02022D1313 — RO — 27.07.2022 — 000.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA (PESC) 2022/1313 A CONSILIULUI

din ►C1  26 iulie 2022 ◄

de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

(JO L 198 27.7.2022, p. 17)


Rectificată prin:

►C1

Rectificare, JO L 204, 4.8.2022, p.  16 (2022/1313)
▼B

DECIZIA (PESC) 2022/1313 A CONSILIULUI

din ►C1  26 iulie 2022 ◄

de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în UcrainaArticolul 1

În Decizia 2014/512/PESC, articolul 9 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)  
Prezenta decizie se aplică până la 31 ianuarie 2023.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.