2.2.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 36/4


O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației

(2021/C 36/04)

Image 1

Fața națională a noii monede comemorative de 2 euro destinate circulației și emise de Italia

Monedele euro destinate circulației au curs legal în toată zona euro. În vederea informării publicului și a tuturor părților care manipulează monedele, Comisia publică o descriere a modelelor tuturor noilor monede (1). În conformitate cu concluziile Consiliului din 10 februarie 2009 (2), statele membre din zona euro și țările care au încheiat cu Uniunea Europeană un acord monetar privind emiterea de monede euro sunt autorizate să emită monede euro comemorative destinate circulației, dacă sunt îndeplinite anumite condiții, în special aceea de a nu se utiliza decât valoarea de 2 euro. Aceste monede au aceleași caracteristici tehnice ca celelalte monede de 2 euro, însă fața lor națională prezintă un model comemorativ cu o puternică semnificație la nivel național sau european.

Țara emitentă: Italia

Obiectul comemorării: 150 de ani de la instituirea Romei drept capitală a Italiei

Descrierea modelului: Modelul prezintă un detaliu al lucrării Dea Roma, o sculptură de Angelo Zanelli care figurează în centrul monumentului Altare della Patria, un mare altar votiv dedicat națiunii italiene situat în cadrul complexului Vittoriano din Roma. În partea de sus figurează legenda „ROMA CAPITALE”; în partea dreaptă, datele „•1871•2021•”, anul proclamării Romei drept capitală a Italiei și, respectiv, cel al emisiunii monedei; în partea stângă, literele „RI”, acronimul Republicii Italiene și litera „R”, marca monetăriei din Roma; în exergă, literele „UP”, inițialele gravorului Uliana Pernazza.

Inelul exterior al monedei conține cele 12 stele ale drapelului european.

Numărul estimat de monede care urmează să fie emise:3 000 000

Data emisiunii: ianuarie 2021


(1)  A se vedea JO C 373, 28.12.2001, p. 1 pentru fețele naționale ale tuturor monedelor emise în 2002.

(2)  A se vedea concluziile Consiliului Afaceri Economice și Financiare din 10 februarie 2009 și Recomandarea Comisiei din 19 decembrie 2008 privind orientările comune pentru fețele naționale ale monedelor euro și emiterea de monede euro destinate circulației (JO L 9, 14.1.2009, p. 52).