24.8.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 279/37


Cerere de decizie preliminară introdusă de Rayonen sad Lukovit (Bulgaria) la 15 iunie 2020 – VB/Glavna direktsia „Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto” kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

(Cauza C-262/20)

(2020/C 279/49)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Rayonen sad Lukovit

Părțile din procedura principală

Reclamant: VB

Pârâtă: Glavna direktsia „Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto” kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

Întrebările preliminare

1)

Protecția efectivă prevăzută la articolul 12 litera (a) din Directiva 2003/88/CE (1) impune ca durata normală a muncii de noapte a polițiștilor și a pompierilor să fie mai mică decât durata normală stabilită a serviciului de zi?

2)

Principiul egalității, consacrat la articolele 20 și 31 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, impune ca durata normală a muncii de noapte de șapte ore stabilită de dreptul național pentru lucrătorii din sectorul privat să se aplice și angajaților din sectorul public, inclusiv polițiștilor și pompierilor?

3)

Realizarea efectivă a obiectivului limitării duratei muncii de noapte, consacrat în considerentul (8) al Directivei 2003/88/CE, presupune ca dreptul național să stabilească în mod expres durata normală a muncii de noapte, inclusiv pentru angajații din sectorul public?


(1)  Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO 2003, L 299, p. 9, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 3).