2.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 406/18


Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichtshof (Austria) la 25 septembrie 2019 – Admiral Sportwetten GmbH și alții

(Cauza C-711/19)

(2019/C 406/25)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurente: Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG, AKO Gastronomiebetriebs GmbH

Autoritate intimată: Magistrat der Stadt Wien

Întrebările preliminare

1)

Articolul 1 din Directiva (UE) 2015/1535 (1) a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale trebuie interpretat în sensul că dispozițiile Legii privind taxa pe terminalele de pariuri din Viena care instituie o taxă pe deținerea de terminale de pariuri ar trebui calificate drept „reglementări tehnice” în sensul dispoziției menționate?

2)

Omiterea comunicării dispozițiilor Legii vieneze privind taxa pe terminalele de pariuri în sensul Directivei (UE) 2015/1535 împiedică perceperea unei taxe precum taxa pe terminalele de pariuri?


(1)  JO 2015, L 241, p. 1.