20.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 386/14


CERERE DE PROPUNERI 2017 – EAC/A03/2016

Programul Erasmus+

(2016/C 386/09)

1.   Introducere și obiective

Prezenta cerere de propuneri se bazează pe Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, precum și pe programele de lucru anuale Erasmus+ 2016 și 2017. Programul Erasmus+ se referă la perioada 2014-2020. Obiectivele generale și specifice ale programului Erasmus+ sunt prevăzute la articolele 4, 5, 11 și 16 din regulament.

2.   Acțiuni

Prezenta cerere de propuneri vizează următoarele acțiuni ale programului Erasmus+:

Acțiunea-cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării

Mobilitatea persoanelor în domeniul educației, formării și tineretului

Proiecte strategice ale SEV

Evenimente la scară largă ale Serviciului european de voluntariat

Programele comune de masterat Erasmus Mundus

Acțiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici

Parteneriate strategice în domeniul educației, formării și tineretului

Alianțele cunoașterii

Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior

Consolidarea capacităților în domeniul tineretului

Acțiunea-cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru reformarea politicilor

Dialog structurat: Reuniuni între tineri și factorii de decizie din domeniul tineretului

Activitățile Jean Monnet

Catedrele Jean Monnet

Modulele Jean Monnet

Centrele de excelență Jean Monnet

Sprijin Jean Monnet pentru asociații

Rețelele Jean Monnet

Proiectele Jean Monnet

Sport

Parteneriate de colaborare

Parteneriate de colaborare mici

Evenimente sportive europene nonprofit

3.   Eligibilitate

Orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului poate solicita finanțare în cadrul programului Erasmus+. În plus, grupurile de tineri active în domeniul tineretului, dar nu neapărat în contextul unei organizații de tineret, pot solicita finanțare pentru mobilitatea în scopul învățării pentru tineri și lucrători de tineret, precum și pentru parteneriate strategice în domeniul tineretului.

Următoarele țări participante la program pot lua parte la toate acțiunile programului Erasmus+ (1):

cele 28 de state membre ale Uniunii Europene;

țările membre AELS/SEE: Islanda, Liechtenstein și Norvegia;

țările candidate pentru aderarea la UE: Turcia și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei.

În plus, anumite acțiuni ale programului Erasmus+ sunt deschise organizațiilor din țări partenere.

Pentru mai multe detalii privind modalitățile de participare, vă rugăm să consultați Ghidul programului Erasmus+.

4.   Bugetul și durata proiectelor

Bugetul total alocat prezentei cereri de propuneri este estimat la 2 157,1 milioane EUR:

Educație și formare

:

1 905,4 milioane EUR (2)

Tineret

:

209,1 milioane EUR

Jean Monnet

:

10,8 milioane EUR

Sport

:

31,8 milioane EUR

Bugetul total alocat cererii de propuneri, precum și repartizarea sa sunt orientative și pot fi modificate sub rezerva unei modificări a programelor de lucru anuale Erasmus+. Potențialii candidați sunt invitați să consulte periodic programele de lucru anuale Erasmus+ și modificările acestora, publicate la adresa:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

în ceea ce privește bugetul disponibil pentru fiecare acțiune care face obiectul cererii de propuneri.

Nivelul granturilor atribuite, precum și durata proiectelor variază în funcție de anumiți factori, cum ar fi tipul proiectului și numărul partenerilor implicați.

5.   Termenul de depunere a cererilor

Toate termenele de depunere a cererilor specificate mai jos se încheie la ora 12.00, ora Bruxelles-ului.

Acțiunea-cheie 1

Mobilitatea persoanelor în domeniul educației și formării

2 februarie 2017

Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului

2 februarie 2017

Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului

26 aprilie 2017

Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului

4 octombrie 2017

Proiecte strategice ale SEV

26 aprilie 2017

Evenimente la scară largă ale Serviciului european de voluntariat

5 aprilie 2017

Programele comune de masterat Erasmus Mundus

16 februarie 2017

Acțiunea-cheie 2

Parteneriate strategice în domeniul educației și formării

29 martie 2017

Parteneriate strategice în domeniul tineretului

2 februarie 2017

Parteneriate strategice în domeniul tineretului

26 aprilie 2017

Parteneriate strategice în domeniul tineretului

4 octombrie 2017

Alianțele cunoașterii

28 februarie 2017

Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior

9 februarie 2017

Consolidarea capacităților în domeniul tineretului

8 martie 2017

Acțiunea-cheie 3

Reuniuni între tineri și factorii de decizie din domeniul tineretului

2 februarie 2017

 

26 aprilie 2017

 

4 octombrie 2017

Acțiunile Jean Monnet

Catedre, module, centre de excelență, sprijin acordat asociațiilor, rețele, proiecte

23 februarie 2017

Acțiuni privind sportul

Parteneriate de colaborare

6 aprilie 2017

Parteneriate de colaborare mici

6 aprilie 2017

Evenimente sportive europene nonprofit

6 aprilie 2017

Pentru instrucțiuni detaliate privind depunerea cererilor, vă rugăm să consultați Ghidul programului Erasmus+.

6.   Detalii complete

Condițiile detaliate ale prezentei cereri de propuneri, inclusiv prioritățile, pot fi găsite în Ghidul programului Erasmus+, la următoarea adresă de internet: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_ro

Ghidul programului Erasmus+ constituie parte integrantă din prezenta cerere de propuneri, iar condițiile de participare și finanțare exprimate în acesta se aplică în întregime prezentei cereri de propuneri.


(1)  Activitățile Jean Monnet sunt deschise organizațiilor din întreaga lume.

(2)  Această sumă include fondurile pentru dimensiunea internațională a învățământului superior (301,6 milioane EUR în total).