20.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 459/47


HOTĂRÂREA CURȚII

din 17 septembrie 2018

în cauza E-10/17

Nye Kystlink AS/Color Group AS și Color Line AS

(Articolul 53 din Acordul privind SEE – Articolul 54 din Acordul privind SEE – Principiul echivalenței – Principiul eficacității – Norme naționale privind termenul de prescripție pentru acțiunile în despăgubiri)

(2018/C 459/16)

În cauza E-10/17, Nye Kystlink AS/Color Group AS și Color Line AS – CERERE înaintată Curții, în temeiul articolului 34 din Acordul dintre statele AELS privind instituirea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție, de către Curtea de Apel din Borgarting (Borgarting lagmannsrett) privind interpretarea principiilor echivalenței și eficacității în contextul normelor naționale privind termenul de prescripție pentru acțiunile în despăgubiri în cazurile în care amenzile au fost impuse în temeiul articolelor 53 și 54 din Acordul privind Spațiul Economic European, Curtea, compusă din Páll Hreinsson, președinte și judecător raportor, Per Christiansen și Bernd Hammermann, judecători, a pronunțat la 17 septembrie 2018 hotărârea, al cărei dispozitiv prevede următoarele:

1.

Conform principiului echivalenței, o normă națională de prescripție care stabilește un termen separat de prescripție de un an pentru introducerea unei acțiuni în despăgubiri în urma unei infracțiuni care a fost stabilită printr-o hotărâre definitivă trebuie aplicată în mod corespunzător la o acțiune în despăgubiri pentru încălcarea articolelor 53 și 54 din Acordul privind SEE, stabilită printr-o hotărâre definitivă de către Autoritatea AELS de Supraveghere prin care se aplică o amendă, în măsura în care aceste acțiuni au un scop, o cauză și elemente esențiale similare.

2.

Principiul eficacității nu limitează dreptul statelor SEE de a aplica un termen de prescripție de trei ani pentru introducerea unei acțiuni în despăgubiri pentru încălcarea articolelor 53 și 54 din Acordul privind SEE, în cazul în care acest termen de prescripție este condiționat de obligația de investigare care revine părții vătămate, ceea ce ar putea duce la expirarea termenului de prescripție înainte ca Autoritatea AELS de Supraveghere să ia o decizie într-un caz privind încălcarea articolelor 53 și 54 din Acordul privind SEE pe baza unei plângeri formulate de partea vătămată, atât timp cât aplicarea unui astfel de termen de prescripție nu face imposibilă sau excesiv de dificilă introducerea unei acțiuni în despăgubiri având ca temei încălcarea normelor de concurență ale SEE. Această evaluare trebuie să ia în considerare caracteristicile speciale ale cazurilor de concurență.