201806290191986782018/C 249/152672018CJC24920180716RO01ROINFO_JUDICIAL20180417101122

Cauza C-267/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Bucureşti (România) la data de 17 aprilie 2018 – Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA / Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA


C2492018RO1020120180417RO0015102112

Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Bucureşti (România) la data de 17 aprilie 2018 – Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA / Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

(Cauza C-267/18)

2018/C 249/15Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Curtea de Apel Bucureşti

Părţile din acţiunea principală

Reclamantă: Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA

Pârâtă: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

Întrebarea preliminară

Articolul 57 alineatul (4) litera (g) din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE ( 1 ) poate fi interpretat în sensul că rezilierea unui contract de achiziţii publice, pe motivul că ar fi fost subcontractată o parte din lucrare fără autorizarea autorităţii contractante, se circumscrie unei deficienţe semnificative sau persistente la îndeplinirea unei cerinţe de fond prevăzute de un contract de achiziţii publice anterior care să conducă la excluderea unui operator economic de la participarea la o procedură de achiziţie publică?


( 1 ) JO 2014 L 94, p. 65