14.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 366/10


O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației

(2013/C 366/05)

Image

Fața națională a noii monede comemorative de 2 euro destinate circulației și emise de Finlanda

Monedele euro destinate circulației au curs legal în toată zona euro. În vederea informării publicului și a tuturor părților care manipulează monedele, Comisia dă publicității caracteristicile modelelor noilor monede (1). În conformitate cu concluziile Consiliului din 10 februarie 2009 (2), statele membre din zona euro și țările care au încheiat un acord monetar cu Uniunea Europeană privind emisiunea de monede euro pot emite monede euro comemorative destinate circulației, sub rezerva respectării anumitor condiții, printre care aceea de a folosi în acest scop numai valoarea de 2 euro. Aceste monede au aceleași caracteristici tehnice ca și celelalte monede de 2 euro, însă fața lor națională prezintă un model comemorativ cu o puternică semnificație la nivel național sau european.

Țara emitentă: Finlanda

Obiectul comemorării: Cea de a 125-a aniversare a nașterii scriitorului laureat al Premiului Nobel, F. E. SILLANPÄÄ

Descrierea modelului: Pe partea centrală a monedei este ilustrat portretul lui Sillanpää. În partea de sus, în semicerc, apare numele „F. E. SILLANPÄÄ”. În stânga, sunt gravate anul „1888” și simbolul monetăriei. În dreapta, sunt inscripționate anul „1964”, indicația țării emitente „FI” și anul emisiunii „2013”.

Aceasta este o monedă specială menită să comemoreze nașterea bunicului unei întregi națiuni. F. E. SILLANPÄÄ a fost un maestru al stilului care a îmbogățit literatura finlandeză cu o perspectivă aprofundată asupra relației dintre oameni și natură. El a fost distins cu Premiul Nobel în 1939, în special pentru operele „Sfânta mizerie” și „Silja sau O soartă zbuciumată”. Acest scriitor remarcabil a căpătat un renume național și mai mare datorită aparițiilor sale populare la radio și a cronicilor sale memorabile de Crăciun. După anii de război, maestrul scriitor a devenit „Taata” cu barbă lungă, bunicul neoficial al țării. Din amintirile sărbătorilor de Crăciun pe care le-a petrecut în copilărie s-a născut o tradiție foarte apreciată: întreaga națiune se strângea cu religiozitate în jurul aparatelor de radio, pentru a asculta istorisirile de Crăciun relaxante ale bunicului.

Inelul exterior al monedei conține cele douăsprezece stele ale drapelului european.

Volumul emisiunii: 1,5 milioane de monede

Data emisiunii: Noiembrie 2013


(1)  A se vedea JO C 373, 28.12.2001, p. 1, cu privire la fețele naționale ale tuturor monedelor emise în 2002.

(2)  A se vedea concluziile Consiliului Afaceri Economice și Financiare din 10 februarie 2009 și Recomandarea Comisiei din 19 decembrie 2008 privind orientările comune pentru fețele naționale ale monedelor euro și emiterea de monede euro destinate circulației (JO L 9, 14.1.2009, p. 52).