201806010261917492018/C 211/182052018CJC21120180618RO01ROINFO_JUDICIAL20180320151511

Cauza C-205/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Piteşti (România) la data de 20 martie 2018 – Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă / Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea


C2112018RO1510120180320RO0018151151

Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Piteşti (România) la data de 20 martie 2018 – Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă / Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

(Cauza C-205/18)

2018/C 211/18Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Curtea de Apel Piteşti

Părţile din acţiunea principală

Apelanți: Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă

Pârât: Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

Întrebarea preliminară

Dacă articolele 114 alineatul (3), 151 și 153 TFUE, precum și prevederile Directivei-cadru 89/391/CEE ( 1 ) și ale directivelor individuale subsecvente trebuie interpretate ca opunându-se instituirii de către un stat membru a unor termene și proceduri care lipsesc de accesul la justiție pentru încadrarea locurilor de muncă în condiții speciale, cu consecința împiedicării lucrătorilor nou-angajați de a le fi recunoscute drepturile la securitate și sănătate în muncă ce derivă din stabilirea acestor condiții conform reglementărilor naționale.


( 1 ) Directiva Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (JO 1989 L 183, p. 1, Ediție specială 05/vol. 2, p. 88)