaminare ≤ 1 ppm C, ≤ 400 ppm CO2;

aer sintetic purificat (contaminare ≤ 1 ppm C, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO, conținut de oxigen între 18-21 % vol.).

1.2.2.   Gaze de calibrare și gaze de control

Se utilizează amestecuri de gaze având următoarea compoziție chimică:

C3H8 și aer sintetic purificat (a se vedea punctul 1.2.1);

CO și azot purificat;

NOx și azot purificat (cantitatea de NO2 conținută în acest gaz de calibrare nu trebuie să depășească 5 % din conținutul de NO);

CO2 și azot purificat;

CH4 și aer sintetic purificat;

C2H6 și aer sintetic purificat.

Notă: Se acceptă și alte combinații de gaze cu condiția ca acestea să nu interacționeze între ele.

Concentrația reală a unui gaz de calibrare și a unui gaz de control nu trebuie să depășească valoarea nominală cu mai mult de ± 2 %. Toate concentrațiile gazelor de calibrare sunt date în volum (procentaj de volum sau volum ppm).

Gazele utilizate pentru calibrare și control se pot obține, de asemenea, cu ajutorul unor dispozitive de amestecare de precizie (separatoare de gaze), prin diluare cu N2 purificat sau cu aer sintetic purificat. Acuratețea dispozitivului de amestecare trebuie să asigure o concentrație a gazelor de calibrare diluate de aproximativ ± 1,5 %. Această acuratețe implică faptul că gazele primare utilizate pentru amestecare trebuie să fie cunoscute cu o precizie de cel puțin ± 1 %, care poate fi corelată cu etaloane de gaze naționale și internaționale. Verificarea se efectuează între 15-50 % din scala completă pentru fiecare calibrare la care se utilizează un dispozitiv de amestecare.

Opțional, dispozitivul de amestecare se poate verifica cu un instrument de măsură, liniar prin construcție, de exemplu folosind gaz NO cu detector DCL. Reglarea scalei instrumentului se realizează cu un gaz de control conectat direct la instrument. Dispozitivul de amestecare se verifică la reglajele utilizate, iar valoarea nominală se compară cu concentrația măsurată de instrument. Diferența obținută trebuie să se situeze în fiecare punct la valoarea nominală ± 0,5 %.

1.2.3.   Verificarea interferenței oxigenului

Gazele de verificare a interferenței oxigenului trebuie să conțină propan cu 350 ppm C ± 75 ppm C de hidrocarburi. Valoarea concentrației se determină la toleranțele gazelor de calibrare prin analiză cromatografică a hidrocarburilor totale plus impurități sau prin amestecare dinamică. Azotul trebuie să fie diluantul predominant, complementul fiind oxigen. Amestecul necesar pentru încercarea motoarelor cu benzină este următorul:

Concentrație de interferență pentru O2

Complement

10 (9-11)

Azot

5 (4-6)

Azot

0 (0-1)

Azot.

1.3.   Procedură de operare pentru analizori și sistemul de eșantionare

Procedura de operare pentru analizori trebuie să respecte instrucțiunile de pornire și de utilizare operare ale fabricantului instrumentelor. Trebuie respectate cerințele minime indicate la punctele 1.4-1.9. Pentru instrumentele de laborator precum cromatografele GC sau CLIP (cromatografie lichidă de înaltă performanță), se aplică doar dispozițiile punctului 1.5.4.

1.4.   Încercare privind pierderile prin scurgere

Se efectuează o încercare privind pierderile prin scurgere ale sistemului. Sonda se deconectează de la sistemul de eșapament, iar capătul ei se astupă. Se pune în funcțiune pompa analizorului. După o perioadă inițială de stabilizare, toate aparatele de măsurare a debitului trebuie să indice zero. În caz contrar, se verifică liniile de eșantionare și se corectează eroarea.

Rata maximă a pierderilor prin scurgere acceptată la depresiune este de 0,5 % din viteza de curgere curentă pentru porțiunea de sistem verificată. Debitele analizorului și ale derivației pot fi utilizate pentru estimarea vitezelor de curgere curente.

Ca o variantă, sistemul poate fi evacuat la o presiune de cel puțin 20 kPa (80 kPa în presiune absolută). După o perioadă inițială de stabilizare, creșterea presiunii δp (kPa/min) din sistem nu trebuie să depășească:

Formula

unde:

Vsist

=

volumul sistemului [l]

fr

=

viteza de curgere a sistemului

O altă metodă constă în introducerea unei schimbări graduale în concentrație la începutul liniei de eșantionare prin comutarea de la gazul zero la gazul de control. Dacă, după o perioadă adecvată de timp, se indică o concentrație mai mică decât concentrația introdusă, rezultă că există probleme de calibrare sau pierderi prin scurgere.

1.5.   Procedură de calibrare

1.5.1.   Asamblarea instrumentelor

Se calibrează asamblarea instrumentelor și se verifică curbele de calibrare prin raportare la gaze standard. Se utilizează aceleași viteze de curgere a gazelor ca și în cazul eșantionării gazelor de eșapament.

1.5.2.   Timp de încălzire

Timpul de încălzire trebuie să fie cel recomandat de constructor. Dacă acesta nu este specificat, se recomandă o perioadă de minimum două ore pentru încălzirea analizorilor.

1.5.3.   Analizorii NDIR și DIFI

Se reglează analizorul NDIR, dacă este necesar, și se optimizează flacăra de ardere a analizorului DIFI (punctul 1.9.1).

1.5.4.   Cromatografe GC și CLIP

Cele două instrumente se calibrează conform practicilor de laborator și recomandărilor constructorului.

1.5.5.   Stabilirea curbelor de calibrare

1.5.5.1.   Reguli generale

(a)

Se calibrează fiecare gamă de măsură utilizată în mod normal.

(b)

Folosind aer sintetic purificat (sau azot), se reglează la zero analizorii de CO, CO2, NOx și HC.

(c)

Se introduc în analizori gazele de calibrare adecvate, se înregistrează valorile și se stabilesc curbele de calibrare.

(d)

Pentru toate gamele instrumentelor, cu excepția gamei celei mai joase, curba de calibrare se stabilește prin cel puțin 10 puncte de calibrare (exceptând punctul zero) dispuse la intervale egale. Pentru cea mai joasă gamă a instrumentului, curba de calibrare se stabilește prin cel puțin 10 puncte de calibrare (exceptând punctul zero) dispuse astfel încât jumătate dintre ele să se situeze deasupra punctului care reprezintă 15 % din valoarea scalei complete a analizorului, iar cealaltă jumătate sub acest punct. Pentru toate gamele, concentrația nominală maximă trebuie să fie egală cu sau mai mare de 90 % din scala completă.

(e)

Curba de calibrare se calculează prin metoda celor mai mici pătrate. Se poate utiliza o ecuație liniară sau neliniară de reglare.

(f)

Punctele de calibrare nu trebuie să se îndepărteze de curba de reglare stabilită prin metoda celor mai mici pătrate cu mai mult de ± 2 % din indicație sau cu mai mult de 0,3 % din scala completă, reținându-se valoarea cea mai mare.

(g)

Se verifică din nou reglarea la zero și se repetă, dacă este necesar, procedura de calibrare.

1.5.5.2.   Metode alternative

Se pot utiliza și alte tehnici (de exemplu calculatoare, comutatoare cu rază de acțiune controlată electronic etc.) dacă se poate demonstra că acestea au o acuratețe echivalentă.

1.6.   Verificarea calibrării

Fiecare gamă de operare utilizată în mod normal se verifică înaintea fiecărei analize, în conformitate cu procedura următoare.

 

Calibrarea se verifică prin folosirea unui gaz zero și a unui gaz de control a căror valoare nominală este mai mare de 80 % din scala completă a gamei de măsurare.

 

Dacă, pentru cele două puncte luate în considerare, valoarea indicată nu diferă de valoarea de referință declarată cu mai mult de ± 4 % din scala completă, se pot modifica parametrii de reglare. În caz contrar, se verifică gazul de control sau se stabilește o nouă curbă de calibrare în conformitate cu punctul 1.5.5.1.

1.7.   Calibrarea analizorului de gaz de marcare pentru măsurarea debitului gazelor de eșapament

Analizorul utilizat pentru măsurarea concentrațiilor gazului de marcare se calibrează folosind gazul standard.

Curba de calibrare se stabilește prin cel puțin 10 puncte de calibrare (exceptând punctul zero) dispuse astfel încât jumătate dintre ele să se situeze între punctele care reprezintă 4 % și 20 % din valoarea scalei complete a analizorului, iar cealaltă jumătate între punctele care reprezintă 20 % și 100 % din valoarea scalei complete. Curba de calibrare se calculează prin metoda celor mai mici pătrate.

Curba de calibrare nu trebuie să se îndepărteze de valoarea nominală a fiecărui punct de calibrare cu mai mult de ± 1 % din scala completă, în gama de 20-100 % din scala completă. De asemenea, curba de calibrare nu trebuie să se îndepărteze de valoarea nominală cu mai mult de ± 2 % din indicație în gama de 4-20 % din scala completă. Analizorul se fixează la zero și se reglează înainte de încercare cu ajutorul unui gaz zero și a unui gaz de control cu o valoare nominală mai mare de 80 % din scala completă a analizorului.

1.8.   Încercare privind eficiența convertorului de NOx

Eficiența convertorului utilizat pentru conversia NO2 în NO se încearcă în conformitate cu punctele 1.8.1-1.8.8 (figura 1 din anexa III apendicele 2).

