19.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 103/6


Cerere de propuneri în cadrul programului de lucru multianual privind acordarea de ajutoare financiare în domeniul infrastructurii energetice transeuropene, în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, pentru perioada 2014-2020

[Decizia de punere în aplicare C(2018) 1615 a Comisiei]

(2018/C 103/07)

Prin prezenta, Direcția Generală Energie a Comisiei Europene lansează o cerere de propuneri în vederea acordării de granturi conform priorităților și obiectivelor definite în programul de lucru multianual din domeniul infrastructurii energetice transeuropene, în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, pentru perioada 2014-2020.

Se solicită propuneri pentru următoarea cerere:

 

CEF-Energy-2018-1

Suma orientativă disponibilă pentru propunerile selectate în cadrul prezentei cereri de propuneri este de 200 de milioane EUR.

Termenul pentru depunerea propunerilor este 26 aprilie 2018.

Textul integral al cererii de propuneri este disponibil la adresa:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-1-call-proposals