26.10.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 313/5


Desemnarea judecătorului care îl înlocuiește pe președinte în calitate de judecător delegat cu luarea măsurilor provizorii

2013/C 313/10

La 23 septembrie 2013, Tribunalul a decis, în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură, să îl desemneze pe domnul judecător Forwood pentru a-l înlocui pe președintele Tribunalului în caz de împiedicare sau de absență a acestuia, în calitate de judecător delegat cu luarea măsurilor provizorii pentru perioada cuprinsă între 23 septembrie 2013 și 31 august 2016.