1.8.1.   Instalație de încercare

Utilizând instalația de încercare prezentată în figura 1 din anexa III și procedura descrisă în continuare, se poate verifica eficiența convertizoarelor cu ajutorul unui ozonator.

1.8.2.   Calibrare

Detectorii DCL și DICL se calibrează în gama de măsurare cel mai frecvent utilizată respectând specificațiile constructorului, folosind un gaz zero și un gaz de control (acesta din urmă trebuie să aibă un conținut de NO de aproximativ 80 % din gama de măsurare, iar concentrația de NO2 din amestecul de gaze trebuie să fie mai mică de 5 % din concentrația de NO). Analizorul de NOx trebuie să fie în modul NO, astfel încât gazul de control să nu treacă prin convertor. Se înregistrează concentrația indicată.

1.8.3.   Calcule

Eficiența convertorului cu NOx se calculează după cum urmează:

Formula

unde:

a

=

concentrația de NOx în conformitate cu punctul 1.8.6.

b

=

concentrația de NOx în conformitate cu punctul 1.8.7.

c

=

concentrația de NO în conformitate cu punctul 1.8.4.

d

=

concentrația de NO în conformitate cu punctul 1.8.5.

1.8.4.   Adăugarea oxigenului

Cu ajutorul unui racord în T, se adaugă continuu oxigen sau aer zero în fluxul de gaz până când concentrația indicată este cu aproximativ 20 % mai mică decât concentrația indicată de calibrare prevăzută la punctul 1.8.2 (analizorul este în modul NO).

Se înregistrează concentrația (c) indicată. Ozonatorul rămâne dezactivat de-a lungul întregii operațiuni.

1.8.5.   Activarea ozonatorului

Apoi, se activează ozonatorul pentru a furniza o cantitate suficientă de ozon, astfel încât concentrația de NO să scadă la aproximativ 20 % (minimum 10 %) din concentrația de calibrare indicată la punctul 1.8.2. Se înregistrează concentrația (d) indicată (analizorul este în modul NO).

1.8.6.   Modul NOx

Apoi, se comută analizorul de NO pe modul NOx, astfel încât amestecul de gaze (compus din NO, NO2, O2 și N2) să treacă prin convertor. Se înregistrează concentrația (a) indicată (analizorul este în modul NOx).

1.8.7.   Dezactivarea ozonatorului

În continuare, se dezactivează ozonatorul. Amestecul de gaze descris la punctul 1.8.6 trece prin convertor în detector. Se înregistrează concentrația (b) indicată (analizorul este în modul NOx).

1.8.8.   Modul NO

Cu analizorul comutat pe modul NO și ozonatorul dezactivat, se oprește, de asemenea, fluxul de oxigen sau de aer sintetic. Valoarea NOx indicată de analizor nu trebuie să devieze cu mai mult de ± 5 % de la valoarea măsurată în conformitate cu punctul 1.8.2 (analizorul este în modul NO).

1.8.9.   Interval de încercare

Eficiența convertorului trebuie încercată în fiecare lună.

1.8.10.   Cerințe privind eficiența

Eficiența convertorului nu trebuie să fie mai mică de 90 %, recomandându-se cu insistență o eficiență mai mare de 95 %.

Notă: Dacă, cu analizorul în gama cea mai frecventă, ozonatorul nu permite obținerea unei reduceri de la 80 % la 20 % în conformitate cu punctul 1.8.5, se folosește gama cea mai mare care permite reducerea.

1.9.   Reglarea DIF

1.9.1.   Optimizarea reacției detectorului

Detectorul DIFI se reglează conform specificațiile constructorului instrumentelor. Pentru optimizarea reacției în gama de măsurare cea mai frecventă, se utilizează un gaz de control cu conținut de propan și aer.

După reglarea debitului de carburant și de aer conform recomandărilor constructorului, se introduce în analizor un gaz de control de 350 ± 75 ppm C. Reacția la un anumit debit de carburant se determină prin diferența dintre reacția la gazul de control și reacția la gazul zero. Debitul de carburant se reglează treptat peste și sub specificațiile constructorului. Se înregistrează reacția de control și reacția zero la aceste debite de carburant. Se reprezintă grafic diferența dintre reacția de control și reacția zero și se reglează debitul de carburant spre partea cu valori maxime a curbei. Această operațiune reprezintă reglarea inițială a debitului, putând fi necesară o optimizare ulterioară în funcție de rezultatele factorului de reacție la hidrocarburi și în funcție de verificarea interferenței oxigenului conform punctelor 1.9.2 și 1.9.3.

Dacă interferența oxigenului sau factorii de reacție la hidrocarburi nu îndeplinesc următoarele specificații, se reglează treptat debitul de aer peste și sub valorile specificate de constructor; operațiunile de la punctele 1.9.2 și 1.9.3 trebuie repetate pentru fiecare debit.

