17.3.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 101/50


Cereri de propuneri și activități conexe în cadrul programului de lucru pentru 2023-2025 de punere în aplicare a Programului pentru cercetare și formare al Euratom (2021-2025)

(2023/C 101/07)

Prin prezenta comunicare se lansează acțiuni în cadrul programului de lucru pentru 2023-2025 de punere în aplicare a Programului pentru cercetare și formare al Euratom (2021-2025).

Comisia a adoptat programul de lucru menționat mai sus prin Decizia C(2023) 1650 din 16 martie 2023.

Acțiunile depind de disponibilitatea creditelor prevăzute în bugetul general al Uniunii pentru 2023, 2024 și 2025, după adoptarea bugetului pentru 2024 și 2025 de către autoritatea bugetară sau astfel cum se prevede în sistemul doisprezecimilor provizorii. Comisia își rezervă dreptul de a anula sau de a rectifica acțiunile.

Confirmarea faptului că aceste condiții au fost îndeplinite va fi anunțată pe site-ul Portalului de finanțare și licitații al Comisiei Europene (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/euratom2027).

Acest program de lucru, inclusiv termenele-limită și bugetele pentru acțiuni, este disponibil prin Portalul de finanțare și licitații menționat anterior, împreună cu informații privind condițiile de participare la acțiuni și cu orientări destinate solicitanților, referitoare la modalitățile de prezentare a propunerilor. Toate aceste informații vor fi actualizate, după caz, pe Portalul de finanțare și licitații menționat.