13.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 86/2


O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației

(2015/C 86/02)

Image

Monedele euro destinate circulației au curs legal în toată zona euro. În vederea informării publicului și a tuturor părților care manipulează monedele, Comisia dă publicității caracteristicile modelelor tuturor monedelor noi (1). În conformitate cu concluziile Consiliului din 10 februarie 2009 (2), statele membre din zona euro și țările care au încheiat cu Uniunea Europeană un acord monetar privind emiterea de monede euro pot emite monede euro comemorative destinate circulației, cu anumite condiții, printre care aceea de a nu folosi decât valoarea de 2 euro. Respectivele monede au aceleași caracteristici tehnice ca și celelalte monede de 2 euro, însă fața lor națională prezintă un model comemorativ cu o puternică semnificație la nivel național sau european.

Țara emitentă : Republica San Marino

Obiectul comemorării : cea de a 500-a comemorare a lui Bramante Lazzari delle Penne di San Marino

Descrierea modelului : Moneda ilustrează portretul lui Bramante și o parte a Tempietto (în limba italiană: „templu mic”), un mic monument comemorativ construit de Donato Bramante, probabil în jurul anului 1502, în curtea bisericii San Pietro din Montorio, care este considerat o capodoperă a arhitecturii italiene din renașterea târzie. Inscripția „BRAMANTE LAZZARI DELLE PENNE DI SAN MARINO” înconjoară aproape complet modelul. La stânga și la dreapta apar anii „1514”, respectiv „2014”, iar în partea de jos, inițialele artistului „MCC” (Maria Carmela Colaneri) și marca monetăriei.

Inelul exterior al monedei prezintă cele douăsprezece stele ale drapelului european.

Tirajul emisiunii :

Data emisiunii : iunie 2015


(1)  A se vedea JO C 373, 28.12.2001, p. 1, cu privire la fețele naționale ale tuturor monedelor emise în 2002.

(2)  A se vedea concluziile Consiliului Afaceri Economice și Financiare din 10 februarie 2009 și Recomandarea Comisiei din 19 decembrie 2008 privind orientările comune pentru fețele naționale ale monedelor euro și emiterea de monede euro destinate circulației (JO L 9, 14.1.2009, p. 52).