20.5.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 172/27


Ordonanța președintelui Curții din 8 februarie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Amsterdam — Țările de Jos) — A, B/C

(Cauza C-750/18) (1)

(2019/C 172/38)

Limba de procedură: neerlandeza

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 93, 11.3.2019.