1.9.2.   Factori de reacție la hidrocarburi

Analizatorul se calibrează utilizând propan în aer și aer sintetic purificat, în conformitate cu punctul 1.5.

Factorii de reacție se determină la punerea în funcțiune a unui analizor și, în continuare, după operațiunile majore de întreținere. Factorul de reacție (Rf) pentru o anumită categorie de hidrocarburi este raportul dintre valoarea C1 indicată de DIF și concentrația de gaz din cilindru exprimată în ppm C1.

Concentrația gazului de încercare trebuie să se situeze la un nivel care să dea o reacție de aproximativ 80 % din scala completă. Concentrația trebuie cunoscută cu o acuratețe de ± 2 % în raport cu un standard gravimetric exprimat în volum. În plus, cilindrul de gaz trebuie precondiționat timp de 24 de ore, la o temperatură de 298 K (25 °C) ± 5 K.

Gazele de încercare care trebuie utilizate și diferitele game recomandate pentru factorii de reacție sunt următoarele:

metan și aer sintetic purificat: 1,00 ≤ Rf ≤ 1,15;

propilen și aer sintetic purificat: 0,90 ≤ Rf ≤ 1,1;

toluen și aer sintetic purificat: 0,90 ≤ Rf ≤ 1,10.

Aceste valori se raportează la factorul de reacție (Rf) 1,00 pentru propan și aer sintetic purificat.

1.9.3.   Verificarea interferenței oxigenului

Verificarea interferenței oxigenului se efectuează la punerea în funcțiune a unui analizor și, în continuare, după operațiunile majore de întreținere. Se alege o gamă în care gazele de verificare a interferenței oxigenului vor fi cuprinse în tranșa superioară de 50 %. Încercarea se efectuează cu temperatura cuptorului reglată la valoarea solicitată. Gazele de verificare a interferenței oxigenului sunt specificate la punctul 1.2.3.

(a)

Analizorul se aduce la zero.

(b)

Se reglează scala analizorului cu amestecul conținând 0 % oxigen pentru motoarele cu benzină.

(c)

Se verifică din nou reacția zero. Dacă aceasta s-a modificat cu mai mult de 0,5 % din scala completă, se repetă operațiunile de la literele (a) și (b).

(d)

Se introduc gazele de verificare a interferenței oxigenului 5 % și 10 %.

(e)

Se verifică din nou reacția zero. Dacă aceasta s-a modificat cu mai mult de 1 % din scala completă, se repetă încercarea.

(f)

Interferența oxigenului (% O2I) se calculează pentru fiecare amestec de la litera (d) după cum urmează:

Formula Formula

unde:

A

=

concentrația de hidrocarburi (ppm C) a gazului de control utilizat la litera (b)

B

=

concentrația de hidrocarburi (ppm C) a gazelor de verificare a interferenței oxigenului utilizate la litera (d)

C

=

reacția analizorului

D

=

procentul reacției analizatorului la scală completă datorate lui A

(g)

Procentul de interferență a oxigenului (% O2I) trebuie să fie mai mic de ± 3 % înainte de încercare pentru toate gazele necesare pentru verificarea interferenței oxigenului.

(h)

Dacă interferența oxigenului este mai mare de ± 3 %, debitul de aer se reglează treptat peste și sub specificațiile constructorului, repetând operațiunea de la punctul 1.9.1 pentru fiecare debit.

(i)

Dacă interferența oxigenului este mai mare de ± 3 %, după reglarea debitului de aer, se reglează debitul de carburant și apoi debitul eșantionului, repetând operațiunea de la punctul 1.9.1 pentru fiecare nou reglaj.

(j)

Dacă și acum interferența oxigenului este mai mare de ± 3 %, se repară sau se înlocuiesc analizorul, carburantul pentru DIF sau aerul de ardere. Apoi se repetă operațiunile de la prezentul punct cu echipamentele reparate sau înlocuite sau cu noile gaze.

1.10.   Efecte de interferență cu analizatorii de CO, CO2, NOx și O2

Alte gaze decât cel analizat pot interfera în mai multe moduri cu valorile indicate. Interferența pozitivă apare la instrumentele NDIR și DPM atunci când cazul care interferă are același efect cu cel măsurat, dar într-o măsură mai mică. Interferența negativă apare la instrumentele NDIR atunci când un gaz de interferență lărgește banda de absorbție a gazului măsurat și la instrumentele DCL atunci când gazul de interferență atenuează radiația. Verificările interferenței prevăzute la punctele 1.10.1 și 1.10.2 se efectuează înainte de punerea în funcțiune a unui analizor și după operațiunile majore de întreținere, dar cel puțin o dată pe an.

