28.6.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 252/5


Recurs introdus la 22 octombrie 2020 de Hochmann Marketing GmbH împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a șasea) din 23 ianuarie 2020 în cauza T-807/19, Hochmann Marketing GmbH/Comisia Europeană

(Cauza C-539/20 P)

(2021/C 252/07)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Hochmann Marketing GmbH (reprezentant: J. Jennings, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Prin Ordonanța din 6 mai 2021, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Camera a opta) a respins recursul ca vădit inadmisibil și a obligat recurenta să suporte propriile cheltuieli de judecată.