25.11.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/33


Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour d'appel de Mons (Belgia) la 18 septembrie 2019 – Ryanair Ltd/PJ

(Cauza C-687/19)

(2019/C 399/38)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour d'appel de Mons

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Ryanair Ltd

Pârât: PJ

Întrebările preliminare

Articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 889/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 mai 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2027/97 al Consiliului privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente (1) și, în consecință, articolul 17 alineatul 1 din Convenția de la Montreal din 28 mai 1999 pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional trebuie interpretate în sensul că se opun ca o vătămare de tip psihic, cum ar fi un stres posttraumatic, să facă obiectul unei despăgubiri în temeiul acestor dispoziții?


(1)  JO 2002, L 140, p. 2, Ediție specială, 07/vol. 9, p. 146.