1.10.1.   Verificarea pentru interferențe a analizorului de CO

Apa și CO2 pot afecta funcționarea analizorului de CO. În consecință, se barbotează în apă, la temperatura ambiantă, un gaz de control cu CO2 având o concentrație de 80-100 % din scala completă a gamei maxime de măsurare utilizate în timpul încercării și se înregistrează reacția analizorului. Această reacție nu trebuie să fie mai mare de 1 % din scala completă pentru game egale sau mai mari de 300 ppm sau mai mare de 3 ppm pentru game sub 300 ppm.

1.10.2.   Verificarea de călire a analizorului de NOx

Cele două gaze importante pentru analizorii DCL (și DICL) sunt CO2 și vaporii de apă. Reacțiile la călire ale acestor gaze sunt proporționale cu concentrațiile lor și necesită, în consecință, tehnici de încercare pentru determinarea călirii la concentrațiile cele mai ridicate prevăzute în timpul încercării.

1.10.2.1.   Verificarea de călire a analizorului de CO2

Se trece prin analizatorul NDIR un gaz de control cu CO2 având o concentrație de 80-100 % din scala completă a gamei maxime de măsurare și se înregistrează valoarea CO2 măsurată (A). În continuare, gazul se diluează în proporție de aproximativ 50 % cu un gaz de control cu NO și se trece prin NDIR și D(I)CL, înregistrându-se valorile CO2 și NO (B și, respectiv, C). Se închide fluxul de CO2, astfel încât prin D(I)CL să treacă doar gazul de control cu NO, înregistrându-se valoarea NO (D).

Călirea, care nu trebuie să fie mai mare de 3 % din scala completă, se calculează după cum urmează:

Formula

unde:

A

:

concentrația de CO2 nediluat, măsurată cu NDIR (%)

B

:

concentrația de CO2 diluat, măsurată cu NDIR (%)

C

:

concentrația de NO diluat, măsurată cu DCL (ppm)

D

:

concentrația de NO nediluat, măsurată cu DCL (ppm)

Se pot utiliza metode echivalente de diluție și de cuantificare a valorii gazelor de control cu CO2 și NO, precum metoda dinamică/prin amestecare/prin dozare.

1.10.2.2.   Verificarea de călire cu apă

Această verificare se aplică doar măsurărilor concentrațiilor de gaze în stare umedă. Calcularea călirii cu apă trebuie să ia în considerare diluția gazului de control cu NO cu vapori de apă și calculul la scară a concentrației de vapori de apă din amestec până la cea prevăzută în timpul încercării.

Se trece prin D(I)CL un gaz de control cu NO având o concentrație de 80-100 % din scala completă a gamei normale de măsurare și se înregistrează valoarea NO măsurată (D). În continuare, gazul de control cu NO se barbotează la temperatura camerei, se trece apoi prin D(I)CL și se înregistrează valoarea NO măsurată (C). Se determină temperatura apei și se înregistrează (F). Se determină presiunea vaporilor de saturație din amestec care corespunde temperaturii apei din barbotor (F) și se înregistrează (G). Concentrația vaporilor de apă (în procente) din amestec se calculează astfel:

Formulași se înregistrează (H). Concentrația prevăzută a gazului de control cu NO diluat (în vapori de apă) se calculează astfel:

Formulași se înregistrează (De).

Călirea cu apă nu trebuie să fie mai mare de 3 % și se calculează astfel:

Formula

unde:

De

:

concentrația prevăzută de NO diluat (ppm)

C

:

concentrația de NO diluat (ppm)

Hm

:

concentrația maximă de vapori de apă (%)

H

:

concentrația reală de vapori de apă (%).

Notă: Este important ca gazul de control cu NO să conțină o concentrație minimă de NO2 pentru această verificare, deoarece nu s-a ținut cont de absorbția NO2 în apă în calculele privind călirea.

1.10.3.   Interferența cu analizorul de O2

Reacția unui analizor DPM datorată altor gaze decât oxigenul este comparativ redusă. Echivalenții în oxigen ai constituenților comuni ai gazelor de eșapament sunt prezentați în tabelul 1.

Tabelul 1 –   Echivalenți oxigen

Gaz

Echivalent O2%

Dioxid de carbon (CO2)

– 0,623

Monoxid de carbon (CO)

– 0,354

Monoxid de azot (NO)

+ 44,4

Dioxid de azot (NO2)

+ 28,7

Apă (H2O)

– 0,381

Concentrația de oxigen observată se corectează cu ajutorul următoarei formule dacă se dorește efectuarea unor măsurători de înaltă precizie:

Formula

1.11.   Intervale de calibrare

Analizorii se calibrează în conformitate cu punctul 1.5 cel puțin o dată la trei luni sau ori de câte ori are loc o reparație sau o modificare a sistemului care ar putea influența calibrarea.

