5.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 89/8


Cereri de propuneri în temeiul programului de lucru pentru acordarea de granturi în domeniul rețelelor de telecomunicații transeuropene din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei pentru perioada 2014-2020

[Decizia de punere în aplicare C(2016) 1225 a Comisiei]

(2016/C 89/11)

Direcția Generală Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie din cadrul Comisiei Europene lansează trei cereri de propuneri în vederea acordării de granturi pentru proiecte, în conformitate cu prioritățile și obiectivele definite în programul de lucru pentru 2016 în domeniul rețelelor de telecomunicații transeuropene din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (Connecting Europe Facility – CEF) pentru perioada 2014-2020.

Se solicită propuneri pentru următoarele trei cereri de propuneri:

CEF-TC-2016-1: Sistemul de interconectare a registrelor comerțului (Business Registers Interconnection System – BRIS)

CEF-TC-2016-1: Schimbul electronic de informații în materie de securitate socială (Electronic Exchange of Social Security Information – EESSI)

CEF-TC-2016-1: Achiziții publice electronice (eProcurement)

Bugetul indicativ total disponibil pentru propunerile selectate în cadrul acestor cereri este de 32 de milioane EUR.

Termenul-limită pentru depunerea propunerilor este 19 mai 2016.

Documentația aferentă cererilor este disponibilă pe site-ul de internet CEF Telecom:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals