Ordonanța Curții (Camera de admitere în principiu a recursurilor) din 15 iunie 2022 –
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO

(Cauza C‑121/22 P)

„Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Admiterea în principiu a recursurilor – Articolul 170b din Regulamentul de procedură al Curții – Chestiune importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Neadmitere în principiu a recursului”

1. 

Recurs – Regimul admiterii în principiu – Chestiune importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Sarcina probei

[Statutul Curții de Justiție, art. 58a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170a alin. (1) și art. 170b]

(a se vedea punctul 12)

2. 

Recurs – Regimul admiterii în principiu – Cerere de admitere în principiu a unui recurs – Cerințe de formă – Domeniu de aplicare/Întindere/Conținut

[Statutul Curții de Justiție, art. 58a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170a alin. (1) și art. 170b]

(a se vedea punctele 13-15)

3. 

Recurs – Regimul admiterii în principiu – Chestiune importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Cerere de admitere în principiu care nu demonstrează importanța chestiunii – Neadmitere în principiu

[Statutul Curții de Justiție, art. 58a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170a alin. (1) și art. 170b]

(a se vedea punctele 16-18 și 20-22)

4. 

Recurs – Regimul admiterii în principiu – Chestiune importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Controlul exercitat de Curte cu privire la aprecierea faptelor și a elementelor de probă – Excludere

[Statutul Curții de Justiție, art. 58a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170a alin. (1) și art. 170b]

(a se vedea punctul 19)

Dispozitivul

1) 

Nu admite în principiu recursul.

2) 

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi suportă propriile cheltuieli de judecată.