31.3.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 116/29


O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației

(2023/C 116/10)

Image 1

Fața națională a noii monede comemorative de 2 euro destinate circulației și emise de Spania

Monedele euro destinate circulației au curs legal în toată zona euro. În vederea informării publicului și a tuturor părților care manipulează monedele, Comisia publică o descriere a modelelor tuturor noilor monede (1). În conformitate cu concluziile Consiliului din 10 februarie 2009 (2), statele membre din zona euro și țările care au încheiat cu Uniunea Europeană un acord monetar privind emiterea de monede euro pot emite monede euro comemorative destinate circulației, cu anumite condiții, printre care aceea de a nu folosi decât valoarea de 2 euro. Aceste monede au aceleași caracteristici tehnice ca celelalte monede de 2 euro, însă fața lor națională prezintă un model comemorativ cu o puternică semnificație la nivel național sau european.

Țara emitentă: Spania

Obiectul comemorării: UNESCO: Cáceres

Descrierea modelului: Centrul vechi al orașului Cáceres este un ansamblu urban situat în Comunitatea Autonomă Extremadura, în vestul Peninsulei Iberice. El a fost înregistrat pe lista siturilor incluse în patrimoniul mondial pentru că este unic datorită caracteristicilor sale istorice, care sunt marcate din Evul Mediu până în perioada clasică de stiluri foarte diverse și contradictorii, cum ar fi stilul gotic de Nord, islamic, Renașterea Italiană și artele Noii lumi.

Modelul prezintă o imagine panoramică a complexului monumental, în special a pieței principale. În partea de sus, cu majuscule, apare cuvântul „ESPAÑA” și anul de batere a monedei „2023”. În partea din dreapta sus se află marca monetăriei. În partea de jos, cu majuscule, apare cuvântul „CÁCERES”.

Inelul exterior al monedei înfățișează cele 12 stele ale drapelului european.

Numărul estimat de monede care urmează să fie emise: 1 500 000

Data emisiunii: Primul trimestru 2023


(1)  A se vedea JO C 373, 28.12.2001, p. 1, cu privire la fețele naționale ale tuturor monedelor emise în 2002.

(2)  A se vedea concluziile Consiliului Afaceri Economice și Financiare din 10 februarie 2009 și Recomandarea Comisiei din 19 decembrie 2008 privind orientările comune pentru fețele naționale ale monedelor euro și emiterea de monede euro destinate circulației (JO L 9, 14.1.2009, p. 52).