5.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 333/8


Ajutoare de stat – Decizie de a nu ridica obiecții

(2017/C 333/06)

Autoritatea AELS de Supraveghere nu ridică obiecții în ceea ce privește următoarea măsură de ajutor de stat:

Data adoptării deciziei

:

13 iulie 2017

Cazul nr.

:

80780

Decizia nr.

:

143/17/COL

Statul AELS

:

Norvegia

Regiunea

:

Cele trei districte Nordland, Troms și Finnmark

Titlul (și/sau numele beneficiarului)

:

Operatori de turism

Temeiul juridic

:

Deciziile bugetare adoptate de districtele Nordland, Troms și Finnmark

Tipul măsurii

:

Ajutoare pentru exploatare

Obiectiv

:

Obiectivul este de a preveni depopularea prin crearea de locuri de muncă în industria turismului, sprijinind operatorii de turism care organizează zboruri charter (și anume, zboruri fără orar regulat) către aeroporturile din trei districte situate în nordul Norvegiei.

Forma ajutorului

:

Ajutoare pentru exploatare

Bugetul

:

10 milioane NOK

Intensitatea

:

25 %

Durata

:

Prelungire de la 1.11.2017 până la 31.12.2020

Sectoare economice

:

Operatorii de turism care organizează zboruri charter

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

:

Cele trei districte Nordland, Troms și Finnmark

Alte informații

:

 

Textul deciziei, în versiunea lingvistică autentică, din care au fost eliminate toate informațiile confidențiale, este disponibil pe site-ul Autorității AELS de Supraveghere:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/