Apendicele 3

1.   EVALUARE ȘI CALCULAREA DATELOR

1.1.   Evaluarea emisiilor gazoase

Pentru evaluarea emisiilor gazoase, se face media valorilor indicate de înregistratorul grafic în cel puțin ultimele 120 de secunde ale fiecărui mod și se determină concentrațiile medii (conc) de HC, CO, NOX și CO2 produse pe durata fiecărui mod pe baza mediilor valorilor indicate și a datelor de calibrare corespunzătoare. Se poate utiliza un tip diferit de înregistrare dacă acesta asigură obținerea unor date echivalente.

Concentrațiile medii de fond (concd) se pot determina pe baza valorilor înregistrate pentru aerul de diluție din sac sau pe baza valorilor concentrației de fond înregistrate continuu (fără eșantionare cu sac) și a datelor de calibrare corespunzătoare.

1.2.   Calcularea emisiilor gazoase

Rezultatele finale indicate ale încercărilor se obțin prin următoarele operațiuni.

1.2.1.   Corecție stare uscată/stare umedă

Dacă nu s-a determinat în stare umedă, concentrația măsurată se transformă în concentrație în stare umedă:

Formula

Pentru gazele de eșapament primare:

Formula

unde α este raportul hidrogen/carbon din carburant.

Se calculează concentrația de H2 din eșapament:

Formula

Factorul kw2 se calculează:

Formula

cu Ha = umiditatea absolută a prizei de aer, în g de apă/kg de aer uscat.

Pentru gazele de eșapament diluate:

 

pentru măsurarea CO2 în stare umedă:

Formula

 

sau, pentru măsurarea CO2 în stare uscată:

Formula

unde α este raportul hidrogen/carbon din carburant.

Factorul kw1 se calculează cu ajutorul următoarei ecuații:

Formula

unde:

Hd

umiditatea absolută a aerului de diluție, în g de apă/kg de aer uscat

Ha

umiditatea absolută a prizei de aer, în g de apă/kg de aer uscat

Formula

Pentru aerul de diluție:

Formula

Factorul kw1 se calculează cu ajutorul următoarei ecuații:

Formula

Formula

unde:

Hd

umiditatea absolută a aerului de diluție, în g de apă/kg de aer uscat

Ha

umiditatea absolută a prizei de aer, în g de apă/kg de aer uscat

Formula

Pentru priza de aer (dacă este diferită de aerul de diluție):

Formula

Factorul kw2 se calculează cu ajutorul următoarei ecuații:

Formula

cu Ha = umiditatea absolută a prizei de aer, în g de apă/kg de aer uscat.

1.2.2.   Corecția umidității pentru NOx

Deoarece emisia de NOx depinde de condițiile aerului ambiant, concentrația de NOx se înmulțește cu factorul KH care ține cont de umiditate:

Formula

Formula

cu Ha = umiditatea absolută a prizei de aer, în g de apă/kg de aer uscat.

1.2.3.   Calcularea debitului masei emisiilor

Debitele masei emisiilor Gasmass [g/h] pentru fiecare mod se calculează după cum urmează.

(a)

Pentru gazele de eșapament primare (9):

Formula

unde:

 

GFUEL [kg/h] este debitul masei de carburant

 

MWGas [kg/kmol] este masa moleculară a gazului respectiv, a se vedea tabelul 1;

Tabelul 1 –   Mase moleculare

Gaz

MWGas [kg/kmol]

NOx

46,01

CO

28,01

HC

MWHC = MWFUEL

CO2

44,01

 

MWFUEL = 12,011 + α 1,00794 + β 15,9994 [kg/kmol] este masa moleculară a unui carburant având un raport hidrogen/carbon α și un raport oxigen/carbon β (10);

CO2AER este concentrația de CO2 din priza de aer (se presupune că această concentrație este egală cu 0,04 % dacă nu se măsoară).

(b)

Pentru gazele de eșapament diluate (9):

Formula

unde:

GTOTW [kg/h] este debitul masei de gaze de eșapament diluate în stare umedă care, atunci când se utilizează un sistem de diluție totală a debitului, se determină în conformitate cu anexa III apendicele 1 punctul 1.2.4;

concc este concentrația de fond corectată:

Formula

cuFormula

Coeficientul u este prezentat în tabelul 2.

Tabelul 2 –   Valorile coeficientului u

Gaz

u

conc

NOx

0,001587

ppm

CO

0,000966

ppm

HC

0,000479

ppm

CO2

15,19

%

Valorile coeficientului u se bazează pe o masă moleculară a gazelor de eșapament diluate egală cu 29 [kg/kmol]; valoarea lui u pentru HC se bazează pe un raport mediu carbon/hidrogen de 1:1,85.

1.2.4.   Calcularea emisiilor specifice

Emisia specifică (g/kWh) se calculează pentru fiecare component dat:

Formula

unde Pi = PM, i + PAE, i

Când dispozitivele auxiliare precum ventilatorul de răcire sau suflanta rămân montate pentru încercare, puterea absorbită de acestea se adaugă la rezultate, excepție făcând cazurile în care aceste dispozitive auxiliare fac parte integrantă din motor. Puterea ventilatorului sau a suflantei se determină la turațiile utilizate pentru încercări fie prin calculare în funcție de caracteristicile standard, fie prin încercări practice (anexa VII apendicele 3).

Factorii de încărcare și numărul modurilor n utilizate la calculele prezentate anterior sunt indicați în anexa IV punctul 3.5.1.1.

2.   EXEMPLE

2.1.   Date pentru gazele de eșapament primare de la un motor AS în patru timpi

În ceea ce privește datele experimentale (tabelul 3), se efectuează mai întâi calculele pentru modul 1 și apoi aceste calcule se extind la celelalte moduri de încercare utilizând aceeași procedură.

Tabelul 3 –   Date experimentale ale unui motor AS în patru timpi

Mod

 

1

2

3

4

5

6

Turația motorului

min-1

2 550

2 550

2 550

2 550

2 550

1 480

Putere

kW

9,96

7,5

4,88

2,36

0,94

0

Sarcină în %

%

100

75

50

25

10

0

Factori de încărcare

0,090

0,200

0,290

0,300

0,070

0,050

Presiune barometrică

kPa

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

Temperatura aerului

°C

20,5

21,3

22,4

22,4

20,7

21,7

Umiditate relativă a aerului

%

38,0

38,0

38,0

37,0

37,0

38,0

Umiditate absolută a aerului

gH2O/kgaer

5,696

5,986

6,406

6,236

5,614

6,136

CO în stare uscată

ppm

60 995

40 725

34 646

41 976

68 207

37 439

NOx în stare umedă

ppm

726

1 541

1 328

377

127

85

HC în stare umedă

ppm C1

1 461

1 308

1 401

2 073

3 024

9 390

CO2 în stare uscată

% vol.

11,4098

12,691

13,058

12,566

10,822

9,516

Debitul masei de carburant

kg/h

2,985

2,047

1,654

1,183

1,056

0,429

Raport H/C din carburant, α

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

Raport O/C din carburant, β

 

0

0

0

0

0

0

2.1.1.   Factor de corecție stare uscată/stare umedă kw

Factorul de corecție stare uscată/stare umedă kw se calculează pentru transformarea măsurătorilor în stare uscată a CO și CO2 în valori în stare umedă:

Formula

unde:

Formula

și

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Tabelul 4 –   Valori în stare umedă ale CO și CO2 în diferite moduri de încercare

Mod

 

1

2

3

4

5

6

H2 uscat

%

2,450

1,499

1,242

1,554

2,834

1,422

kw2

0,009

0,010

0,010

0,010

0,009

0,010

kw

0,872

0,870

0,869

0,870

0,874

0,894

CO umed

ppm

53 198

35 424

30 111

36 518

59 631

33 481

CO2 umed

%

9,951

11,039

11,348

10,932

9,461

8,510

2.1.2.   Emisiile de HC

Formula

unde:

Formula

Formula

Formula

Tabelul 5 –   Emisiile de HC [g/h] în diferite moduri

Mod

1

2

3

4

5

6

HCmass

28,361

18,248

16,026

16,625

20,357

31,578

2.1.3.   Emisiile de NOx

Mai întâi se calculează factorul de corecție a umidității KH pentru emisiile de NOx:

Formula

Formula

Tabelul 6 –   Factorul de corecție a umidității KH pentru emisiile de NOx în diferite moduri

Mod

1

2

3

4

5

6

KH

0,850

0,860

0,874

0,868

0,847

0,865

În continuare se calculează NOxmass [g/h]:

Formula

Formula

Tabelul 7 –   Emisiile de NOx [g/h] în diferite moduri de încercare

Mod

1

2

3

4

5

6

NOxmass

39,717

61,291

44,013

8,703

2,401

0,820

2.1.4.   Emisiile de CO

Formula

Formula

Tabelul 8 –   Emisiile de CO [g/h] în diferite moduri de încercare

Mod

1

2

3

4

5

6

COmass

2 084,588

997,638

695,278

591,183

810,334

227,285

2.1.5.   Emisiile de CO2

Formula

Formula

Tabelul 9 –   Emisiile de CO2 [g/h] în diferite moduri de încercare

Mod

1

2

3

4

5

6

CO2mass

6 126,806

4 884,739

4 117,202

2 780,662

2 020,061

907,648

2.1.6.   Emisiile specifice

Emisia specifică (g/kWh) se calculează pentru fiecare componentă dată:

Formula

Tabelul 10 –   Emisiile [g/h] și factorii de încărcare în diferite moduri de încercare

Mod

 

1

2

3

4

5

6

HCmass

g/h

28,361

18,248

16,026

16,625

20,357

31,578

NOxmass

g/h

39,717

61,291

44,013

8,703

2,401

0,820

COmass

g/h

2084,588

997,638

695,278

591,183

810,334

227,285

CO2mass

g/h

6126,806

4884,739

4117,202

2780,662

2020,061

907,648

Putere PI

kW

9,96

7,50

4,88

2,36

0,94

0

Factori de încărcare WFI

0,090

0,200

0,290

0,300

0,070

0,050

Formula

Formula

Formula

Formula

2.2.   Date pentru gazele de eșapament primare de la un motor AS în doi timpi

În ceea ce privește datele experimentale (tabelul 11), se efectuează mai întâi calculele pentru modul 1 și apoi aceste calcule se extind la celelalte moduri de încercare, utilizând aceeași procedură.

