2.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 79/18


Cereri de propuneri în temeiul programului de lucru pentru acordarea de granturi în sectorul rețelelor transeuropene din domeniul infrastructurii de telecomunicații în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, pentru perioada 2014-2020

[Decizia de punere în aplicare C(2018) 568 a Comisiei]

(2018/C 79/07)

Direcția Generală Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie din cadrul Comisiei Europene lansează următoarele cereri de propuneri în vederea acordării de granturi pentru proiecte, în conformitate cu prioritățile și obiectivele definite în programul de lucru pentru 2018 în sectorul rețelelor transeuropene din domeniul infrastructurii de telecomunicații, în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), pentru perioada 2014-2020.

Lansăm o cerere de propuneri pentru domeniul:

CEF-TC-2018-1: Arhivare electronică

Bugetul indicativ total disponibil pentru propunerile selectate în cadrul acestor cereri este de 1,53 de milioane EUR.

Termenul pentru depunerea propunerilor este 3 mai 2018.

Documentația aferentă cererilor este disponibilă pe site-ul web al MIE, secțiunea Telecom:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals