18.9.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 329/21


Hotărârea Tribunalului din 12 iulie 2023 – Michele Vendrame/Comisia

(Cauza T-379/21) (1)

(„Acces la documente - Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 - Raport final al anchetei OLAF privind executarea unui contract de servicii finanțat de FED - Refuzul accesului - Excepție referitoare la protecția procesului decizional - Excepție referitoare la protecția obiectivelor activităților de inspecție, de anchetă și de audit - Prezumție generală - Obligația de motivare”)

(2023/C 329/30)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Michele Vendrame (Veneția, Italia) (reprezentant: R. Sciaudone, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Ehrbar și A. Spina, agenți)

Obiectul

Prin acțiunea întemeiată pe articolul 263 TFUE, reclamantul solicită anularea deciziei de Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) din 26 aprilie 2021, prin care acesta i-a refuzat accesul la raportul său final redactat ca urmare a anchetei OC/2019/0766/B4 și la anexele acestuia.

Dispozitivul

1)

Anulează decizia din 26 aprilie 2021, prin care Oficiu European de Luptă Antifraudă (OLAF) a refuzat accesul domnului Michele Vendrame la raportul său final, redactat ca urmare a anchetei OC/2019/0766/B4, și la anexele acestuia.

2)

Respinge în rest acțiunea.

3)

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată.


(1)   JO C 401, 4.10.2021.