Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

02.   Uniunea vamală și libera circulație a mărfurilor

Volumul 004

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1987

L 256

1

 

 

31987R2658

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

3

1987

L 332

108

 

 

31987R3443

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3443/87 al Consiliului din 19 octombrie 1987 privind încheierea Acordului sub forma unui de schimb de scrisori referitor la modificarea Acordului între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană privind aplicarea reglementărilor referitoare la tranzitul comunitar și privind aplicarea în Comunitate a Deciziei nr. 1/87 a Comisiei mixte CEE-Elveția Tranzit comunitar de modificare a Acordului între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană privind aplicarea reglementărilor referitoare la tranzitul comunitar, precum și a apendicelor la acord

8

1987

L 336

14

 

 

31987R3534

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3534/87 al Comisiei din 24 noiembrie 1987 privind clasificarea anumitor produse în cadrul subpoziției 16.04 E din Tariful Vamal Comun

9

1987

L 347

8

 

 

31987R3691

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3691/87 al Comisiei din 9 decembrie 1987 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 918/83 al Consiliului privind instituirea unui regim comunitar de scutire de la plata drepturilor vamale

10

1987

L 347

16

 

 

31987R3692

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3692/87 al Comisiei din 9 decembrie 1987 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2288/83 de stabilire a listei substanțelor biologice sau chimice prevăzute la articolul 60 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale

18

1987

L 362

1

 

 

31987D0593

 

 

 

Decizia Consiliului din 30 noiembrie 1987 de acceptare, în numele Comunității, a anexei E.5 la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea procedurilor vamale

20

1987

L 362

8

 

 

31987D0594

 

 

 

Decizia Consiliului din 30 noiembrie 1987 de acceptare, în numele Comunității, a anexei F.3 la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea procedurilor vamale

27

1987

L 362

22

 

 

31987D0595

 

 

 

Decizia Consiliului din 30 noiembrie 1987 de acceptare, în numele Comunității, a Recomandării Consiliului de Cooperare Vamală din 22 mai 1984 privind utilizarea codurilor pentru reprezentarea elementelor de informație, împreună cu patru dintre anexele la aceasta

41

1987

L 376

1

 

 

31987R3985

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3985/87 al Comisiei din 22 decembrie 1987 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

47

1987

L 377

49

 

 

31987R4006

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 4006/87 al Comisiei din 23 decembrie 1987 de modificare a Protocolului nr. 4 privind bumbacul

53

1988

L 123

2

 

 

31988R1315

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1315/88 al Consiliului din 3 mai 1988 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun și a Regulamentului (CEE) nr. 918/83 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale

54

1988

L 161

3

 

 

31988D0355

 

 

 

Decizia Consiliului din 7 iunie 1988 privind acceptarea, în numele Comunității, a anexei B.2 la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale

60

1988

L 161

12

 

 

31988D0356

 

 

 

Decizia Consiliului din 7 iunie 1988 privind acceptarea, în numele Comunității, a Anexei E.4 la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale

69

1988

L 162

4

 

 

31988R1811

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1811/88 al Consiliului din 23 iunie 1988 privind punerea în aplicare a Deciziei nr. 1/88 a Comisiei mixte CEE-AELS Tranzit comun de modificare a apendicelor I, II și III la Convenția din 20 mai 1987 privind un regim de tranzit comun

73

1988

L 200

10

 

 

31988R2275

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2275/88 al Comisiei din 25 iulie 1988 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

74

1988

L 301

8

 

 

31988R3417

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3417/88 al Comisiei din 31 octombrie 1988 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

77

1988

L 306

18

 

 

31988R3491

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3491/88 al Comisiei din 9 noiembrie 1988 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

79

1988

L 311

23

 

 

31988R3564

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3564/88 al Comisiei din 16 noiembrie 1988 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

81

1988

L 311

25

 

 

31988R3565

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3565/88 al Comisiei din 16 noiembrie 1988 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

83

1988

L 346

32

 

 

31988R3893

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3893/88 al Comisiei din 14 decembrie 1988 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2290/83 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a articolelor 50-59 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale

85

1988

L 347

54

 

 

31988R3914

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3914/88 al Comisiei din 14 decembrie 1988 privind procedurile analitice care trebuie utilizate pentru determinarea conținutului de zaharuri, materie grasă și substanță uscată a produselor de la codul 19059030 din Nomenclatura Combinată

87

1988

L 347

55

 

 

31988R3915

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3915/88 al Comisiei din 15 decembrie 1988 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a articolului 63c din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale

88

1988

L 351

21

 

 

31988R3974

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3974/88 al Comisiei din 20 decembrie 1988 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

90

1988

L 373

1

 

 

31988R4235

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 4235/88 al Consiliului din 21 decembrie 1988 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 918/83 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale

92

1989

L 023

19

 

 

31989R0184

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 184/89 al Comisiei din 25 ianuarie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

94

1989

L 025

70

 

 

31989R0213

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 213/89 al Comisiei din 27 ianuarie 1989 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2288/83 de stabilire a listei substanțelor biologice sau chimice prevăzute la articolul 60 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale

96

1989

L 029

11

 

 

31989R0226

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 226/89 al Comisiei din 26 ianuarie 1989 privind procedura de determinare a conținutului de carne din produsele care intră sub incidența codurilor NC 16024911, 16024913, 16024915, 16024919, 16024930 și 16024950

97

1989

L 049

18

 

 

31989R0424

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 424/89 al Comisiei din 20 februarie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

99

1989

L 051

8

 

 

31989R0440

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 440/89 al Comisiei din 22 februarie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

101

1989

L 057

16

 

 

31989R0489

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 489/89 al Comisiei din 24 februarie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

103

1989

L 060

31

 

 

31989R0548

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 548/89 al Comisiei din 28 februarie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

105

1989

L 071

17

 

 

31989R0645

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 645/89 al Comisiei din 14 martie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

108

1989

L 071

20

 

 

31989R0646

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 646/89 al Comisiei din 14 martie 1989 de înlocuire în unele regulamente cu privire la clasificarea mărfurilor a codurilor stabilite pe baza nomenclaturii Tarifului Vamal Comun în vigoare la 31 decembrie 1987 cu cele stabilite pe baza Nomenclaturii Combinate

111

1989

L 080

21

 

 

31989R0736

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 736/89 al Comisiei din 16 martie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

115

1989

L 086

25

 

 

31989R0812

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 812/89 al Comisiei din 21 martie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

118

1989

L 106

25

 

 

31989R0989

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 989/89 al Comisiei din 17 aprilie 1989 privind criteriile de clasificare a hanoracelor, bluzoanelor și articolelor similare de la codurile NC 6101, 6102, 6201 și 6202

122

1989

L 111

39

 

 

31989D0285

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 aprilie 1989 de acceptare a rezoluției nr. 46 privind conformitatea containerelor cu standardele pentru transportul mărfurilor sub sigiliu vamal

123

1989

L 126

12

 

 

31989R1260

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1260/89 al Comisiei din 8 mai 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

125

1989

L 136

9

 

 

31989D0330

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 martie 1989 privind încheierea celui de-al doilea Protocol adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda ca urmare a aderării Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze la Comunitate

127

1989

L 136

13

 

 

31989D0331

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 martie 1989 privind încheierea celui de-al doilea Protocol adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei ca urmare a aderării Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze la Comunitate

128

1989

L 136

21

 

 

31989D0333

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 martie 1989 privind încheierea celui de-al doilea Protocol adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană ca urmare a aderării Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze la Comunitate

129

1989

L 142

7

 

 

31989D0339

 

 

 

Decizia Consiliului din 3 mai 1989 de acceptare, în numele Comunității, a recomandării din 5 iunie 1962 a Consiliului de Cooperare Vamală privind tratamentul vamal al bagajelor înregistrate transportate cu trenul, astfel cum a fost modificată la 21 iunie 1988

130

1989

L 142

20

 

 

31989D0345

 

 

 

Decizia Consiliului din 3 mai 1989 de autorizare a statelor membre să accepte o modificare la Convenția vamală privind carnetul ATA pentru admiterea temporară de mărfuri (Convenția ATA)

133

1989

L 156

15

 

 

31989R1584

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1584/89 al Comisiei din 7 iunie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

134

1989

L 156

18

 

 

31989R1585

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1585/89 al Comisiei din 7 iunie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

137

1989

L 156

20

 

 

31989R1586

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1586/89 al Comisiei din 7 iunie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

139

1989

L 164

7

 

 

31989R1676

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1676/89 al Comisiei din 13 iunie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri la codurile 22060093 și 691110 00 din Nomenclatura Combinată

141

1989

L 180

22

 

 

31989R1843

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1843/89 al Comisiei din 26 iunie 1989 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2290/83 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a articolelor 50-59 și a articolelor 63a și 63b din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale

143

1989

L 196

5

 

 

31989R2061

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2061/89 al Comisiei din 7 iulie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

145

1989

L 196

18

 

 

31989R2067

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2067/89 al Comisiei din 11 iulie 1989 de stabilire a datei de punere în aplicare în cadrul Comunității a sistemului de certificate de origine prevăzut de Acordul internațional din 1983 privind cafeaua, în condițiile suspendării contingentelor

149

1989

L 205

22

 

 

31989R2141

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2141/89 al Consiliului din 14 iulie 1989 privind clasificarea anumitor bunuri de la codurile 39211100 și 48101200 în Nomenclatura Combinată

150

1989

L 206

7

 

 

31989D0433

 

 

 

Decizia Consiliului din 3 mai 1989 privind încheierea celui de-al treilea Protocol adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda ca urmare a aderării Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze la Comunitate

152

1989

L 206

10

 

 

31989D0434

 

 

 

Decizia Consiliului din 3 mai 1989 privind încheierea celui de-al treilea Protocol adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei ca urmare a aderării Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze la Comunitate

153

1989

L 206

16

 

 

31989D0436

 

 

 

Decizia Consiliului din 3 mai 1989 privind încheierea celui de-al treilea Protocol adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană ca urmare a aderării Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze la Comunitate

154

1989

L 227

30

 

 

31989R2403

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2403/89 al Comisiei din 31 iulie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

155

1989

L 273

27

 

 

31989D0526

 

 

 

Decizia Consiliului din 18 septembrie 1989 privind acceptarea, în numele Comunității, a rezoluției Comitetului de transporturi interne al Comisiei Economice pentru Europa cu privire la măsurile de asistență tehnică pentru punerea în aplicare a Convenției internaționale privind armonizarea controlului mărfurilor la frontieră

157

1989

L 295

8

 

 

31989D0545

 

 

 

Decizia Consiliului din 21 iunie 1989 privind încheierea Protocolului adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda, referitor la eliminarea și prevenirea restricțiilor cantitative la export sau a măsurilor cu efect echivalent

159

1989

L 295

14

 

 

31989D0546

 

 

 

Decizia Consiliului din 21 iunie 1989 privind încheierea Protocolului adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei, referitor la eliminarea și prevenirea restricțiilor cantitative la export sau a măsurilor cu efect echivalent

160

1989

L 295

28

 

 

31989D0548

 

 

 

Decizia Consiliului din 21 iunie 1989 privind încheierea Protocolului adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană, referitor la eliminarea și prevenirea restricțiilor cantitative la export sau a măsurilor cu efect echivalent

161

1989

L 310

1

 

 

31989R3171

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3171/89 al Consiliului din 16 octombrie 1989 privind punerea în aplicare a Deciziei nr. 1/89 a Consiliului de cooperare CEE-Egipt de modificare, ca urmare a introducerii Sistemului Armonizat, a Protocolului nr. 2 referitor la definirea noțiunii de produse originare și la metodele de cooperare administrativă

162

1989

L 310

49

 

 

31989R3172

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3172/89 al Consiliului din 16 octombrie 1989 privind punerea în aplicare a Deciziei nr. 2/89 a Consiliului de Cooperare CEE-Egipt de modificare, ca urmare a aderării Spaniei și Portugaliei la Comunitățile Europene, a Protocolului privind definirea noțiunii de produse originare și metodele de cooperare administrativă

163

1989

L 322

23

 

 

31989D0579

 

 

 

Decizia Consiliului din 30 octombrie 1989 de modificare a bazelor juridice ale Deciziilor 87/593/CEE, 87/594/CEE și 87/595/CEE

164

1989

L 337

6

 

 

31989R3470

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3470/89 al Comisiei din 16 noiembrie 1989 privind metoda de analiză care trebuie utilizată pentru aplicarea notei complementare 2 din capitolul 7 din Nomenclatura Combinată

165

1989

L 337

8

 

 

31989R3471

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3471/89 al Comisiei din 17 noiembrie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

167

1989

L 338

7

 

 

31989R3481

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3481/89 al Comisiei din 20 noiembrie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

169

1989

L 338

9

 

 

31989R3482

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3482/89 al Comisiei din 20 noiembrie 1989 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

171

1989

L 347

1

 

 

31989R3528

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3528/89 al Consiliului din 23 noiembrie 1989 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

173

1989

L 351

34

 

 

31989L0608

 

 

 

Directiva Consiliului din 21 noiembrie 1989 privind asistența reciprocă pe care autoritățile administrative ale statelor membre și-o acordă și colaborarea dintre acestea și Comisie pentru a asigura punerea în aplicare a legislației în sectorul veterinar și zootehnic

174

1989

L 375

1

 

 

31989R3900

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3900/89 al Consiliului din 4 decembrie 1989 privind punerea în aplicare a Deciziei nr. 2/89 a Consiliului de cooperare CEE-Tunisia de modificare, ca urmare a aderării Spaniei și Portugaliei la Comunitățile Europene, a protocolului referitor la definirea noțiunii de produse originare și la metodele de cooperare administrativă

178

1989

L 390

18

 

 

31989R4060

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 4060/89 al Consiliului din 21 decembrie 1989 privind eliminarea controalelor la frontierele statelor membre în domeniul transporturilor rutiere și pe căi navigabile interioare

179

1990

L 003

9

 

 

31990R0028

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 28/90 al Comisiei din 4 ianuarie 1990 privind clasificarea anumitor mărfuri la codurile 11081100, 11081200, 11081300 și 11081400 din Nomenclatura Combinată și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1463/87

183

1990

L 008

16

 

 

31990R0048

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 48/90 al Comisiei din 9 ianuarie 1990 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

185

1990

L 035

7

 

 

31990R0313

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 313/90 al Comisiei din 5 februarie 1990 privind clasificarea anumitor mărfuri la codul 27100069 din Nomenclatura Combinată

187

1990

L 035

9

 

 

31990R0314

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 314/90 al Comisiei din 5 februarie 1990 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

189

1990

L 056

5

 

 

31990R0542

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 542/90 al Comisiei din 1 martie 1990 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

192

1990

L 071

11

 

 

31990R0650

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 650/90 al Comisiei din 16 martie 1990 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

194

1990

L 105

5

 

 

31990R1012

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1012/90 al Comisiei din 20 aprilie 1990 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

196

1990

L 116

18

 

 

31990D0216

 

 

 

Decizia Consiliului din 23 aprilie 1990 privind încheierea Acordului între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană referitor la simplificarea controalelor și a formalităților la transportul de mărfuri

199

1990

L 137

5

 

 

31990R1422

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1422/90 al Comisiei din 23 mai 1990 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

200

1990

L 174

25

 

 

31990R1936

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1936/90 al Comisiei din 4 iulie 1990 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

202

1990

L 178

5

 

 

31990R1964

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1964/90 al Comisiei din 6 iulie 1990 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

204

1990

L 219

26

 

 

31990R2368

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2368/90 al Comisiei din 9 august 1990 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

207

1990

L 261

24

 

 

31990R2723

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2723/90 al Comisiei din 24 septembrie 1990 de înlocuire în anumite regulamente privind clasificarea mărfurilor a codurilor stabilite pe baza nomenclaturii Tarifului Vamal Comun în vigoare la 31 decembrie 1987 cu cele stabilite pe baza Nomenclaturii Combinate

209

1990

L 292

5

 

 

31990R3044

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3044/90 al Comisiei din 22 octombrie 1990 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

213

1990

L 293

1

 

 

31990R3037

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană

216

1990

L 295

3

 

 

31990R3070

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3070/90 al Consiliului din 22 octombrie 1990 de modificare din nou a articolelor 6 și 17 din Protocolul privind definirea noțiunii de produse originare și metodele de cooperare administrativă la Acordul de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei

220

1991

L 037

25

 

 

31991R0316

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 316/91 al Comisiei din 7 februarie 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

221

1991

L 052

7

 

 

31991R0440

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 440/91 al Comisiei din 25 februarie 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

223

1991

L 052

9

 

 

31991R0441

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 441/91 al Comisiei din 25 februarie 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri la codurile 17041019, 17041099 și 95021010 din Nomenclatura Combinată și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1287/83

225

1991

L 052

11

 

 

31991R0442

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 442/91 al Comisiei din 25 februarie 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

227

1991

L 060

12

 

 

31991R0546

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 546/91 al Comisiei din 5 martie 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

230

1991

L 100

14

 

 

31991R0964

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 964/91 al Comisiei din 18 aprilie 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

232

1991

L 114

27

 

 

31991R1176

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1176/91 al Comisiei din 6 mai 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

234

1991

L 116

44

 

 

31991R1214

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1214/91 al Comisiei din 7 mai 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

237

1991

L 122

11

 

 

31991R1288

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1288/91 al Comisiei din 14 mai 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

239

1991

L 160

40

 

 

31991R1796

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1796/91 al Comisiei din 24 iunie 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

241

1991

L 193

6

 

 

31991R2080

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2080/91 al Comisiei din 16 iulie 1991 de înlocuire în unele regulamente privind clasificarea mărfurilor a codurilor stabilite pe baza Nomenclaturii Tarifului Vamal Comun în vigoare la 31 decembrie 1987 cu cele stabilite pe baza Nomenclaturii Combinate

245

1991

L 193

16

 

 

31991R2084

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2084/91 al Comisiei din 12 iulie 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

249

1991

L 220

5

 

 

31991R2399

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2399/91 al Comisiei din 6 august 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

251

1991

L 233

9

 

 

31991R2507

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2507/91 al Comisiei din 20 august 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

253

1991

L 241

43

 

 

31991D0453

 

 

 

Decizia Comisiei din 30 iulie 1991 privind crearea unui Comitet consultativ în domeniul vamal și al impozitării indirecte

256

1991

L 291

12

 

 

31991R3085

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3085/91 al Comisiei din 21 octombrie 1991 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2275/88 al Comisiei din 25 iulie 1988 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

259

1991

L 318

1

 

 

31991R3356

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3356/91 al Consiliului din 7 noiembrie 1991 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 4060/89 privind eliminarea controalelor la frontierele statelor membre în domeniul transporturilor rutiere și pe căi navigabile interioare

260

1991

L 318

3

 

 

31991R3357

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3357/91 al Consiliului din 7 noiembrie 1991 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 918/83 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale

262

1991

L 321

1

 

 

31991R3402

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3402/91 al Consiliului din 19 noiembrie 1991 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun, precum și a Regulamentului (CEE) nr. 2915/79 de stabilire a grupelor de produse și a dispozițiilor speciale privind calculul taxelor în sectorul laptelui și produselor lactate

266

1991

L 321

23

 

 

31991R3411

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3411/91 al Comisiei din 21 noiembrie 1991 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 964/91 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

269

1991

L 325

6

 

 

31991R3425

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3425/91 al Comisiei din 25 noiembrie 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

270

1991

L 344

62

 

 

31991R3640

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3640/91 al Comisiei din 13 decembrie 1991 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

272

1991

L 345

1

 

 

31991R3579

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3579/91 al Consiliului din 25 noiembrie 1991 privind punerea în aplicare a Deciziei nr. 3/91 a Consiliului de cooperare CEE-Iordania de modificare, ca urmare a introducerii Sistemului Armonizat, a Protocolului nr. 2 privind definirea noțiunii de produse originare și metodele de cooperare administrativă

274

1991

L 345

49

 

 

31991R3580

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3580/91 al Consiliului din 25 noiembrie 1991 privind punerea în aplicare a Deciziei nr. 4/91 a Consiliului de cooperare CEE-Iordania de modificare, ca urmare a aderării Spaniei și Portugaliei la Comunitățile Europene, a Protocolului privind definirea noțiunii de produse originare și metodele de cooperare administrativă

275

1991

L 348

1

 

 

31991R3648

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3648/91 al Consiliului din 11 decembrie 1991 de stabilire a modalităților de utilizare a formularului 302 și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3690/86 privind eliminarea formalităților vamale în cadrul Convenției TIR la ieșirea dintr-un stat membru cu ocazia trecerii unei frontiere comune pentru două state membre și a Regulamentului (CEE) nr. 4283/88 privind eliminarea anumitor formalități la ieșire cu ocazia trecerii frontierelor interne ale Comunității – introducerea punctelor de frontieră comune

276


02/Volumul 004

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

1
/

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


Notă introductivă

În conformitate cu articolul 58 din Actul privind condițiile de aderare a Republicii Bulgaria și a României și adaptările la tratatele pe care se întemeiază Uniunea Europeană (JO L 157, 21.6.2005, p. 203), textele actelor instituțiilor și ale Băncii Centrale Europene adoptate înainte de data aderării, redactate de Consiliu sau Comisie ori de Banca Centrală Europeană în limbile bulgară și română sunt autentice, de la data aderării, în aceleași condiții ca și textele redactate în celelalte limbi oficiale ale Comunităților. Articolul menționat prevede, de asemenea, că textele se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene dacă și textele în limbile actuale au fost publicate.

În conformitate cu acest articol, prezenta ediție specială a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene se publică în limba română și conține textele actelor obligatorii cu aplicare generală. Prezenta ediție cuprinde actele adoptate din 1952 până la 31 decembrie 2006.

Textele care se publică sunt grupate în 20 de capitole, în funcție de clasificarea existentă în Repertoarul legislației comunitare în vigoare, după cum urmează:

01

Probleme generale, financiare și instituționale

02

Uniunea vamală și libera circulație a mărfurilor

03

Agricultură

04

Pescuit

05

Libera circulație a lucrătorilor și politica socială

06

Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii

07

Politica în domeniul transporturilor

08

Politica în domeniul concurenței

09

Impozitare

10

Politica economică și monetară și libera circulație a capitalurilor

11

Relații externe

12

Energie

13

Politica industrială și piața internă

14

Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale

15

Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății

16

Știință, informare și cultură

17

Legislația privind întreprinderile

18

Politica externă și de securitate comună

19

Spațiul de libertate, securitate și justiție

20

Europa cetățenilor

Repertoarul menționat, care se publică bianual în limbile oficiale ale Uniunii Europene, se va publica ulterior și în limba română, urmând a fi incluse trimiteri la prezenta ediție specială. Astfel, repertoarul poate fi utilizat și ca index al prezentei ediții speciale.

Actele publicate în prezenta ediție specială se publică, cu câteva excepții, în forma în care au fost publicate în Jurnalul Oficial în limbile originare. Prin urmare, la utilizarea prezentei ediții speciale trebuie luate în considerare modificările ulterioare sau adaptările ori derogările adoptate de instituții sau de Banca Centrală Europeană ori care sunt prevăzute în Actul de aderare.

În mod excepțional, în anumite cazuri, când anexele tehnice de mari dimensiuni ale actelor se înlocuiesc ulterior cu alte anexe, se va face trimitere numai la ultimul act de înlocuire. Acesta este, în special, cazul anumitor acte care conțin listele codurilor vamale (capitolul 02), al actelor privind transportul, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (capitolele 07 și 13), precum și al anumitor protocoale și anexe la Acordul privind SEE.

De asemenea, Statutul personalului se publică, în mod excepțional, în formă consolidată în care sunt incluse toate modificările până la sfârșitul anului 2005. Modificările efectuate după această dată se publică în versiunea originară.

Edițiile speciale cuprind două sisteme de numerotare:

(i)

numerotarea originară a paginilor Jurnalului Oficial și data publicării din edițiile în limbile olandeză, franceză, germană și italiană, începând cu 1 ianuarie 1973 din edițiile în limbile engleză și daneză, începând cu 1 ianuarie 1981 din ediția în limba greacă, începând cu 1 ianuarie 1986 din edițiile în limbile spaniolă și portugheză, începând cu 1 ianuarie 1995 din edițiile în limbile finlandeză și suedeză și începând cu 1 mai 2004 din edițiile în limbile cehă, estonă, letonă, lituaniană, malteză, maghiară, polonă, slovacă și slovenă.

În numerotarea paginilor există întreruperi întrucât nu toate actele care au fost publicate la data respectivă sunt publicate în prezenta ediție specială. Atunci când se face trimitere la Jurnalul Oficial în citarea actelor, trebuie utilizate numerele paginilor originare;

(ii)

numerotarea paginilor din edițiile speciale, care este continuă și care nu trebuie utilizată pentru citarea actelor.

Până în iunie 1967, numerotarea paginilor Jurnalului Oficial începea de la pagina 1 în fiecare an. După această dată, fiecare număr a început cu pagina 1.

De la 1 ianuarie 1968, Jurnalul Oficial a fost împărțit în două părți:

Legislație („L”),

Comunicări și informări („C”).

La 1 februarie 2003, vechea denumire oficială de „Jurnal Oficial al Comunităților Europene” s-a schimbat, ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Nisa, aceasta fiind în prezent „Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”.


02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

3


31987R2658


L 256/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 2658/87 AL CONSILIULUI

din 23 iulie 1987

privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolele 28, 43, 113 și 235,

având în vedere Actul de aderare a Spaniei și Portugaliei,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât Comunitatea Economică Europeană are la bază o uniune vamală care implică folosirea unui Tarif Vamal Comun;

întrucât colectarea și schimbul de date privind statistica de comerț exterior a Comunității se pot realiza cel mai bine prin utilizarea unei Nomenclaturi Combinate care să înlocuiască nomenclaturile actuale ale Tarifului Vamal Comun și ale Nimexe, pentru a respecta simultan cerințele tarifare și statistice;

întrucât Comunitatea este semnatară a Convenției internaționale privind Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor, denumit „sistem armonizat”, care are rolul de a înlocui Convenția din 15 decembrie 1950 privind Nomenclatura pentru clasificarea mărfurilor în tarifele vamale;

întrucât, prin urmare, Nomenclatura Combinată menționată anterior trebuie stabilită pe baza Sistemului Armonizat;

întrucât este necesar să li se permită statelor membre să creeze subdiviziuni statistice naționale;

întrucât anumite măsuri comunitare specifice nu pot fi luate în considerare în cadrul Nomenclaturii Combinate; întrucât, prin urmare, este necesar să se creeze subdiviziuni comunitare suplimentare care să fie incluse într-un tarif integrat al Comunităților Europene (TARIC); întrucât gestionarea eficientă a TARIC impune o actualizare imediată prin intermediul unui sistem adecvat; întrucât, prin urmare, este necesară împuternicirea Comisiei pentru a gestiona TARIC;

întrucât Spania și Portugalia nu pot să utilizeze schema TARIC în același mod ca și celelalte state membre datorită măsurilor tranzitorii în domeniul tarifar prevăzute de actul de aderare; întrucât este necesar, prin urmare, ca aceste două state membre să fie autorizate să nu aplice TARIC pe perioada de aplicare a acestor măsuri tranzitorii;

întrucât este necesar ca statele membre să poată insera, plecând de la subpozițiile TARIC, subdiviziuni suplimentare pentru a respecta cerințele naționale; întrucât aceste subdiviziuni trebuie identificate cu numere de cod adecvate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 2793/86 al Comisiei din 22 iulie 1986 de stabilire a codurilor care trebuie utilizate în formularele prevăzute de Regulamentele (CEE) nr. 678/85, (CEE) nr. 1900/85 și (CEE) nr. 227/77 (4);

întrucât este esențial ca Nomenclatura Combinată și orice altă nomenclatură care se bazează integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă subdiviziuni, să se aplice uniform de către toate statele membre; întrucât dispozițiile în acest sens trebuie să poată fi adoptate la nivel comunitar; de asemenea, întrucât dispozițiile comunitare care asigură aplicarea uniformă a nomenclaturii Tarifului Vamal Comun inclus în Decizia 86/98/CECO (5) se aplică pentru produsele care intră sub incidența Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului;

întrucât pregătirea și aplicarea acestor dispoziții necesită o cooperare strânsă între statele membre și Comisie; întrucât aceste dispoziții trebuie puse în aplicare rapid, ținând seama de consecințele economice grave pe care le-ar putea avea orice întârziere;

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate, este necesar să fie sprijinită Comisia de către un comitet responsabil cu toate problemele referitoare la nomenclatura menționată anterior, la TARIC și la orice altă nomenclatură bazată pe Nomenclatura Combinată; întrucât acest comitet trebuie să poată fi operațional în cel mai scurt timp posibil înainte de data aplicării Nomenclaturii Combinate;

întrucât, pentru a defini domeniul de aplicare al Nomenclaturii Combinate, este necesar să se prevadă dispoziții preliminare, note complementare ale secțiunilor sau ale capitolelor și note complementare de subsol adecvate;

întrucât nu fac parte din Tariful Vamal Comun doar ratele drepturilor convenționale și autonome și alte taxe aferente stabilite în anexa I la prezentul regulament pe baza Nomenclaturii Combinate, ci și măsurile tarifare incluse în TARIC și în alte reglementări comunitare;

întrucât, în momentul stabilirii ratelor drepturilor convenționale, este necesar să se țină seama de negocierile din cadrul Acordului General pentru Tarife și Comerț (GATT);

întrucât trecerea de la vechea nomenclatură la Nomenclatura Combinată poate ridica dificultăți la nivelul aplicării regulilor de origine aferente anumitor regimuri preferențiale, în special în cazul în care țara terță în cauză nu adoptă Sistemul Armonizat; întrucât, în aceste condiții, este necesar să se prevadă măsuri adecvate pentru a preîntâmpina aceste dificultăți;

întrucât, deși nomenclatura și ratele drepturilor vamale aferente produselor care intră sub incidența Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului nu fac parte din Tariful Vamal Comun, este necesar să se includă în prezentul regulament rate convenționale pentru aceste produse, cu titlu orientativ;

întrucât, în urma stabilirii Nomenclaturii Combinate, numeroase acte comunitare, în special în domeniul politicii agricole comune, trebuie să fie adaptate pentru a ține seama de utilizarea nomenclaturii menționate; întrucât aceste adaptări nu necesită în general nici o modificare de substanță; întrucât, în scopul simplificării, este indicat să i se permită Comisiei să adopte direct modificările tehnice necesare pentru actele respective;

întrucât intrarea în vigoare a prezentului regulament implică abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 950/68 al Consiliului din 28 iunie 1968 privind Tariful Vamal Comun (6) și a Regulamentului (CEE) nr. 97/69 al Consiliului din 16 ianuarie 1969 privind măsurile care trebuie luate pentru aplicarea uniformă a nomenclaturii Tarifului Vamal Comun (7), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 2055/84 (8),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Se instituie o nomenclatură a mărfurilor, denumită în continuare „Nomenclatură Combinată” sau sub formă prescurtată „NC”, care respectă, în același timp, atât cerințele Tarifului Vamal Comun, cât și statistica de comerț exterior a Comunității.

