26.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 146/11


Compunerea camerelor și repartizarea judecătorilor pe camere

(2016/C 146/11)

Prin Decizia din 30 noiembrie 2005 (1), Tribunalul a decis să judece în trei camere și în plen. Prin Decizia din 14 aprilie 2016, Tribunalul, pentru perioada cuprinsă între 14 aprilie 2016 și 31 august 2016, a repartizat judecătorii pe camere după cum urmează:

 

Camera întâi

Domnul R. BARENTS, președinte de cameră

Domnii E. PERILLO și J. SVENNINGSEN, judecători

 

Camera a doua

Domnul K. BRADLEY, președinte de cameră

Domnii J. SANT’ANNA și A. KORNEZOV, judecători

 

Camera a treia, în compunere de trei judecători

Domnul S. VAN RAEPENBUSCH, președintele Tribunalului

Domnii E. PERILLO, J. SVENNINGSEN, J. SANT’ANNA și A. KORNEZOV, judecători

În această din urmă cameră, președintele va intra în compunerea completului, în mod alternativ, fie cu domnii judecători E. PERILLO și A. KORNEZOV, fie cu domnii judecători J. SVENNINGSEN și J. SANT’ANNA, sub rezerva situațiilor de conexitate a unor cauze.


(1)  JO C 322, 17.12.2005, p. 16.