5.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/23


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunalul Ilfov (România) la data de 13 august 2018 – EP / FO

(Cauza C-530/18)

(2018/C 399/32)

Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Tribunalul Ilfov

Părţile din acţiunea principală

Reclamantă: EP

Pârât: FO

Întrebările preliminare

1)

Articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti (1) trebuie interpretat în sensul că acesta instituie o excepţie de la regula de competenţă a instanţei naţionale unde copilul are domiciliul în fapt?

2)

Articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti trebuie interpretat în sensul că constituie criterii care arată o legătură specială pe care copilul o are cu Franţa (criteriile enunţate de partea litigantă fiind următoarele: copilul este născut în Franţa, are un tată cetăţean francez, are familia de sânge constând în două surori şi un frate, o nepoată (fiica surorii sale), bunicul patern, actuala prietenă a tatălui şi fiica lor minoră în Franţa, în România neavând nicio rudă din partea mamei, merge la şcoala franceză, educaţia şi mentalitatea copilului au fost întotdeauna franceze, limba vorbită în casă între părinţi şi între părinţi şi copil era întotdeauna limba franceză), astfel că instanţa naţională trebuie să constate că instanţa din Franţa este mai bine plasată?

3)

Articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti trebuie interpretat în sensul că diferenţele de procedură dintre legislaţiile celor două ţări, cum ar fi judecarea procesului fără prezenţa publicului, de către judecători specializaţi, servesc interesului superior al copilului în sensul acestor dispoziţii legale de drept comunitar?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (JO 2003, L 338, p.1, Ediţie specială, 19/vol. 6, p. 183).