(2)   Nomenclatura Combinată cuprinde:

(a)

nomenclatura Sistemului Armonizat;

(b)

subdiviziunile comunitare ale acestei nomenclaturi, denumite „subpoziții NC” în cazul în care se specifică ratele corespunzătoare ale drepturilor;

(c)

dispozițiile preliminare, notele complementare ale secțiunilor sau ale capitolelor și notele de subsol referitoare la subpozițiile NC.

(3)   Nomenclatura Combinată este inclusă în anexa I.

În anexa menționată anterior, sunt prevăzute ratele drepturilor autonome și convenționale ale Tarifului Vamal Comun și unitățile statistice suplimentare, precum și celelate informații necesare.

Articolul 2

Comisia instituie un tarif integrat, al Comunităților Europene, denumit în continuare „TARIC”, bazat pe Nomenclatura Combinată. Acesta include:

(a)

subdiviziuni comunitare suplimentare, denumite „subpoziții TARIC”, care sunt necesare pentru descrierea mărfurilor care fac obiectul măsurilor comunitare specifice enumerate în anexa II;

(b)

ratele drepturilor vamale și alte taxe aplicabile;

(c)

numerele de cod prevăzute la articolul 3 alineatele (3) și (4);

(d)

orice alte informații necesare pentru punerea în aplicare sau gestionarea măsurilor comunitare în cauză.

Articolul 3

(1)   Fiecare subpoziție NC are un cod numeric compus din opt cifre:

(a)

primele șase cifre reprezintă codurile numerice corespunzătoare pozițiilor și subpozițiilor din nomenclatura Sistemului Armonizat;

(b)

cea de-a șaptea și a opta cifră identifică subpozițiile NC. În cazul în care o poziție sau o subpoziție a Sistemului Armonizat nu este subdivizată în scopuri comunitare, cifrele a șaptea și a opta sunt „00”.

(2)   Cea de-a noua cifră este rezervată utilizării de către statele membre, pentru subdiviziuni statistice naționale care trebuie inserate în conformitate cu articolul 5 alineatul (3).

(3)   Subpozițiile TARIC se identifică prin cea de-a zecea și cea de-a unsprezecea cifră care, împreună cu numerele de cod menționate la alineatul (1), formează numerele de cod TARIC. În absența subdiviziunilor comunitare, cifrele a zecea și a unsprezecea sunt „00”.

(4)   În mod excepțional, se poate utiliza un cod adițional TARIC de patru cifre pentru aplicarea de măsuri comunitare specifice, care nu sunt codificate sau care nu sunt codificate integral, la nivelul cifrelor a zecea și a unsprezecea.

Articolul 4

(1)   Nomenclatura Combinată, împreună cu ratele drepturilor și alte taxe aferente, precum și măsurile tarifare cuprinse în TARIC sau în alte reglementări comunitare constituie Tariful Vamal Comun prevăzut la articolul 9 din tratat, care se aplică importului de mărfuri în Comunitate.

(2)   Nomenclatura Combinată, inclusiv codurile numerice aferente și, după caz, unitățile statistice suplimentare pe care le menționează, se aplică de către Comunitate și de către statele membre în cazul statisticii de comerț exterior a Comunității.

Articolul 5

(1)   TARIC se utilizează de către Comunitate și de către statele membre pentru aplicarea măsurilor comunitare referitoare la importuri și, în cazul în care este necesar, la exporturi și la comerțul între statele membre.

(2)   Numerele de cod TARIC se aplică tuturor importurilor de mărfuri reglementate de subpozițiile corespondente. Ele se aplică, în cazul în care este necesar, exporturilor și comerțului între statele membre.

(3)   Statele membre pot introduce, plecând de la subpozițiile NC, subdiviziuni care urmează a fi folosite în scopuri naționale statistice și, plecând de la subpozițiile TARIC, subdiviziuni care urmează a fi folosite în alte scopuri naționale.

Acestor subdiviziuni le sunt atribuite coduri numerice care le identifică, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2793/86.

(4)   Statele membre care adoptă subdiviziuni în alte scopuri naționale decât cele statistice, pot, după ce informează Comisia, să amâne utilizarea subpozițiilor TARIC și a cifrelor a zecea și a unsprezecea corespunzătoare până la 31 decembrie 1989.

Articolul 6

Comisia asigură gestionarea și publicarea TARIC. Ea adoptă, în special, dispozițiile necesare pentru:

(a)

a integra în TARIC măsurile enumerate în anexa II;

(b)

a atribui numărul de cod TARIC;

(c)

a actualiza TARIC;

(d)

a comunica de îndată statelor membre modificările referitoare la subpozițiile TARIC și la codurile numerice.

Articolul 7

(1)   Comisia este sprijinită de un Comitet pentru Nomenclatura tarifară și statistică, numit „Comitet pentru nomenclatură” și denumit în continuare „comitet”, alcătuit din reprezentanți ai statelor membre și prezidat de reprezentantul Comisiei.

(2)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 8

Comitetul poate analiza orice chestiune care îi este prezentată de președintele său, fie la inițiativa acestuia, fie la cererea unui reprezentant al unui stat membru:

(a)

referitoare la Nomenclatura Combinată;

(b)

referitoare la nomenclatura TARIC și orice altă nomenclatură care se bazează integral sau în parte pe Nomenclatura Combinată sau care îi adaugă acesteia eventuale subdiviziuni și care se stabilește prin dispoziții comunitare specifice în vederea aplicării măsurilor tarifare sau a altor măsuri în cadrul schimburilor de mărfuri.

Articolul 9

(1)   Măsurile legate de problemele menționate mai jos se adoptă în conformitate cu procedura definită la articolul 10:

(a)

aplicarea Nomenclaturii Combinate și a TARIC privind, în special:

clasificarea mărfurilor în nomenclaturile prevăzute la articolul 8;

notele explicative;

(b)

modificări ale Nomenclaturii Combinate pentru a ține seama de schimbările cerințelor legate de statistică sau politică comercială;

(c)

modificări ale anexei II;

(d)

modificări ale Nomenclaturii Combinate și ajustări ale drepturilor în conformitate cu deciziile adoptate de Consiliu sau Comisie;

(e)

modificări ale Nomenclaturii Combinate destinate să o adapteze pentru a ține seama de evoluția tehnologică sau comercială sau în scopul alinierii sau clarificării textelor;

(f)

modificări ale Nomenclaturii Combinate care rezultă din modificări ale nomenclaturii Sistemului Armonizat;

(g)

chestiuni legate de aplicarea, funcționarea și gestionarea Sistemului Armonizat care urmează a fi discutate în cadrul Consiliului de Cooperare Vamală.

(2)   Dispozițiile adoptate în temeiul alineatului (1) nu modifică:

tarifele drepturilor vamale;

prelevările agricole, restituirile sau alte sume aplicabile în cadrul politicii agricole comune sau în acela al regimurilor specifice aplicabile anumitor mărfuri care rezultă din transformarea produselor agricole;

restricțiile cantitative stabilite în conformitate cu dispozițiile comunitare;

nomenclaturile adoptate în cadrul politicii agricole comune.

(3)   În cazul în care este necesar, modificările aduse subpozițiilor NC se includ de îndată ca subpoziții TARIC. Ele se includ în NC doar în condițiile prevăzute la articolul 12.

Articolul 10

(1)   Reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un proiect de măsuri care urmează a fi adoptate. Comitetul emite un aviz privind proiectul într-un termen pe care îl poate stabili președintele, în funcție de urgența chestiunii. Avizul este emis cu o majoritate prevăzută la articolul 148 alineatul (2) din tratat pentru adoptarea deciziilor pe care Consiliul trebuie să le adopte la propunerea Comisiei. Voturile reprezentanților statelor membre în cadrul comitetului se ponderează în conformitate cu articolul menționat anterior. Președintele nu participă la vot.

(2)   Comisia adoptă măsurile, care se aplică de îndată. Cu toate acestea, în cazul în care aceste măsuri nu sunt conforme cu avizul comitetului, ele se comunică imediat de către Comisie Consiliului. În această situație, Comisia amână cu trei luni de la data acestei comunicări aplicarea măsurilor pe care le-a hotărât.

(3)   Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate lua o hotărâre diferită în termenul menționat la alineatul (2).

Articolul 11

(1)   În cazul în care dispozițiile comunitare prevăd condiții referitoare la admisibilitatea mărfurilor pentru a beneficia de un regim tarifar preferențial la import, având în vedere natura sau utilizarea lor finală, condițiile menționate anterior se pot stabili în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10.

(2)   În sensul alineatului (1), prin „regim tarifar preferențial” se înțelege orice reducere sau suspendare, chiar în cadrul unui contingent tarifar, a unui drept vamal sau a unei taxe cu efect echivalent sau a unei prelevări agricole sau a altei impuneri la import prevăzute în cadrul politicii agricole comune sau în cadrul regimurilor specifice aplicabile anumitor mărfuri care rezultă din transformarea produselor agricole.

Articolul 12

Comisia adoptă în fiecare an un regulament care include o versiune completă a Nomenclaturii Combinate, împreună cu ratele autonome sau convenționale ale drepturilor aferente din Tariful Vamal Comun, astfel cum rezultă din măsurile adoptate de Consiliu sau de Comisie. Regulamentul respectiv se publică până la 31 octombrie în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene și se aplică de la 1 ianuarie anul următor.

Articolul 13

Spania și Republica Portugalia sunt autorizate să nu aplice TARIC până la sfârșitul perioadelor de aplicare a măsurilor tranzitorii în domeniul tarifar prevăzute de Actul de aderare.

Articolul 14

În cazul în care se acordă o preferință tarifară pe baza regulilor de origine bazate pe nomenclatura Consiliului de Cooperare Vamală, în vigoare la 31 ianuarie 1987, aceste reguli rămân aplicabile, în conformitate cu actele comunitare în vigoare la acea dată.

Articolul 15

(1)   Codurile și descrierile mărfurilor stabilite pe baza Nomenclaturii Combinate le înlocuiesc pe cele stabilite pe baza nomenclaturilor Tarifului Vamal Comun și ale Nimexe, fără a aduce atingere acordurilor internaționale încheiate de Comunitate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, precum și măsurilor luate în vederea punerii în aplicare a acestora, care se referă la nomenclaturile menționate anterior.

Actele comunitare care includ Nomenclatura tarifară sau statistică se modifică în consecință de către Comisie.

(2)   Trimiterile la Nimexe în diferite acte comunitare în vigoare se interpretează ca trimiteri la Nomenclatura Combinată.

Articolul 16

Regulamentele (CEE) nr. 950/68 și (CEE) nr. 97/69 se abrogă.

Articolul 17

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolele 1-5 și 12-16 nu se aplică decât de la 1 ianuarie 1988.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iulie 1987.

Pentru Consiliu

Președintele

K. E. TYGESEN


(1)  JO C 154, 12.6.1987, p. 6.

(2)  JO C 190, 20.7.1987.

(3)  Aviz emis la 1 iulie 1987 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(4)  JO L 263, 15.9.1986, p. 74.

(5)  JO L 81, 26.3.1986, p. 29.

(6)  JO L 172, 22.7.1968, p. 1.

(7)  JO L 14, 21.1.1969, p. 1.

(8)  JO L 191, 19.7.1984, p. 1.


02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

8


31987R3443


L 332/108

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3443/87 AL CONSILIULUI

din 19 octombrie 1987

privind încheierea Acordului sub forma unui de schimb de scrisori referitor la modificarea Acordului între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană privind aplicarea reglementărilor referitoare la tranzitul comunitar și privind aplicarea în Comunitate a Deciziei nr. 1/87 a Comisiei mixte CEE-Elveția „Tranzit comunitar” de modificare a Acordului între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană privind aplicarea reglementărilor referitoare la tranzitul comunitar, precum și a apendicelor la acord

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât este necesară aprobarea Acordului sub forma unui schimb de scrisori referitor la modificarea Acordului între Comunitatea Economică Europeană și Confederația elvețiană privind aplicarea reglementărilor referitoare la tranzitul comunitar (1), semnat la 23 noiembrie 1972; întrucât modificarea în cauză face obiectul Recomandării nr. 1/87 a Comisiei mixte CEE-Elveția „Tranzit comunitar”; întrucât recomandarea în cauză prevede modificarea acordului pentru a se ține seama de introducerea documentului administrativ unic;

întrucât articolul 16 din acordul în cauză conferă Comisiei mixte instituite prin acord competența de a adopta, prin intermediul unor decizii, anumite modificări la acord, precum și la apendicele la acord;

întrucât Comisia mixtă a decis să modifice acordul din 23 noiembrie 1972 și apendicele la acord, în special pentru a se ține seama de adaptările tehnice aduse reglementărilor referitoare la tranzitul comunitar ca urmare a introducerii documentului administrativ unic, prevăzut în cadrul simplificării formalităților în cadrul schimburilor din interiorul Comunității;

întrucât amendamentele în cauză fac obiectul Deciziei nr. 1/87 a Comisiei mixte; întrucât este necesar să se adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicarea a deciziei în cauză,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă în numele Comunității Acordul sub forma unui schimb de scrisori referitor la modificarea Acordului între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană privind aplicarea reglementărilor referitoare la tranzitul comunitar.

Textul acordului este prevăzut la anexa A.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită să semneze acordul prin care Comunitatea își asumă obligații.

Articolul 3

Decizia nr. 1/87 a Comisiei mixte CEE-Elveția „Tranzit comunitar” de modificare a Acordului între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană privind aplicarea reglementărilor referitoare la tranzitul comunitar, precum și a apendicelor la acord este aplicabilă în Comunitate.

Textul deciziei este prevăzut la anexa B.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 19 octombrie 1987.

Pentru Consiliu

Președintele

U. ELLEMANN-JENSEN


(1)  JO L 294, 29.12.1972, p. 87.


02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

9


31987R3534


L 336/14

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3534/87 AL COMISIEI

din 24 noiembrie 1987

privind clasificarea anumitor produse în cadrul subpoziției 16.04 E din Tariful Vamal Comun

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 97/69 al Consiliului din 16 ianuarie 1969 privind măsurile care trebuie luate pentru aplicarea uniformă a nomenclaturii Tarifului Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 2055/84 (2), în special articolul 3,

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a nomenclaturii Tarifului Vamal Comun, este necesară stabilirea unor dispoziții privind clasificarea tarifară a bucăților de ton, fără piele, congelate (tuna loins) care au fost în prealabil fierte în vapori și în apă, în special pentru a facilita îndepărtarea pielii. Prin tratament termic, proteinele peștelui se coagulează parțial;

întrucât poziția 03.01 din Tariful Vamal Comun anexat la Regulamentul (CEE) nr. 950/68 al Consiliului (3), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 2184/87 (4), se referă la pești proaspeții (vii sau morți), refrigerați sau congelați; întrucât poziția 16.04 se referă la preparatele și conservele de pește;

întrucât, din cauza tratamentului termic la care este supus, peștele respectiv a pierdut caracterul de marfă de la poziția 03.01 și întrucât, în consecință, intră sub incidența poziției 16.04; întrucât din această poziție trebuie aleasă subpoziția 16.04 E;

întrucât măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru Nomenclatura Tarifului Vamal Comun,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Bucățile de ton, fără piele, congelate (tuna loins) care au fost în prealabil fierte în vapori și în apă, în special pentru a facilita îndepărtarea pielii și ale căror proteine sunt coagulate parțial trebuie clasificate în Tariful Vamal Comun la subpoziția:

16.04

Preparate și conserve de pește, inclusiv caviar și înlocuitorii acestuia:

E.

Tipuri de ton.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a opta zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 noiembrie 1987.

Pentru Comisie

COCKFIELD

Vicepreședinte


(1)  JO L 14, 21.1.1969, p. 1.

(2)  JO L 191, 16.7.1984, p. 1.

(3)  JO L 172, 22.7.1968, p. 1.

(4)  JO L 203, 24.7.1987, p. 16.


02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

10


31987R3691


L 347/8

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3691/87 AL COMISIEI

din 9 decembrie 1987

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 918/83 al Consiliului privind instituirea unui regim comunitar de scutire de la plata drepturilor vamale

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică combinată și Tariful Vamal Comun (1), în special articolul 15,

întrucât clasificarea mărfurilor enumerate în anexele la Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului (2) se bazează pe folosirea nomenclaturii Consiliului de Cooperare Vamală; întrucât Consiliul de Cooperare Vamală a aprobat Convenția internațională privind sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor (denumit în continuare SA) la 14 iunie 1983; întrucât aceasta a fost aprobată de Consiliu prin Decizia 87/369/CEE (3) și întrucât se prevede aplicarea sa de la 1 ianuarie 1988; întrucât, prin urmare, s-a elaborat o nomenclatură combinată în vederea punerii în aplicare a SA în cadrul Comunității Economice Europene; întrucât, în consecință, textul și anexele la Regulamentul (CEE) nr. 918/83 ar trebui să se bazeze, începând cu 1 ianuarie 1988, pe Nomenclatura Combinată menționată anterior;

întrucât adaptările Regulamentului (CEE) nr. 918/83 la Nomenclatura Combinată constituie, prin urmare, simple adaptări tehnice care nu determină nici o modificare în ceea ce privește domeniul de aplicare a scutirilor prevăzute în regulamentul menționat anterior,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 918/83 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 alineatul (2), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

«produse alcoolice»: produsele (bere, vinuri, aperitive pe bază de vin sau alcool, rachiuri, lichioruri sau băuturi spirtoase etc.) care sunt încadrate la pozițiile 2203-2208 din Nomenclatura Combinată.”

2.

Anexele se înlocuiesc cu textul cuprins în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 1988.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 decembrie 1987.

Pentru Comisie

COCKFIELD

Vicepreședinte


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 105, 23.4.1983, p. 1.

(3)  JO L 198, 20.7.1987, p. 1.


ANEXĂ

ANEXA I

A.   Cărți, publicații și documente

Cod NC

Descrierea mărfurilor

3705

Plăci fotografice și filme expuse și developate, altele decât filmele cinematografice:

ex 3705 20 00

— Microfilme care conțin cărți, albume sau cărți cu ilustrații și cărți de desenat sau de colorat pentru copii, cărți și caiete de exerciții pentru uz școlar, culegeri de cuvinte încrucișate, ziare și periodice și documente sau rapoarte cu caracter necomercial și ilustrate izolate, pagini imprimate și probe reproduse pentru producția de cărți

ex 3705 10 00

— Filme pentru reproducere, pentru producția de cărți

ex 3705 90 10

 

ex 3705 90 90

 

4903 00 00

Albume sau cărți cu ilustrații și cărți de desenat sau de colorat, pentru copii

4905

Hărți și lucrări cartografice de orice fel, inclusiv hărți de perete, planuri topografice și globuri, imprimate:

 

— Altele:

ex 4905 99 00

— — Altele:

Hărți de interes pentru domenii științifice, cum ar fi: geologia, zoologia, botanica, mineralogia, paleontologia, arheologia, etnologia, meteorologia, climatologia și geofizica

ex 4906 00 00

Planuri și desene de arhitectură, de inginerie și alte planuri și desene industriale și reproducerile acestora

4911

Alte imprimate, inclusiv imagini, gravuri și fotografii:

4911 10

— Imprimate publicitare, cataloage comerciale și similare:

ex 4911 10 90

— — Altele:

Cataloage de cărți și publicații, oferite spre vânzare de către o editură sau o librărie stabilită în afara Comunităților Europene

Cataloage de filme, înregistrări sau orice alt material vizual și audio cu caracter educațional, științific sau cultural

Afișe pentru promovarea turismului și publicații turistice (broșuri, ghiduri, orare, pliante și publicații similare), ilustrate sau nu, inclusiv cele care sunt editate de întreprinderi private, destinate să încurajeze publicul să efectueze călătorii în afara Comunităților Europene, inclusiv microcopii ale acestora (1)

Material publicitar de informare bibliografică destinat distribuirii gratuite (1)

 

— Altele:

4911 99

— — Altele:

ex 4911 99 90

— — — Altele:

Ilustrații izolate, pagini imprimate și probe reproduse, pentru producția de cărți, inclusiv microcopii ale acestora (1)

Microreproduceri de cărți, de albume sau de cărți cu ilustrații și de cărți de desenat sau de colorat pentru copii, cărți și caiete de exerciții pentru uz școlar, culegeri de cuvinte încrucișate, ziare și periodice și documente sau rapoarte cu caracter necomercial (1)

Publicații invitații pentru efectuarea de studii în afara Comunităților Europene, inclusiv microcopii ale acestora (1)

Diagrame meteorologice și geofizice

9023 00

Instrumente, aparate și modele destinate demonstrațiilor (în învățământ sau la expoziții, de exemplu), improprii altor utilizări:

ex 9023 00 90

— Altele:

Hărți în relief de interes pentru domenii științifice cum ar fi: geologia, zoologia, botanica, mineralogia, paleontologia, arheologia, etnologia, meteorologia, climatologia și geofizica

B.   Materiale vizuale și audio cu caracter educațional, științific sau cultural

Articole prevăzute în anexa II A produse de Organizația Națiunilor Unite sau una dintre instituțiile sale specializate.

ANEXA II

A.   Materiale vizuale și audio cu caracter educațional, științific sau cultural

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Instituțiile sau organizațiile beneficiare

3704 00

Plăci, pelicule, filme, hârtii, cartoane și textile fotografice, expuse, dar nedevelopate:

Toate organizațiile (inclusiv organizațiile de radiodifuziune sau de televiziune), instituțiile sau asociațiile aprobate de către autoritățile competente din statele membre în scopul primirii acestor bunuri în regim de scutire de la plata drepturilor de import.

ex 3704 00 10

— Plăci, pelicule și filme:

Filme cinematografice, pozitive, cu caracter educațional, științific sau cultural

ex 3705

Plăci și pelicule fotografice, expuse și developate, altele decât filmele cinematografice:

— Cu caracter educațional, științific sau cultural

3706

Filme cinematografice, impresionate și developate, cu sau fără sunetul sau doar cu sunet:

3706 10

— De 35 mm sau mai mult:

 

— — Altele:

ex 3706 10 99

— — — Alte pozitive:

Filme de actualități (cu sau fără sunet) care prezintă evenimente curente la momentul importului și care sunt importate, în scopul reproducerii, în limita a două copii pentru fiecare subiect

Filme de arhivă (cu sau fără sunet) destinate să însoțească filmele de actualitate

Filme recreative destinate în special copiilor și tinerilor

Alte filme, cu caracter educațional, științific sau cultural

3706 90

— Altele:

 

— — Altele:

 

— — — Alte pozitive:

ex 3706 90 51

ex 3706 90 91

ex 3706 90 99

Filme de actualități (cu sau fără sunet) care prezintă evenimente curente la momentul importului și care sunt importate, în scopul reproducerii, în limita a două copii pentru fiecare subiect

Filme de arhivă (cu sau fără sunet) destinate să însoțească filmele de actualitate

Filme recreative destinate în special copiilor și tinerilor

Alte filme, cu caracter educațional, științific sau cultural

4911

Alte imprimate, inclusiv imagini, gravuri și fotografii:

 

— Altele:

4911 99

— — Altele:

ex 4911 99 90

— — — Altele:

Microhărți sau alte suporturi utilizate de către serviciile de informare și de documentare prin intermediul calculatorului cu caracter educațional, științific sau cultural

Tabele de perete destinate exclusiv demonstrațiilor și învățământului

ex 8524

Discuri, benzi și alte suporturi pentru înregistrarea sunetului sau pentru înregistrări similare, înregistrate, inclusiv matrițe și forme galvanice pentru fabricarea discurilor, cu excepția produselor de la capitolul 37:

 

— Cu caracter educațional, științific sau cultural

ex 9023 00

Instrumente, aparate și modele concepute pentru demonstrații (de exemplu, în învățământ sau la expoziții), improprii altor utilizări:

Modele, machete și tabele de perete cu caracter educațional, științific sau cultural destinate exclusiv demonstrațiilor și învățământului

Machete sau modele vizuale pentru vizualizarea conceptelor abstracte cum ar fi structura moleculară sau formule matematice

Diverse

Holograme pentru proiecție laser

Jocuri multimedia

Materiale pentru învățământ asistat de calculator, care includ materiale de prezentare, însoțite de materialele imprimate corespunzătoare

B.   Obiecte de colecție și obiecte de artă cu caracter educațional, științific sau cultural

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Instituțiile sau organizațiile beneficiare

Diverse

Obiecte de colecție și obiecte de artă care nu sunt destinate vânzării

Muzee, galerii și alte unități aprobate de către autoritățile competente din statele membre în scopul primirii acestor obiecte în regim de scutire de la plata drepturilor de import.

ANEXA III

Cod NC

Descrierea mărfurilor

4911

Alte imprimate, inclusiv imagini, gravuri și fotografii:

4911 10

— Imprimate publicitare, cataloage comerciale și similare:

ex 4911 10 90

— — Altele:

În relief pentru nevăzători și pentru cei parțial nevăzători

4911 91

— Altele:

 

— — Imagini, gravuri și fotografii:

 

— — — Altele:

ex 4911 91 91

— — — — Imagini și gravuri:

În relief pentru nevăzători și pentru cei parțial nevăzători

ex 4911 91 99

— — — — Fotografii:

În relief pentru nevăzători și pentru cei parțial nevăzători

4911 99

— — Altele:

ex 4911 99 90

— — — Altele:

În relief pentru nevăzători și pentru cei parțial nevăzători

ANEXA IV

Cod NC

Descrierea mărfurilor

4802

Hârtii și cartoane necretate, de tipul celor utilizate pentru scris, tipărit sau în alte scopuri grafice și hârtii și cartoane pentru cartele sau benzi de perforat, în rulouri sau foi, alele decât hârtiile prevăzute la pozițiile 4801 sau 4803; hârtii și cartoane fabricate manual:

— Alte hârtii și cartoane, fără fibre, obținute printr-un procedeu mecanic sau pentru care astfel de fibre reprezintă cel mult 10 % din greutatea totală a compoziției fibroase:

ex 4802 52 00

— — De o greutate de minim 40 g/m2, dar care nu depășește 150 g:

Hârtie tip Braille

4802 53

— — De o greutate care depășește 150 g/m2:

ex 4802 53 90

— — — Altele:

Hârtie tip Braille

4802 60

— Alte hârtii și cartoane, din care cel mult 10 % din greutatea totală a compoziției fibroase este constituită din fibre obținute printr-un procedeu mecanic:

ex 4802 60 90

— — Altele:

Hârtie tip Braille

4805

Alte hârtii și cartoane necretate, în rulouri sau foi:

4805 60

— Alte hârtii și cartoane a căror greutate nu depășește 150 g/m2

ex 4805 60 90

— — Altele:

Hârtie tip Braille

4805 70

— Alte hârtii și cartoane a căror greutate este cuprinsă între 150 g exclusiv și 225 g exclusiv/m2

ex 4805 70 90

— — Altele:

Hârtie tip Braille

4805 80

— Alte hârtii și cartoane a căror greutate este de minim 225 g/m2:

ex 4805 80 90

— — Altele:

Hârtie tip Braille

4823

Alte hârtii, cartoane, vată de celuloză și pat de fibre celulozice decupate, de anumite dimensiuni sau forme; alte articole din pastă de hârtie, hârtie, carton, vată de celuloză sau pânze din fibre celulozice:

— alte hârtii și cartoane de tipul celor utilizate pentru scris, tipărit sau în alte scopuri grafice:

4823 59

— — Altele:

ex 4823 59 90

— — — Altele:

Hârtie tip Braille

ex 6602 00 00

Bastoane, bastoane-scaun, bice, cravașe și articole similare

— Bastoane albe pentru nevăzători și pentru cei parțial nevăzători

ex 8469

Mașini de scris și mașini pentru prelucrarea textelor:

— Adaptate utilizării de către nevăzători și pentru cei parțial nevăzători

ex 8471

Mașini automate de prelucrare a informațiilor și părți ale acestora; cititori magnetici sau optici, mașini pentru transpunerea informațiilor pe suport sub formă codificată și mașini de prelucrare a acestor informații, nedenumite și necuprinse în altă parte:

— Echipament destinat producției mecanizate de materiale în limbaj Braille și de înregistrări pentru nevăzători

ex 8519

Picupuri, electrofoane, cititoare de casete și alte aparate de reproducere a sunetului, care nu incorporează un dispozitiv de înregistrare a sunetului:

— Electrofoane și cititoare de casete special concepute sau adaptate nevoilor nevăzătorilor și celor parțial nevăzători

ex 8524

Discuri, benzi și alte suporturi pentru înregistrarea sunetului sau pentru înregistrări similare, înregistrate, inclusiv matrițele și formele galvanice pentru fabricarea discurilor, cu excepția produselor de la capitolul 37:

Cărți pe suport audio

Benzi magnetice și casete destinate fabricării de cărți în limbaj Braille și de cărți pe suport audio

9013

Dispozitive cu cristale lichide care nu constituie articole reluate mai detaliat la alte poziții; lasere, altele decât diodele laser; alte aparate și instrumente optice, nedenumite și necuprinse în altă parte ale acestui capitol

ex 9013 80 00

— Alte dispozitive, aparate și instrumente:

Dispozitive pentru mărirea imaginii televizate pentru nevăzători și pentru cei parțial nevăzători

9021

Articole și aparate de ortopedie, inclusiv centuri și bandaje medico-chirurgicale și cârje; atele, gutiere și alte articole și aparate pentru fracturi; articole și aparate de proteză; aparate pentru facilitarea auzului la surzi și alte aparate care se poartă, se duc în mână sau care se implantează în organism, pentru a compensa o deficiență sau o infirmitate:

9021 90

— Altele:

ex 9021 90 90

— — Altele:

Aparate electronice de orientare sau de detectare a obstacolelor pentru nevăzători sau pentru cei parțial nevăzători

Dispozitive pentru mărirea imaginii televizate pentru nevăzători și pentru cei parțial nevăzători

Mașini de citit electronice pentru nevăzători sau pentru cei parțial nevăzători

9023 00

Instrumente, aparate și modele destinate demonstrațiilor (în învățământ sau la expoziții, de exemplu) care sunt improprii altor utilizări:

ex 9023 00 90

— altele:

Auxiliare pedagogice și aparate special concepute pentru uzul nevăzătorilor sau al celor parțial nevăzători

ex 9102

Ceasuri de mână, ceasuri de buzunar și ceasuri similare (inclusiv cronometrele de aceleași tipuri), altele decât cele prevăzute la poziția 9101:

Ceasuri tip Braille cu cutii din materiale altele decât metalele prețioase

9504

Articole pentru jocuri de societate, inclusiv jocurile cu motor sau cu mecanisme de mișcare, jocuri de biliard, mese speciale pentru jocurile de cazino și jocurile de popice automate (de exemplu bowling):

9504 90

— Altele:

ex 9504 90 90

— — Altele:

Table de joc și accesorii adaptate uzului nevăzătorilor sau al celor parțial nevăzători

Diverse

Toate obiectele special concepute pentru dezvoltarea educațională, științifică sau culturală a nevăzătorilor și a celor parțial nevăzători


(1)  Scutirea nu se aplică articolelor în care publicitatea depășește 25 % din suprafață. În cazul publicațiilor și afișelor de promovare a turismului, acest procent se aplică doar pentru materialele publicitare comerciale private.


