20.5.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 172/26


Ordonanța președintelui Curții din 11 februarie 2019 — Comisia Europeană/Republica Slovacă

(Cauza C-614/18) (1)

(2019/C 172/35)

Limba de procedură: slovaca

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 445, 10.12.2018.