21.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 356/4


O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației

(2019/C 356/04)

Image 1

Fața națională a noii monede comemorative de 2 euro destinate circulației și emise de Portugalia

Monedele euro destinate circulației au curs legal în toată zona euro. În vederea informării publicului și a tuturor părților care utilizează monede, Comisia publică o descriere a modelelor tuturor noilor monede (1). În conformitate cu concluziile Consiliului din 10 februarie 2009 (2), statele membre din zona euro și țările care au încheiat cu Uniunea Europeană un acord monetar privind emiterea de monede euro sunt autorizate să emită monede euro comemorative destinate circulației, dacă sunt îndeplinite anumite condiții, în special aceea de a nu se utiliza decât moneda de 2 euro. Aceste monede au aceleași caracteristici tehnice ca celelalte monede de 2 euro, însă fața lor națională prezintă un model comemorativ cu o puternică semnificație la nivel național sau european.

Țara emitentă: Portugalia

Obiectul comemorării: Al cincilea centenar al primei circumnavigări a Pământului, organizată și condusă de exploratorul portughez Fernando Magellan

Descrierea modelului: Expediția spaniolă către Indiile de Est a început în 1519 și s-a încheiat în 1522, având ca rezultat prima circumnavigare a Pământului.

Modelul prezintă efigia lui Fernando Magellan. În partea dreaptă, în semicerc, se află inscripția „CIRCUM NAVEGAÇÃO” (circumnavigație) și, dedesubt, inscripția „1519 FERNÃO DE MAGALHÃES”. În partea din stânga sus este înscris anul emisiunii, „2019”, iar dedesubt, numele țării emitente, „PORTUGAL”.

Inelul exterior al monedei conține cele 12 stele ale drapelului european.

Numărul estimat de monede care urmează să fie emise: 750 000

Data emiterii: Al doilea semestru al anului 2019


(1)  A se vedea JO C 373, 28.12.2001, p. 1 pentru fețele naționale ale tuturor monedelor emise în 2002.

(2)  A se vedea concluziile Consiliului Afaceri Economice și Financiare din 10 februarie 2009 și Recomandarea Comisiei din 19 decembrie 2008 privind orientările comune pentru fețele naționale ale monedelor euro și emiterea de monede euro destinate circulației (JO L 9, 14.1.2009, p. 52).