02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

18


31987R3692


L 347/16

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3692/87 AL COMISIEI

din 9 decembrie 1987

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2288/83 de stabilire a listei substanțelor biologice sau chimice prevăzute la articolul 60 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului din 28 martie 1983 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale (1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 3691/87 al Comisiei (2), în special articolul 143 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (3), în special articolul 15,

întrucât clasificarea substanțelor biologice sau chimice enumerate în lista anexată la Regulamentul (CEE) nr. 2288/83 al Comisiei (4), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 2340/86 (5), se bazează pe utilizarea nomenclaturii Consiliului de cooperare vamală; întrucât Consiliul de cooperare vamală a aprobat la 14 iunie 1983 Convenția internațională privind sistemul armonizat de descriere și codificare a mărfurilor (denumit în continuare SA);

întrucât s-a prevăzut că, de la 1 ianuarie 1988, sistemul armonizat va înlocui nomenclatura actuală pentru nevoile comerțului internațional; întrucât este necesar, prin urmare, să se adapteze clasificarea mărfurilor avute în vedere în măsura în care aceasta trebuie să se bazeze pe utilizarea sistemului armonizat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CEE) nr. 2288/83 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 1988.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 decembrie 1987.

Pentru Comisie

COCKFIELD

Vicepreședinte


(1)  JO L 105, 23.4.1983, p. 1.

(2)  JO L 347, 11.12.1987, p. 8.

(3)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(4)  JO L 220, 11.8.1983, p. 13.

(5)  JO L 203, 26.7.1986, p. 15.


ANEXĂ

„ANEXA

Număr de referință

Cod NC

Descrierea mărfurilor

 

2845 90 90

Heliu-3

 

2845 90 90

(Oxigen-18) apă

20 273

2901 29 90

3-metilpentenă-1

20 274

2901 29 90

4-metilpentenă-1

20 275

2901 29 90

2-metilpentenă-2

20 276

2901 29 90

3-metilpentenă-2

20 277

2901 29 90

4-metilpentenă-2

25 634

2902 19 10

p-menta-1 (7), 2-dienă

beta-felandren

14 769

2903 69 00

4,4-dibromobifenil

17 305

2904 10 00

metansulfonat de etil

14 364

2923 90 00

bromură de decametoniu (DCI)

20 641

2926 90 90

1-naftonitril

20 642

2926 90 90

2-naftonitril

22 830

2936 21 00

acetat de retinil

21 887

3507 90 00

fosfoglucomutază”


02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

20


31987D0593


L 362/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 30 noiembrie 1987

de acceptare, în numele Comunității, a anexei E.5 la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea procedurilor vamale

(87/593/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolele 28, 43 și 235,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât, în conformitate cu Decizia 75/199/CEE (2), Comunitatea a încheiat Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea procedurilor vamale;

întrucât acceptarea anexelor la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea procedurilor vamale contribuie efectiv la facilitarea și dezvoltarea comerțului internațional;

întrucât anexa E.5 referitoare la admiterea temporară sub rezerva reexportării în aceeași stare poate fi acceptată de către Comunitate;

întrucât, cu toate acestea, o astfel de acceptare ar trebui însoțită de anumite rezerve pentru a ține seama de cerințele specifice ale uniunii vamale și de stadiul actual atins în armonizarea legislației vamale,

DECIDE:

Articolul 1

Se acceptă, în numele Comunității, anexa E.5 la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea procedurilor vamale, referitoare la admiterea temporară cu condiția reexportării în aceeași stare, cu o rezervă de ordin general și rezerve cu privire la standardele 14 și 23 și la practicile recomandate 33, 37 și 38.

Textul anexei menționate, împreună cu rezervele, se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului numește persoana împuternicită să adreseze o notificare Secretarului general al Consiliului de Cooperare Vamală cu privire la acceptarea de către Comunitate a anexei menționate la articolul 1, cu rezervele prevăzute la articolul respectiv.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 1987.

Pentru Consiliu

Președintele

N. WILHJELM


(1)  JO C 318, 30.11.1987.

(2)  JO L 100, 21.4.1975, p. 1.


ANEXĂ

ANEXA E.5

ANEXĂ PRIVIND ADMITEREA TEMPORARĂ CU CONDIȚIA REEXPORTULUI ÎN ACEEAȘI STARE

INTRODUCERE

Există multe motive economice, sociale și culturale care pot determina o țară să încurajeze importul temporar de mărfuri.

În afară de aceasta, atunci când mărfurile nu trebuie să staționeze decât temporar pe teritoriul vamal al unui stat, ar fi nejustificată solicitarea plății definitive a drepturilor și taxelor de import aplicabile acestora, deoarece efectul ar fi, spre exemplu, supunerea mărfurilor la plata drepturilor și taxelor de import de fiecare dată când sunt importate temporar într-o țară sau alta.

Prin urmare, legislațiile interne ale celor mai multe țări conțin dispoziții care permit scutirea condiționată de drepturi și taxe de import a anumitor categorii de mărfuri importate temporar.

Procedura vamală de scutire condiționată de drepturi și taxe de import pentru mărfuri importate cu un anumit scop și destinate reexportului în aceeași stare este procedura de admitere temporară.

De regulă, admiterea temporară presupune scutirea condiționată totală de drepturi și taxe de import. Cu toate acestea, în anumite cazuri speciale, spre exemplu atunci când mărfurile se utilizează în producție, la executarea de lucrări sau în transportul intern, scutirea condiționată poate fi numai parțială.

Prezenta anexă nu se aplică articolelor importate temporar de către călători pentru uzul lor personal și nici mijloacelor de transport private.

DEFINIȚII

În sensul prezentei anexe:

(a)

termenul „admitere temporară” înseamnă procedura vamală prin care anumite mărfuri pot fi aduse pe teritoriul vamal, fiind scutite în mod condiționat de plata drepturilor și taxelor de import; astfel de mărfuri trebuie importate cu un anumit scop și destinate reexportului într-un termen stabilit și fără a fi supuse vreunei modificări, cu excepția deprecierii normale ca urmare a utilizării mărfurilor;

(b)

termenul „drepturi și taxe de import” înseamnă drepturile vamale și toate drepturile, taxele și redevențele sau impunerile percepute pentru sau în legătură cu importarea mărfurilor, dar fără a include redevențe și impuneri a căror valoare se limitează la costul aproximativ al serviciilor oferite;

(c)

termenul „control vamal” înseamnă măsurile aplicate pentru asigurarea conformității cu actele cu putere de lege și normele administrative de a căror aplicare răspund autoritățile vamale;

(d)

termenul „garanție” înseamnă ceea ce asigură, în conformitate cu cerințele autorităților vamale, îndeplinirea unei obligații față de administrația vamală. Garanția se numește „generală” atunci când asigură îndeplinirea obligațiilor care decurg din mai multe operațiuni;

(e)

termenul „persoană” înseamnă atât persoană fizică cât și juridică, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

PRINCIPIU

1.   Standard

Admiterea temporară este reglementată de dispozițiile prezentei anexe.

DOMENIU DE APLICARE

2.   Standard

Legislația internă enumeră cazurile în care se poate acorda admiterea temporară și stabilește condițiile care trebuie îndeplinite.

3.   Standard

Pentru mărfurile admise temporar se acordă scutirea condiționată totală de drepturi și taxe de import. Cu toate acestea, scutirea condiționată de drepturi și taxe de import poate fi numai parțială în cazurile la care se referă practica recomandată nr. 38.

4.   Standard

Admiterea temporară nu se limitează la mărfurile importate direct din străinătate, ci este de asemenea autorizată pentru mărfurile aflate în tranzit vamal, scoase din antrepozite vamale sau dintr-un porto-franco sau o zonă liberă.

5.   Practică recomandată

Admiterea temporară ar trebui acordată indiferent de țara de origine, de proveniență sau de destinație a mărfurilor.

ACORDAREA ADMITERII TEMPORARE

(a)   Formalități anterioare acordării admiterii temporare

6.   Standard

Legislația internă precizează cazurile în care pentru admiterea temporară este necesară autorizarea prealabilă, precum și autoritățile împuternicite să acorde o astfel de autorizare.

7.   Practică recomandată

Numărul cazurilor în care pentru admiterea temporară este necesară autorizarea prealabilă trebuie să fie cât mai redus.

(b)   Declarația pentru admiterea temporară

8.   Standard

Legislația internă stabilește condițiile în care se prezintă la biroul vamal competent mărfurile destinate admiterii temporare și se depune declarația vamală.

9.   Practică recomandată

Este necesară armonizarea formularelor naționale utilizate pentru admiterea temporară cu cele utilizate pentru declarația mărfurilor destinate pieței naționale.

(c)   Garanția

10.   Standard

Formele în care se poate constitui garanția pentru admiterea temporară se stabilesc prin legislația internă sau de către autoritățile vamale în conformitate cu legislația internă.

11.   Practică recomandată

Alegerea între diferitele forme acceptabile de garanție ar trebui lăsată la latitudinea declarantului.

12.   Standard

În conformitate cu legislația internă, autoritățile vamale stabilesc valoarea garanției care trebuie constituită pentru admiterea temporară.

13.   Practică recomandată

Valoarea garanției constituite pentru admiterea temporară nu trebuie să depășească valoarea drepturilor și taxelor de import de care mărfurile respective sunt scutite condiționat.

Notă

Această practică recomandată nu împiedică stabilirea valorii garanției pe baza unei rate unice atunci când mărfurile se încadrează la un număr mare de poziții tarifare.

14.   Standard

Persoanele care utilizează în mod frecvent procedura de admitere temporară la unul sau mai multe birouri vamale dintr-un teritoriu vamal dat sunt autorizate să constituie garanție generală.

15.   Practică recomandată

Autoritățile vamale ar trebui să renunțe la solicitarea garanției atunci când sunt convinse că achitarea eventualelor sume exigibile poate fi asigurată prin alte mijloace.

(d)   Carnete ATA

16.   Practică recomandată

Părțile contractante ar trebui să analizeze cu atenție posibilitatea de aderare la Convenția vamală privind carnetul ATA pentru admiterea temporară de mărfuri, adoptată la Bruxelles la 6 decembrie 1961 și, astfel, de acceptare a carnetelor ATA în locul documentelor vamale naționale și drept garanție pentru drepturile și taxele de import privind mărfurile cărora li se acordă admitere temporară cu scutire condiționată totală de drepturi și taxe de import.

(e)   Controlul mărfurilor

17.   Practică recomandată

La solicitarea importatorului și din motive considerate întemeiate, autoritățile vamale ar trebui, pe cât posibil, să permită ca mărfurile destinate admiterii temporare să fie controlate în spațiile persoanelor interesate, cheltuielile implicate de acest control fiind suportate de către importator.

(f)   Măsuri de identificare

18.   Practică recomandată

În scopul identificării mărfurilor admise temporar, autoritățile vamale ar trebui să nu recurgă la aplicarea de însemne vamale (sigilii, timbre, perforări etc.) decât atunci când mărfurile nu se pot identifica ușor cu ajutorul sigiliilor străine, prin însemne, numere sau alte indicații care le-au fost aplicate permanent, prin descriere sau prin eșantionare.

STAȚIONAREA MĂRFURILOR PE TERITORIUL VAMAL

19.   Standard

Termenul admiterii temporare se stabilește, pentru fiecare tip de caz, în funcție de timpul necesar pentru admiterea temporară, până la perioada maximă prevăzută de legislația internă, după caz.

20.   Practică recomandată

La solicitarea persoanei interesate și din motive considerate întemeiate, autoritățile vamale ar trebui să prelungească perioada stabilită inițial.

ÎNCHEIEREA ADMITERII TEMPORARE

21.   Standard

Legislația internă prevede condițiile în care mărfurile admise temporar se prezintă la biroul vamal competent și se depune declarația vamală.

(a)   Reexportul

22.   Standard

Se permite ca mărfurile admise temporar să fie reexportate în unul sau mai multe transporturi.

23.   Standard

Încheierea admiterii temporare se face prin plasarea mărfurilor într-un porto-franco sau într-o zonă liberă.

24.   Standard

Se permite ca mărfurile admise temporar să fie reexportate printr-un alt birou vamal decât cel prin care au fost importate.

25.   Practică recomandată

La solicitarea exportatorului și din motive considerate întemeiate, autoritățile vamale ar trebui, pe cât posibil, să permită ca mărfurile destinate reexportului să fie controlate în spațiile persoanelor interesate, cheltuielile implicate de un astfel de control fiind suportate de către exportator.

(b)   Alte metode de încheiere

26.   Standard

Admiterea temporară se poate încheia prin introducerea în consum a mărfurilor, sub rezerva îndeplinirii condițiilor și formalităților aplicabile într-un astfel de caz.

27.   Standard

Legislația internă stabilește momentul de luat în considerare în scopul determinării valorii și a cantității mărfurilor introduse în consum și a ratelor drepturilor și taxelor de import aplicabile acestora.

28.   Practică recomandată

Ar trebui adoptate dispoziții prin care admiterea temporară să poată fi încheiată prin depozitarea mărfurilor într-un antrepozit vamal în vederea exportului ulterior sau a altui transfer autorizat.

29.   Practică recomandată

Ar trebui adoptate dispoziții prin care admiterea temporară să poată fi încheiată prin plasarea mărfurilor sub un regim de tranzit vamal în vederea exportului ulterior.

30.   Standard

Admiterea temporară se încheie atunci când, la cererea persoanei interesate, mărfurile sunt abandonate în favoarea trezoreriei publice, ori sunt distruse sau deposedate de valoarea comercială sub control vamal, conform deciziei autorităților vamale. O astfel de abandonare sau distrugere nu implică nici o cheltuială din trezoreria publică.

Orice fel de deșeuri sau resturi rămase în urma distrugerii, în cazul în care se introduc în consum, se supun drepturilor și taxelor de import care s-ar aplica unor asemenea deșeuri sau resturi importate în starea respectivă.

31.   Standard

Mărfurile admise temporar, care sunt distruse sau iremediabil pierdute ca urmare a unui accident sau a unui caz de forță majoră, nu se supun drepturilor și taxelor de import, cu condiția ca o astfel de distrugere sau pierdere să fie constatată în mod corespunzător, în conformitate cu cerințele autorităților vamale.

Orice fel de deșeuri sau resturi rămase în urma distrugerii, în cazul în care se introduc în consum, se supun drepturilor și taxelor de import care s-ar aplica unor asemenea deșeuri sau resturi importate în starea respectivă.

Notă

În caz de scutire condiționată parțială de drepturi și taxe de import, se aplică standardele 30 și 31, cu condiția achitării acelei părți din drepturile și taxele de import care era exigibilă la momentul abandonării, distrugerii sau pierderii mărfurilor.

ELIBERAREA GARANȚIEI

32.   Standard

Garanția depusă se eliberează cât mai curând posibil după încheierea perioadei de admitere temporară.

33.   Practică recomandată

În cazul în care garanția a fost constituită sub formă de depozit în numerar, ar trebui ca rambursarea acesteia să se poată efectua la biroul de reexport, chiar dacă mărfurile nu au fost importate prin biroul respectiv.

INFORMAȚII PRIVIND ADMITEREA TEMPORARĂ

34.   Standard

Autoritățile vamale iau măsurile necesare pentru ca orice persoană interesată să poată obține fără dificultate toate informațiile utile cu privire la admiterea temporară.

DOMENIU DE APLICARE

(a)   Admitere temporară cu scutire condiționată totală de drepturi și taxe de import

35.   Practică recomandată

Admiterea temporară ar trebui acordată pentru următoarele mărfuri:

1.

„Ambalajele” menționate la articolul 2 din Convenția vamală privind importul temporar de ambalaje (Bruxelles, 6 octombrie 1960).

2.

„Mărfurile destinate expunerii sau utilizării la expoziții, târguri, întruniri sau evenimente similare” menționate la articolul 2 alineatul (1) din Convenția vamală privind facilitățile acordate la importul mărfurilor destinate expunerii sau utilizării la expoziții, târguri, întruniri sau evenimente similare (Bruxelles, 8 iunie 1961).

3.

„Echipamentul profesional” menționat în anexele A – C la Convenția vamală privind importul temporar de echipament profesional (Bruxelles, 8 iunie 1961).

4.

„Materialul de bunăstare destinat navigatorilor maritimi” menționat la articolul 1 litera (a), din Convenția vamală privind materialul de bunăstare destinat navigatorilor maritimi (Bruxelles, 1 decembrie 1964).

5.

„Materialul științific” menționat la articolul 1 litera (a) din Convenția vamală privind importul temporar de material științific (Bruxelles, 11 iunie 1968).

6.

„Materialul pedagogic” menționat la articolul 1 litera (a) din Convenția vamală privind importul temporar de material pedagogic (Bruxelles, 8 iunie 1970).

7.

„Mostrele comerciale” și „materialele publicitare” menționate la articolele III și V din Convenția Internațională pentru facilitarea importului de mostre comerciale și de material publicitar (Geneva, 7 noiembrie 1952).

8.

„Materialul publicitar în domeniul turismului” menționat la articolul 3 din Protocolul adițional la Convenția asupra facilităților vamale în favoarea turismului, relativ la importul de documente și de materiale de propagandă turistică (New York, 4 iunie 1954).

9.

„Containerele” menționate la articolul 1 litera (c) din Convenția vamală privind containerele (Geneva, 2 decembrie 1972).

10.

„Paleții” menționați la articolul 1 din Convenția Europeană asupra tratamentului vamal al paleților folosiți în transportul internațional (Geneva, 9 decembrie 1960).

11.

„Vehiculele rutiere comerciale” menționate la articolul 1 din Convenția vamală privind importul temporar de vehicule rutiere comerciale (Geneva, 18 mai 1956).

Părțile contractante sunt invitate să ia în considerare posibilitatea de a adera la instrumentele internaționale de mai sus.

36.   Practică recomandată

Autoritățile vamale ar trebui să renunțe la solicitarea unei declarații scrise și a unei garanții în cazurile de admitere temporară menționate la punctele 1, 9, 10 și 11 din practica recomandată 35.

37.   Practică recomandată

Admiterea temporară ar trebui acordată următoarelor mărfuri cu excepția cazului în care acestea sunt eligibile pentru scutirea totală de taxe vamale în conformitate cu legislația internă:

1.

Articole transportabile folosite, aparținând unei persoane care primește rezidență temporară în țara importatoare.

2.

Articole (inclusiv vehicule) care, prin natura lor, nu pot avea altă întrebuințare decât aceea de a face publicitate anumitor produse sau propagandă unui anumit scop.

3.

Suporturi purtătoare de informații pentru utilizare în prelucrarea automată a datelor.

4.

Desene, proiecte și modele destinate producției de mărfuri.

5.

Matrițe, clișee, forme de tipar și articole similare, împrumutate sau închiriate, pentru imprimarea ilustrațiilor în periodice sau cărți.

6.

Matrițe, clișee, forme de tipar, forme de turnare și articole similare, împrumutate sau închiriate, pentru a fi utilizate la producerea articolelor care urmează să fie livrate în străinătate.

7.

Instrumente, aparate și mașini care urmează să fie testate sau verificate.

8.

Instrumente, aparate și mașini puse în mod gratuit la dispoziția unui client de către sau prin intervenția unui furnizor sau reparator, până la livrarea sau repararea unor mărfuri similare.

9.

Costume și elemente de decor trimise cu titlu de împrumut sau închiriate companiilor teatrale sau teatrelor.

10.

Mărfuri care trebuie supuse unei schimbări a ambalajului înaintea livrării lor în străinătate.

11.

Mărfuri cum ar fi îmbrăcămintea, bijuteriile și covoarele, trimise pentru vânzare eventuală unor persoane neimplicate în comerțul cu astfel de mărfuri.

12.

Animale, articole sportive și alte articole aparținând unei persoane rezidente în străinătate, destinate utilizării de către persoana respectivă în competiții sau demonstrații sportive.

13.

Opere de artă, piese de colecție și antichități pentru expunerea în expoziții, inclusiv în cele organizate de către artiștii înșiși.

14.

Cărți trimise ca împrumut persoanelor rezidente în țara importatoare.

15.

Fotografii, diapozitive și filme care urmează să fie prezentate într-o expoziție sau la un concurs fotografic sau cinematografic.

16.

Animale de tracțiune și echipament pentru lucrarea terenurilor agricole din vecinătatea graniței de către persoane rezidente în străinătate.

17.

Animale aduse la pășunat pe terenurile din vecinătatea graniței exploatate de către persoane rezidente în străinătate.

18.

Cai și alte animale importate pentru a fi potcovite, cântărite, pentru tratament sau în alte scopuri veterinare.

19.

Echipament specializat, transportat pe cale maritimă și utilizat pe țărm în porturi de escală pentru încărcarea, descărcarea și manipularea încărcăturii.

(b)   Admitere temporară cu scutire condiționată parțială de drepturi și taxe de import

38.   Practică recomandată

Mărfurile, altele decât cele menționate la practicile recomandate 35 și 37, destinate să fie utilizate temporar în scopuri precum producția, efectuarea de lucrări sau transportul intern, ar trebui să beneficieze de admitere temporară cu scutire condiționată parțială de drepturi și taxe de import.

Notă

Legislația internă poate prevedea, în scopul calculării drepturilor și taxelor plătibile pentru astfel de mărfuri, luarea în considerare a duratei staționării acestora pe teritoriul vamal, a deprecierii ca urmare a utilizării acestora sau a taxelor de închiriere plătite pentru acestea.


Rezerve formulate de Comunitate cu privire la anexa E.5 la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea procedurilor vamale

1.   Rezervă de ordin general (observație de ordin general)

„Legislația comunitară acoperă doar parțial dispozițiile prezentei anexe. În domeniile nereglementate de legislația comunitară, statele membre își formulează propriile rezerve, după caz.”

2.   Standardul 14

„Acest standard nu se aplică atunci când procedura se îndeplinește la birouri vamale situate în state membre diferite.”

3.   Standardul 23

„În statele membre în care există zone libere, acest standard se aplică numai dacă mărfurile respective sunt plasate într-o zonă liberă în vederea exportării lor ulterioare de pe teritoriul vamal al Comunității.”

4.   Practica recomandată 33

„Această practică recomandată nu se aplică în toate cazurile, în special atunci când procedura se îndeplinește la birouri vamale situate în state membre diferite, cu excepția anumitor cazuri privind Uniunea Economică Benelux.”

5.   Practica recomandată 37

„Mărfurile care intră sub incidența punctului 3 beneficiază de admitere temporară dacă sunt înregistrate și puse gratuit la dispoziția unei anumite persoane, fie că această persoană este stabilită sau nu pe teritoriul vamal al Comunității.

Pentru mărfurile enumerate la punctele 4 și 5 ale practicii recomandate, legislația comunitară prevede importul temporar cu scutire totală de drepturi de import atunci când cel puțin un procent de 75 % din producția rezultată din utilizarea acestora se exportă de pe teritoriul vamal al Comunității.

Testele și verificările prevăzute la punctul 7 nu trebuie să constituie o activitate lucrativă.

Operațiunea la care se face referire la punctul 10 nu este prevăzută de legislația comunitară în cadrul regimului de admitere temporară. Cu toate acestea, poate fi executată (spre exemplu) ca o modalitate uzuală de manipulare la un antrepozit vamal, într-o zonă liberă sau în cadrul regimului de perfecționare activă.

Legislația comunitară nu prevede operațiunea menționată la punctul 19.”

6.   Practica recomandată 38

„Scutirea parțială nu se aplică în cazul taxei pe valoare adăugată. Admiterea temporară cu suspendarea parțială a drepturilor de import nu se aplică mărfurilor a căror utilizare poate cauza pagube economiei Comunității, în special din cauza raportului dintre durata lor de viață economică și perioada de staționare preconizată.”


02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

27


31987D0594


L 362/8

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 30 noiembrie 1987

de acceptare, în numele Comunității, a anexei F.3 la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea procedurilor vamale

(87/594/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolele 28, 43, 113 și 235,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât, în conformitate cu Decizia 75/199/CEE (2), Comunitatea a încheiat Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea procedurilor vamale;

întrucât acceptarea anexelor la convenția menționată anterior contribuie efectiv la facilitarea și dezvoltarea comerțului internațional;

întrucât anexa F.3, referitoare la facilitățile vamale acordate călătorilor, poate fi acceptată de către Comunitate;

întrucât, cu toate acestea, o astfel de acceptare ar trebui însoțită de anumite rezerve pentru a se ține seama de cerințele specifice ale uniunii vamale și de stadiul actual al armonizării legislației vamale,

DECIDE:

Articolul 1

Se acceptă, în numele Comunității, anexa F.3 la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea procedurilor vamale, referitoare la facilitățile vamale acordate călătorilor, cu o rezervă de ordin general și rezerve privind standardele 21, 38 și 44 și practica recomandată 45.

Textul anexei menționate, împreună cu rezervele, se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului numește persoana împuternicită să adreseze o notificare secretarului general al Consiliului de Cooperare Vamală cu privire la acceptarea de către Comunitate a anexei menționate la articolul 1, împreună cu rezervele prevăzute la articolul respectiv.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 1987.

Pentru Consiliu

Președintele

N. WILHJELM


(1)  JO C 318, 30.11.1987.

(2)  JO L 100, 21.4.1975, p. 1.


ANEXĂ

ANEXA F.3

ANEXĂ PRIVIND FACILITĂȚILE VAMALE ACORDATE CĂLĂTORILOR

INTRODUCERE

Dezvoltarea puternică a turismului internațional are un efect considerabil asupra activității administrațiilor vamale, întrucât călătorii, împreună cu bunurile și cu mijloacele lor de transport, sunt supuși controlului vamal pe parcursul călătoriei lor.

Este atât în interesul călătorului, cât și al autorităților implicate să se faciliteze trecerea călătorilor prin punctele de controlul vamal obligatoriu, însă acest lucru nu trebuie să se realizeze în detrimentul altor responsabilități atribuite vămii, cum ar fi apărarea intereselor economice și fiscale ale țării, împiedicarea importării articolelor interzise și reprimarea altor infracțiuni vamale.

Prezenta anexă prevede facilitățile minime care ar trebui acordate călătorilor și în acest context se atrage atenția în special asupra recomandării formulate la articolul 2 din Convenție.

Prezenta anexă se referă la facilitățile vamale aplicabile tuturor călătorilor, indiferent dacă aceștia sunt nerezidenți sau sunt rezidenți care pleacă sau se întorc în țara lor, indiferent de modul de transport utilizat, precum și bunurilor transportate de acești călători, asupra lor, în bagaje sau în mijloacele de transport. Se aplică, de asemenea, la mijloacele lor private de transport (autovehicule rutiere, ambarcațiuni și aparate de zbor).

Anexa se aplică, de asemenea, lucrătorilor care locuiesc într-o țară, dar lucrează în alta, membrilor echipajelor, precum și altor persoane care trec granița în mod frecvent. Totuși, aceste tipuri de călători pot fi excluse de la anumite facilități.

Anexa nu se aplică diferitelor controale efectuate uneori de către vamă în numele altor autorități cum ar fi controale de imigrare și cele fitosanitare. Anexa nu se aplică nici persoanelor care își mută reședința dintr-o țară în alta.

DEFINIȚII

În sensul prezentei anexe:

(a)

termenul „călător” înseamnă:

1.

orice persoană care intră temporar pe teritoriul unei țări în care nu își are domiciliul stabil („nerezident”), precum și

2.

orice persoană care se întoarce pe teritoriul țării în care își are domiciliul stabil după o ședere temporară în străinătate („rezident care se întoarce”).

Notă

Se poate considera că o persoană are domiciliul stabil într-o țară în cazul în care locuiește în principal sau în permanență în țara respectivă. Cu toate acestea, domiciliul stabil se determină în conformitate cu legislația națională;

(b)

termenul „mijloace de transport pentru uz privat” înseamnă autovehicule rutiere (inclusiv motociclete) și remorci, ambarcațiuni și aparate de zbor, împreună cu piesele de schimb, echipamentul și accesoriile normale ale acestora, importate sau exportate exclusiv pentru uz personal de către persoana interesată și nu pentru transportul persoanelor contra cost sau pentru transportul industrial sau comercial de mărfuri, contra cost sau nu;

(c)

termenul „efecte personale” înseamnă toate articolele (noi sau folosite) de care un călător poate avea nevoie în mod rezonabil pentru uzul său personal pe parcursul călătoriei, ținând seama de toate circumstanțele acestei călătorii, dar excluzând toate mărfurile importate sau exportate în scopuri comerciale;

(d)

termenul „drepturi și taxe de import” înseamnă drepturile vamale și toate celelalte drepturi, taxe, redevențe și impuneri percepute pentru sau în legătură cu importarea mărfurilor, dar fără a include redevențe și impuneri a căror valoare se limitează la costul aproximativ al serviciilor oferite;

(e)

termenul „drepturi și taxe de export” înseamnă drepturile vamale și toate celelalte drepturi, taxe, redevențe și impuneri percepute pentru sau în legătură cu exportarea mărfurilor, dar fără a include redevențe și impuneri a căror valoare se limitează la costul aproximativ al serviciilor oferite;

(f)

termenul „admitere temporară” înseamnă regimul vamal prin care anumite mărfuri pot fi aduse pe teritoriul vamal, fiind scutite în mod condiționat de plata drepturilor și taxelor de import; astfel de mărfuri trebuie importate cu un anumit scop și destinate reexportării într-un termen stabilit și fără a fi fost supuse vreunei modificări, cu excepția deprecierii normale ca urmare a utilizării mărfurilor;

(g)

termenul „garanție” înseamnă ceea ce asigură, în conformitate cu cerințele autorităților vamale, îndeplinirea unei obligații față de administrația vamală;

(h)

termenul „control vamal” înseamnă măsurile aplicate pentru asigurarea conformității cu actele cu putere de lege și normele administrative de a căror aplicare răspund autoritățile vamale.

PRINCIPII

1.   Standard

Facilitățile vamale acordate călătorilor sunt reglementate de dispozițiile prezentei anexe.

2.   Standard

Legislația internă stabilește condițiile și formalitățile vamale de îndeplinit în vederea vămuirii bunurilor și mijloacelor de transport pentru uz personal ale călătorilor.

DISPOZIȚII GENERALE

3.   Standard

Autoritățile vamale specifică birourile vamale la care se pot îndeplini formalitățile vamale legate de călători. La stabilirea amplasării, a competenței și a programului de lucru al acestor birouri, factorii de luat în considerare includ situarea geografică și volumul traficului de călători.

Note

1.

Astfel de birouri vamale pot fi situate fie la granița fie în interiorul teritoriului țării (de exemplu, într-un aeroport sau într-o gară importantă).

2.

În unele cazuri poate fi posibil pentru călători să îndeplinească toate formalitățile vamale necesare la bordul trenurilor internaționale, al feriboturilor, al navelor de croazieră etc.

3.

O altă metodă de accelerare a controlului vamal al pasagerilor este aceea de a prevedea în țara de plecare măsuri de facilitare ulterioară a vămuirii.

4.   Practică recomandată

La solicitarea prealabilă a persoanei interesate și din motive considerate întemeiate de către autoritățile vamale, acestea din urmă ar trebui, în măsura în care organizarea lor administrativă o permite, să accepte îndeplinirea formalităților vamale aplicabile călătorilor în alte locuri decât birourile vamale desemnate în acest scop, cheltuielile implicate fiind suportate de către persoana interesată.

5.   Standard

Principalele birouri vamale la care se pot îndeplini formalitățile vamale pentru călători sunt deschise 24 de ore pe zi, atunci când fluxul de trafic justifică acest lucru, iar în caz contrar sunt deschise între anumite ore care coincid cu orele normale de sosire sau de plecare a călătorilor din țară.

6.   Practică recomandată

Atunci când birourile vamale corespondente sunt situate pe o frontieră comună, autoritățile vamale ale țărilor interesate ar trebui să coreleze competențele și programul de lucru al acestor birouri.

Notă

În unele cazuri s-au instituit controale comune la frontierele comune, birourile vamale ale țărilor interesate fiind amplasate în același loc și uneori în aceeași clădire.

7.   Standard

Fără a aduce atingere dreptului lor de a efectua un control vamal sistematic asupra tuturor călătorilor, în condiții normale autoritățile vamale nu efectuează un astfel de control decât în mod selectiv sau prin sondaj.

8.   Standard

Controlul corporal al călătorilor în scopuri vamale se efectuează numai în cazuri excepționale și când există motive fondate de suspectare de contrabandă sau de alte infracțiuni.

9.   Standard

Călătorilor care intră în țară sau părăsesc țara cu un vehicul rutier sau cu trenul li se permite să îndeplinească toate formalitățile vamale necesare fără a trebui, în mod sistematic, să părăsească mijloacele de transport în care călătoresc.

10.   Practică recomandată

În marile aeroporturi internaționale, pentru controlul la sosire al călătorilor și al bagajelor lor, ar trebui utilizat sistemul cu circuit dublu, prezentat în apendicele I la prezenta anexă.

11.   Practică recomandată

În porturile maritime internaționale adecvate, în special în cele utilizate de navele de pasageri care fac scurte călătorii pe mare (cum ar fi serviciile regulate de feribot), ar trebui utilizat sistemul cu circuit dublu, astfel cum este prezentat în apendicele II la prezenta anexă, pentru controlul la sosire al călătorilor, al bagajelor și al vehiculelor lor rutiere pentru uz privat.

12.   Standard

Facilitățile vamale prevăzute în prezenta anexă se acordă călătorilor, fără deosebire de cetățenie sau de naționalitate.

13.   Practică recomandată

Indiferent de modul de transport utilizat nu ar trebui solicitată în scopuri vamale o listă de călători sau o listă a bagajelor lor.

Notă

Această prevedere nu exclude posibilitatea ca autoritățile vamale să solicite informații privind numărul de călători care sosesc sau pleacă cu un anumit mijloc de transport.

14.   Standard

Călătorilor li se permite să facă o declarație verbală cu privire la bunurile care îi însoțesc. Cu toate acestea, autoritățile vamale pot solicita o declarație scrisă pentru bunurile transportate de către călători, care constituie un import sau un export de natură comercială sau care depășesc, valoric sau cantitativ, limitele stabilite de legislația internă.

Notă

Declarația scrisă avută în vedere în prezentul standard poate fi declarația solicitată în mod obișnuit pentru introducerea în consum a mărfurilor sau o declarație de mărfuri simplificată. Vama poate solicita, ca alternativă, prezentarea unei facturi comerciale sau a unui alt document comercial.

15.   Standard

Bunurile transportate de către călători se depozitează sau se rețin, în condițiile stabilite de către autoritățile vamale, în așteptarea vămuirii sub regimul vamal corespunzător, a reexportării sau a altui transfer în conformitate cu legislația internă, în următoarele cazuri:

la solicitarea călătorului;

atunci când bunurile în cauză nu se pot vămui imediat;

atunci când celelalte dispoziții ale prezentei anexe nu se aplică unor astfel de bunuri.

16.   Standard

Bagajele neînsoțite (cele care sosesc sau sunt trimise înainte sau după călător) se vămuiesc în conformitate cu procedura care se aplică bagajelor însoțite sau cu o altă procedură vamală simplificată.

Note

1.

Scutirea de plata drepturilor și a taxelor de import aplicabilă bunurilor, altele decât efectele personale, conținute în bagajul însoțit, nu se aplică în mod necesar bunurilor conținute în bagajul neînsoțit.

2.

Atunci când se solicită scutirea de plata drepturilor și taxelor de import pentru mărfurile din bagajele neînsoțite ale unui călător, autoritățile vamale pot solicita dovada că persoana respectivă sosește într-adevăr din străinătate.

3.

Dispozițiile prezentate în apendicele III la prezenta anexă pot oferi indicații utile privind tratamentul vamal al bagajelor înregistrate transportate pe calea ferată.

17.   Standard

Se iau măsuri pentru ca bagajele neînsoțite ale unui călător să poată fi prezentate pentru vămuire de către o altă persoană.

18.   Practică recomandată

Mărfurilor declarate pentru introducerea în consum ar trebui să li se aplice un sistem de taxare forfetară în cadrul facilităților acordate călătorilor, cu condiția ca importul să nu fie de natură comercială și ca valoarea totală sau cantitatea totală a mărfurilor să nu depășească limitele stabilite prin legislația internă. Sistemul forfetar ar trebui:

să stabilească tarife care acoperă toate tipurile de drepturi și taxe de import;

să nu priveze mărfurile de scutirile de drepturi și de taxe care li s-ar aplica în baza altor dispoziții;

la solicitarea călătorului, să permită ca mărfurile să fie impozitate la nivelurile normale ale drepturilor și taxelor de import, caz în care, cu toate acestea, autoritățile vamale pot solicita ca toate mărfurile impozabile să fie taxate astfel;

să nu excludă posibilitatea ca autoritățile vamale să stabilească tarife speciale pentru mărfurile la care se aplică taxe vamale mari sau chiar să excludă unele mărfuri de la sistemul de taxare forfetară.

Notă

Se consideră în general că un import nu este de natură comercială atunci când este ocazional și constă numai din bunuri destinate uzului sau consumului personal al călătorului sau al familiei sale sau destinate a fi oferite cadou în țara respectivă și care nu sugerează, prin natura sau cantitatea lor, că ar fi importate în scopuri comerciale.

PREVEDERI PRIVIND INTRAREA

(a)   Nerezidenți

19.   Standard

Efectelor personale ale nerezidenților li se acordă admiterea temporară. Cu excepția articolelor supuse unor drepturi și taxe de import mari, astfel de efecte personale se admit fără a se solicita vreun document sau vreo garanție.

20.   Standard

Pe lângă îmbrăcăminte, articole de toaletă și alte articole în mod evident de natură personală, se consideră ca fiind efecte personale în special următoarele articole:

bijuterii personale;

aparate de fotografiat sau camere de luat vederi, însoțite de rezerve rezonabile de filme și accesorii;

aparate de proiecție portabile pentru diapozitive sau filme și accesorii pentru acestea, însoțite de o cantitate rezonabilă de diapozitive și filme;

binocluri;

instrumente muzicale portabile;

gramofoane portabile cu discuri;

aparate portabile de înregistrat sau de redat sunet (inclusiv dictafoane) cu bandă;

receptoare radio portabile;

televizoare portabile;

mașini de scris portabile;

calculatoare portabile;

cărucioare pentru copii;

scaune cu rotile pentru invalizi;

echipament sportiv, cum ar fi corturile și alte echipamente de camping, echipamente de pescuit, de alpinism, arme sportive de foc cu muniție, biciclete fără motor, canoe sau caiace cu mai puțin de 5,5 metri lungime, schiuri, rachete de tenis.

21.   Standard

Pe lângă produsele consumabile scutite de drepturi și de taxe de import în anumite limite cantitative, nerezidenților li se permite să importe, fără plata drepturilor și taxelor de import, bunuri lipsite de orice caracter comercial până la o valoare totală de 75 DST. Se poate fixa o sumă mai mică pentru persoane sub vârsta de 15 ani sau pentru persoane care trec frontiera în mod frecvent.

Note

1.

Facilitățile prevăzute în acest standard pot fi supuse condiției ca mărfurile să fie destinate uzului sau consumului personal al călătorului sau al familiei sale sau destinate a fi oferite cadou în țara respectivă și a condiției ca respectivele bunuri să fie transportate în bagajul său însoțit, asupra persoanei sale sau în bagajul de mână al călătorului.

2.

Nerezidenților care doar trec printr-o țară li se pot acorda facilități mai mari.

22.   Standard

Se permite importul de către nerezidenți a următoarelor cantități de produse din tutun, vin, băuturi spirtoase și parfumuri, fără plata drepturilor și taxelor de import:

(a)

200 de țigarete sau 50 de țigări de foi sau 250 de grame de tutun sau o combinație din aceste produse cu o greutate totală care să nu depășească 250 de grame;

(b)

2 litri de vin și 1 litru de băuturi spirtoase;

(c)

1/4 litru de apă de toaletă și 50 grame de parfum.

Facilitățile prevăzute pentru produsele din tutun și băuturile alcoolice pot fi, totuși, limitate la persoanele care au o anumită vârstă și suspendate sau acordate pentru cantități reduse persoanelor care trec granița în mod frecvent (spre exemplu, persoane care locuiesc în apropierea frontierei, care locuiesc într-o țară dar lucrează în alta, șoferi profesioniști și membri ai echipajelor de transport internațional).

Notă

Facilitățile prevăzute în acest standard pot fi supuse condiției ca bunurile să fie destinate uzului sau consumului personal al călătorului sau al familiei sale sau destinate a fi oferite cadou în țara respectivă, precum și condiției ca respectivele bunuri să fie transportate în bagajul său însoțit, asupra persoanei sale sau în bagajul de mână al călătorului.

23.   Standard

Atunci când este necesară depunerea unei declarații în vederea admiterii temporare a efectelor personale ale nerezidenților, valoarea garanției depuse nu depășește suma drepturilor și taxelor de import aplicabile.

24.   Practică recomandată

Atunci când este necesară depunerea unei declarații în vederea admiterii temporare a efectelor personale ale nerezidenților, părțile contractante ale Convenției vamale privind carnetul ATA pentru admiterea temporară de mărfuri (Bruxelles, 6 decembrie 1961) ar trebui să accepte carnete ATA în locul documentelor vamale naționale și drept garanție pentru plata drepturilor și taxelor de import.

25.   Standard

Atunci când este necesară depunerea unei declarații în vederea admiterii temporare a efectelor personale ale nerezidenților, termenul admiterii temporare se fixează prin raportare la durata șederii călătorului în țară, cu condiția să nu se depășească nici o limită stabilită de legislația internă.

26.   Standard

La solicitarea călătorului și din motive considerate întemeiate de către autoritățile vamale, acestea prelungesc termenul stabilit inițial.

27.   Standard

Se iau măsuri pentru ca mărfurile admise temporar să poată fi reexportate printr-un alt birou vamal decât cel prin care au fost importate.

28.   Standard

Nerezidenții beneficiază de admiterea temporară a mijlocelelor lor de transport pentru uz personal.

Notă

Admiterea temporară se poate acorda, de asemenea, pentru animale și vehicule nemotorizate, utilizate ca mijloc de transport de către nerezidenți.

29.   Standard

Combustibilul transportat în rezervoarele din dotarea normală a mijloacelor de transport este admis fără plata drepturilor și a taxelor de import.

30.   Standard

Facilitățile acordate pentru mijloacele de transport pentru uz personal se aplică indiferent dacă mijloacele de transport aparțin nerezidenților sau sunt închiriate ori împrumutate de către aceștia și indiferent dacă acestea sosesc odată cu, înainte sau după sosirea călătorului.

31.   Practică recomandată

Autoritățile vamale nu ar trebui să solicite nici un document vamal și nici o garanție pentru admiterea temporară a mijloacelor de transport pentru uzul personal al nerezidenților.

32.   Practică recomandată

Atunci când se solicită documente vamale sau garanții pentru admiterea temporară a mijloacelor de transport pentru uzul personal al nerezidenților, autoritățile vamale ar trebui să accepte documentele și garanțiile internaționale standard așa cum sunt stabilite, spre exemplu, de Convenția vamală privind carnetul ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor (Bruxelles, 6 decembrie 1961), Convenția vamală de la New York cu privire la importul temporar al vehiculelor rutiere particulare (4 iunie 1954) și Convenția vamală privind importul pentru uz particular al ambarcațiunilor de agrement și al aeronavelor (18 mai 1956).

33.   Standard

În general, termenul de admitere temporară a mijloacelor de transport pentru uzul personal al nerezidenților nu este mai mic de șase luni.

34.   Standard

La solicitarea persoanei interesate și din motive considerate întemeiate de către autoritățile vamale, acestea prelungesc termenul de admitere temporară fixat inițial.

35.   Standard

Se acordă admitere temporară oricăror piese de schimb necesare pentru repararea unui mijloc de transport pentru uz personal aflat temporar pe teritoriul unei țări.

36.   Practică recomandată

Sub rezerva respectării condițiilor stabilite de legislația națională, autoritățile vamale nu ar trebui să solicite reexportarea mijloacelor de transport pentru uz personal sau a efectelor personale ale nerezidentului care au fost grav deteriorate sau distruse, accidental sau în condiții de forță majoră.

(b)   Rezidenți care se întorc în țara lor

37.   Standard

Rezidenților care se întorc în țara lor li se permite să reimporte, fără plata drepturilor și a taxelor de import, orice articole pe care le-au luat cu ei în momentul plecării din țară și care se aflau în liberă circulație în țara respectivă.

38.   Standard

Pe lângă produsele consumabile care se pot importa, în anumite limite cantitative, fără plata drepturilor și a taxelor de import, rezidenților care se întorc în țara lor li se permite să importe, fără plata drepturilor și a taxelor de import, mărfuri de natură strict necomercială cu o valoare cumulată de până la 75 DST. Se poate fixa o sumă mai mică pentru persoane sub vârsta de 15 ani sau pentru persoane care trec frontiera în mod frecvent.

Notă

Facilitățile prevăzute în prezentul standard pot fi supuse condiției ca mărfurile să fie destinate uzului sau consumului personal al călătorului sau al familiei sale sau destinate a fi oferite cadou în țara respectivă, precum și condiției ca respectivele mărfuri să fie transportate în bagajul însoțit, asupra propriei persoane sau în bagajul de mână al călătorului.

39.   Standard

Se permite importul de către rezidenții care se întorc a următoarelor cantități de produse din tutun, vin, băuturi spirtoase și parfum, fără plata drepturilor și taxelor de import:

(a)

200 de țigarete sau 50 de țigări de foi sau 250 de grame de tutun sau o combinație din aceste produse cu o greutate totală care să nu depășească 250 de grame;

(b)

2 litri de vin și 1 litru de băuturi spirtoase;

(c)

1/4 litri de apă de toaletă și 50 grame de parfum.

Cu toate acestea, facilitățile prevăzute pentru produsele din tutun și băuturile alcoolice pot fi limitate la persoanele care au o anumită vârstă și suspendate sau acordate pentru cantități reduse persoanelor care trec granița în mod frecvent (spre exemplu, persoane care locuiesc în apropierea frontierei, care locuiesc într-o țară dar lucrează în alta, șoferi profesioniști și membri ai echipajelor de transport internațional).

Notă

Facilitățile prevăzute în acest standard pot fi supuse condiției ca mărfurile să fie destinate uzului sau consumului personal al călătorului sau al familiei sale sau destinate a fi oferite cadou în țara respectivă, precum și a condiției ca respectivele mărfuri să fie transportate în bagajul însoțit, asupra propriei persoane sau în bagajul de mână al călătorului.

DISPOZIȚII PRIVIND PLECAREA

40.   Standard

Formalitățile vamale aplicabile călătorilor care pleacă sunt cât mai simple posibil sau chiar se elimină, după caz.

Notă

Poate fi necesară îndeplinirea unor formalități vamale, spre exemplu, pentru a obține scutirea de plata drepturilor și taxelor internaționale sau restituirea acestora.

41.   Standard

Călătorilor li se permite să exporte mărfuri în scopuri comerciale, cu condiția îndeplinirii formalităților necesare și a plății tuturor drepturilor și taxelor de export aplicabile.

42.   Standard

La solicitarea rezidenților care părăsesc țara, autoritățile vamale iau măsurile necesare pentru identificarea anumitor articole, în scopul de a facilita reimportarea acelor articole fără plata drepturilor și taxelor vamale.

Notă

Măsurile uzuale luate în acest sens constau în înregistrarea caracteristicilor care permit identificarea articolelor, a denumirii, mărcilor, numerelor sau a altor însemne permanente aplicate pe acestea sau prin aplicarea mărcilor sau sigiliilor de identificare vamale.

43.   Standard

Regimul de export temporar sub acoperirea documentelor vamale nu se aplică decât în cazuri excepționale efectelor personale și mijloacelor private de transport aparținând rezidenților care părăsesc țara.

44.   Standard

Orice garanție depusă de către nerezidenți pentru mărfurile admise temporar se eliberează în momentul reexportării mărfurilor, oricare ar fi biroul vamal prin care are loc reexportarea.

45.   Practică recomandată

În cazul în care garanția a fost constituită sub formă de depozit în numerar, ar trebui date dispoziții pentru eliberarea acesteia la biroul de reexportare, chiar dacă mărfurile nu au fost importate prin biroul respectiv.

CĂLĂTORII AFLAȚI ÎN TRANZIT

46.   Standard

Călătorii aflați în tranzit care nu părăsesc teritoriul de tranzit nu sunt supuși controlului vamal.

Notă

Prezenta dispoziție nu exclude posibilitatea ca vama să mențină o supraveghere generală asupra zonelor de tranzit și să ia măsurile necesare atunci când suspectează comiterea unei infracțiuni vamale.

INFORMAȚII PRIVIND FACILITĂȚILE VAMALE ACORDATE CĂLĂTORILOR

47.   Standard

Autoritățile vamale iau măsurile necesare pentru ca orice persoană interesată să poată obține fără dificultate toate informațiile utile cu privire la facilitățile vamale acordate călătorilor.

48.   Standard

Informațiile privind scutirile de drepturi și taxe vamale acordate călătorilor și formalitățile vamale de îndeplinit se pun la dispoziția călătorilor, la solicitarea acestora, anterior plecării lor din țară sau, când acest lucru este realizabil, în timpul călătoriei.

Note

1.

Astfel de informații se pot pune la dispoziția călătorilor pe nave, avioane sau trenuri internaționale.

2.

Astfel de informații pot fi de asemenea puse la dispoziția călătorilor sub formă de broșuri și pot fi expuse în punctele de sosire și plecare.

49.   Practică recomandată

Informațiile privind facilitățile vamale acordate călătorilor ar trebui să fie publicate în limba sau limbile oficiale ale țării interesate, precum și în orice altă limbă considerată utilă.

APENDICELE I

Dispoziții privind sistemul cu circuit dublu pentru vămuirea călătorilor și a bagajelor acestora sosite pe calea aerului

Sistemul cu circuit dublu sau sistemul roșu-verde reprezintă un control vamal simplificat care permite autorităților vamale să îmbunătățească fluxul traficului de pasageri în aeroporturile internaționale și să facă față în mod eficient numărului crescând de pasageri fără a reduce eficacitatea controlului și fără a spori, în acest scop, a numărului personalului vamal. Acest sistem nu este în mod necesar incompatibil cu aplicarea altor controale, spre exemplu, controalele valutare, cu excepția cazului în care circumstanțele reclamă controlul complet al tuturor pasagerilor și al bagajelor acestora.

Sistemul cu circuit dublu prezintă următoarele caracteristici:

1.

Sistemul permite pasagerilor să aleagă între două tipuri de circuit:

(a)

unul (circuitul verde) pentru călătorii care nu au asupra lor nici un fel de mărfuri sau au numai mărfuri care se pot admite cu scutire de plata drepturilor și a taxelor de import și care nu sunt supuse interdicțiilor sau restricțiilor de import;

(b)

și altul (circuitul roșu) pentru ceilalți pasageri.

2.

Fiecare circuit se semnalizează în mod clar și distinct, astfel încât călătorii să îl poată alege cu ușurință și în cunoștință de cauză pe cel adecvat. Caracteristicile principale ale acestei semnalizări sunt următoarele:

(a)

pentru circuitul menționat la punctul 1 litera (a), se utilizează simbolul verde, în formă de octogon regulat și cu inscripția „Nimic de declarat” („Nothing to declare”, „Rien à déclarer”);

(b)

pentru circuitul menționat la punctul 1 litera (b), se utilizează simbolul roșu, în formă de pătrat și cu inscripția „Mărfuri de declarat” („Goods to declare”, „Marchandises à déclarer”).

În afară de aceasta, circuitele se semnalizează cu o inscripție incluzând termenul „Vamă” („Customs”, „Douane”).

3.

Textele menționate la punctul 2 se scriu în limbile engleză și/sau franceză și în orice alte limbi considerate necesare pentru aeroportul respectiv.

4.

Pasagerii trebuie să fie suficient de bine informați pentru a alege între cele două circuite. În acest scop este important:

(a)

ca pasagerii să fie informați în legătură cu funcționarea sistemului și cu tipul și cantitatea mărfurilor pe care le pot avea asupra lor atunci când utilizează circuitul verde. Această informare se poate asigura prin afișe sau panouri dispuse în aeroport sau prin broșuri puse la dispoziția publicului în aeroport sau distribuite prin agenții de turism, companii aeriene și alte organisme interesate;

(b)

ca accesul spre cele două circuite să fie semnalizat în mod clar.

5.

Circuitele se plasează dincolo de zona de livrare a bagajelor, astfel încât călătorii să aibă toate bagajele asupra lor atunci când aleg circuitul. În afară de aceasta, circuitele se poziționează astfel încât trecerea călătorilor din zona respectivă spre ieșirea din aeroport să fie cât mai directă posibil.

6.

Distanța dintre zona de livrare a bagajelor și intrările în circuite trebuie să fie suficient de mare pentru a le permite călătorilor să aleagă circuitul potrivit și să se angajeze în circuitul respectiv fără a cauza aglomerare.

7.

Călătorii care au optat pentru circuitul verde nu au de îndeplinit alte formalități vamale, cu excepția cazurilor în care fac obiectul unui control prin sondaj; pe circuitul roșu, călătorii îndeplinesc formalitățile solicitate de către vamă.

APENDICELE II

Dispoziții privind sistemul cu circuit dublu pentru vămuirea călătorilor, a bagajelor și a vehiculelor acestora sosite pe cale maritimă

Sistemul cu circuit dublu sau sistemul roșu/verde reprezintă un control vamal simplificat, pentru vămuirea călătorilor, a bagajelor acestora și a vehiculelor lor sosite pe cale maritimă. Sistemul se pretează în special controlului călătorilor care fac scurte călătorii pe mare, cum ar fi cei care utilizează în mod frecvent servicii de trecere cu feribotul. Se poate utiliza spre îmbunătățirea traficului de călători în porturile internaționale și în soluționarea eficientă a problemei numărului crescând de călători fără a reduce eficacitatea controlului vamal și fără a spori, în acest scop, numărul personalului vamal. Acest sistem nu este în mod necesar incompatibil cu aplicarea altor controale, spre exemplu, controalele valutare sau controlul certificatelor internaționale de asigurare a autovehiculelor, cu excepția cazului în care circumstanțele reclamă controlul complet al tuturor pasagerilor și al bagajelor acestora.

Sistemul cu circuit dublu prezintă următoarele caracteristici:

1.

Sistemul permite călătorilor să aleagă între două tipuri de circuite:

(a)

unul (sensul verde) pentru călători care nu au asupra lor nici un fel de mărfuri sau au numai mărfuri care se pot admite fără plata drepturilor și a taxelor de import și care nu sunt supuse interdicțiilor sau restricțiilor de import;

(b)

și altul (circuitul roșu) pentru ceilalți călători.

2.

Fiecare circuit se semnalizează în mod clar și distinct, astfel încât călătorii să îl poată alege cu ușurință și în cunoștință de cauză pe cel adecvat. Caracteristicile principale ale acestei semnalizări sunt următoarele:

(a)

pentru circuitul menționat la punctul 1 litera (a), se utilizează simbolul verde, în formă de octogon regulat și cu inscripția „Nimic de declarat” („Nothing to declare”, „Rien à déclarer”);

(b)

pentru circuitul menționat la punctul 1 litera (b), se utilizează simbolul roșu, în formă de pătrat și cu inscripția „Mărfuri de declarat” („Goods to declare”, „Marchandises à déclarer”).

În afară de aceasta, circuitele se semnalizează cu o inscripție incluzând termenul „Vamă” („Customs”, „Douane”).

3.

Textele menționate la punctul 2 se scriu în limbile engleză și/sau franceză și în orice alte limbi considerate necesare.

4.

În cazul călătorilor care călătoresc cu vehiculul personal, în scopul de a înlesni angajarea vehiculelor pe benzile corespunzătoare și vămuirea, i se pot acorda fiecărui șofer de autovehicul etichete autocolante verzi sau roșii cu caracteristicile menționate la punctul 2 literele (a) și (b), pentru a fi lipite pe parbrizul vehiculului:

(a)

eticheta verde atunci când autovehiculul și mărfurile pe care le conține, inclusiv mărfurile care aparțin sau sunt transportate de către pasagerii vehiculului, pot fi admise fără îndeplinirea formalităților vamale și nu fac obiectul interdicțiilor sau restricțiilor de import;

(b)

eticheta roșie pentru celelalte cazuri.

5.

Călătorii trebuie să fie suficient de bine informați pentru a putea alege între cele două circuite și, după caz, între eticheta roșie și cea verde. În acest scop este important:

(a)

ca pasagerii să fie informați în legătură cu funcționarea sistemului și cu tipul și cantitatea mărfurilor pe care le pot avea asupra lor atunci când utilizează circuitul verde. Această informare se poate asigura prin afișe sau panouri dispuse în port sau prin broșuri puse la dispoziția publicului în portul de îmbarcare sau la bordul navei sau distribuite prin agenții de turism, companii maritime și alte organisme interesate;

(b)

ca, atunci când se utilizează etichetele roșii și verzi menționate la punctul 4, acestea să fie distribuite fiecărui șofer de autovehicul înainte de sosirea în portul de destinație;

(c)

ca drumul spre cele două circuite să fie semnalizat în mod clar.

6.

Circuitele sunt situate dincolo de zona de livrare a bagajelor astfel încât călătorii să aibă toate bagajele asupra lor atunci când aleg calea de acces. În plus, circuitele sunt astfel poziționate încât trecerea călătorilor din zona respectivă spre ieșirea din port să fie cât mai directă posibil.

7.

Distanța dintre navă sau zona de livrare a bagajelor și intrările în circuite trebuie să fie suficient de mare pentru a le permite călătorilor să aleagă circuitul potrivit și să se angajeze în circuitul respectiv fără a cauza aglomerare.

8.

Călătorii care au optat pentru circuitul verde nu au de îndeplinit alte formalități vamale, cu excepția cazului în care fac obiectul unui control prin sondaj; pe circuitul roșu, călătorii îndeplinesc toate formalitățile solicitate de către vamă.

9.

Se poate considera ca îndeplinind condițiile unui sistem cu circuit dublu sistemul care utilizează un singur circuit, dar prin care vehiculele care afișează eticheta roșie sau cele care fac obiectul unui control prin sondaj sunt direcționate către o anumită zonă de staționare.

APENDICELE III

Dispoziții privind tratamentul vamal al bagajelor înregistrate, transportate pe calea ferată

Vămuirea eficientă și rapidă a bagajelor înregistrate transportate pe calea ferată poate fi facilitată prin aplicarea următoarelor dispoziții:

1.

La înregistrarea bagajelor de către autoritățile feroviare, călătorilor li se oferă posibilitatea de a face o declarație pe un formular conform modelului anexat (sau bazat pe o adaptare autorizată a acelui model), cu scopul de a înlesni îndeplinirea formalităților vamale.

2.

Autoritățile vamale acordă avantaje reale pentru utilizarea declarației scrise, prin aceasta oferind călătorilor un stimulent pentru utilizarea acestei proceduri care oferă mai multe garanții autorităților vamale.

3.

Declarația se prezintă de către autoritățile feroviare autorităților vamale ale țării de plecare și de destinație atunci când este solicitată.

4.

Declarația scrisă are aceeași valoare și același efect ca declarația solicitată în mod obișnuit călătorilor.

5.

Autoritățile vamale renunță pe cât posibil la examinarea conținutului bagajelor însoțite de o declarație scrisă.

6.

Autoritățile vamale fac efortul să elibereze, cât mai curând posibil după trecerea frontierei, cea mai mare parte a bagajelor înregistrate însoțite de declarații scrise și care nu necesită examinare sau alte controale, cu scopul de a le pune imediat la dispoziția serviciilor feroviare pentru a fi transportate la destinație.

7.

În cazul bagajelor selectate de către autoritățile vamale în vederea examinării sau a altor controale, aceste examinări sau controale se pot executa la biroul vamal cel mai apropiat de locul de destinație al pasagerului. În acest scop, este necesar să existe cât mai multe birouri vamale autorizate să vămuiască bagajele înregistrate.

8.

Bagajele se rețin la frontieră numai în cazuri excepționale, spre exemplu, atunci când s-a comis o infracțiune sau există o suspectare întemeiată de fraudă.

9.

Autoritățile vamale sunt libere să adopte orice măsuri de control pe care le consideră necesare pentru a preveni abuzurile.

10.

