28.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 182/11


Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank Noord Nederland (Țările de Jos) la 1 martie 2018 – HQ, pro se și în calitate de reprezentant legal al copilului său minor IP, JO/Aegean Airlines SA

(Cauza C-163/18)

(2018/C 182/12)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank Noord-Nederland

Părțile din procedura principală

Reclamanți: HQ, pro se și în calitate de reprezentant legal al copilului său minor IP, JO

Pârâtă: Aegean Airlines SA

Întrebările preliminare

1)

Articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul nr. 261/2004 (1) trebuie interpretat în sensul că un pasager care, în temeiul Directivei 90/[314]/CEE (2) privind pachetele de servicii pentru călătorii (transpusă în dreptul național), are dreptul să solicite tour operatorului său rambursarea costului biletului său, nu mai poate solicita o rambursare din partea transportatorului aerian?

2)

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1, un pasager poate totuși să solicite din partea transportatorului aerian rambursarea costului biletului său, dacă este plauzibil că tour operatorul său, în cazul în care acesta ar fi ținut răspunzător, se află în incapacitate financiară de a rambursa efectiv costul biletului, iar tour operatorul nu a luat nicio măsură de garanție pentru a asigura rambursarea?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218).

(2)  Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite (JO 1990, L 158, p. 59, Ediție specială, 13/vol. 9, p. 248).