16.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 133/19


O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației

(2018/C 133/03)

Image

Monedele euro destinate circulației au curs legal în toată zona euro. În vederea informării publicului și a tuturor părților care manipulează monedele, Comisia publică o descriere a modelelor tuturor noilor monede (1). În conformitate cu concluziile Consiliului din 10 februarie 2009 (2), statele membre din zona euro și țările care au încheiat cu Uniunea Europeană un acord monetar privind emisiunea de monede euro sunt autorizate să emită monede euro comemorative destinate circulației, dacă îndeplinesc anumite condiții, în special aceea de a nu folosi decât valoarea nominală de 2 euro. Aceste monede au aceleași caracteristici tehnice ca celelalte monede de 2 euro, însă fața lor națională prezintă un model comemorativ cu o puternică semnificație la nivel național sau european.

Țara emitentă : Republica San Marino

Obiectul comemorării : 500 de ani de la nașterea lui Tintoretto

Descrierea modelului : În centrul monedei este reprodus un detaliu al tabloului „Vizita” de Tintoretto (îmbrățișarea dintre Sfânta Fecioară și Elisabeta), alături de datele „1518-2018”; pe margine, în partea superioară, figurează inscripția „SAN MARINO”, iar în partea inferioară inscripția „Tintoretto”; la stânga, apar inițialele autoarei Luciana de Simoni, „LDS”, și litera „R”, care identifică monetăria din Roma.

Inelul exterior al monedei reprezintă cele douăsprezece stele ale drapelului european.

Numărul de monede care urmează să fie emise :

Data emisiunii : aprilie 2018


(1)  A se vedea JO C 373, 28.12.2001, p. 1, cu privire la fețele naționale ale tuturor monedelor emise în 2002.

(2)  A se vedea concluziile Consiliului Afaceri Economice și Financiare din 10 februarie 2009 și Recomandarea Comisiei din 19 decembrie 2008 privind orientările comune pentru fețele naționale ale monedelor euro și emisiunea de monede euro destinate circulației (JO L 9, 14.1.2009, p. 52).