1.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 253/12


Cerere de propuneri şi activităţi conexe în temeiul Programului de lucru al Consiliului European pentru Cercetare (ERC) pentru anul 2016 din cadrul Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020)

(2015/C 253/11)

Prin prezenta se anunță lansarea cererilor de propuneri şi activităţi conexe în temeiul Programului de lucru pentru 2016 al Consiliului European pentru Cercetare (ERC) din cadrul Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020).

Comisia Europeană a adoptat Programul de activitate al ERC pentru 2016 (1) prin Decizia C(2015) 5086 din 28 iulie 2015.

Se invită prezentarea de propuneri pentru aceste cereri. Programul de lucru al ERC pentru 2016, inclusiv termenele şi bugetele, este disponibil pe site-ul portalului participanţilor, împreună cu condiţiile de participare la cererile de propuneri și activități conexe şi informaţiile pentru candidați despre depunerea propunerilor:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


(1)  http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-wp16-erc_en.pdf