18.2.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 58/54


Ajutoare de stat – Decizie de a nu ridica obiecțiuni

(2021/C 58/10)

Autoritatea AELS de Supraveghere nu ridică nicio obiecțiune în ceea ce privește următoarea măsură de ajutor de stat:

Data adoptării deciziei

11 noiembrie 2020

Cazul nr.

85838

Decizia nr.

131/20/COL

Statul AELS

Norvegia

Denumirea

Contribuții la asigurările sociale pe 2021 diferențiate la nivel regional

Temeiul juridic

Rezoluția anuală a Parlamentului privind ratele contribuțiilor la asigurările sociale etc. și articolul 23-2 din Legea nr. 19 din 28 februarie 1997 privind sistemul național de asigurări (Folketrygdloven)

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Ajutor regional

Forma ajutorului

Reducere a impozitelor

Intensitate

3,1 până la 12,4

Durată

1.1.2021-31.12.2021

Sectoare economice

Măsură orizontală. Toate sectoarele vizate de Orientările privind ajutoarele regionale pentru perioada 2014-2021

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

Guvernul Norvegiei

Textul deciziei, în versiunea lingvistică autentică, din care au fost eliminate toate informațiile confidențiale, este disponibil pe site-ul web al Autorității AELS de Supraveghere: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/