201807060041993992018/C 259/372932018CJC25920180723RO01ROINFO_JUDICIAL20180426262722

Cauza C-293/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spania) la 26 aprilie 2018 – Sindicato Nacional de CCOO de Galicia/Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega


C2592018RO2620120180426RO0037262272

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spania) la 26 aprilie 2018 – Sindicato Nacional de CCOO de Galicia/Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

(Cauza C-293/18)

2018/C 259/37Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Părțile din procedura principală

Reclamant: Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Pârâte: Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

Întrebările preliminare

1)

Trebuie să se considere că lucrătorii angajați în conformitate cu articolul 20 din Legea nr. 14/2011 din 1 iunie 2001 privind știința, tehnologia și inovația intră în domeniul de aplicare al Acordului-cadrul privind munca pe durată determinată încheiat între CES, UNICE și CEEP, care a condus la adoptarea Directivei 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 ( 1 )?

2)

Indemnizația pentru încetarea contractelor de muncă trebuie considerată o condiție de încadrare în muncă în sensul clauzei 4 din acordul-cadru?

3)

În cazul unor răspunsuri afirmative, încetarea contractului de muncă al lucrătorilor angajați în conformitate cu Legea nr. 14/2011 din 1 iunie 2001 privind știința, tehnologia și inovația și încetarea contractului de muncă pe durată nedeterminată din motive obiective, realizată în conformitate cu articolul 52 din Statutul lucrătorilor, trebuie considerate comparabile?

4)

În cazul unui răspuns afirmativ, există vreun motiv legal pentru diferențele respective?


( 1 ) Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP (JO 1999, L 175, p. 43, Ediție specială, 05/vol. 5, p. 129).