31.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 362/16


Cereri de propuneri în temeiul programului de lucru pentru acordarea de granturi în domeniul rețelelor de telecomunicații transeuropene din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei pentru perioada 2014-2020

[Decizia de punere în aplicare C(2014) 9490 a Comisiei]

(2015/C 362/09)

Direcția Generală Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie din cadrul Comisiei Europene lansează cinci cereri de propuneri în vederea acordării de granturi pentru proiecte, în conformitate cu prioritățile și obiectivele definite în programul de lucru pentru 2015 în domeniul rețelelor de telecomunicații transeuropene din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei pentru perioada 2014-2020.

Se solicită propuneri pentru următoarele cinci cereri de propuneri:

 

CEF-TC-2015-1: Transmiterea electronică de documente — transmiterea electronică

 

CEF-TC-2015-1: Facturarea electronică — e-facturarea

 

CEF-TC-2015-1: Servicii generice privind datele publice deschise

 

CEF-TC-2015-1: Servicii generice pentru un internet mai sigur

 

CEF-TC-2015-1: Europeana

Bugetul indicativ disponibil pentru propunerile selectate în cadrul acestor cereri este de 38,7 milioane EUR.

Termenul-limită pentru depunerea propunerilor este 19 ianuarie 2016.

Documentația aferentă cererilor este disponibilă pe site-ul de internet al Telecom din cadrul MIE:

http://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/cef-telecom-calls-proposals-2015.