În scopul facilitării recuperării bagajelor de către călători, se intensifică cooperarea între autoritățile vamale și cele feroviare, în special în ceea ce privește stabilirea orarului de vămuire a bagajelor.

11.

Se are în vedere ca autorităților feroviare să le revină responsabilitatea verificării corectitudinii declarației scrise, în special atunci când se solicită eliberarea bagajelor înregistrate în afara programului de lucru al biroului vamal sau într-o gară care nu beneficiază de servicii vamale.

Image

Image

Rezerve ale Comunității cu privire la anexa F.3 la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea procedurilor vamale

1.   Rezervă generală (observație de ordin general)

În general, legislația comunitară acoperă dispozițiile prezentei anexe. Cu toate acestea, statele membre formulează, după caz, propriile lor rezerve în măsura în care legislația comunitară le oferă posibilitatea de a menține, în anumite cazuri, propriile dispoziții naționale.

2.   Standardele 21 și 38

„Legislația comunitară prevede acordarea scutirii de drepturi de import pentru mărfurile respective până la o valoare totală de 45 ECU (unități monetare europene) pentru fiecare călător venind dintr-un stat situat în afara Comunității Europene. Pe lângă limitele cantitative stabilite în standardele 22 și 39, legislația comunitară prevede scutirea de taxe de import pentru următoarele cantități maxime de cafea și ceai:

(a)   cafea:

500 grame

sau

 

extracte și esențe de cafea:

200 grame

(b)   ceai:

100 grame

sau

 

extracte și esențe de ceai:

40 grame.”

3.   Standardul 44 și practica recomandată 45

„Prezentele dispoziții nu se aplică în toate cazurile, în special atunci când procedura se îndeplinește la birouri vamale situate în state membre diferite. Pentru aplicarea acestor dispoziții, teritoriul Uniunii Economice Benelux se consideră a fi teritoriul unui singur stat membru.”


02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

41


31987D0595


L 362/22

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 30 noiembrie 1987

de acceptare, în numele Comunității, a Recomandării Consiliului de Cooperare Vamală din 22 mai 1984 privind utilizarea codurilor pentru reprezentarea elementelor de informație, împreună cu patru dintre anexele la aceasta

(87/595/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europeane, în special articolele 28, 113 și 235,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât recomandarea Consiliului de Cooperare Vamală din 22 mai 1984 este menită să faciliteze schimbul de date între administrațiile vamale, precum și între acestea și participanții la comerțul internațional prin utilizarea, în scopul acestui schimb de date, a codurilor acceptate la nivel internațional și universal aplicabile pentru reprezentarea elementelor de informație; întrucât această recomandare, date fiind progresele recente în domeniul tehnologiei comunicațiilor, vizează un subiect de interes special pentru activitatea serviciilor vamale și, în consecință, pentru punerea în aplicare a politicii comerciale comune a Comunității, prin contribuția efectivă la facilitarea comerțului internațional;

întrucât, dată fiind situația actuală a legislației comunitare, patru anexe la recomandarea menționată anterior pot fi acceptate concomitent cu recomandarea însăși,

DECIDE:

Articolul 1

Se acceptă, în numele Comunității, recomandarea Consiliului de Cooperare Vamală din 22 mai 1984 privind utilizarea codurilor pentru reprezentarea elementelor de informație, precum și cele patru anexe menționate mai jos:

anexa II:

Mărci de identificare a containerelor;

anexa V:

Denumirea mărfurilor și pozițiile tarifare sau statistice;

anexa VI:

Regimuri vamale;

anexa VII:

Unități de măsură.

Textul recomandării, împreună cu anexele menționate mai sus, se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului desemnează persoana împuternicită să adreseze o notificare secretarului general al Consiliului de Cooperare Vamală cu privire la acceptarea de către Comunitate a recomandării și a anexelor menționate la articolul 1.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 1987.

Pentru Consiliu

Președintele

N. WILHJELM


(1)  JO C 318, 30.11.1987.


RECOMANDAREA CONSILIULUI DE COOPERARE VAMALĂ

din 22 mai 1984

privind utilizarea codurilor pentru reprezentarea elementelor de informație

CONSILIUL DE COOPERARE VAMALĂ,

dorind să faciliteze schimbul de date între administrațiile vamale, precum și între administrațiile vamale și participanții la comerțul internațional,

având în vedere că este de dorit să se utilizeze coduri acceptate la nivel internațional și universal aplicabile pentru reprezentarea elementelor de informație în astfel de schimburi de date,

având în vedere și susținând standardele internaționale adoptate de către Organizația Internațională de Standardizare (ISO) privind utilizarea codurilor sau a structurilor de codificare pentru reprezentarea elementelor de informație,

având în vedere și susținând recomandările adoptate de către Grupul de lucru pentru facilitarea procedurilor de comerț internațional al Comisiei Economice pentru Europa (CEE/ONU), care recomandă utilizarea codurilor sau a structurilor de codificare pentru reprezentarea elementelor de informație în scopul comerțului internațional,

având în vedere că aceste coduri și structuri de codificare prevăzute în anexele la prezenta recomandare reprezintă o bază adecvată pentru reprezentarea elementelor de informație în schimbul de date,

recomandă ca statele, fie că sunt sau nu membre ale Consiliului, precum și uniunile vamale sau economice să utilizeze codurile sau structurile de codificare prevăzute în anexele la prezenta recomandare, precum și versiunile ulterioare actualizate și revizuite ale acestor coduri și structuri de codificare pentru reprezentarea elementelor de informație în schimbul de date între administrațiile vamale și între administrațiile vamale și participanții la comerțul internațional, ori de câte ori este necesară o indicație codificată;

semnalează că acceptarea prezentei recomandări necesită acceptarea recomandării și a cel puțin uneia dintre anexele la aceasta și că fiecare anexă este considerată ca fiind o recomandare separată;

solicită ca statele, fie că sunt sau nu membre ale Consiliului, precum și uniunile vamale sau economice care acceptă prezenta recomandare, să adreseze o notificare secretarului general în legătură cu anexa sau anexele acceptate, data de la care vor aplica recomandarea și condițiile de aplicare a acesteia. Secretarul general transmite aceste informații administrațiilor vamale ale tuturor statelor membre. De asemenea, le transmite administrațiilor vamale ale statelor nemembre sau uniunilor vamale sau economice care au acceptat prezenta recomandare.

ANEXA II

ELEMENTE DE IDENTIFICARE A CONTAINERELOR

Coduri recomandate

1.   Se atrage atenția asupra codului ISO, inclus în standardul internațional 6346 (Containere pentru transportul mărfurilor – codificare, identificare și marcare), destinat reprezentării datelor privind containerele de marfă utilizate în alte modalități de transport decât transportul aerian și asupra codului elaborat de către IATA pentru reprezentarea datelor privind containerele de transport aerian.

2.   Ori de câte ori se utilizează datele de identificare ale containerelor de către vamă, se recomandă ca în sistemele ADP și în documentele conexe să fie prevăzute 17 caractere, pentru a se putea introduce codul ISO (de maximum 17 caractere) și versiunile actuale sau viitoare ale codului IATA (9 și, respectiv, 12 caractere).

Descriere sumară

Codul ISO

3.   Standardul internațional 6346 instituie un sistem de marcare prin cod alfanumeric de 17 caractere pentru containerele de marfă și permite identificarea internațională unică printr-un cod de proprietar, un număr de serie și un cod de țară, un sistem pe bază de cifră de validare pentru a verifica exactitatea codului de proprietar și a numărului de serie și informații privind dimensiunile și tipul containerelor.

Codul IATA

4.   Codul elaborat de către IATA pentru reprezentarea elementelor de informație privind containerele de transport aerian cuprinde în prezent 9 caractere alfanumerice (tip de container, mărime și compatibilitate, număr de serie și cod de proprietar). Din 1990, codul IATA va consta în 12 caractere alfanumerice, inclusiv o cifră de validare.

ANEXA V

DENUMIREA MĂRFURILOR ȘI POZIȚIILE TARIFARE SAU STATISTICE

Structura de codificare recomandată

1.   Se utilizează sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor.

Descriere sumară

2.   Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor reprezintă o nomenclatură polivalentă pentru mărfuri transportabile, formată din șase cifre, care îndeplinește simultan cerințele autorităților vamale, ale statisticienilor din domeniul comerțului exterior sau al producției, ale transportatorilor și ale producătorilor. Sistemul armonizat se pretează prelucrării și transmiterii automate a datelor și asigură o terminologie comună și coduri comune pentru identificarea expresă a 5 019 categorii de mărfuri, obținute prin detalierea a 1 241 poziții din patru cifre. Acestea din urmă sunt rezultatul revizuirii și al actualizării aprofundate, nu numai în detaliu, dar și la nivel de structură, a Nomenclaturii Consiliului de Cooperare Vamală (NCCV). Sistemul armonizat se poate subdiviza în continuare, după caz, pentru a răspunde nevoilor la nivel național și internațional.

ANEXA VI

REGIMURI VAMALE

Cod recomandat

1.   Pentru reprezentarea regimurilor vamale ar trebui utilizate orientările generale și codul de o cifră elaborate de către Grupul de lucru al Consiliului de Cooperare Vamală, responsabil cu aplicațiile informatice în domeniul vamal. Orientările generale și codul de o cifră sunt conținute în documentul privind informatizarea operațiunilor vamale.

Descriere sumară

2.   Codul pentru reprezentarea regimurilor vamale, elaborat de către Grupul de lucru al Consiliului de Cooperare Vamală responsabil cu aplicațiile informatice în domeniul vamal, este un cod de o cifră, de nivel general, în cadrul căruia sunt identificate principalele regimuri vamale și care permite utilizatorilor să elaboreze coduri unice pentru a răspunde cerințelor naționale și internaționale.

ANEXA VII

UNITĂȚI DE MĂSURĂ

Coduri recomandate

1.   Pentru reprezentarea unităților de măsură ar trebui utilizate codurile prevăzute de recomandarea CEE/ONU nr. 20 (Coduri pentru unități de măsură utilizate în comerțul internațional).

Descriere sumară

2.   Codurile pentru unități de măsură elaborate de către CEE/ONU constau într-un cod alfabetic cu lungime fixă (trei litere) și un cod numeric cu lungime fixă (trei cifre).


02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

47


31987R3985


L 376/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3985/87 AL COMISIEI

din 22 decembrie 1987

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (1) din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun, în special articolul 9,

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a stabilit o nomenclatură a mărfurilor, denumită în continuare „Nomenclatură Combinată”, pentru îndeplinirea, în același timp, a cerințelor Tarifului Vamal Comun și ale statisticii comerțului exterior al Comunității;

întrucât anumite regulamente privind organizarea comună a piețelor agricole prevăd că nomenclatura tarifară care rezultă din aplicarea lor este inclusă în Nomenclatura Combinată; întrucât acestea modifică, în cazul în care este necesar, drepturile vamale; întrucât, în consecință, este adecvat să se includă în prezentul regulament toate modificările din regulamentele adoptate în cadrul politicii agricole comune;

întrucât la 24 noiembrie 1987 Consiliul a decis cu privire la ratele convenționale ale drepturilor vamale care trebuie aplicate anumitor produse care intră sub incidența capitolului 85 din Nomenclatura Combinată; întrucât este adecvat să se includă aceste rate în Nomenclatura Combinată;

întrucât, pentru a se asigura interpretarea și aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate, este adecvat să se clarifice sensul anumitor termeni utilizați la secțiunea XI din nomenclatura menționată anterior prin introducerea a trei note complementare;

întrucât, pentru a îmbunătăți formularea Nomenclaturii Combinate, sunt necesare anumite modificări ale textului;

întrucât măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului nomenclaturii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Nomenclatura Combinată anexată la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 1988.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 decembrie 1987.

Pentru Comisie

COCKFIELD

Vicepreședinte


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.


ANEXĂ

Cod NC

Descriere

Rata dreptului

Unitate suplimentară

autonomă (%) sau taxă (AGR)

convențională (%)

1

2

3

4

5

0302

(neschimbat)

 

 

 

0302 11 00

(neschimbat)

 

 

 

0302 12 00

— — Somon de Pacific (Oncorhynchus spp.), somon de Atlantic (Salmo salar) și somon de Dunăre (Hucho hucho) …

16

2

0302 19 00

la

0302 69 65

(neschimbat)

 

 

 

0303

la

0303 41 90

(neschimbat)

 

 

 

0303 42

— — Ton cu aripioare galbene (Thunnus albacares):

 

 

 

— — — Destinați fabricării industriale a produselor înregistrate la poziția nr. 1604 (1):

 

 

 

— — — — Întreg:

 

 

 

0303 42 11

— — — — — Cântărind nu mai mult de 10 kg fiecare …

25 (2)  (3)

20 (2)  (4)

0303 42 19

— — — — — Alții …

25 (2)  (3)

20 (2)  (4)

0303 42 31

la

0303 50 90

(neschimbat)

 

 

 

0303 60

— Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), cu excepția ficaților și icrelor:

 

 

 

0303 60 10

— — Din speciile Gadus morhuași Gadus ogac

15

15 (5)  (6)

0303 60 90

la

0303 78

(neschimbat)

 

 

 

0303 78 10

— — — Merluciu din genul Merluccius

15

15 (7)

0303 78 90

la

0303 79 37

(neschimbat)

 

 

 

0303 79 41

— — — — Pești din specia Boreogadus saida

15

12 (5)

0303 79 45

la

0303 80 00

(neschimbat)

 

 

 


Cod NC

Descriere

Rata dreptului

Unitate suplimentară

autonomă (%) sau taxă (AGR)

convențională (%)

1

2

3

4

5

0304

la

0304 20 19

(neschimbat)

 

 

 

 

— — De cod (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) și de pești din specia Boreogadus saida:

 

 

 

0304 20 21

(neschimbat)

 

 

 

0304 20 29

— — — Alții …

18

15 (8)  (9)

0304 20 31

la

0304 20 53

(neschimbat)

 

 

 

0304 20 57

— — — De merluciu din genul Merluccius

18

15 (10)  (11)

 

0304 20 59

la

0304 90 31

(neschimbat)

 

 

 

 

— — — De cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) și de pești din specia Boreogadus saida:

 

 

 

0304 90 35

(neschimbat)

 

 

 

0304 90 37

— — — — Alții …

15

15 (8)  (12)

 

0304 90 41

la

0304 90 45

(neschimbat)

 

 

 

0304 90 47

— — — — De merluciu din genul Merluccius

15

15 (13)

 

0304 90 49

la

0304 90 99

(neschimbat)

 

 

 


Cod NC

Descriere

Rata dreptului

Unitate suplimentară

autonomă (%) sau taxă (AGR)

convențională (%)

1

2

3

4

5

0306

la

0306 11

(neschimbat)

 

 

 

0306 12

— — Homari (Homarus spp.):

 

 

 

0306 12 10

— — — Întregi …

25

8 (14)

0306 12 90

La

0306 21 00

(neschimbat)

 

 

 

0306 22

— — Homari (Homarus spp.):

 

 

 

0306 22 10

— — — Vii …

25

8 (14)

— — — Alții:

 

 

 

0306 22 91

— — — — Întregi …

25

8 (14)

Se efectuează următoarele modificări la notele de subsol din capitolul 3:

A se înlocui nota de subsol 4 la pagina 46, nota de subsol 5 la paginile 47 și 48, nota de subsol 3 la pagina 49 și nota de subsol 4 la pagina 51 cu următorul text:

„Autoritățile comunitare competente urmează să acorde scutiri de drepturi pentru ton și pești din genul Euthynnus, înregistrați la pozițiile nr. 0302 și 0303, destinați industriei conservelor, în limitele unui contingent tarifar anual global de 17 250 tone, sub rezerva respectării prețului de referință. Calificarea pentru acest contingent se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile comunitare relevante.”

A se înlocui nota de subsol 1 la pagina 48, nota de subsol 3 la pagina 50 și nota de subsol 4 la pagina 53 cu următorul text:

„Autoritățile comunitare competente urmează să acorde o rată a dreptului redusă la 8 % pentru merluciul argintiu (Merluccius bilinearis), înregistrat la subpozițiile 0302 69 65, 0303 78 10 și 0304 90 47, în limitele unui contingent tarifar anual global de 2 000 de tone.”

A se înlocui nota de subsol 5 la paginile 46 și 49, nota de subsol 1 la pagina 52 și nota de subsol 2 la pagina 53 cu următorul text:

„Autoritățile comunitare competente urmează să acorde scutiri de drepturi pentru heringul înregistrat la subpozițiile 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 99 și 0304 90 25, în limitele unui contingent tarifar anual global de 34 000 de tone, sub rezerva respectării prețului de referință.”

A se înlocui nota de subsol 1 la pagina 47 și nota de subsol 2 la pagina 50 cu următorul text:

„Autoritățile comunitare competente urmează să acorde o rată a dreptului redusă la 6 % pentru câinele de mare (squalus acanthias), înregistrat la subpozițiile 0302 65 10 și 0303 75 10, în limitele unui contingent tarifar anual global de 5 000 de tone.”

Cod NC

Descriere

Rata dreptului

Unitate suplimentară

Autonomă (%) sau taxă (AGR)

convențională

(%)

1

2

3

4

5

1604

la

1604 11 00

(neschimbat)

 

 

 

1604 12

— — Heringi:

 

 

 

1604 12 10

— — — Fileuri, crud, acoperit doar cu aluat sau pesmet (pané), chiar preprăjit in ulei, congelat …

18

15

1604 12 90

la

1604 19 50

(neschimbat)

 

 

 

 

— — — Alții:

 

 

 

1604 19 91

— — — Fileuri, crud, acoperit doar cu aluat sau pesmet (pané), chiar preprăjit in ulei, congelat …

18

15

1604 19 99

la

1604 30 90

(neschimbat)

 

 

 

Se introduc următoarele note complementare.

(a)

SECȚIUNEA XI

Notă complementară

Pentru aplicarea notei 13 la prezenta secțiune, termenul «articole de îmbrăcăminte din textile» înseamnă articole de îmbrăcăminte de la pozițiile nr. 6101-6114 și de la pozițiile nr. 6201-6211.”

(b)

CAPITOLUL 53

Notă complementară

(A)

Sub rezerva excepțiilor prevăzute la litera B de mai jos, expresia «condiționate pentru vânzarea cu amănuntul», în sensul subpozițiilor 5306 10 90, 5306 20 90 și 5308 20 90, înseamnă fire textile (simple, răsucite sau cablate) prezentate:

(a)

în gheme sau pe cartele, bobine, tuburi sau suporturi similare, cu o greutate maximă (inclusiv suportul) de 200 grame;

(b)

în sculuri sau jurubițe cu o greutate maximă de 125 de grame;

(c)

în sculuri sau jurubițe subdivizate în sculuri sau jurubițe mai mici cu ajutorul unor fire de separare prin care devin independente unele de altele, având fiecare o greutate uniformă maximă de 125 de grame.

(B)

Excepții:

(a)

fire textile răsucite sau cablate, nealbite, în sculuri sau jurubițe;

(b)

fire textile răsucite sau cablate, prezentate:

(i)

în sculuri sau jurubițe cu depănare încrucișată sau

(ii)

pe suporți sau sub altă formă condiționată care indică utilizarea lor în industria textilă (de exemplu: pe copsuri, tuburi pentru mașini de răsucit, țevi cu fir, bobine conice sau conuri pentru războaiele de țesut sau prezentate sub formă de gogoși de mătase pentru mașini de brodat).”

(c)

CAPITOLUL 61

Notă complementară

În sensul poziției nr. 6109, expresia «maiou de corp» cuprinde articole de îmbrăcăminte, chiar de un model «fantezie», purtate pe piele, fără guler, cu sau fără mâneci, chiar cu bretele.

Aceste articole de îmbrăcăminte, care sunt destinate să acopere partea de sus a corpului, au adesea multe caracteristici comune cu tricourile (T-shirts) sau cu alte tipuri mai tradiționale de maiouri de corp de la poziția nr. 6109.

Cu toate acestea, articolele de îmbrăcăminte cu borduri în relief, cordon culisant sau alte mijloace de strângere la bază sunt excluse de la poziția nr. 6109.”

Cod NC

Descriere

Rata dreptului

Unitate suplimentară

autonomă (%) sau taxă (AGR)

convențională

(%)

1

2

3

4

5

8516

la

8516 40 90

(neschimbat)

 

 

 

8516 50 00

— Cuptoare cu microunde …

19

5,1

p/st

8516 60

la

8516 90 00

(neschimbat)

 

 

 

8518

la

8518 30 90

(neschimbat)

 

 

 

8518 40

— Amplificatoare electrice de audiofrecvență:

 

 

 

8518 40 10

la

8518 40 91

(neschimbat)

 

 

 

8518 40 99

— — — — Altele: …

18

4,9

p/st

8519

la

8519 40 00

(neschimbat)

 

 

 

 

— Alte aparate de reproducere a sunetului:

 

 

 

8519 91 10

la

8519 99

(neschimbat)

 

 

 

8519 99 10

— — — Cu sistem de citire optică prin fascicul laser …

=19 …

13,5

p/st

8519 99 90

(neschimbat)

 

 

 

8520

la

8520 20 00

(neschimbat)

 

 

 

 

— Alte aparate de înregistrare și de reproducere a sunetului, pe bandă magnetică:

 

 

 

8520 31

— — Cu casete:

 

 

 

 

— — — Cu amplificator și unul sau mai multe difuzoare încorporate:

 

 

 

8520 31 11

— — — — Care pot să funcționeze fără o sursă de energie exterioară …

16

Scutire

p/st

8520 31 19

— — — — Altele …

16

7

p/st

8520 31 30

— — — Cu amplificator încorporat, fără difuzor încorporat, care pot să funcționeze fără o sursă de energie exterioară și având dimensiuni care nu depășesc 170 × 100 × 45 mm …

16

Scutire

p/st

8520 31 90

— — — Altele …

16

7

p/st

8520 39

la

8520 90 90

(neschimbat)

 

 

 


(1)  Încadrarea la această subpoziție se subordonează condițiilor stabilite de dispozițiile comunitare relevante.

(2)  Sub rezerva respectării prețului de referință. Se aplică o taxă compensatorie în cazul nerespectării prețului de referință.

(3)  Suspendare totală pe o perioadă nedeterminată.

(4)  Autoritățile comunitare competente urmează să acorde scutiri de drepturi vamale pentru ton și pești din genul Euthynnus înregistrați la pozițiile nr. 0302 și 0303, destinați industriei conservelor, în limitele unui contingent tarifar anual global de 17 250 de tone, sub rezerva respectării prețului de referință. De asemenea, calificarea pentru acest contingent se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile comunitare relevante.

(5)  Sub rezerva limitelor și condițiilor care urmează a fi determinate de autoritățile competente.

(6)  Rata dreptului redusă la 12 % pentru codul din specia Gadus morhua.

(7)  Autoritățile comunitare competente urmează să acorde o rată a dreptului redusă la 8 % pentru merluciul argintiu (Merluccius bilinearis) înregistrat la subpozițiile 0302 69 65, 0303 78 10 și 0304 90 47, în limitele unui contingent tarifar anual global de 2 000 de tone.

(8)  Sub rezerva limitelor și condițiilor care urmează a fi determinate de autoritățile competente.

(9)  Autoritățile comunitare competente urmează să acorde o rată a dreptului redusă la 8 % pentru codul din specia Gadus morhua, în limitele unui contingent tarifar anual de 10 000 de tone.

(10)  Sub rezerva respectării prețului de referință.

(11)  Autoritățile comunitare competente urmează să acorde o rată a dreptului redusă la 10 %, sub rezerva respectării prețului de referință, pentru fileurile congelate prezentate ca blocuri industriale, cu oase (standard), în limitele unui contingent tarifar anual de 5 000 de tone, pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie.

(12)  Rata dreptului redusă la 12 % pentru codul din specia Gadus morhua.

(13)  Autoritățile comunitare competente urmează să acorde o rată a dreptului redusă la 8 % pentru merluciul argintiu (Merluccius bilinearis) înregistrat la subpozițiile 0302 69 65, 0303 78 10 și 0304 90 47, în limitele unui contingent tarifar anual global de 2 000 de tone.

(14)  Sub rezerva limitelor și condițiilor care urmează a fi determinate de autoritățile competente.


02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

53


31987R4006


L 377/49

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 4006/87 AL COMISIEI

din 23 decembrie 1987

de modificare a Protocolului nr. 4 privind bumbacul

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), astfel cum modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 3985/87 (2), în special articolul 15,

întrucât, de la 1 ianuarie 1988, pe baza nomenclaturii Sistemului Armonizat, Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a instituit o Nomenclatură combinată a mărfurilor, care va întruni atât cerințele Tarifului Vamal Comun, cât și ale statisticii privind comerțul exterior al Comunității;

întrucât, în consecință, este necesar să se formuleze denumirile mărfurilor și numerele pozițiilor tarifare din Protocolul nr. 4 din 24 mai 1979 privind bumbacul (3), în conformitate cu termenii Nomenclaturii Combinate; întrucât aceste adaptări nu necesită nici o modificare de substanță,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prima dispoziție din Protocolul nr. 4 se modifică după cum urmează:

„(1)

Prezentul protocol reglementează bumbacul necardat și nepieptănat de la subpoziția nr. 5201 00 din Nomenclatura Combinată.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 1988.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 decembrie 1987.

Pentru Comisie

Franz ANDRIESSEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 376, 31.12.1987, p. 1.

(3)  JO L 291, 19.11.1979, p. 174.


02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

54


31988R1315


L 123/2

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 1315/88 AL CONSILIULUI

din 3 mai 1988

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun și a Regulamentului (CEE) nr. 918/83 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 28,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât secțiunea II litera C din dispozițiile preliminare din Nomenclatura Combinată anexată la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 (4) prevede că se aplică un drept vamal forfetar de 10 % ad valorem mărfurilor care fac obiectul transporturilor mici adresate persoanelor particulare sau care sunt transportate în bagajele personale ale călătorilor, atâta timp cât este vorba despre importuri fără caracter comercial și întrucât valoarea globală a acestor mărfuri nu depășește, pe transport sau pe călător, 115 ECU;

întrucât, în conformitate cu secțiunea II litera C 3 din dispozițiile preliminare menționate, dreptul forfetar de 10 % se aplică mărfurilor conținute în bagajele personale ale călătorilor numai pe fracțiunea de valoare care o depășește pe cea admisă pentru scutirea de dreptul de import în conformitate cu articolele 45-49 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 (5), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 3822/85 (6); întrucât, dimpotrivă, în conformitate cu articolul 29 alineatul (2) a treia liniuță din Regulamentul (CEE) nr. 918/83, dreptul forfetar de 10 % se aplică tuturor mărfurilor care fac obiectul transporturilor mici adresate persoanelor particulare, atâta timp cât valoarea globală a transporturilor în cauză depășește valoarea stabilită pentru admiterea lor la scutirea de drepturi, adică 45 ECU;

întrucât reglementarea menționată anterior prezintă inconvenientul de a priva de orice scutire de drepturi pe destinatarii transporturilor mici a căror valoare globală depășește, chiar cu puțin, suma de 45 ECU; întrucât, la examinarea acestei situații, a rezultat că introducerea în acest domeniu specific a unor dispoziții similare cu cele care se aplică mărfurilor transportate în bagajele personale ale călătorilor nu ar trebui să atragă după sine dificultăți administrative serioase; întrucât este oportun să se recurgă atât la modificarea secțiunii II litera C din dispozițiile preliminare din Nomenclatura Combinată, cât și a secțiunii VII din Regulamentul (CEE) nr. 918/83, astfel încât să permită acordarea scutirii de drepturi, în limita a 45 ECU, la importul micilor transporturi adresate persoanelor particulare și să se perceapă dreptul vamal forfetar de 10 % numai pe fracțiunea de valoare care depășește această sumă;

întrucât, cu această ocazie, este recomandabil să se mărească de la 115 ECU la 200 ECU valoarea peste care transporturile adresate persoanelor particulare pot intra sub incidența dreptului vamal forfetar de 10 %, pe baza propunerii pe care Comisia a prezentat-o la 16 noiembrie 1984 (7); întrucât, din considerente de claritate juridică, este necesar să se recurgă la toate aceste modificări reformulând complet secțiunea II litera C din dispozițiile preliminare din Nomenclatura Combinată și din titlul VII din Regulamentul (CEE) nr. 918/83;

întrucât, în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 919/83, insula Heligoland se consideră țară terță; întrucât, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2151/84 al Consiliului din 23 iulie 1984 privind teritoriul vamal al Comunității (8), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare a Spaniei și Portugaliei, toate teritoriile excluse din teritoriul vamal al Comunității sunt în aceeași situație juridică ca și insula Heligoland; întrucât este recomandabil să se modifice articolul 1 alineatul (3) în consecință;

întrucât, pe de altă parte, articolele 137 și 138 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 au stabilit condițiile în care, până la stabilirea dispozițiilor comunitare din domeniul în cauză, statele membre pot acorda scutiri de drepturi specifice la importul de instrumente și aparate utilizate pentru cercetarea medicală, stabilirea diagnosticelor sau realizarea tratamentelor medicale;

întrucât experiența dobândită prin punerea în aplicare a acestor dispoziții de către un stat membru subliniază că admiterea cu scutire de drepturi a instrumentelor și aparatelor respective, atâta timp cât s-a stabilit că nici un instrument sau aparat echivalent nu este fabricat în prezent în Comunitate, nu poate atrage după sine consecințe defavorabile pentru economia comunitară; întrucât, dimpotrivă, aceasta ar permite facilitarea depistării și tratării bolilor grave de care pot suferi persoanele rezidente pe teritoriul Comunității; întrucât este necesară încurajarea donațiilor de instrumente sau aparate pentru unitățile medicale desemnate în acest scop de către autoritățile competente; întrucât este recomandabilă, prin urmare, transformarea în dispoziții definitive aplicabile în întreaga Comunitate a dispozițiilor facultative și provizorii de la articolele 137 și 138 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 în favoarea instrumentelor și aparatelor utilizate în scopul cercetării medicale, stabilirii de diagnostice sau realizării tratamentelor medicale și, în acest scop, este oportun să se înlocuiască articolele menționate anterior cu titlul XIVa consacrat acestui caz specific de scutire de drepturi;

întrucât este necesar, de asemenea, să se completeze Regulamentul (CEE) nr. 918/83 pentru a ține seama de lucrările efectuate de Organizația Mondială a Sănătății prin instituirea unei scutiri de dreptul de import în favoarea substanțelor de referință necesare pentru controlul calității medicamentelor;

întrucât lucrările efectuate în cadrul Comitetului de scutire de drepturi vamale de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CEE) nr. 918/83 au permis să se constate că un anumit număr de dispoziții tranzitorii de la articolul 136 pot fi transformate în dispoziții definitive în anumite condiții sau limitate în timp sau chiar eliminate; întrucât, prin urmare, este necesară modificarea articolelor 133-136, astfel încât să se elimine, pe cât posibil, orice incertitudine privind domeniul de aplicare a dispozițiilor lor și orice dezacord privind punerea în aplicare a regimului comunitar de scutire de drepturi instituit de Regulamentul (CEE) nr. 918/83;

întrucât este necesar să se profite de ocazia pe care o oferă diversele modificări ale Regulamentului (CEE) nr. 918/83 pentru a se recurge la adaptarea altor dispoziții ale acestuia în scopul de a permite o punere în aplicare mai apropiată de obiectivele urmărite și pentru a asigura respectarea dispozițiilor adoptate în cadrul unor organizații internaționale, în special din Decizia-recomandare adoptată la 27 noiembrie 1985 de Consiliul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind politica în domeniul turismului internațional,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Secțiunea II litera C din dispozițiile preliminare ale Nomenclaturii Combinate, anexată la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, se înlocuiește cu următorul text:

„C.