Tabelul 11 –   Date experimentale ale unui motor AS în doi timpi

Mod

 

1

2

Turația motorului

min-1

9 500

2 800

Putere

kW

2,31

0

Sarcină în %

%

100

0

Factori de încărcare

0,9

0,1

Presiune barometrică

kPa

100,3

100,3

Temperatura aerului

°C

25,4

25

Umiditate relativă a aerului

%

38,0

38,0

Umiditate absolută a aerului

gH20/kgaer

7,742

7,558

CO în stare uscată

ppm

37 086

16 150

NOx în stare umedă

ppm

183

15

HC în stare umedă

ppm C1

14 220

13 179

CO2 în stare uscată

% vol.

11,986

11,446

Debitul masei de carburant

kg/h

1,195

0,089

Raport H/C din carburant, α

1,85

1,85

Raport O/C din carburant, β

 

0

0

2.2.1.   Factor de corecție stare uscată/stare umedă kw

Factorul de corecție stare uscată/stare umedă kw se calculează pentru transformarea măsurătorilor în stare uscată a CO și CO2 în valori în stare umedă:

Formula

unde:

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Tabelul 12 –   Valori în stare umedă ale CO și CO2 în diferite moduri de încercare

Mod

 

1

2

H2 uscat

%

1,357

0,543

kw2

0,012

0,012

kw

0,874

0,887

CO umed

ppm

32 420

14 325

CO2 umed

%

10,478

10,153

2.2.2.   Emisiile de HC

Formula

unde:

Formula

Formula

Formula

Tabelul 13 –   Emisiile de HC [g/h] în diferite moduri

Mod

1

2

HCmass

112,520

9,119

2.2.3.   Emisiile de NOx

Factorul KH de corectare a emisiilor de NOx este egal cu 1 pentru motoarele în doi timpi:

Formula

Formula

Tabelul 14 –   Emisiile de NOx [g/h] în diferite moduri de încercare

Mod

1

2

NOxmass

4,800

0,034

2.2.4.   Emisiile de CO

Formula

Formula

Tabelul 15 –   Emisiile de CO [g/h] în diferite moduri de încercare

Mod

1

2

COmass

517,851

20,007

2.2.5.   Emisiile de CO2

Formula

Formula

Tabelul 16 –   Emisiile de CO2 [g/h] în diferite moduri de încercare

Mod

1

2

CO2mass

2 629,658

222,799

2.2.6.   Emisiile specifice

Emisia specifică (g/kWh) se calculează pentru fiecare component dat în felul următor:

Formula

Tabelul 17 –   Emisiile [g/h] și factorii de încărcare în diferite moduri de încercare

Mod

 

1

2

HCmass

g/h

112,520

9,119

NOxmass

g/h

4,800

0,034

COmass

g/h

517,851

20,007

CO2mass

g/h

2629,658

222,799

Putere PII

kW

2,31

0

Factori de încărcare WFi

0,85

0,15

Formula

Formula

Formula

Formula

2.3.   Date pentru gazele de eșapament diluate de la un motor AS în patru timpi

În ceea ce privește datele experimentale (tabelul 18), se efectuează mai întâi calculele pentru modul 1 și apoi aceste calcule se extind la celelalte moduri de încercare, utilizând aceeași procedură.

Tabelul 18 –   Date experimentale ale unui motor AS în patru timpi

Mod

 

1

2

3

4

5

6

Turația motorului

min-1

3 060

3 060

3 060

3 060

3 060

2 100

Putere

kW

13,15

9,81

6,52

3,25

1,28

0

Sarcină în %

%

100

75

50

25

10

0

Factori de încărcare

0,090

0,200

0,290

0,300

0,070

0,050

Presiune barometrică

kPa

980

980

980

980

980

980

Temperatura prizei de aer (11)

°C

25,3

25,1

24,5

23,7

23,5

22,6

Umiditatea relativă a prizei de aer (11)

%

19,8

19,8

20,6

21,5

21,9

23,2

Umiditatea absolută a prizei de aer (11)

gH20/kgair

4,08

4,03

4,05

4,03

4,05

4,06

CO în stare uscată

ppm

3 681

3 465

2 541

2 365

3