2.8.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 252/4


O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației

(2014/C 252/03)

Image

Monedele euro destinate circulației au curs legal în toată zona euro. În vederea informării publicului și a tuturor părților care manipulează monedele, Comisia dă publicității caracteristicile modelelor noilor monede (1). În conformitate cu concluziile Consiliului din 10 februarie 2009 (2), statele membre din zona euro și țările care au încheiat cu Uniunea Europeană un acord monetar privind emiterea de monede euro pot emite monede euro comemorative destinate circulației, cu anumite condiții, printre care aceea de a nu folosi decât valoarea de 2 euro. Aceste monede au aceleași caracteristici tehnice ca celelalte monede de 2 euro, însă fața lor națională prezintă un model comemorativ cu o puternică semnificație la nivel național sau european.

Țara emitentă : Țările de Jos

Obiectul comemorării : Rămas-bun oficial de la fosta Regină Beatrix

Descrierea modelului : Pe partea interioară a monedei figurează efigia Regelui Willem-Alexander și efigia fostei Regine Beatrix. În stânga, în semicerc, se află inscripția „WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN”, iar în dreapta, tot în semicerc, apare inscripția „BEATRIX PRINSES DER NEDERLANDEN”. Între cele două inscripții, în partea superioară, figurează simbolul coroanei, iar în partea inferioară, marca directorului monetăriei și marca monetăriei; între acestea, se află anul emiterii, „2014”.

Inelul exterior al monedei conține cele douăsprezece stele ale drapelului european.

Volumul emisiunii : 1 milion

Data emisiunii : mai 2014


(1)  A se vedea JO C 373, 28.12.2001, p. 1, cu privire la fețele naționale ale tuturor monedelor emise în 2002.

(2)  A se vedea concluziile Consiliului Afaceri Economice și Financiare din 10 februarie 2009 și Recomandarea Comisiei din 19 decembrie 2008 privind orientările comune pentru fețele naționale ale monedelor euro și emiterea de monede euro destinate circulației (JO L 9, 14.1.2009, p. 52).