28.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 368/6


Cereri de propuneri și activități conexe în temeiul programului de lucru pentru perioada 2018-2020 din cadrul Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) Orizont 2020 și în temeiul programului de lucru pentru 2018 din cadrul Programului pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice (2014-2018) de completare a programului Orizont 2020

(2017/C 368/05)

Se anunță prin prezenta lansarea cererilor de propuneri și activități conexe în temeiul programului de lucru pentru perioada 2018-2020 din cadrul Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) Orizont 2020 și în temeiul programului de lucru pentru 2018 din cadrul Programului pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice (2014-2018) de completare a programului Orizont 2020.

Comisia a adoptat, prin Deciziile C(2017) 7123 și C(2017) 7124 din 27 octombrie 2017, două programe de lucru care includ cereri de propuneri și activități conexe.

Acestea sunt condiționate de disponibilitatea creditelor prevăzute în proiectul de buget pentru anii respectivi de către autoritatea bugetară sau, în cazul în care nu este adoptat bugetul pentru un anumit an, astfel cum sunt prevăzute în sistemul doisprezecimilor provizorii.

Aceste programe de lucru, inclusiv termenele-limită și bugetele pentru activități, sunt disponibile pe portalul internet destinat participanților (http://ec.europa.eu/research/participants/portal), împreună cu informații privind condițiile de participare la cererile de propuneri și la activitățile conexe, precum și cu orientări destinate solicitanților referitoare la modalitățile de prezentare a propunerilor. Toate aceste informații vor fi actualizate, după caz, pe portalul susmenționat destinat participanților.

La această dată, se pot prezenta propuneri numai pentru temele marcate cu „2018” în cererile de propuneri indicate pe portalul destinat participanților. Informațiile privind data la care se pot prezenta propuneri pentru temele marcate cu „2019” și cu „2020” vor fi furnizate ulterior pe portalul destinat participanților.