2.8.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 310/12


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Rieti (Italia) la 26 mai 2021 – Procedură penală privind pe G.B., R.H.

(Cauza C-334/21)

(2021/C 310/16)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale di Rieti

Inculpații din procedura principală

G.B., R.H.

Întrebările preliminare

1)

Articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2002/58 (1), analizat în lumina articolelor 7, 8 și 11, precum și a articolului 52 alineatul (1) din Carta de la Nisa, și, de asemenea, în virtutea principiilor stabilite de [Curtea de Justiție a Uniunii Europene] în Hotărârea din 2 martie 2021 în cauza C-746/18, trebuie să fie interpretat în sensul că se opune unei legislații naționale, prevăzută la articolul 132 alineatul 3 din decreto legislativo n. 196/2003 (Decretul legislativ nr. 196/2003), care atribuie procurorului, organ care se bucură de garanții de independență și autonomie depline și totale, conform normelor din capitolul IV al Constituției italiene, competența de a dispune, prin intermediul unei ordonanțe motivate, obținerea datelor privitoare la trafic și a datelor privitoare la localizare, în scopul unei urmăriri penale?

2)

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, ar fi posibilă furnizarea de clarificări interpretative ulterioare privitoare la o eventuală aplicare neretroactivă a principiilor stabilite de Hotărârea din 2 martie 2021, cauza C-746/18, ținând seama de cerințele prioritare de securitate juridică în domeniul prevenției, constatării și combaterii formelor grave de criminalitate sau a amenințărilor la adresa securității?

3)

Articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2002/58, analizat în lumina articolelor 7, 8 și 11, precum și a articolului 52 alineatul (1) din Carta de la Nisa, în virtutea, de asemenea, a principiilor stabilite de [Curtea de Justiție a Uniunii Europene] prin Hotărârea din 2 martie 2021 în cauza C-746/18, trebuie să fie interpretat în sensul că se opune unei legislații naționale, prevăzută la articolul 132 alineatul 3 din decreto legislativo n. 196/2003 (Decretul legislativ nr. 196/2003), analizat în lumina articolului 267 alineatul 2 din Codice di procedura penale (Codul de procedură penală), care permite procurorului, în cazuri de urgență, obținerea imediată a datelor cu privire la traficul apelurilor telefonice, cu examinarea ulterioară și controlul din partea instanței competente?


(1)  Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO 2002, L 201, p. 37, Ediție specială, 13/vol. 36, p. 63).