11.7.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 266/27


Ordonanța Tribunalului din 7 aprilie 2022 – Essity Hygiene and Health/EUIPO (Reprezentarea unei frunze)

(Cauza T-364/21) (1)

(„Marcă a Uniunii Europene - Revocarea deciziei atacate - Dispariția obiectului litigiului - Nepronunțare asupra fondului”)

(2022/C 266/33)

Limba de procedură: suedeza

Părțile

Reclamantă: Essity Hygiene and Health AB (Göteborg, Suedia) (reprezentant: U. Wennermark, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) (reprezentanți: D. Hanf și A. Bosse, agenți)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a EUIPO din 31 martie 2021 (cauza R 2196/2017-1) privind o cerere de înregistrare a unui semn figurativ reprezentând o frunză ca marcă a Uniunii Europene.

Dispozitivul

1)

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei.

2)

Obligă Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 320, 9.8.2021.