13.5.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 164/7


Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 7 ianuarie 2019 — Azienda ULSS n. 6 Euganea/Pia Opera Croce Verde Padova

(Cauza C-11/19)

(2019/C 164/08)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Apelantă: Azienda ULSS n. 6 Euganea

Intimată: Pia Opera Croce Verde Padova

Întrebările preliminare

1)

În cazul în care ambele părți sunt entități publice, considerentul (28) al Directivei 2014/24/UE (1), articolul 10 și articolul 12 alineatul (4) din aceasta se opun aplicabilității articolului 5 coroborat cu articolele 1, 2, 3 și 4 din Legea regiunii Veneto nr. 26/2012, în temeiul parteneriatului public-public prevăzut la articolul 12 alineatul (4) menționat anterior, la articolul 5 alineatul 6 din Decretul legislativ nr. 50/2016 și la articolul 15 din Legea nr. 241/1990?

2)

În cazul în care ambele părți sunt entități publice, considerentul (28) al Directivei 2014/24/UE, articolul 10 și articolul 12 alineatul (4) din aceasta se opun aplicabilității dispozițiilor Legii regiunii Veneto nr. 26/2012, în temeiul parteneriatului public-public prevăzut la articolul 12 alineatul (4) menționat anterior, la articolul 5 alineatul 6 din Decretul legislativ nr. 50/2016 și la articolul 15 din Legea nr. 241/1990, în sensul limitat că obligă autoritatea contractantă să indice motivele alegerii de a atribui serviciul de transport sanitar obișnuit prin procedură de cerere de ofertă, iar nu prin atribuire directă prin convenție?


(1)  Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).