2.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 344/15


Cerere de propuneri 2015 – EAC/A04/2014

Programul Erasmus+

2014/C 344/10

1.   Introducere și obiective

Prezenta cerere de propuneri se bazează pe Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, precum și pe programul de lucru anual Erasmus+ 2014 – Dimensiunea internațională a învățământului superior (Rubrica 4) și pe programul de lucru anual Erasmus+ 2015. Programul Erasmus+ se referă la perioada 2014-2020. Obiectivele specifice ale programului Erasmus+ sunt prevăzute la articolele 5, 11 și 16 din regulament.

2.   Acțiuni

Prezenta cerere de propuneri vizează următoarele acțiuni ale programului Erasmus+:

Acțiunea-cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării

Mobilitatea persoanelor în domeniul educației, formării și tineretului

Diplomele comune de masterat Erasmus Mundus

Evenimente la scară largă ale Serviciului european de voluntariat

Acțiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici

Parteneriate strategice în domeniul educației, formării și tineretului

Alianțele cunoașterii

Alianțe ale competențelor sectoriale

Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior

Consolidarea capacităților în domeniul tineretului

Acțiunea-cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru reformarea politicilor

Dialog structurat: Reuniuni între tineri și factorii de decizie în domeniul tineretului

Activitățile Jean Monnet

Catedrele Jean Monnet

Modulele Jean Monnet

Centrele de excelență Jean Monnet

Sprijinul Jean Monnet acordat instituțiilor și asociațiilor

Rețelele Jean Monnet

Proiectele Jean Monnet

Sport

Parteneriate de colaborare în domeniul sportului

Evenimente sportive europene nonprofit

3.   Eligibilitate

Orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului poate solicita finanțare în cadrul programului Erasmus+. În plus, grupurile de tineri active în domeniul tineretului, dar nu neapărat în contextul unei organizații de tineret, pot solicita finanțare pentru mobilitatea în scopul învățării pentru tineri și lucrătorii tineri, precum și pentru parteneriate strategice în domeniul tineretului.

Programul Erasmus+ este deschis participării următoarelor țări (1):

Următoarele țări participante la program pot participa pe deplin la toate acțiunile programului Erasmus+:

cele 28 de state membre ale Uniunii Europene;

țările membre AELS/SEE: Islanda, Liechtenstein și Norvegia;

țările candidate pentru aderarea la UE: Turcia și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei.

În plus, anumite acțiuni ale programului Erasmus+ sunt deschise organizațiilor din țările partenere.

Pentru mai multe detalii privind modalitățile de participare, vă rugăm să consultați Ghidul programului Erasmus+.

4.   Buget și durata proiectelor

Bugetul total alocat prezentei cereri de propuneri este estimat la 1 736,4 milioane EUR:

Educație și formare

:

1 536,5 milioane EUR (2)

Tineret

:

171,7 milioane EUR

Jean Monnet

:

11,4 milioane EUR

Sport

:

16,8 milioane EUR

Bugetul total alocat cererii de propuneri, precum și repartizarea sa sunt orientative și pot fi modificate sub rezerva unei modificări a programelor de lucru anual Erasmus+. Potențialii candidați sunt invitați să consulte periodic programele de lucru anuale Erasmus+ și modificările acestora, publicate la adresa:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

în ceea ce privește bugetul disponibil pentru fiecare acțiune care face obiectul cererii de propuneri.

Nivelul granturilor atribuite, precum și durata proiectelor variază în funcție de anumiți factori, cum ar fi tipul proiectului și numărul partenerilor implicați.

5.   Termenul de depunere a cererilor

Toate termenele de depunere a cererilor specificate mai jos se încheie la ora 12.00, ora Bruxelles-ului.

Acțiunea-cheie 1

Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului

4 februarie 2015

Mobilitatea persoanelor în domeniul educației și formării

4 martie 2015

Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului

30 aprilie 2015

Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului

1 octombrie 2015

Diplomele comune de masterat Erasmus Mundus

4 martie 2015

Evenimente la scară largă ale Serviciului european de voluntariat

3 aprilie 2015

Acțiunea-cheie 2

Parteneriate strategice în domeniul tineretului

4 februarie 2015

Parteneriate strategice în domeniul educației, formării și tineretului

30 aprilie 2015

Parteneriate strategice în domeniul tineretului

1 octombrie 2015

Alianțe ale cunoașterii/Alianțe ale competențelor sectoriale

26 februarie 2015

Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior

10 februarie 2015

Consolidarea capacităților în domeniul tineretului

3 aprilie 2015

2 septembrie 2015

Acțiunea-cheie 3

Reuniuni între tineri și factorii de decizie în domeniul tineretului

4 februarie 2015

30 aprilie 2015

1 octombrie 2015

Acțiunile Jean Monnet

Catedre, module, centre de excelență, sprijin acordat instituțiilor și asociațiilor, rețele, proiecte

26 februarie 2015

Acțiuni privind sportul

Parteneriate de colaborare în domeniul sportului referitoare numai la Săptămâna europeană a sportului 2015

22 ianuarie 2015

Parteneriate de colaborare în domeniul sportului care nu se referă la Săptămâna europeană a sportului 2015

14 mai 2015

Evenimente sportive europene nonprofit referitoare numai la Săptămâna europeană a sportului 2015

22 ianuarie 2015

Evenimente sportive europene nonprofit care nu se referă la Săptămâna europeană a sportului 2015

14 mai 2015

Pentru instrucțiuni detaliate privind depunerea cererilor, vă rugăm să consultați Ghidul programului Erasmus+.

6.   Detalii complete

Condițiile detaliate ale prezentei cereri de propuneri, inclusiv prioritățile, pot fi găsite în Ghidul programului Erasmus+ la următoarea adresă de internet:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Ghidul programului Erasmus+ constituie parte integrantă din prezenta cerere de propuneri, iar condițiile de participare și finanțare exprimate în acesta se aplică în întregime prezentei cereri de propuneri.


(1)  Cu excepția activităților Jean Monnet, care sunt deschise cererilor prezentate de instituțiile de învățământ superior din întreaga lume.

(2)  Această sumă include fondurile pentru dimensiunea internațională a învățământului superior (267,7 milioane EUR în total).