Taxare forfetară

(1)

Se aplică un drept vamal forfetar de 10 % ad valorem mărfurilor:

conținute în transporturile adresate de la persoană particulară la persoană particulară;

conținute în bagajele personale ale călătorilor,

atâta timp cât constituie importuri fără caracter comercial.

Dreptul vamal forfetar de 10 % se aplică atâta timp cât valoarea mărfurilor aflate sub incidența dreptului de import nu depășește, pe transport sau pe călător, 200 ECU.

Se exclud de la aplicarea dreptului vamal forfetar mărfurile prevăzute la capitolul 24 care sunt conținute într-un transport sau în bagajele personale ale călătorilor în cantități care depășesc limitele stabilite, după caz, la articolul 31 sau la articolul 46 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 (9).

(2)

Se consideră a nu avea caracter comercial:

(a)

mărfurile conținute în transporturi adresate de la persoană particulară la persoană particulară, importurile care se referă la transporturi care, în același timp:

au caracter ocazional;

conțin exclusiv mărfuri destinate uzului personal sau familial al destinatarilor, iar natura sau cantitatea acestor mărfuri nu dovedește nici o intenție de natură comercială;

sunt adresate de expeditor destinatarului fără nici un fel de plată;

(b)

mărfurile conținute în bagajele personale ale călătorilor, importurile care, în același timp:

au caracter ocazional și

se referă exclusiv la mărfuri rezervate uzului personal sau familial al călătorilor, sau destinate a fi oferite ca și cadou, natura sau cantitatea acestor mărfuri neprezentând nici o intenție de ordin comercial.

(3)

Dreptul vamal forfetar nu se aplică mărfurilor care se importă în condițiile definite la alineatele (1) și (2) și pentru care partea interesată a solicitat, înaintea impunerii dreptului în cauză, ca acestea să intre sub incidența dreptului de import aferent. În acest caz, toate mărfurile care constituie importul intră sub incidența dreptului de import corespunzător, fără a aduce atingere scutirilor de drepturi prevăzute la articolele 29-31 și 45-49 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83.

În sensul primului paragraf, se înțelege prin drepturi de import atât drepturile vamale și taxele cu efect echivalent, cât și taxele agricole și alte impuneri la import prevăzute în cadrul politicii agricole comune sau în cadrul regimurilor specifice care se aplică unor mărfuri care rezultă din transformarea produselor agricole.

(4)

Statele membre au posibilitatea de a rotunji suma care rezultă din convertirea în moneda națională a sumei de 200 ECU.

(5)

Statele membre au posibilitatea de a menține neschimbată contravaloarea în moneda națională a sumei de 200 ECU în cazul în care, în cursul adaptării anuale prevăzute la articolul 2 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 2779/78, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 289/84 (10), convertirea acestei sume duce, înainte de rotunjirea prevăzută la alineatul (4), la o modificare a contravalorii exprimate în moneda națională de mai puțin de 5 % sau la o scădere a acestei contravalori.

Articolul 2

Regulamentul (CEE) nr. 918/83 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)

În absența unor dispoziții contrare din prezentul regulament, pentru punerea în aplicare a capitolului I, noțiunea de țară terță înglobează și părțile din teritoriul statelor membre excluse din teritoriul vamal al Comunității în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2151/84 (11).

2.

La articolul 11, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)

De asemenea, se admit cu scutire de drepturi de import, sub aceleași rezerve, cadourile oferite în mod obișnuit cu ocazia unei căsătorii, care sunt primite de către o persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (1) din partea unor persoane care își au rezidența normală într-o țară terță. Cu toate acestea, valoarea fiecărui cadou admisibil cu scutire de drepturi nu poate depăși 1 000 ECU.”

3.

Titlul VII se înlocuiește cu următorul text:

„TITLUL VII

Transporturi adresate de la persoană particulară la persoană particulară

Articolul 29

(1)   Sunt admise cu scutire de drepturi de import, sub rezerva articolelor 30 și 31, mărfurile conținute în transporturi adresate dintr-o țară terță de către o persoană particulară unei alte persoane particulare aflate pe teritoriul vamal al Comunității, atâta timp cât este vorba despre importuri fără caracter comercial.

Scutirea prevăzută la prezentul alineat nu se aplică transporturilor provenite din insula Heligoland.

(2)   În sensul alineatului (1), se înțelege prin «import fără caracter comercial» importul care se referă la transporturile care, în același timp:

prezintă un caracter ocazional;

conțin exclusiv mărfuri rezervate uzului personal sau familial al destinatarilor, iar natura sau cantitatea acestor mărfuri nu prezintă nici o intenție de ordin comercial;

sunt adresate de către expeditor destinatarului fără nici un fel de plată.

Articolul 30

Scutirea de drepturi menționată la articolul 29 alineatul (1) se aplică la o valoare de 45 ECU pe transport, inclusiv valoarea mărfurilor menționate la articolul 31.

Atunci când valoarea globală a mai multor mărfuri depășește, pe transport, valoarea indicată la primul paragraf, se acordă scutire de drepturi până la suma acestei valori pentru mărfurile care, importate separat, ar fi putut beneficia de scutirea respectivă, dat fiind că valoarea unei mărfi nu se poate fracționa.

Articolul 31

În ceea ce privește mărfurile enumerate în continuare, scutirea de drepturi menționată la articolul 29 alineatul (1) se limitează, pe transport, la cantitățile stabilite pentru fiecare dintre acestea:

(a)

produse din tutun:

50 de țigarete sau

25 de cigarillos (trabucuri cu o greutate maximă de 3 grame fiecare), sau

10 trabucuri, sau

50 de grame de tutun de fumat, sau

o combinație proporțională a acestor produse diferite;

(b)

alcool și băuturi alcoolice:

băuturi distilate și băuturi spirtoase cu o tărie alcoolică mai mare de 22 % vol; alcool etilic nedenaturat de 80 % vol și mai mult: 1 litru sau

băuturi distilate și băuturi spirtoase, aperitive pe bază de vin sau de alcool, tafia, saké sau băuturi similare cu o tărie alcoolică de 22 % vol sau mai puțin; vinuri spumante, vinuri licoroase: 1 litru sau o combinație proporțională a acestor produse diferite și

vinuri ușoare: 2 litri;

(c)

parfumuri: 50 de grame sau

apă de toaletă: 0,25 litri.”

4.

La articolul 46, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)

În ceea ce privește mărfurile enumerate în continuare, scutirea de drepturi menționată la articolul 45 alineatul (1) este limitată, pe călător, la cantitățile stabilite pentru fiecare din acestea:

(a)

produse din tutun:

200 de țigarete sau

100 de cigarillos (trabucuri cu o greutate maximă de 3 grame fiecare), sau

50 de trabucuri, sau

250 grame de tutun de fumat, sau

o combinație proporțională a acestor produse diferite;

(b)

alcool și băuturi alcoolice:

băuturi distilate și băuturi spirtoase, cu o tărie alcoolică mai mare de 22 % vol; alcool etilic nedenaturat de 80 % vol și mai mult: 1 litru sau

băuturi distilate și băuturi spirtoase, aperitive pe bază de vin sau alcool, tafia, saké sau băuturi similare cu o tărie alcoolică de 22 % vol sau mai puțin, vinuri spumante, vinuri licoroase: 2 litri sau o combinație proporțională a acestor produse diferite și

vinuri ușoare: 2 litri;

(c)

parfumuri 50 de grame și

apă de toaletă: 0,25 litri;

(d)

medicamente: cantitate corespunzătoare nevoilor personale ale călătorilor.”

5.

La articolul 49 alineatul (2) prima liniuță se adaugă cuvintele următoare:

„Statele membre pot să prevadă derogări în această privință.”

6.

Articolul 60 se înlocuiește cu următorul articol:

„Articolul 60

(1)   Se admit cu scutire de drepturi de import:

(a)

animalele pregătite special pentru a fi utilizate în laborator;

(b)

substanțele biologice sau chimice care figurează pe o listă stabilită în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 143 alineatele (2) și (3) și care se importă exclusiv în scopuri necomerciale.

(2)   Scutirea de drepturi menționată la alineatul (1) se limitează la animalele și la substanțele biologice sau chimice care sunt destinate:

fie instituțiilor publice sau de utilitate publică care au ca activitate principală învățământul sau cercetarea științifică, precum și serviciilor aparținând unei instituții publice sau de utilitate publică și care au ca activitate principală învățământul sau cercetarea științifică,

fie instituțiilor cu caracter privat care au ca activitate principală învățământul sau cercetarea științifică, desemnate de către autoritățile competente ale statelor membre pentru a primi aceste mărfuri cu scutire de drepturi.

(3)   Pot figura pe lista menționată la alineatul (1) litera (b) doar substanțele biologice sau chimice a căror producție echivalentă nu există pe teritoriul vamal al Comunității și a căror specificitate sau grad de puritate le conferă caracterul de substanțe destinate exclusiv sau în principal cercetării științifice.”

7.

Se includ următoarele titluri:

„TITLUL XIVa

Instrumente și aparate destinate cercetării medicale, stabilirii diagnosticelor sau realizării de tratamente medicale

Articolul 63a

(1)   Se admit cu scutire de drepturi de import instrumentele și aparatele destinate cercetării medicale, stabilirii diagnosticelor sau realizării de tratamente medicale care sunt oferite ca donații de către o organizație caritabilă sau filantropică sau de către o persoană privată organismelor medicale, serviciilor aparținând spitalelor sau instituțiilor de cercetare medicală desemnate de către autoritățile competente ale statelor membre pentru a primi aceste obiecte cu scutire de drepturi sau care sunt cumpărate de către aceste organisme medicale, spitale sau instituții de cercetare medicală în întregime cu ajutorul fondurilor furnizate de către o organizație caritabilă sau filantropică sau cu ajutorul contribuțiilor voluntarilor, cu condiția respectării următoarelor cerințe:

(a)

instrumentele și aparatele echivalente nu sunt fabricate în prezent pe teritoriul vamal al Comunității;

(b)

donația instrumentelor sau a aparatelor în cauză nu ascunde nici o intenție de ordin comercial din partea donatorului și

(c)

donatorul nu are nici o legătură cu fabricantul de instrumente sau de aparate pentru care se solicită scutirea de drepturi.

(2)   De asemenea, scutirea de drepturi se aplică în aceleași condiții:

(a)

pieselor de schimb, elementelor și accesoriilor specifice care se adaptează instrumentelor și aparatelor, cu condiția ca aceste piese de schimb, elemente și accesorii să se importe în același timp cu aceste instrumente sau aparate sau, în cazul în care acestea se importă ulterior, cu condiția să fie recunoscute ca fiind destinate instrumentelor sau aparatelor admise anterior cu scutire de drepturi;

(b)

uneltelor utilizate pentru întreținerea, controlul, calibrarea sau repararea instrumentelor sau aparatelor, cu condiția ca aceste unelte să se importe în același timp cu aceste instrumente sau aparate sau, în cazul în care acestea se importă ulterior, cu condiția să fie recunoscute ca fiind destinate instrumentelor sau aparatelor admise anterior cu scutire de drepturi.

Articolul 63b

Pentru punerea în aplicare a articolului 63a, în special în ceea ce privește instrumentele sau aparatele, precum și organismele beneficiare care sunt vizate, articolul 54 a patra liniuță și articolele 55, 57 și 58 se aplică mutatis mutandis.

TITLUL XIVb

Substanțe de referință pentru controlul calității medicamentelor

Articolul 63c

Se admit cu scutire de drepturi de import transporturile care conțin eșantioane de substanțe de referință autorizate de Organizația Mondială a Sănătății și destinate controlului calității substanțelor utilizate pentru fabricarea medicamentelor și care se adresează destinatarilor desemnați de către autoritățile competente ale statelor membre pentru a primi astfel de transporturi cu scutire de drepturi.”

8.

La articolul 86 se adaugă următoarea literă:

„(d)

Recompense, trofee și amintiri cu caracter simbolic și cu valoare mică, destinate a fi distribuite gratuit persoanelor cu rezidență normală în țările terțe, cu ocazia congreselor de afaceri sau a altor manifestări similare cu caracter internațional și care nu prezintă prin natura lor, prin valoarea lor unitară și prin alte caracteristici nici o intenție de ordin comercial.”

9.

La articolul 109 se adaugă următoarea literă:

„(q)

timbre fiscale și similare cate atestă achitarea taxelor în țări terțe.”

10.

Titlul de la Titlul XXVII se înlocuiește cu următorul text:

„Carburanți și lubrifianți la bordul vehiculelor cu motor terestre și în containerele cu destinații speciale”

11.

Articolele 112 și 113 se înlocuiesc cu următoarele articole:

„Articolul 112

(1)   Sub rezerva articolelor 113-115:

(a)

carburantul conținut în rezervoarele normale:

ale autovehiculelor pentru turism, ale autovehiculelor utilitare și ale motocicletelor;

ale containerelor cu destinații speciale

care intră pe teritoriul vamal al Comunității;

(b)

carburantul conținut în rezervoarele portabile de la bordul autovehiculelor pentru turism și al motocicletelor, în limita a zece litri pe vehicul și fără a aduce atingere dispozițiilor naționale în materie privind deținerea și transportul de carburant,

se admit cu scutire de drepturi de import.

(2)   În sensul alineatului (1) se înțelege prin:

(a)

«autovehicul utilitar»: orice autovehicul rutier cu motor (inclusiv tractoarele cu sau fără remorcă) care, în funcție de tipul de construcție și echipament, are capacitatea și este destinat să transporte, cu sau fără plată:

mai mult de nouă persoane, inclusiv șoferul;

mărfuri;

precum și orice autovehicul rutier cu destinație specială, alta decât transportul propriu-zis;

(b)

«autovehicul pentru turism»: orice autovehicul care nu corespunde criteriilor definite la litera (a);

(c)

«rezervoare standard»:

rezervoarele fixate permanent de către constructor pe toate autovehiculele de același tip cu autovehiculul în cauză și a căror adaptare permanentă permite utilizarea directă a carburantului, atât pentru tracțiunea autovehiculelor, cât și, după caz, pentru funcționarea, în cursul transportului, a sistemelor de refrigerare și a altor sisteme.

De asemenea, se consideră rezervoare standard rezervoarele cu gaz adaptate pe autovehicule cu motor care permit utilizarea directă a gazului ca și carburant, precum și rezervoarele adaptate celorlalte sisteme cu care poate fi echipat vehiculul;

rezervoarele fixate permanent de către constructor pe toate containerele de același tip cu containerul în cauză și a căror adaptare permanentă permite utilizarea directă a carburantului pentru funcționarea, în cursul transportului, a sistemelor de refrigerare și a altor sisteme cu care sunt echipate containerele cu destinații speciale;

(d)

«containere cu destinații speciale»: orice container echipat cu dispozitive special adaptate pentru sistemele de refrigerare, de oxigenare, de izolare termică sau alte sisteme.

Articolul 113

În ceea ce privește carburantul conținut în rezervoarele standard ale autovehiculelor utilitare și ale containerelor cu destinații speciale, statele membre pot limita punerea în aplicare a scutirii de taxe la 200 litri pe vehicul, pe container cu destinații speciale și pe călătorie.”

12.

La articolul 132, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre au, de asemenea, posibilitatea de a menține neschimbată contravaloarea în moneda națională a sumei stabilite în ECU în cazul în care, în cursul adaptării anuale prevăzute la articolul 2 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 2779/78 (12), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 289/84 (13), convertirea acestei sume duce, înaintea rotunjirii prevăzute la paragraful precedent, la o modificare a contravalorii exprimate în moneda națională cu mai puțin de 5 % sau la o scădere a acestei contravalori.

13.

La articolul 133, alineatul (1) se adaugă următoarea literă:

„(g)

de scutiri de drepturi acordate în cadrul acordurilor încheiate pe bază de reciprocitate, cu țări terțe părți ale Convenției privind aviația civilă internațională (Chicago 1944) pentru punerea în aplicare a practicilor recomandate 4.42 și 4.44 din anexa 9 la această convenție (a opta ediție – iulie 1980).”

14.

La articolul 134, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre dispozițiile vamale cuprinse în convențiile și acordurile internaționale de tipul celor menționate la articolul 133 alineatul (1) literele (b), (c), (d), (e), (f) și (g) și alineatul (3) încheiate după data intrării în vigoare a prezentului regulament.”

15.

Articolele 135 și 136 se înlocuiesc cu articolele următoare:

„Articolul 135

Prezentul regulament nu se opune menținerii:

(a)

de către Grecia a statutului special acordat muntelui Athos, după cum garantează articolul 105 din Constituția elenă;

(b)

de către Spania și Franța, până la intrarea în vigoare a unui regim care să reglementeze relațiile comerciale între Comunitate și Andorra, a scutirilor de drepturi care rezultă din convențiile din 13 iulie 1867 și, respectiv, din 22 și 23 noiembrie 1867 între aceste țări și Andorra;

(c)

de către statele membre, în limita a 210 ECU, a scutirilor de drepturi care le depășesc pe cele menționate la articolul 47 și pe care acestea le acordau, după caz, la data de 1 ianuarie 1983, marinarilor din marina comercială afectați traficului internațional.

Articolul 136

(1)   Până la stabilirea unor dispoziții comunitare în domeniul în cauză, statele membre pot să acorde scutiri de drepturi speciale forțelor armate care, fără a servi sub drapelul lor, sunt staționate pe teritoriul lor în conformitate cu acordurile internaționale.

(2)   Până la stabilirea unor dispoziții comunitare în domeniul în cauză, prezentul regulament nu se opune menținerii de către statele membre a scutirilor de drepturi acordate muncitorilor care revin în țară după ce au trăit în afara teritoriului vamal al Comunității timp de cel puțin șase luni, datorită activității lor profesionale.”

16.

Articolele 137 și 138 se elimină.

17.

La articolele 1, 4, 22, 45, 52-56, 65, 72, 73, 86, 87, 117 și 120, cuvântul „Comunitate” se înlocuiește cu „teritoriu vamal al Comunității”.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 1989.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 mai 1988.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BANGEMANN


(1)  JO C 254, 11.10.1986, p. 7.

(2)  JO C 13, 18.1.1988, p. 173.

(3)  JO C 105, 21.4.1987, p. 4.

(4)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(5)  JO L 105, 23.4.1983, p. 1.

(6)  JO L 370, 31.12.1985, p. 22.

(7)  JO C 324, 5.12.1984, p. 5.

(8)  JO L 197, 27.7.1984, p. 1.

(9)  JO L 105, 23.4.1983, p. 1.

(10)  JO L 33, 4.2.1984, p. 2.”

(11)  JO L 197, 27.7.1984, p. 1.”

(12)  JO L 333, 30.11.1978, p. 5.

(13)  JO L 33, 4.2.1984, p. 2.”


02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

60


31988D0355


L 161/3

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 7 iunie 1988

privind acceptarea, în numele Comunității, a anexei B.2 la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale

(88/355/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolele 28, 43 și 235,

având în vedere propunerea Consiliului,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât, prin Decizia 75/199/CEE (2) Comunitatea a încheiat Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale;

întrucât acceptarea anexelor la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale contribuie efectiv la facilitarea și dezvoltarea comerțului internațional;

întrucât anexa B.2 referitoare la admiterea cu scutire de drepturi de import și taxe a mărfurilor declarate pentru import definitiv poate fi acceptată de Comunitate;

întrucât acceptarea trebuie totuși însoțită de anumite rezerve care să țină seama de cerințele specifice ale uniunii vamale și de stadiul prezent la care s-a ajuns în armonizarea legislației vamale,

DECIDE:

Articolul 1

Prin prezenta este acceptată în numele Comunității anexa B.2 la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale referitoare la scutirea de drepturi de import și taxe a mărfurilor declarate pentru import definitiv, cu o rezervă de ordin general și rezerve cu privire la normele 3, 21, 28 și 34 și practicile recomandate 10, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 32, 33 și 35.

Textul anexei B.2, împreună cu rezervele, este anexat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului desemnează persoana abilitată să îl informeze pe Secretarul General al Consiliului de cooperare vamală cu privire la acceptarea de către Comunitate a anexei menționate la articolul 1, cu rezervele prevăzute la acest articol.

Adoptată la Luxemburg, 7 iunie 1988.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BANGEMANN


(1)  JO C 167, 27.8.1968.

(2)  JO L 100, 21.4.1975, p. 1.


ANEXA B.2

ANEXĂ PRIVIND SCUTIREA DE DREPTURI DE IMPORT ȘI TAXE A MĂRFURILOR DECLARATE PENTRU IMPORT DEFINITIV

INTRODUCERE

Majoritatea țărilor resimt necesitatea admiterii cu scutire de drepturi de import și taxe a unor mărfuri vămuite pentru import definitiv, indiferent de încadrarea tarifară normală sau de obligația fiscală obișnuită, cu condiția ca ele să fie importate în împrejurările și scopurile menționate. Această scutire poate fi prevăzută în tariful vamal sau în acte cu putere de lege ori norme administrative separate.

Scutirea se poate acorda pe motive filantropice sau umanitare ori se poate întemeia pe considerente de echitate. Se poate avea în vedere încurajarea dezvoltării educației, a științei și culturii, încurajarea unor relații internaționale armonioase sau poate satisface necesități pur administrative, pentru a evita cheltuieli disproporționate față de sumele încasate. În unele cazuri, la acordarea scutirii se poate ține cont și de considerente economice.

Scutirea prevăzută în prezenta anexă este definitivă atâta timp cât mărfurile sunt pentru import definitiv și nu au fost plasate sub un regim vamal care să permită numai scutirea condiționată de drepturi de import și taxe.

Totuși, deși scutirea este definitivă, de obicei trebuie îndeplinite anumite condiții și facilitarea poate face obiectul, cel puțin pentru o perioadă, al unor constrângeri: folosirea doar în scopurile aprobate, interzicerea comercializării etc.

Scutirea poate fi aplicată atât pentru drepturi de import, cât și pentru taxe la import sau, în anumite cazuri, doar pentru drepturile vamale.

Prezenta anexă nu conține o listă exhaustivă a diferitelor scutiri acordate de toate țările. Nu se referă, inter alia, la mărfurile reimportate în aceeași stare, mărfurile consumate pe vapoare, avioane și trenuri internaționale sau la bunurile din bagajele călătorilor. Nu se referă nici la regimul tarifar preferențial acordat fie unilateral, fie prin acorduri bilaterale și multilaterale.

DEFINIȚII

În sensul prezentei anexe:

(a)

„scutire de drepturi de import și taxe” reprezintă vămuirea mărfurilor pentru import definitiv cu scutire de plata drepturilor de import și a taxelor, independent de încadrarea lor tarifară normală sau de obligația fiscală obișnuită, cu condiția ca ele să fie importate în împrejurările și în scopurile specificate;

(b)

„import definitiv” reprezintă regimul vamal care prevede că mărfurile importate pot rămâne permanent pe teritoriul vamal. Acest regim implică plata tuturor drepturilor de import și a taxelor care pot fi impuse și îndeplinirea tuturor formalităților vamale necesare;

(c)

„drepturi de import și taxe” reprezintă drepturile vamale și toate celelalte drepturi, taxe, redevențe sau alte impuneri care se colectează la sau au legătură cu importul de mărfuri, dar nu includ încasări sau speze care sunt limitate ca sumă la costul aproximativ al serviciilor prestate;

(d)

„drepturi vamale” reprezintă drepturile prevăzute în tariful vamal, în care se încadrează mărfurile care intră pe teritoriul vamal;

(e)

„garanție” reprezintă acea asigurare satisfăcătoare depusă la autoritățile vamale că o obligație vamală va fi îndeplinită;

(f)

„persoană” reprezintă atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice, cu condiția ca din context să nu reiasă alt sens.

PRINCIPII

1.

Normă

Admiterea cu scutire de plata drepturilor de import și a taxelor a mărfurilor declarate pentru import definitiv este reglementată de dispozițiile prezentei anexe.

2.

Normă

Legislația națională prevede împrejurările și enumeră cazurile de admitere cu scutire de drepturi de import și a taxelor și stabilește cerințele pentru ca această scutire să poată fi acordată.

3.

Normă

Scutirea de drepturi de import și a taxelor este autorizată nu numai pentru mărfurile importate direct din străinătate, ci și pentru cele plasate sub un alt regim vamal.

4.

Practică recomandată

Cu excepția situației când un document internațional prevede reciprocitate, scutirea de drepturi de import și a taxelor trebuie acordată, indiferent de țara de origine a mărfurilor sau de țara din care acestea au fost expediate.

FORMALITĂȚI

(a)   Aprobarea preliminară

5.

Normă

Legislația națională precizează cazurile în care este necesară o aprobare preliminară pentru scutirea de plata drepturilor de import și a taxelor și desemnează autoritățile abilitate să acorde această aprobare.

6.

Practică recomandată

Cazurile în care este necesară o aprobare preliminară pentru admiterea cu scutire de plata drepturilor de import și a taxelor ar trebui să fie cât mai puține.

(b)   Declarația

7.

Normă

Legislația națională precizează condițiile în care mărfurile pentru care se aplică scutirea de plata drepturilor de import și a taxelor sunt aduse la biroul vamal competent și în care se depune o declarație vamală.

8.

Practică recomandată

Când este necesară o declarație vamală, formularul utilizat trebuie să fie cel folosit în mod normal la declararea mărfurilor pentru import definitiv.

(c)   Garanția

9.

Normă

Forma sub care se constituie garanția, dacă este cazul, în scopul scutirii de drepturi de import și taxe este precizată în legislația națională sau se hotărăște de către autoritățile vamale în conformitate cu legislația națională.

10.

Practică recomandată

Atunci când se solicită constituirea unei garanții pentru a asigura respectarea condițiilor prevăzute pentru admiterea cu scutire de plata drepturilor de import și a taxelor, un simplu angajament scris ar trebui să fie suficient pentru autoritățile vamale.

11.

Practică recomandată

În cazuri speciale, când garanția este solicitată sub forma unui depozit bancar sau trebuie depusă o cauțiune, suma trebuie să fie cât de mică posibil și nu trebuie să depășească suma drepturilor de import și a taxelor care s-ar fi cuvenit dacă nu era acordată scutirea.

12.

Normă

În cazurile în care garanția a fost depusă, aceasta va fi returnată imediat după ce vama este satisfăcută de îndeplinirea corespunzătoare a condițiilor prevăzute pentru acordarea scutirii de drepturi de import și taxe în decursul oricăreia dintre perioadele menționate.

DOMENIUL DE APLICARE

Cazuri reglementate de documentele internaționale

13.

Practică recomandată

Scutirea de plata drepturilor de import și a taxelor sau doar de drepturile vamale, după caz, ar trebui acordată pentru mărfurile menționate în următoarele documente internaționale și în condițiile prevăzute de ele:

(a)

mărfurile prevăzute în anexele la Acordul Unesco privind importul de materiale culturale, științifice și educaționale (New York, 22 noiembrie 1950) și la Protocolul la acord (Nairobi, 26 noiembrie 1976), precum și în Acordul Unesco privind facilitarea circulației internaționale a materialelor audio-vizuale cu caracter cultural, științific și educațional (Beirut, 1948);

(b)

echipamentele sau materialele menționate în practicile recomandate 4.39 și 4.41 din anexa 9 (ediția a șaptea) a Convenției privind aviația civilă internațională (Chicago, 7 decembrie 1944);

(c)

mostrele comerciale cu valoare neglijabilă și materialele publicitare menționate în Convenția internațională de facilitare a importului de mostre comerciale și de materiale publicitare (Geneva, 7 noiembrie 1952);

(d)

documentele turistice publicitare și materialele menționate în Protocolul suplimentar al Convenției privind facilitățile vamale pentru turism, referitoare la importul de documente și materiale turistice publicitare (New York, 4 iunie 1954);

(e)

produsele menționate la articolele 6 și 7 ale Convenției vamale privind facilitățile la importul mărfurilor pentru expunere sau folosire la expoziții, târguri, întruniri sau alte manifestări similare (Bruxelles, 8 iunie 1961);

(f)

mărfurile importate sub privilegiu consular sau diplomatic conform Convențiilor de la Viena privind relații diplomatice (18 aprilie 1961) și consulare (24 aprilie 1963).

Părțile contractante sunt invitate să ia în considerare posibilitatea aderării la documentele internaționale de mai sus.

Mostre fără valoare comercială

14.

Normă

Scutirea de drepturi de import și taxe și de interdicții sau restricții economice se acordă pentru mostrele fără valoare comercială [mostre cu valoare neglijabilă în sensul consacrat prin Convenția internațională de facilitare a importului de mostre comerciale și materiale publicitare (Geneva, 7 noiembrie 1952)].

15.

Practică recomandată

Ar trebui să fie considerate mostre fără valoare comercială următoarele:

(a)

materiile prime și produsele la dimensiuni care nu folosesc decât pentru scopuri demonstrative;

(b)

articolele din materiale neprețioase lipite pe cartele sau prezentate ca mostre comerciale, cu condiția să nu existe mai mult de una din fiecare dimensiune și sortiment;

(c)

materiile prime și produsele sau articolele din astfel de materiale sau produse, aduse în stare de neîntrebuințat în alte scopuri decât cele demonstrative, prin tăiere, perforare, marcare de neșters sau prin alte metode;

(d)

produsele care nu pot fi considerate mostre fără valoare comercială în conformitate cu alineatele (a)-(c) și care constau în:

(i)

mărfuri neconsumabile cu o valoare individuală care nu depășește 5 USD și cu condiția să nu fie mai mult de o mostră din același sortiment sau de aceeași calitate;

(ii)

mărfuri consumabile cu o valoare individuală care nu depășește 5 USD, chiar dacă constau în întregime sau parțial din mostre ale aceluiași sortiment sau de aceeași calitate, cu condiția ca modul și cantitatea în care se găsesc să excludă posibilitatea folosirii lor altfel decât ca mostre.

Substanțe terapeutice de uz uman pentru stabilirea grupelor sanguine și reactivi de analiză a țesuturilor

16.

Practică recomandată

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice ar trebui să fie acordată pentru următoarele substanțe, când acestea sunt destinate instituțiilor sau laboratoarelor aprobate de autoritățile competente:

(a)

substanțe terapeutice de origine umană; sânge uman și derivații săi (sânge, plasmă uscată, albumină, gamaglobulină, fibrinogen); organe umane;

(b)

reactivi de determinare a grupei sanguine, de origine umană, animală, vegetală sau de alte origini;

(c)

reactivi de analiză a țesuturilor, de origine umană, animală, vegetală sau de alte origini.

Articole transportabile importate prin schimbarea domiciliului

17.

Normă

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice se acordă pentru articole transportabile aparținând unei persoane fizice sau membrilor familiei, importate datorită schimbării domiciliului acestora în țara importatoare.

18.

Practică recomandată

Potrivit normei 17, expresia „articole transportabile” ar trebui să includă, în special:

(a)

mobilier și articole pentru decorațiuni interioare;

(b)

aparate de uz casnic și echipament audio-video;

(c)

efecte personale;

(d)

mijloace de transport pentru uz particular, de exemplu vehicule cu motor și remorci ale acestora, biciclete, motociclete, rulote, bărci de agrement și aparate ușoare de zbor;

(e)

provizii de uz gospodăresc stocate în mod curent;

(f)

piese de colecție;

(g)

animale de casă sau cai de călărie și

(h)

echipamente necesare pentru ocupația, meseria sau profesia persoanelor care își schimbă domiciliul, altele decât utilajele sau echipamentele agricole, comerciale sau industriale.

Notă

În unele țări, scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice se acordă pentru importul de utilaje sau instalații agricole, comerciale sau industriale de către persoane fizice în condițiile transferului întreprinderii lor în țara în care se face importul.

19.

Practică recomandată

Scutirea prevăzută în norma 17 nu ar trebui să facă obiectul unor condiții mai restrictive decât cele ce urmează:

(a)

articolele să corespundă ca sortiment, număr și valoare împrejurărilor cazului respectiv;

(b)

în cazul persoanelor care se întorc în țara importatoare, să fi existat o perioadă corespunzătoare de rezidență în străinătate. Această perioadă nu trebuie stabilită la mai mult de un an;

(c)

cu excepția proviziilor de uz gospodăresc, articolele transportabile să fi fost în posesia importatorului sau a membrilor familiei sale și să fi fost folosite în străinătate o perioadă de timp rezonabilă. Această perioadă nu trebuie stabilită la mai mult de șase luni, cu excepția articolelor supuse unor drepturi de import și taxe de valoare ridicată, situație în care perioada nu trebuie să depășească un an;

(d)

cu excepția proviziilor de uz gospodăresc, articolele transportabile scutite vor fi în continuare în apartenența sau posesia și uzul importatorului sau membrilor familiei acestuia o perioadă rezonabilă de timp după import. Această perioadă nu trebuie stabilită la mai mult de șase luni, cu excepția situației în care articolele au fost supuse unor drepturi de import și taxe de valoare ridicată, în care caz perioada nu trebuie să depășească un an;

(e)

articolele transportabile să fie importate în decursul unei perioade adecvate începând de la data la care importatorul își stabilește domiciliul în țara importatoare. Această perioadă nu trebuie să fie mai mică de șase luni;

(f)

orice băuturi alcoolice și articole pe bază de tutun să nu depășească cantitățile prevăzute în legislația națională;

(g)

importatorul să furnizeze o listă (inventar) a tuturor articolelor care se importă.

Mobilier și articole de uz casnic pentru decorarea reședinței secundare

20.

Practică recomandată

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice ar trebui să se acorde pentru mobilier și articole de uz casnic importate în scopul decorării unei reședințe secundare de către o persoană al cărei domiciliu stabil este într-o altă țară, în condițiile prevăzute de legislația națională.

Notă

Scutirea se acordă în mod normal ținând cont de următoarele condiții:

(a)

mobilierul și articolele de uz casnic trebuie:

1.

să fi fost folosite de persoana respectivă o perioadă rezonabilă de timp;

2.

să fie importate pentru a mobila reședința secundară și să fie pentru uzul personal al unei persoane private și a membrilor familiei sale care locuiesc cu aceasta pe timpul șederii în reședința secundară;

3.

să fie adecvate, ca sortiment și cantitate, mobilării reședinței secundare în cauză;

4.

să fie deținute de persoana interesată o perioadă de timp potrivită;

(b)

scutirea poate fi acordată o singură dată pentru una și aceeași reședință secundară;

(c)

reședința secundară trebuie să fie deținută de persoana respectivă sau să fi fost închiriată de către aceasta pentru o perioadă rezonabilă de timp.

Trusouri și cadouri de nuntă

21.

Normă

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice se acordă pentru trusou și cadouri de nuntă pentru o persoană locuind în străinătate, care se stabilește în țara importatoare ca urmare a sau în vederea căsătoriei cu o persoană care locuiește deja în acea țară.

22.

Normă

Trusourile și cadourile de nuntă includ:

(a)

lenjerie și îmbrăcăminte, nouă sau veche, pentru folosința personală a persoanei respective sau pentru folosința în gospodăria sa;

(b)

orice articol oferit de regulă cu ocazia căsătoriei.

23.

Practică recomandată

Scutirea prevăzută în norma 21 nu ar trebui să facă obiectul unor condiții mai restrictive decât cele ce urmează:

(a)

persoana respectivă să fi trăit în străinătate o perioadă de timp corespunzătoare. Această perioadă nu trebuie stabilită la mai mult de un an;

(b)

mărfurile să fie importate nu mai devreme de trei luni înainte de data programată a nunții și nu mai târziu de șase luni după căsătorie;

(c)

persoana căreia i s-a acordat scutirea să dețină sau să aibă în continuare în posesie mărfurile importate ca trusou și cadouri de nuntă pentru o perioadă de timp rezonabilă după import. De regulă, această perioadă nu trebuie stabilită la mai mult de un an;

(d)

mărfurile să fie destinate folosinței comune a cuplului;

(e)

orice băutură alcoolică și articol pe bază de tutun să nu depășească cantitățile prevăzute în legislația națională;

(f)

o listă (inventar) a mărfurilor importate să fie furnizată împreună cu orice document însoțitor solicitat de autoritățile vamale.

Obiecte personale și articole educaționale pentru persoanele care urmează școli

24.

Normă

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții și restricții economice se acordă pentru efectele personale și articole educaționale folosite de persoane locuind în mod normal în străinătate, care sunt înscrise ca elevi sau studenți la cursuri de zi ale unei școli în țara importatoare.

25.

Practică recomandată

Scutirea prevăzută în norma 24 nu ar trebui să facă obiectul unor condiții mai restrictive decât cele ce urmează:

(a)

mărfurile să fie destinate folosinței personale a persoanei respective;

(b)

o listă (inventar) a mărfurilor importate să fie furnizată împreună cu orice alt document însoțitor solicitat de autoritățile vamale.

Obiecte obținute prin moștenire

26.

Normă

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice se acordă pentru obiecte moștenite de către o persoană care, la momentul decesului defunctului, are principala reședință în țara importatoare, cu condiția ca astfel de obiecte să fi fost obiecte de uz personal al defunctului.

27.

Practică recomandată

Scutirea prevăzută în norma 26 nu ar trebui să facă obiectul unor condiții mai restrictive decât cele ce urmează:

(a)

defunctul să fi locuit în străinătate la momentul decesului;

(b)

obiectele să fie importate în decursul unui an de la data la care persoana respectivă a devenit îndrituită să dispună de ele;

(c)

cu excepția cazului proviziilor de uz gospodăresc, persoana căreia i s-a acordat scutirea să păstreze proprietatea sau posesia asupra bunurilor moștenite pentru o perioadă rezonabilă de timp după importare. De regulă, această perioadă nu trebuie să fie stabilită la mai mult de un an;

(d)

orice băutură alcoolică sau articol pe bază de tutun să nu depășească cantitățile prevăzute în legislația națională;

(e)

o listă (inventar) a mărfurilor importate să fie furnizată împreună cu orice alt document însoțitor solicitat de către autoritățile vamale.

Cadouri personale

28.

Normă

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice se acordă pentru cadouri personale (cu excepția alcoolului, băuturilor alcoolice și articolelor din tutun) a căror valoare globală determinată pe baza prețurilor de vânzare cu amănuntul din țara de expediere nu depășește 25 USD. Dacă sunt expediate mai multe transporturi în același timp de același expeditor la același destinatar, valoarea globală este considerată a fi valoarea totală a tuturor acestor transporturi.

Notă

Un cadou este considerat personal dacă:

(a)

este trimis unei persoane particulare de către sau în numele unei alte persoane particulare care locuiește în străinătate;

(b)

este ocazional și

(c)

constă numai în bunuri pentru uzul personal al destinatarului sau familiei acestuia, iar natura și cantitatea bunurilor importate indică în mod evident că transportul nu este de natură comercială.

Mărfuri trimise organizațiilor caritabile sau filantropice

29.

Practică recomandată

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice ar trebui să se acorde pentru articole de strictă necesitate (cum ar fi produse alimentare, medicamente, confecții sau pături), trimise cu titlu de cadou unei organizații autorizate pentru distribuirea gratuită către persoane nevoiașe, de către organizația respectivă sau sub controlul ei.

Premii

30.

Practică recomandată

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice ar trebui să se acorde pentru:

(a)

decorații oferite de guverne străine persoanelor care locuiesc în țara importatoare;

(b)

obiecte de artă, trofee, medalii și articole similare oferite în străinătate, fie ca premii în cadrul unei competiții, fie ca recompensă pentru acte de curaj sau sacrificiu personal persoanelor locuind în țara importatoare sau obiecte, cum ar fi cele donate de autorități sau organizații nonprofit din străinătate în vederea prezentării în aceleași scopuri în țara importatoare de către persoanele care locuiesc în acea țară, în condițiile prezentării oricărui document însoțitor solicitat de autoritățile vamale.

Materiale de construcții, întreținere sau ornamentare a cimitirelor militare; sicrie, urne funerare și articole funerare ornamentale

31.

Practică recomandată

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice ar trebui să se acorde pentru:

(a)

mărfuri care sunt importate de organizații aprobate de către autoritățile competente ale țării importatoare și care sunt necesare pentru construcția, întreținerea sau ornamentarea cimitirelor militare;

(b)

sicrie conținând trupuri neînsuflețite și urne conținând cenușa unor persoane decedate, ca și florile, coroanele și alte obiecte ornamentale care le însoțesc;

(c)

florile, coroanele și alte obiecte ornamentale aduse de persoane care participă la funeralii sau de către rudele îndoliate în scopul decorării de morminte în țara importatoare.

Documente și diverse articole fără valoare comercială

32.

Practică recomandată

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice ar trebui să se acorde pentru transporturile constând din următoarele obiecte care sunt în mod clar, prin cantitate sau natură, fără valoare comercială:

(a)

publicații ale guvernelor străine și publicații ale organizațiilor oficiale internaționale;

(b)

formulare imprimate emise de guverne străine;

(c)

buletine de vot pentru resortisanți străini;

(d)

documente expediate gratuit deservind servicii publice ale țării importatoare;

(e)

obiecte prezentate ca probe sau cu destinații similare pentru tribunale sau alte instituții oficiale din țara importatoare;

(f)

circulare tipărite privind semnături adresate serviciilor publice sau băncilor din țara importatoare;

(g)

hârtii de valoare în monedă străină, carnete de cec și cecuri de călătorie emise de bănci cu sediul în străinătate;

(h)

rapoarte, declarații și note întocmite de companii cu sediul în străinătate;

(ij)

suporturi de informații, cum ar fi cartele codate, înregistrări audio, benzi magnetice, microfișe, microfilme și discuri magnetice, pentru schimbul internațional de informații;

(k)

publicații ale camerelor de comerț din străinătate în țara importatoare;

(l)

planuri, desene tehnice, desene copiate în calc, specificații și alte documente importate doar în vederea lansării de comenzi în străinătate sau a participării la concursuri sau licitații în țara importatoare;

(m)

documente privind mărcile comerciale, brevetele, schițe sau cereri de brevet înaintate instituțiilor din țara importatoare din domeniul protecției drepturilor de autor sau al protecției proprietății comerciale sau industriale;

(n)

formulare tipărite și bilete expediate de societăți de turism și transport situate în străinătate către reprezentanțele și agențiile lor din țara importatoare;

(o)

formulare imprimate și bilete, conosamente, scrisori de trăsură și alte documente comerciale care au fost prelucrate;

(p)

fotografii de presă și negative ale fotografiilor de presă trimise agențiilor de presă străine sau editurilor unor ziare sau periodice.

Obiecte religioase

33.

Practică recomandată

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice ar trebui să se acorde pentru obiectele de cult religios, cu condiția respectării caracteristicilor prevăzute în legislația națională.

Produse importate pentru testare

34.

Normă

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice se acordă mărfurilor importate pentru testare, cu condiția ca acele cantități importate să nu depășească strictul necesar pentru testare și ca:

(a)

ele să fie produse care se consumă în totalitate în timpul testării;

(b)

dacă nu se folosesc în totalitate, acestea să fie reexportate, distruse sau declarate fără valoare comercială sub control oficial, fără a implica vreo cheltuială din venit.

Produse și materiale pentru protejarea mărfurilor în timpul transportării

35.

Practică recomandată

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice ar trebui să se acorde pentru materialele de ambalaj (paie, hârtie, fibră de sticlă, rumeguș etc.) și pentru diverse produse, cum ar fi sfoara, hârtia și cartonul, care au fost întrebuințate pentru a fixa și proteja mărfurile pe timpul transportării.

Nutrețuri și altă hrană pentru animale ce urmează a fi transportate

36.

Practică recomandată

Scutirea de drepturi de import și taxe și scutirea de interdicții sau restricții economice ar trebui să se acorde pentru nutrețuri și altă hrană ce însoțește animalele importate și care vor fi consumate în timpul transportului.

INFORMAȚII PRIVIND SCUTIREA

37.

Normă

Autoritățile vamale se asigură că toate informațiile relevante privind scutirea de drepturi de import și taxe pot fi puse imediat la dispoziția oricărei persoane interesate.


Comentarii și rezerve ce urmează a fi introduse de Comunitate cu privire la anexa B.2 la Convenția internațională pentru simplificarea și armonizarea regimurilor vamale

1.   Rezervă de ordin general (notă de ordin general)

„Legislația comunitară reglementează în general dispozițiile prezentei anexe. Totuși, statele membre formulează, dacă este necesar, propriile lor rezerve, în măsura în care legislația Comunității le lasă posibilitatea de a-și menține în anumite cazuri dispozițiile naționale.”

2.   Norma 3

„Dreptul comunitar oferă posibilitatea excluderii de la scutire a acelor mărfuri declarate pentru libera circulație după ce au fost plasate sub un alt regim vamal. Această excludere a fost aplicată doar în ceea ce privește plasarea în libera circulație a transporturilor de valoare neglijabilă.”

3.   Practica recomandată 10

„În anumite cazuri, scutirea poate fi acordată dacă persoana interesată se angajează să respecte anumite condiții (de exemplu aceea de a se instala în Comunitate sau aceea de a furniza documente însoțitoare pentru cererea sa de scutire). Acest angajament este însoțit de o garanție, a cărei formă și valoare vor fi stabilite de autoritățile competente.”

4.   Practica recomandată 16

„Importarea substanțelor respective, în cadrul unei operațiuni comerciale, este exclusă de la scutire.”

5.   Practica recomandată 18

„Legislația comunitară exclude de la scutire următoarele articole:

(a)

produse alcoolice;

(b)

tutun sau produse pe bază de tutun;

(c)

mijloace de transport comerciale;

(d)

articole utilizabile în practicarea unei meserii sau profesii, cu excepția instrumentelor portabile folosite pentru artele aplicate sau activitățile liberale.”

6.   Practica recomandată 19

„Perioada de timp în care beneficiarul trebuie să păstreze proprietatea sau posesia bunurilor respective se stabilește la 12 luni.”

7.   Practica recomandată 20

„Legislația comunitară nu prevede scutirea de taxa pe valoare adăugată a bunurilor importate pentru mobilarea reședințe secundare, bunuri importate din țări care nu fac parte din Comunitatea Europeană.”

8.   Norma 21

„Scutirea de taxa pe valoare adăugată1 este aplicabilă cadourilor cu o valoare unitară care nu depășește 200 ECU.

Statele membre pot acorda totuși o scutire de taxă pe valoarea adăugată pentru o valoare mai mare de 200 ECU, cu condiția ca valoarea fiecărui cadou exceptat să nu depășească 1 000 ECU. Scutirea de drepturi de import se aplică în cazul cadourilor când valoarea fiecăruia nu depășește 1 000 ECU.”

(A se vedea și rezerva la practica recomandată 23.)

9.   Practica recomandată 23

„Legislația comunitară nu prevede scutire pentru produse alcoolice, tutun sau produse pe bază de tutun.

Cu excepția împrejurărilor excepționale, scutirea se acordă numai pentru mărfurile introduse în liberă circulație:

nu mai devreme de două luni înainte de data fixată pentru căsătorie (în acest caz scutirea este condiționată de depunerea garanției adecvate, a cărei formă și valoare sunt hotărâte de autoritățile competente) și

nu mai târziu de patru luni după data căsătoriei.”

10.   Practica recomandată 27

„Legislația comunitară exclude de la scutire următoarele articole:

(a)

produse alcoolice;

(b)

tutun sau produse pe bază de tutun;

(c)

mijloace de transport comerciale;

(d)

articole utilizabile în exercitarea unei meserii sau profesii, altele decât instrumente portabile pentru științele umaniste sau activitățile liberale, care erau necesare în exercitarea profesiunii de către defunct;

(e)

stocuri de materii prime sau produse finite ori semifinite;

(f)

animale vii sau stocuri de produse agricole care depășesc cantitățile normale pentru consumul obișnuit al unei familii.”

11.   Norma 28

„Legislația comunitară prevede scutire pentru mărfuri a căror valoare totală nu depășește 45 ECU, transportate în mici tranșe de natură necomercială, trimise fără plată de o persoană particulară unei alte persoane particulare care locuiește în teritoriul vamal comunitar.

În afara restricțiilor cantitative aplicate tutunului, alcoolului și băuturilor alcoolice, legislația comunitară prevede următoarele cantități maxime pentru importurile de cafea, ceai, parfumuri și apă de colonie ce beneficiază de scutire:

(a)

cafea:

500 de grame

sau extracte și esențe din cafea:

200 de grame

(b)

ceai:

100 de grame

sau extracte și esențe din ceai:

40 de grame

(c)

parfumuri:

50 de grame

sau ape de colonie:

0,25 litri”

12.   Practica recomandată 29

„Mărfurile menționate în procedura recomandată sunt scutite de drepturi de import în măsura în care aceasta nu dă naștere la abuzuri sau denaturări importante ale concurenței.

Legislația comunitară prevede ca următoarele produse să fie excluse de la scutirea de drepturi și taxe de import:

(a)

produse alcoolice;

(b)

tutun și articole pe bază de tutun;

(c)

cafea și ceai;

(d)

autovehicule, altele decât ambulanțele.”

13.   Practica recomandată 32

„Pentru activitățile prevăzute la literele (a) și (b), legislația comunitară prevede că scutirea se aplică la documente adresate sau distribuite gratuit.

Legislația comunitară nu se referă la operațiunile avute în vedere la literele (g) și (k) din prezenta practică recomandată.

Importurile menționate la litera (ij) sunt permise de legislația comunitară în măsura în care admiterea lor cu scutire vamală nu dă naștere la abuzuri sau denaturări importante ale concurenței și aceste produse sunt folosite pentru transmiterea de informații gratuit către destinatar.”

14.   Practica recomandată 33

„Legislația comunitară nu cuprinde scutirea reglementată de prezenta practică recomandată.”

15.   Norma 34

„Produsele prevăzute de această normă beneficiază de scutire doar dacă examinarea, analiza sau testele respective nu constituie prin natura lor activități promoționale.”

16.   Practica recomandată 35

„Legislația comunitară prevede scutirea avută în vedere de prezenta practică recomandată în măsura în care materialele respective nu sunt în mod obișnuit reutilizabile și cu condiția ca valoarea lor să fie inclusă în baza impozabilă a mărfurilor transportate.”


02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

69


31988D0356


L 161/12

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 7 iunie 1988

privind acceptarea, în numele Comunității, a Anexei E.4 la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale

(88/356/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolele 28, 43, 113 și 235,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât Comunitatea a încheiat, prin Decizia 75/199/CEE (2), Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale;

întrucât acceptarea anexelor la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale contribuie efectiv la dezvoltarea și simplificarea schimbului internațional de mărfuri;

întrucât anexa E.4 privind regimul de drawback poate fi acceptată de comunitate;

întrucât acceptarea ar trebui însoțită de anumite rezerve ce au în vedere cerințele specifice ale uniunii vamale și ale stadiului actual de armonizare a legislației vamale,

DECIDE:

Articolul 1

Anexa E.4 la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale referitoare la regimul de drawback este acceptată în numele Comunității, cu o rezervă de ordin general și o rezervă referitoare la norma 5.

Textul anexei E.4, împreună cu rezervele, este anexat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului desemnează persoana abilitată să îl informeze pe Secretarul General al Consiliului de cooperare vamală despre acceptarea de către Comunitate a anexei menționate la articolul 1, cu rezervele menționate la articolul 1.

Adoptată la Luxemburg, 7 iunie 1988.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BANGEMANN


(1)  JO C 167, 27.6.1988.

(2)  JO L 100, 21.4.1975, p. 1.


ANEXA E.4

ANEXĂ PRIVIND REGIMUL DE DRAWBACK

INTRODUCERE

Atunci când materialelor importate cărora li s-au aplicat drepturile și taxele la import fac obiectul unei prelucrări sau transformări (sau, în unele cazuri, reparații) și sunt ulterior exportate, ele pot fi deseori oferite spre vânzare pe piețe străine la prețuri mai competitive, dacă drepturile și taxele la import sunt rambursate la export. Regimul de drawback prevede facilități pentru o asemenea rambursare.

Totuși, întrucât aceste rambursări ar putea încuraja importul de mărfuri străine pentru care sunt disponibile echivalente autohtone, pot fi considerate necesare unele restricții la acordarea unor asemenea rambursări pentru anumite categorii de mărfuri sau anumite operațiuni de prelucrare sau de transformare. Limita până la care se poate acorda drawback-ul este precizată, în funcție de necesități, de fiecare țară în parte.

Prezenta anexă nu reglementează numai acordarea drawback-ului în cazul în care mărfurile au fost supuse transformării, prelucrării sau reparării, ci și posibilitatea de a acorda drawback-ul în cazul în care mărfurile au fost importate și sunt ulterior reexportate în aceeași stare. Anexa nu reglementează însă rambursarea din motive de echitate, de exemplu când mărfurile sunt returnate furnizorului deoarece nu sunt în conformitate cu condițiile contractuale. Anexa nu reglementează nici rambursarea la export a drepturilor și taxelor, cu excepția drepturilor și taxelor la import.

DEFINIȚII

În sensul prezentei anexe:

(a)

„regim de drawback” reprezintă regimul vamal sub care, atunci când se exportă mărfuri, este asigurată rambursarea (totală sau parțială) a drepturilor și taxelor la import pentru mărfuri sau pentru materiale conținute de acestea sau utilizate în procesul de producție;

(b)

drawback” reprezintă suma drepturilor și taxelor la import rambursate prin plasarea în regimul de drawback;

(c)

„drepturi și taxe la import” reprezintă drepturile și toate celelalte drepturi, taxe, redevențe sau alte impuneri, care sunt colectate la sau în legătură cu importul mărfurilor, dar nu include redevențele și impunerile care sunt limitate ca sumă la costul aproximativ al serviciilor prestate.

PRINCIPIU

1.   Normă

Prevederile referitoare la drawback sunt reglementate prin dispozițiile prezentei anexe.

DOMENIUL DE APLICARE

2.   Normă

Cazurile în care poate fi solicitat drawback-ul și condițiile în care este plătit sunt precizate în legislația națională.

Nota 1

Cazurile în care se poate solicita drawback-ul pot fi precizate pentru anumite mărfuri sau clase de mărfuri sau pentru anumite utilizări ale mărfurilor. Drawback-ul poate fi restricționat la anumite categorii de drepturi și taxe la import sau la cazuri în care mărfurile au suferit transformări, prelucrări sau reparații, sau li s-au dat alte utilizări autorizate. Drawback-ul pentru bunurile consumate în producția mărfurilor exportate nu se extinde, de obicei, doar la produșii auxiliari ai prelucrării, cum ar fi lubrifianții, ci se poate aplica deșeurilor sau pierderilor rezultate din respectiva prelucrare.

Nota 2

Sub regimul de drawback nu se acordă rambursări în cazurile în care drepturile și taxele la import au fost sau urmează a fi returnate potrivit altor dispoziții.

3.   Practică recomandată

Regimul de drawback ar trebui aplicat și în cazurile în care mărfurile sau materialele care au fost supuse drepturilor și taxelor la import au fost înlocuite cu mărfuri echivalente sau materiale utilizate la prelucrarea sau producerea mărfurilor exportate.

CONDIȚII CE TREBUIE ÎNDEPLINITE

4.   Normă

Părțile interesate trebuie să păstreze registre sau inventare financiar-contabile care permit verificarea validității solicitării de drawback.

5.   Normă

Atunci când se știe sau se anticipează că la momentul importului definitiv al mărfurilor se va solicita drawback-ul, i se poate cere declarantului să își declare intențiile, în scopul înlesnirii unei solicitări ulterioare; totuși, plata pentru drawback nu se refuză numai pe motivul că o asemenea declarație nu a fost făcută, nici nu se solicită exportul datorită unei asemenea declarații.

Notă

Vama poate cere ca mărfurile pentru care se va solicita drawback-ul să fie separate de alte mărfuri sau să fie transformate sau prelucrate sub supraveghere vamală.

DURATA STAȚIONĂRII MĂRFURILOR PE TERITORIUL VAMAL

6.   Normă

Atunci când se stabilește un termen-limită pentru exportarea mărfurilor, după care nu se mai acordă drawback-ul, la stabilirea acestei limite se ține seama de natura transformării sau prelucrării la care poate fi supusă marfa și de factorii comerciali sau de altă natură.

7.   Normă

Atunci când se stabilește un termen-limită pentru exportarea mărfurilor, acesta poate fi extins, la cerere, dacă autoritățile vamale consideră că motivele sunt întemeiate.

DECLARAȚIA PRIVIND EXPORTUL ȘI SOLICITAREA DE DRAWBACK

8.   Normă

Declarația de export referitoare la drawback, împreună cu documentele însoțitoare se depune la un birou vamal competent.

9.   Practică recomandată

La cererea exportatorului și din motive considerate întemeiate, autoritățile vamale ar trebui să permită, pe cât posibil, ca mărfurile pentru export să fie controlate în incinte particulare, cheltuielile rezultate din acest control fiind suportate de exportator.

Este posibil ca autoritățile vamale să solicite prezentarea mărfurilor pentru control în incinte particulare.

10.   Practică recomandată

Atunci când se verifică evidențele exportatorului cu privire la exportul mărfurilor în regim de drawback, ar trebui să se renunțe, în mod normal, la prezentarea la control a mărfurilor pentru export.

11.   Normă

Solicitarea de drawback trebuie să conțină (sau să ofere prin intermediul documentelor însoțitoare) dovezile necesare pentru a demonstra că au fost îndeplinite condițiile stabilite privind plata pentru drawback.

Notă

Detaliile ce pot fi solicitate de autoritățile vamale privind plata pentru drawback includ următoarele:

(a)

solicitantul;

(b)

vămuirea inițială a mărfurilor în vederea importului definitiv (de exemplu numărul și data declarației de mărfuri pentru import definitiv);

(c)

drepturile și taxele la import plătite;

(d)

natura sau încadrarea tarifară și cantitatea mărfurilor;

(e)

utilizarea, prelucrarea sau transformarea la care au fost supuse mărfurile;

(f)

detalii privind exportul.

12.   Practică recomandată

Atunci când se stabilește un termen-limită după care nu mai sunt acceptate solicitări de drawback, ar trebui prevăzute posibilități de prelungire a acestuia din motive comerciale sau de altă natură, considerate de autoritățile vamale ca fiind întemeiate.

PLATA PENTRU DRAWBACK

13.   Normă

Drawback-ul va fi plătit cât mai repede posibil după verificarea solicitării.

14.   Practică recomandată

Drawback-ul ar trebui, de asemenea, să fie plătit la depunerea mărfurilor într-un antrepozit vamal, cu condiția ca acestea să fie exportate ulterior.

15.   Practică recomandată

În cazul în care li se solicită acest lucru, autoritățile vamale ar trebui să efectueze plata pentru drawback periodic pentru mărfurile exportate pe parcursul unei perioade specificate.

INFORMAȚII PRIVIND REGIMUL DE DRAWBACK

16.   Normă

Autoritățile vamale se asigură ca toate informațiile relevante privind regimul de drawback să fie puse cu promptitudine la dispoziția persoanelor interesate.


Comentarii și rezerve ce vor fi introduse de Comunitate cu privire la anexa E.4 la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale

1.   Rezervă de ordin general (notă de ordin general)

Legislația comunitară reglementează în general dispozițiile prezentei anexe. Totuși, în domeniile care nu sunt reglementate de legislația comunitară, statele membre introduc, dacă este necesar, propriile lor rezerve.

2.   Norma 5

Declarația pentru acordarea liberului de vamă în vederea liberei circulații a mărfurilor trebuie să conțină anumite detalii privind utilizarea măsurilor de scutire și a sistemului de drawback în cazul regimului de perfecționare activă a mărfurilor. În plus, folosirea acestui sistem presupune emiterea unei autorizații de perfecționare activă sau, în anumite cazuri, solicitarea acesteia înainte de acordarea liberului de vamă în vederea liberei circulații.


02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

73


31988R1811


L 162/4

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 1811/88 AL CONSILIULUI

din 23 iunie 1988

privind punerea în aplicare a Deciziei nr. 1/88 a Comisiei mixte CEE-AELS „Tranzit comun” de modificare a apendicelor I, II și III la Convenția din 20 mai 1987 privind un regim de tranzit comun

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât articolul 15 alineatul (3) din Convenția între Comunitatea Economică Europeană și Republica Austria, Republica Finlanda, Republica Islanda, Regatul Norvegiei, Regatul Suediei și Confederația Elvețiană privind un regim de tranzit comun (1) conferă comisiei mixte instituite de această convenție puterea de a adopta, prin decizii, anumite amendamente la apendicele convenției;

întrucât comisia mixtă a decis să modifice și să adapteze anumite dispoziții prevăzute în apendicele I, II și III la convenție;

întrucât aceste modificări și adaptări fac obiectul Deciziei nr. 1/88 a comisiei mixte; întrucât este necesar să se ia măsuri în vederea punerii în aplicare a deciziei menționate anterior,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Decizia nr. 1/88 a Comisiei mixte CEE-AELS „Tranzit comun” de modificare a apendicelor I, II și III la convenția privind un regim de tranzit comun se aplică în Comunitate.

