27.5.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 182/8


Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 5 februarie 2019 — Rieco SpA/Comune di San Vito Chietino, Ecolan SpA

(Cauza C-91/19)

(2019/C 182/10)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Apelantă: Rieco SpA

Intimate: Comune di San Vito Chietino, Ecolan SpA

Întrebările preliminare

1)

Dreptul Uniunii Europene (în special principiul libertății administrative a autorităților publice și principiul echivalenței substanțiale între diversele modalități de atribuire și de gestionare a serviciilor în interesul autorităților publice) se opune unei reglementări naționale (cum este cea de la articolul 192 alineatul 2 din Codul achizițiilor publice, Decretul legislativ nr. 50 din 2016) care plasează atribuirile in house pe un plan subordonat și excepțional în raport cu atribuirile prin procedură de cerere de ofertă: i) permițând astfel de atribuiri numai în cazul în care s-a demonstrat disfuncționalitatea pieței relevante și ii) obligând în orice caz administrația care intenționează să efectueze o atribuire prin delegare interorganică să furnizeze o motivare specifică cu privire la beneficiile pentru colectivitate asociate unei asemenea forme de atribuire?

2)

Dreptul Uniunii Europene [în special articolul 12 alineatul (3) din Directiva 2014/24/UE (1), referitor la atribuirea in house în regim de control similar exercitat în comun de mai multe administrații] se opune unei reglementări naționale (cum este cea de la articolul 4 alineatul 1 din Textul unic privind societățile filiale — Decretul legislativ nr. 175 din 2016) care împiedică o administrație publică să achiziționeze de la alte administrații o cotă de participare (care nu este însă adecvată pentru a garanta controlul sau blocarea) la un organism cu participare multiplă, în cazul în care o astfel de administrație intenționează totuși să dobândească în viitor o poziție de control exercitat în comun și, prin urmare, posibilitatea de a efectua atribuiri directe în favoarea organismului cu participare multiplă?


(1)  Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).