16.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 134/23


Acțiune introdusă la 6 februarie 2018 – Torro Entertainment/EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

(Cauza T-63/18)

(2018/C 134/33)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Torro Entertainment (Plovdiv, Bulgaria) (reprezentant: A. Kostov, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Spania)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul mărcii în litigiu: reclamanta

Marca în litigiu: cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative „TORRO Grande Meat in Style” – cererea de înregistrare nr. 14 744 452

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a doua de recurs a EUIPO din 20 decembrie 2017 în cauza R 1776/2017-2

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate în măsura în care prin aceasta se respinge calea de atac împotriva deciziei diviziei de opoziție;

obligarea EUIPO și a Grupo Osborne S.A. la plata cheltuielilor de judecată efectuate de „Torro Entertainment” Ltd. în cadrul procedurii din fața Tribunalului, precum și a celor efectuate în cadrul căii de atac și al procedurii de opoziție.

Motivele invocate

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 2017/1001;

încălcarea obligației de motivare și a obligației de diligență.