22.3.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 96/7


O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației

(2021/C 96/07)

Image 1

Fața națională a noii monede comemorative de 2 euro destinate circulației și emise de Grecia

Monedele euro destinate circulației au curs legal în toată zona euro. În vederea informării publicului și a tuturor părților care manipulează monedele, Comisia dă publicității caracteristicile modelelor noilor monede (1). În conformitate cu concluziile Consiliului din 10 februarie 2009 (2), statele membre din zona euro și țările care au încheiat cu Uniunea Europeană un acord monetar privind emiterea de monede euro pot emite monede euro comemorative destinate circulației, cu anumite condiții, printre care aceea de a nu folosi decât valoarea de 2 euro. Aceste monede au aceleași caracteristici tehnice ca celelalte monede de 2 euro, însă fața lor națională prezintă un model comemorativ cu o puternică semnificație la nivel național sau european.

Țara emitentă: Grecia

Obiectul comemorării: 200 de ani de la revoluția elenă

Descrierea modelului: Modelul prezintă drapelul grecesc în centru, înconjurat de ramuri de dafin. De-a lungul marginii interioare sunt inscripționate cuvintele: „1821 – 2021 200 DE ANI DE LA REVOLUȚIA ELENĂ” și „REPUBLICA ELENĂ”. În partea de jos, între două ramuri de dafin, sunt vizibile o palmetă (marca monetăriei grecești) și semnătura artistului (George Stamatopoulos).

Inelul exterior al monedei conține cele 12 stele ale drapelului european.

Numărul estimat de monede care urmează să fie emise: 1 500 000

Data emisiunii: aprilie 2021


(1)  A se vedea JO C 373, 28.12.2001, p. 1 pentru fețele naționale ale tuturor monedelor emise în 2002.

(2)  A se vedea concluziile Consiliului Afaceri Economice și Financiare din 10 februarie 2009 și Recomandarea Comisiei din 19 decembrie 2008 privind orientările comune pentru fețele naționale ale monedelor euro și emiterea de monede euro destinate circulației (JO L 9, 14.1.2009, p. 52).