25.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 147/18


Cerere de propuneri 2012 – Exerciții în cadrul instrumentului financiar de protecție civilă și al mecanismului de protecție civilă

2012/C 147/04

1.

Direcția Generală Ajutor Umanitar și Protecție Civilă din cadrul Comisiei Europene lansează o cerere de propuneri în vederea identificării propunerilor de exerciții care pot fi eligibile pentru sprijin financiar în temeiul Deciziei 2007/162/CE, Euratom a Consiliului (1) de instituire a unui instrument financiar de protecție civilă, adoptată la 5 martie 2007, precum și în temeiul Deciziei 2007/779/CE, Euratom a Consiliului (2) de instituire a unui mecanism comunitar de protecție civilă (reformare), adoptată la 8 noiembrie 2007. Acest sprijin financiar va fi acordat sub formă de granturi.

2.

Domeniile avute în vedere, natura și conținutul propunerilor, precum și condițiile de finanțare sunt prevăzute în Ghidul solicitantului de granturi, în care sunt incluse, de asemenea, instrucțiuni detaliate privind locul și data de depunere a propunerilor. Ghidul solicitantului de granturi și formularele de cerere de grant aferente pot fi descărcate de pe site-ul Europa, la adresa:

http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/proposals_en.htm

3.

Propunerile trebuie trimise Comisiei la adresa menționată în Ghidul solicitantului de granturi, până la data de 16 iulie 2012. Acestea trebuie trimise prin poștă sau prin curier privat, cel târziu până la data de 16 iulie 2012 (dovada o constituie data expedierii, ștampila poștei sau data confirmării de depunere a propunerilor). De asemenea, propunerile pot fi depuse personal la o adresă specifică menționată în Ghidul solicitantului de granturi, cel târziu până la data de 16 iulie 2012 la ora 17.00 (dovada depunerii o constituie confirmarea de primire, datată și semnată de către funcționarul responsabil).

Propunerile trimise pe fax sau prin e-mail, cererile incomplete sau cererile trimise fragmentat nu vor fi acceptate.

4.

Procedura de acordare a granturilor se va derula după cum urmează:

primirea, înregistrarea și confirmarea primirii de către Comisie;

evaluarea propunerilor de către Comisie;

decizia de atribuire și notificarea solicitanților cu privire la rezultat.

Beneficiarii vor fi selecționați pe baza criteriilor stabilite în Ghidul solicitantului de granturi și în limitele bugetului disponibil.

În cazul aprobării de către Comisie, se încheie un acord de grant între Comisie și partea care a prezentat propunerea.

Procedura este strict confidențială.