27.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 223/2


O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației

2012/C 223/02

Image

Fața națională a noii monede comemorative de 2 euro destinate circulației și emise de Monaco

Monedele euro destinate circulației au curs legal în toată zona euro. În vederea informării publicului și a tuturor părților care manipulează monedele, Comisia dă publicității caracteristicile modelelor noilor monede (1). În conformitate cu concluziile Consiliului din 10 februarie 2009 (2), statele membre din zona euro și țările care au încheiat cu Comunitatea un acord monetar privind emiterea de monede euro pot emite monede euro comemorative destinate circulației, sub rezerva respectării anumitor condiții, printre care aceea de a folosi în acest scop numai moneda de 2 euro. Aceste monede au aceleași caracteristici tehnice ca și celelalte monede de 2 euro, însă fața lor națională prezintă un model comemorativ cu o puternică semnificație la nivel național sau european.

Țara emitentă: Monaco

Obiectul comemorării: 500 de ani de la obținerea suveranității principatului Monaco de către Lucien I GRIMALDI

Descrierea modelului: Pe partea interioară a monedei se poate vedea un portret al lui Lucien I GRIMALDI, reprezentat din profil stânga. Deasupra portretului apare textul „SOUVERAINETE DE MONACO”, sub forma unui arc dispus în interiorul marginii superioare a monedei, încadrat de anii „1512” și „2012”. La începutul și la finalul textului sunt gravate două detalii ornamentale. În partea de jos, portretul este încadrat în stânga și în dreapta de cornul abundenței, simbolul monetăriei „Monnaie de Paris”, și de „fleurette”, marca atelierului de gravură. Deasupra mărcii monetăriei figurează inscripția „Lucien Ier”.

Inelul exterior al monedei conține cele douăsprezece stele ale drapelului european.

Numărul de monede care urmează să fie emise:

Data emisiunii:


(1)  A se vedea JO C 373, 28.12.2001, p. 1, cu privire la fețele naționale ale tuturor monedelor emise în 2002.

(2)  A se vedea concluziile Consiliului Afaceri Economice și Financiare din 10 februarie 2009 și Recomandarea Comisiei din 19 decembrie 2008 privind orientările comune pentru fețele naționale ale monedelor euro și emiterea de monede euro destinate circulației (JO L 9, 14.1.2009, p. 52).