27.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 88/17


HOTĂRÂREA CURȚII

din 6 decembrie 2013

în cauza E-18/13

Autoritatea AELS de Supraveghere/Islanda

(Neîndeplinirea de către o parte contractantă a obligațiilor care îi revin – Directiva 2001/81/CE – Neaplicare)

2014/C 88/14

În cauza E-18/13, Autoritatea AELS de Supraveghere/Islanda – CERERE de declarare a faptului că, prin neadoptarea sau necomunicarea către Autoritatea AELS de Supraveghere, în termenul prevăzut, a tuturor măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a actului menționat la punctul 21ar din anexa XX la Acordul privind Spațiul Economic European, și anume Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici, astfel cum a fost adaptată la acord prin protocolul 1, Islanda nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul actului și al articolului 7 din Acordul privind SEE, Curtea, compusă din Carl Baudenbacher, președinte, Per Christiansen (judecător-raportor) și Páll Hreinsson, judecători, a pronunțat, la 6 decembrie 2013, hotărârea al cărei dispozitiv prevede următoarele:

Curtea:

1.

declară că, prin faptul că nu a adoptat toate măsurile necesare aplicării actului, în termenul prevăzut, Islanda nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul actului menționat la punctul 21ar din anexa XX la Acordul privind Spațiul Economic European (Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici), astfel cum a fost adaptat la acord prin protocolul 1, și în temeiul articolului 7 din acord;

2.

obligă Islanda la plata cheltuielilor de judecată.