Textul acestei decizii este anexat la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 23 iunie 1988.

Pentru Consiliu

Președintele

W. von GELDERN


(1)  JO L 226, 13.8.1987, p. 1.


02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

74


31988R2275


L 200/10

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 2275/88 AL COMISIEI

din 25 iulie 1988

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 1858/88 (2), în special articolul 9,

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate la regulamentul menționat anterior, este necesară stabilirea unor dispoziții privind clasificarea mărfurilor incluse în anexa la prezentul regulament;

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a stabilit regulile generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate; întrucât aceste reguli se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi care o include pe aceasta parțial sau, eventual, îi adaugă subdiviziuni și care se stabilește prin reglementări comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură, în cadrul schimburilor de mărfuri;

întrucât, pentru aplicarea regulilor generale menționate, mărfurile descrise în coloana 1 din tabelul inclus în anexa la prezentul regulament trebuie clasificate la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2, în conformitate cu explicațiile incluse în coloana 3;

întrucât Comitetul pentru Nomenclatură nu a emis nici un aviz în termenul acordat de către președintele său,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului inclus în anexă trebuie să fie clasificate în Nomenclatura Combinată la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2 din tabelul menționat.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 iulie 1988.

Pentru Comisie

COCKFIELD

Vicepreședinte


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 166, 1.7.1988, p. 10.


ANEXĂ

Descrierea mărfii

Clasificare

(cod NC)

Explicație

(1)

(2)

(3)

1.   Boabe de Zizania aquatica („orez sălbatic”), nedecorticate, în formă de ace de pin, de culoare brună

1008 90 90

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii, precum și cu textul de la codurile NC 1008 și 1008 90 90. Învelișul exterior de culoare verde a fost înlăturat rămânând doar pericarpul negru. Prin urmare produsul nu poate fi clasificat drept bob decorticat la codul NC 1104 29 10.

2.   Praf de alge monocelulare, moarte (Spirulina sau Chlorella), prezentat chiar sub formă de comprimate, tablete sau capsule, destinat alimentației umane.

2102 20 90

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6, precum și cu textul de la codurile NC 2102, 2102 20 și 2102 20 90. A se vedea, de asemenea, Note explicative din Sistemul Armonizat, Poziția 2102, litera B. Prezentarea nu influențează clasificarea.

3.   Produs lactat, format din lapte praf degresat care conține între 50 și 100 de milioane de fermenți lactici vii (Lactobacillus bulgaricusși Streptococcus thermophilus) pe gram. Conținutul de materie grasă nu depășește 3 %.

0403 10 11

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regula generală 1, precum și cu textul de la codurile NC 0403, 0403 10 și 0403 10 11. Produsul este prin excelență un produs lactat de la codul NC 0403, mai degrabă decât o cultură microbiologică de la codul NC 3002.

4.   Produs obținut prin turbosepararea făinii de grâu în absența apei, care prezintă următoarele caracteristici analitice (din greutate, pe produsul uscat):

conținut de amidon: 83 %, după metoda polarimetrică Ewers modificată;

conținut de cenușă: 0,4 %;

conținut de proteine: aproximativ 4,5 %.

1101 00 00

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6, precum și cu textul de la codurile NC 1101 00 00 și al notei 2 din capitolul 11. Acest produs prezintă caracteristica unei făini de grâu. Deși este îmbogățit cu amidon și are un conținut redus de proteine, nu corespunde criteriilor analitice necesare pentru a permite o clasificare ca amidon de grâu de la codul NC 1108 11 00.

5.   Famotidină (DCI)

2934 10 00

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 ca și cu textul de la codurile NC 2934 și 2934 10 00. Compusul nu este o sulfonamidă de la codul NC 2935 deoarece atomul de sulf din grupa SO2NH2 nu este legat direct de un atom de carbon. Structura include un ciclu tiazol necondensat.

6.   Preparat de tipul celui utilizat ca materie primă în industria cosmetică având următoarea compoziție:

extras de placentă animală: aproximativ 10 % din greutate;

ulei de germeni de porumb: aproximativ 90 % din greutate.

3823 90 99

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 precum și cu textul de la codurile NC 3823 și 3823 90 99. Produsul nu poate fi considerat o substanță proteică de la codul NC 3504. Produs menționat în a doua parte a textului de la codul NC 3823, este un produs intermediar care nu prezintă caracteristicile unui preparat cosmetic.

7.   Preparat de tipul celui utilizat ca materie primă în industria cosmetică cu următoarea compoziție:

colagen: aproximativ 3 % din masa totală;

glicerină: aproximativ 44 % din greutate;

apă: aproximativ 53 % din greutate.

3823 90 99

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6, ca și cu textul de la codurile NC 3823 și 3823 90 99. Produsul nu poate fi considerat o substanță proteică de la codul NC 3504. Produs menționat în a doua parte a textului de la codul NC 3823, este un produs intermediar care nu prezintă caracteristicile unui preparat cosmetic.

8.   Preparat de tipul celui utilizat ca materie primă în industria cosmetică cu următoarea compoziție:

elastină: aproximativ 5 % din greutate;

propan-1,2,- diol: aproximativ 45 % din greutate;

apă: aproximativ 50 % din greutate.

3823 90 99

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6, ca și cu textul de la codurile NC 3823 și 3823 90 99. Produsul nu poate fi considerat o substanță proteică de la codul NC 3504. Produs menționat în a doua parte a textului de la codul NC 3823, este un produs intermediar care nu prezintă caracteristicile unui preparat cosmetic.

9.   Ansamblu mecanic de aparate de înregistrare sau de reproducere videofonice, de la codul NC 8521 prevăzute cu un cap de lectură și unul de înregistrare (mecadecks).

8521 10 39

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1, 2 a) și 6, precum și cu textul de la codurile NC 8521, 8521 10 și 8521 10 39.

Aceste ansambluri mecanice prezintă caracteristicile esențiale ale unor aparate de înregistrare sau de reproducere videofonice.

10.   Produs plat din oțel nealiat obținut prin procedeul de turnare continuă, de dimensiuni 1700 × 6000 × 70 milimetri, prezentând margini brute.

7208

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regula generală 1, precum și cu textul de la codul NC 7208. Dimensiunile produsului nu rezultă din simpla laminare grosieră și este, prin urmare, considerat un produs laminat finit, plat (tablă) de la codul NC 7208 și nu un produs semifinit (bramă) de la codul NC 7207.

11.   Produs plat din oțel nealiat obținut prin procedeul de scurgere continuă, de dimensiuni 2520 × 4400 × 90 mm, prezentând margini tăiate cu oxiacetilenă

7208

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regula generală 1, ca și cu textul codului NC 7208. Dimensiunile produsului nu rezultă din simpla laminare grosieră și prin urmare este considerat un produs laminat finit, plat (tablă) de la codul NC 7208 și nu un produs semifinit (bramă) de la codul NC 7207.


02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

77


31988R3417


L 301/8

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3417/88 AL COMISIEI

din 31 octombrie 1988

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 1858/88 (2), în special articolul 9,

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate regulamentului menționat anterior, trebuie stabilite dispoziții privind clasificarea mărfurilor incluse în anexa la prezentul regulament;

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a stabilit regulile generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate; întrucât aceste reguli se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi care o include pe aceasta, chiar parțial sau, eventual, adăugându-i subdiviziuni, și care se stabilește prin reglementări comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură, în cadrul schimburilor de mărfuri;

întrucât, pentru aplicarea regulilor generale menționate, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului inclus în anexa la prezentul regulament trebuie clasificate în codurile NC corespunzătoare indicate în coloana 2, în conformitate cu explicațiile incluse în coloana 3;

întrucât măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Nomenclaturii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului inclus în anexă trebuie să fie clasificate în Nomenclatura Combinată sub codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2 a tabelului menționat.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 octombrie 1988.

Pentru Comisie

COCKFIELD

Vicepreședinte


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 166, 1.7.1988, p. 10.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Codul NC)

Explicație

(1)

(2)

(3)

1.

Aparat electromecanic de uz alimentar cu o greutate totală de 9 kg, cu o putere de 1 000 wați și prevăzut cu o cuvă cu capacitatea de 3,5 l

8438 80 99

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regula generală 1 și cu textul de la codurile NC 8438 și 8438 80 99.

Având în vedere puterea și capacitatea sa mare, în mod normal acest aparat nu este folosit în gospodării și în consecință nu corespunde textului de la codul NC 8509.

2.

Sistem electronic de imprimare pe bază de date digitale

8472 90 90

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regula generală 1 și cu textul de la codurile NC 8472 și 8472 90 90.

O rază laser descarcă selectiv o suprafață electrosensibilă, încărcată în prealabil, conform imaginii dorite. Apoi, particulele de pudră de cerneală încărcate negativ se aplică pe fotoreceptor și aderă la acesta în zonele pozitive pentru a forma imaginea dorită. Această imagine este apoi transferată pe o foaie de hârtie încărcată pozitiv și fixată în final printr-un procedeu termic. Prin urmare, poziția 9009 nu este corespunzătoare, deoarece imprimarea se face pe bază de date digitale și nu plecând de la un document original.


02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

79


31988R3491


L 306/18

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3491/88 AL COMISIEI

din 9 noiembrie 1988

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 3174/88 (2), în special articolul 9,

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate regulamentului menționat anterior, trebuie stabilite dispoziții privind clasificarea mărfurilor incluse în anexa la prezentul regulament;

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a stabilit regulile generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate; întrucât aceste reguli se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi care o include pe aceasta, chiar parțial sau, eventual, adăugându-i subdiviziuni, și care se stabilește prin reglementări comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură, în cadrul schimburilor de mărfuri;

întrucât, pentru aplicarea regulilor generale menționate, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului inclus în anexa la prezentul regulament trebuie clasificate la codurile NC corespunzătoare indicate în coloana 2, în conformitate cu explicațiile incluse în coloana 3;

întrucât măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru Nomenclatura Combinată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului inclus în anexă trebuie să fie clasificate în Nomenclatura Combinată sub codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2 a tabelului menționat.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 noiembrie 1988.

Pentru Comisie

COCKFIELD

Vicepreședinte


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 298, 31.10.1988, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Codul NC)

Explicație

(1)

(2)

(3)

1.

Produs denumit „flaps of herring” alcătuit din partea dreaptă și partea stângă a unui hering (fără cap, măruntaie, înotătoare, cu excepția înotătoarei dorsale și fără oase), ținute de pielea de pe spate, congelat

0304 90 21

sau

0304 90 25

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și cu textul de la codurile NC 0304, 0304 90 21 și 0304 90 25.

Produsul nu se consideră file (A se vedea de asemenea notele explicative ale sistemului armonizat, poziția 0304).

2.

Folie de polieter sulfonic acoperită prin pulverizare catodică de metal, de nitrură metalică, de oxid metalic sau de carbură metalică

3921 90 50

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și cu textul de la codurile NC 3921, 3921 90 și 3921 90 50. Dat fiind că produsul este acoperit cu metal, nitrură metalică, oxid metalic sau carbură metalică, acesta nu corespunde textului de la codul 3920.

3.

Dihidrurobis(2-metoxietanolat) aluminat de sodiu în soluție (aproximativ 70 % în greutate) în toluen

3823 90 99

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate și cu textul de la codurile NC 3823, 3823 90 și 3823 90 99. Acest produs nu poate fi clasificat la capitolul 29 deoarece nu se respectă dispozițiile de la nota 1 litera (e).

Este un preparat chimic care nu este menționat și nici inclus în altă parte.


02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

81


31988R3564


L 311/23

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3564/88 AL COMISIEI

din 16 noiembrie 1988

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 1315/88 (2), în special articolul 9,

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate la regulamentul menționat anterior, este necesară stabilirea unor dispoziții privind clasificarea mărfurilor incluse în anexa la prezentul regulament;

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a stabilit regulile generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate; întrucât aceste reguli se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi care o include pe aceasta parțial sau, eventual, îi adaugă subdiviziuni și care se stabilește prin reglementări comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură în cadrul schimburilor de mărfuri;

întrucât, pentru aplicarea regulilor generale menționate, mărfurile descrise în coloana 1 din tabelul inclus în anexa la prezentul regulament trebuie clasificate la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2, în conformitate cu explicațiile incluse în coloana 3;

întrucât Comitetul pentru Nomenclatură nu a emis nici un aviz în termenul acordat de către președintele său,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului inclus în anexă trebuie să fie clasificate în Nomenclatura Combinată la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2 din tabelul menționat.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 noiembrie 1988.

Pentru Comisie

COCKFIELD

Vicepreședinte


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 123, 17.5.1988, p. 2.


ANEXĂ

Descrierea mărfii

Clasificare (cod NC)

Explicație

(1)

(2)

(3)

1.

Panouri ușoare cu dimensiuni minime de 75 × 100 cm (30 × 40 inch) și cu o grosime totală de 9,6 mm (3/8 inch) alcătuite dintr-o placă de polistiren expandat de aproximativ 9,5 mm grosime acoperită pe cele două fețe cu o foaie de hârtie sau carton.

3921 11 00

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1, 3 litera (b) și 6, precum și cu textul de la codurile NC 3921 și 3921 11 00.

Produsul nu poate fi clasificat în capitolul 48 deoarece caracterul esențial îi este conferit de materialul plastic care îi dă calitățile fizice și, în special, rezistența, hârtia neavând decât un rol secundar.

2.

Panouri ușoare cu dimensiuni minime de 80 × 100 cm (32 × 40 inch) și cu o grosime totală de 3,2 mm (1/8 inch) alcătuite dintr-un strat de polistiren expandat de aproximativ 3,1 mm grosime acoperit pe ambele fețe cu o folie de hârtie sau de carton alb acoperit cu un strat de caolin, fără fibre obținute printr-un procedeu mecanic și cu o greutate pe metru care depășește 150 g.

4810 12 00

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1, 3 litera (b) și 6, în anunțul juridic 7 din capitolul 48, precum și cu textul de la codurile NC 4810 și 4810 12 00.

Produsul nu poate fi clasificat în capitolul 39 deoarece caracterul esențial îi este conferit de hârtie sau carton, materialul plastic reprezentând doar o simplă întărire.

3.

Formulare de cambii de 29 × 10 cm strânse în pachete de 100 de unități. Aceste formulare tipărite și care conțin un text tipărit trebuie completate de mână sau la mașină.

4907 00 99

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6, precum și cu textul codurilor NC 4907 și 4907 00 99. Aceste articole sunt citate în „notele explicative din Sistemul Armonizat”, poziția 4907 litera E.


02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

83


31988R3565


L 311/25

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3565/88 AL COMISIEI

din 16 noiembrie 1988

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 1315/88 (2), în special articolul 9,

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate la regulamentul menționat anterior, este necesară stabilirea dispozițiilor privind clasificarea mărfurilor incluse în anexa la prezentul regulament;

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a stabilit regulile generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate; întrucât aceste reguli se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi care o include pe aceasta parțial sau, eventual, îi adaugă subdiviziuni și care se stabilește prin reglementări comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură în cadrul schimburilor de mărfuri;

întrucât, pentru aplicarea regulilor generale menționate, mărfurile descrise în coloana 1 din tabelul inclus în anexa la prezentul regulament trebuie clasificate la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2, în conformitate cu explicațiile incluse în coloana 3;

întrucât Comitetul pentru Nomenclatură nu a emis nici un aviz în termenul acordat de către președintele său,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului inclus în anexă trebuie să fie clasificate în Nomenclatura Combinată la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2 din tabelul menționat.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 noiembrie 1988.

Pentru Comisie

COCKFIELD

Vicepreședinte


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 123, 17.5.1988, p. 2.


ANEXA

Descrierea mărfii

Clasificare (cod NC)

Explicație

(1)(1)

(2)

(3)

1.

Gumă de mestecat, cu o compoziție din nicotină fixată pe o rășină schimbătoare de ioni (2 miligrame de nicotină per gumă), din glicerol, dintr-un polimer sintetic, din carbonat de sodiu, din hidrogenocarbonat de sodiu, din d-glucitol (sorbitol), cât și din arome destinate în principal să simuleze gustul de tutun, a cărei utilizare este indicată persoanelor care doresc să renunțe la fumat.

2106 90 91

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textul de la codurile 2106, 2106 90 și 2106 90 91.

Acest produs care nu conține zahăr nu intră în sfera de aplicare a codului 1704 10 (a se vedea, de asemenea, „notele explicative din Sistemul Armonizat”, poziția 2106 litera B punctul 9).

2.

Furoat de mometazonă (DCIM)

2937 29 90

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textul de la codurile 2937, 2937 29 și 2937 29 90.

Nu este vorba despre un derivat halogenat al unui hormon corticosuprarenal din codul 2937 22 00, ci despre un derivat al unui asemenea produs.

3.

Folie autoadezivă din material plastic acoperită pe o față cu trinitrat de glicerol amestecat cu un adeziv acrilic conținând 4 mg sau mai mult de trinitrat de glicerol pe centimetru pătrat, protejat de o peliculă detașabilă

3005 10 00

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textul de la codurile 3005 și 3005 10 00.


02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

85


31988R3893


L 346/32

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3893/88 AL COMISIEI

din 14 decembrie 1988

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2290/83 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a articolelor 50-59 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului din 28 martie 1983 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 1315/88 (2), în special articolul 143,

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 918/83 a introdus, cu titlu definitiv, în articolele sale 63a și 63b, în regimul comunitar de scutiri de drepturi vamale, dispoziții până atunci opționale din articolele 137 și 138 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 privind importul de instrumente și aparate utilizate pentru cercetarea, stabilirea de diagnostice sau realizarea de tratamente medicale;

întrucât dispozițiile de aplicare pot, în anumite privințe, să se inspire din cele prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2290/83 al Comisiei (3), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 1745/85 (4); întrucât, prin urmare, ar trebui să se trateze ansamblul acestor situații în cadrul aceluiași instrument, printr-o modificare a dispozițiilor Regulamentului (CEE) nr. 2290/83, destinată să extindă domeniul de aplicare;

întrucât ar trebui, de asemenea, să se procedeze la adaptarea anumitor dispoziții de procedură, a căror necesitate este evidentă ca urmare a experienței dobândite în aplicarea dispozițiilor actuale;

întrucât măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru regimul de scutiri de drepturi vamale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 2290/83 se modifică după cum urmează:

1.

Titlul se înlocuiește cu următorul text:

2.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Prezentul regulament stabilește dispozițiile de aplicare a articolelor 50-59, 63a și 63b din Regulamentul (CEE) nr. 918/83, denumit în continuare «regulament de bază».”

3.

Articolul 7 alineatul (2) al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În așteptarea elaborării unei decizii privind cererea de admitere cu scutire de taxe vamale, în temeiul prezentului articol, autoritatea competentă poate autoriza importul instrumentului sau al aparatului care face obiectul cererii de exonerare provizorie de drepturi de import, în funcție de angajamentul instituției sau organismului destinatar de a achita drepturile respective în cazul în care nu se acordă scutirea de drepturi vamale.”

4.

La articolul 7 alineatul (7) se adaugă următorul text:

„Acest termen poate fi totuși prelungit, fără ca termenul total să poată depăși nouă luni, în cazul în care Comisia a fost determinată să solicite statului membru elemente de informație suplimentare pentru a putea hotărî. Pe baza acestei ipoteze, Comisia trebuie să informeze cu privire la aceasta autoritatea competentă care a transmis cererea, înainte de expirarea termenului inițial de șase luni.”

5.

Se inserează titlul Va:

„TITLUL Va

DISPOZIȚII SPECIALE PRIVIND ADMITEREA CU SCUTIRE DE DREPTURI VAMALE A INSTRUMENTELOR SAU APARATELOR MEDICALE ÎN TEMEIUL ARTICOLELOR 63a ȘI 63b DIN REGULAMENTUL DE BAZĂ

Articolul 15a

(1)   În sensul obținerii admiterii cu scutire de drepturi vamale a instrumentelor sau aparatelor, în temeiul dispozițiilor articolelor 63a și 63b din regulamentul de bază, conducătorul unității sau al organismului destinatar sau reprezentantul său împuternicit are obligația de a formula cererea pe lângă autoritatea competentă a statului membru unde este situată această unitate sau acest organism.

(2)   Cererea menționată la alineatul (1) trebuie să conțină următoarele informații cu privire la instrumentul sau aparatul în cauză:

(a)

descrierea comercială exactă a acestui instrument sau aparat utilizat de către producător și clasificarea prezumată a acestuia în nomenclatura tarifară;

(b)

numele sau denumirea comercială și adresa producătorului și, după caz, ale furnizorului;

(c)

țara de origine a instrumentului sau a aparatului;

(d)

locul unde instrumentul sau aparatul trebuie utilizat;

(e)

scopul căruia îi este destinat instrumentul sau aparatul.

(3)   În cazul donației, cererea trebuie să includă în plus:

(a)

numele sau denumirea comercială și adresa donatorului;

(b)

atestarea solicitantului care să stabilească:

că donația instrumentelor sau aparatelor în cauză nu ascunde nici o intenție de ordin comercial din partea donatorului și

că donatorul nu are nici un fel de legătură cu producătorul de instrumente sau aparate pentru care se solicită scutirea de drepturi vamale.

Articolul 15b

(1)   Atunci când autoritatea competentă a unui stat membru intenționează să acorde admiterea cu scutire de drepturi vamale a aparatelor sau instrumentelor definite la articolul 63a din regulamentul de bază, aceasta consultă celelalte state membre cu privire la caracterul echivalent al instrumentelor sau aparatelor fabricate în Comunitate.

(2)   În cazul în care, în termen de patru luni, autoritatea consultantă nu primește nici un răspuns, aceasta consideră că nu există, în statele membre consultate, producție de instrumente echivalente cu cel care a făcut obiectul cererii de scutire de drepturi vamale.

(3)   În cazul în care termenul de patru luni se dovedește a fi insuficient pentru instanța consultată, aceasta informează autoritatea consultantă, precizând termenul în care se poate aștepta un răspuns definitiv din partea sa, termen care nu poate totuși depăși două luni suplimentare.

(4)   În cazul în care, în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la alineatele (1)-(3), autoritatea consultantă constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 63a alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din regulamentul de bază, aceasta acordă scutirea de drepturi vamale; în caz contrar, o refuză.

Articolul 15c

Atunci când autoritatea competentă a unui stat membru în care este situată unitatea sau în care este situat organismul destinatar nu este în măsură să ia decizia prevăzută la articolul 15b, se aplică mutatis mutandis dispozițiile procedurii prevăzute la articolul 7 alineatele (2)-(7) cu privire la admiterea cu scutire de drepturi vamale a instrumentelor și aparatelor științifice.

Articolul 15d

Dispozițiile articolelor 15a-15c se aplică, mutatis mutandis, pieselor de schimb, elementelor și accesoriilor specifice și uneltelor de utilizat pentru întreținerea, controlul, calibrarea sau repararea instrumentelor sau aparatelor admise cu scutire de drepturi vamale în temeiul articolului 63a alineatul (2) literele (a) și (b) din regulamentul de bază.

Articolul 15e

Dispozițiile articolului 8 se aplică mutatis mutandis.”

6.

La articolul 16 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisiei îi este comunicată de către fiecare stat membru lista instrumentelor, aparatelor, pieselor de schimb, elementelor, accesoriilor și a uneltelor al căror preț sau a căror valoare în vamă este mai mare de 5 000 ECU și a căror admitere cu scutire de drepturi vamale a fost sau nu autorizată de către fiecare stat membru în temeiul dispozițiilor articolului 7 alineatul (1), 14 alineatul (1) sau 15b alineatul (4).”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 1989.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 decembrie 1988.

Pentru Comisie

COCKFIELD

Vicepreședinte


(1)  JO L 105, 23.4.1983, p. 1.

(2)  JO L 123, 17.5.1988, p. 2.

(3)  JO L 220, 11.8.1983, p. 20.

(4)  JO L 167, 27.6.1985, p. 21.


02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

87


31988R3914


L 347/54

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3914/88 AL COMISIEI

din 14 decembrie 1988

privind procedurile analitice care trebuie utilizate pentru determinarea conținutului de zaharuri, materie grasă și substanță uscată a produselor de la codul 1905 90 30 din Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 3174/88 (2), în special articolul 9,

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate la regulamentul menționat anterior, este necesară stabilirea unor dispoziții referitoare la procedurile analitice care trebuie utilizate pentru determinarea conținutului de zaharuri (totalul conținutului de zaharoză, fructoză, glucoză, lactoză, maltoză), de materie grasă și substanță uscată a produselor de la codul NC 1905 90 03;

întrucât, în urma studiilor și cercetărilor efectuate, procedurile analitice menționate la articolul 1 din prezentul regulament sunt considerate adecvate;

întrucât intrarea în vigoare a prezentului regulament implică abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 2093/84 al Comisiei din 19 iulie 1984 privind procedura analitică care trebuie utilizată pentru determinarea conținutului de substanță uscată, materie grasă și de zaharuri al anumitor produse de panificație obișnuită de la poziția 19.07 din Tariful Vamal Comun (3);

întrucât dispozițiile prezentului regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru Nomenclatură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Conținutul de zaharuri (totalul conținutului de zaharoză, fructoză, glucoză, lactoză, maltoză), de materie grasă și substanță uscată ale produselor de la codul NC 1905 90 30 se determină conform procedurilor precizate în continuare:

determinarea conținutului de zaharuri (totalul conținutului de zaharoză, fructoză, glucoză, lactoză, maltoză) se face prin HPLC;

determinarea conținutului de materii grase se face după hidroliza cu acid clorhidric. Se consideră materie grasă produsul care se obține după această hidroliză prin extracție cu eter de petrol;

determinarea conținutului de substanță uscată se face uscând o mostră reprezentativă la 103 plus sau minus 2 grade Celsius până la masa constantă.

Articolul 2

Regulamentul (CEE) nr. 2093/84 se abrogă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 decembrie 1988.

Pentru Comisie

COCKFIELD

Vicepreședinte


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 298, 31.10.1988, p. 1.

(3)  JO L 193, 21.7.1984, p. 15.


02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

88


31988R3915


L 347/55

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3915/88 AL COMISIEI

din 15 decembrie 1988

de stabilire a dispozițiilor de aplicare a articolului 63c din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului din 28 martie 1983 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 1315/88 (2), în special articolul 143,

întrucât articolul 63c din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 prevede acordarea unei scutiri de drepturi de import pentru transporturile care conțin eșantioane de substanțe de referință autorizate de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS), destinate controlului calității materiilor utilizate pentru fabricarea medicamentelor; întrucât aceste transporturi se adresează destinatarilor desemnați de către autoritățile naționale competente pentru a beneficia de scutirea menționată anterior;

întrucât este necesar să se stabilească condițiile necesare pentru aplicarea corectă a acestei dispoziții; întrucât aceste condiții trebuie să fie stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 143 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CEE) nr. 918/83;

întrucât măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru regimul de scutiri de drepturi vamale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezentul regulament stabilește dispozițiile de aplicare a articolului 63c din Regulamentul (CEE) nr. 918/83.

Articolul 2

Scutirea de drepturi vamale prevăzută la articolul 63c din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 nu se aplică decât transporturilor efectuate de către „Centrul colaborator OMS pentru substanțele chimice de referință” din Stockholm (Suedia) destinatarilor desemnați de către autoritățile naționale competente pentru a le primi cu scutire de drepturi vamale.

Articolul 3

Acordarea scutirii de drepturi de import pentru transporturile prevăzute la articolul 63c din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 este condiționată de prezența, pe coletele care conțin substanțele de referință:

pe de o parte, a ștampilei Centrului colaborator OMS prevăzut la articolul 2;

pe de altă parte, a unei etichete, al cărei model este prevăzut în anexa la prezentul regulament și pe care este bifată în mod vizibil caseta corespunzătoare substanțelor chimice de referință.

Articolul 4

Scutirea se aplică și ambalajelor speciale, indispensabile transportului de substanțe chimice de referință, precum și accesoriilor necesare utilizării acestora, pe care transporturile le pot conține eventual.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 1989.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 decembrie 1988.

Pentru Comisie

COCKFIELD

Vicepreședinte


(1)  JO L 105, 23.4.1983, p. 1.

(2)  JO L 123, 17.5.1988, p. 2.


ANEXĂ

Image


02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

90


31988R3974


L 351/21

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3974/88 AL COMISIEI

din 20 decembrie 1988

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 3174/88 (2), în special articolul 9,

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate la regulamentul menționat anterior, este necesară stabilirea unor dispoziții privind clasificarea mărfurilor incluse în anexa la prezentul regulament;

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a stabilit regulile generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate; întrucât aceste reguli se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi care o include pe aceasta parțial sau, eventual, îi adaugă subdiviziuni și care se stabilește prin reglementări comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură în cadrul schimburilor de mărfuri;

întrucât, pentru aplicarea regulilor generale menționate, mărfurile descrise în coloana 1 din tabelul inclus în anexa la prezentul regulament trebuie clasificate la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2, în conformitate cu explicațiile incluse în coloana 3;

întrucât Comitetul pentru Nomenclatură nu a emis nici un aviz în termenul acordat de către președintele său,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului inclus în anexă trebuie să fie clasificate în Nomenclatura Combinată la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2 din tabelul menționat.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 decembrie 1988.

Pentru Comisie

COCKFIELD

Vicepreședinte


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 298, 31.10.1988, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfii

Clasificare Cod NC

Explicație

(1)

(2)

(3)

1.

Zeolit artificial de tip „y”, prezentat sub formă de pelete, cu un conținut de sodiu exprimat în oxid de sodiu care nu depășește 11 % din greutate. Acest produs este utilizat în fabricarea de catalizatori.

3823 90 20

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textul de la codurile 3823, 3823 90 și 3823 90 20.

Acest produs trebuie considerat un schimbător de ioni (A se vedea, de asemenea, notele explicative din Nomenclatura Combinată, cod 3823 90 20).

2.

Amestec de sare de potasiu din acid clavulanic (DCI) (50 % din greutate) și de celuloză microcristalină, destinat încorporării în medicamente pe bază de antibiotice.

3823 90 91

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textele de la codurile 3823, 3823 90 și 3823 90 91.

Produsul nu intră sub incidența dispozițiilor cuprinse în