20.5.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 172/42


Acțiune introdusă la 28 martie 2019 — Puma/EUIPO (SOFTFOAM)

(Cauza T-182/19)

(2019/C 172/56)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (reprezentant: M. Schunke, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Marca în litigiu: cererea de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative „SOFTFOAM” — cererea de înregistrare nr. 17 363 318

Decizia atacată: Decizia Camerei a doua de recurs a EUIPO din 8 ianuarie 2019 în cauza R 1399/2018-2

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor efectuate în fața camerei de recurs.

Motivul invocat

încălcarea articolului 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.