29.11.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 481/33


Acțiune introdusă la 20 septembrie 2021 – Pharmadom/EUIPO – Wellstat Therapeutics (WELLMONDE)

(Cauza T-601/21)

(2021/C 481/47)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Pharmadom (Boulogne-Billancourt, Franța) (reprezentant: M.-P. Dauquaire, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Wellstat Therapeutics Corp. (Rockville, Maryland, Statele Unite ale Americii)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul mărcii în litigiu: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale WELLMONDE – cererea de înregistrare nr. 16 152 803

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 23 iunie 2021 în cauza R 1776/2020-5

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

Motivul invocat

Încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.