18.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 437/40


Acțiune introdusă la 14 octombrie 2017 – Motex/Comisia

(Cauza T-713/17)

(2017/C 437/48)

Limba de procedură: maghiara

Părțile

Reclamantă: MOTEX Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Esztergom-Kertváros, Ungaria) (reprezentant: L. Szabó, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

cu titlu principal, constatarea faptului că decizia Comisiei SA.29432 – CP 290/2009 – Ungaria – „Ajutor pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap, presupus nelegal din cauza caracterului discriminatoriu al reglementării” din 20 iulie 2011 și decizia Comisiei SA.45498 (FC/2016) – „Plângere formulată de OPS Újpest-lift Kft. cu privire la ajutoarele de stat acordate între anul 2006 și anul 2012 în favoarea întreprinderilor care încadrează în muncă lucrători cu handicap” din 25 ianuarie 2017 (denumite în continuare „deciziile atacate”) nu declară ajutorul de stat compatibil în temeiul articolului 107 alineatul (1) TFUE.

cu titlu subsidiar, constatarea faptului că deciziile atacate nu constituie acte juridice cu forță obligatorie pentru reclamantă în cadrul acțiunii în despăgubire pentru prejudicii formulate de aceasta împotriva Emberi Erőforrások Minisztériuma (Ministerul Resurselor Umane, Ungaria) și aflată pe rolul Fővárosi Törvényszék (Curtea din Budapesta-Capitală, Ungaria) sub numărul 18. G. 40.399/2017 și că, pentru acest motiv, reclamanta nu este afectată în mod direct și individual, întrucât își întemeiază cererea de despăgubire pe încălcarea articolului 107 alineatul (1) TFUE, iar nu pe încălcarea articolului 107 alineatul (3) TFUE.

în cazul în care deciziile atacate ar fi calificate ca acte juridice cu forță obligatorie pentru reclamantă în cadrul acțiunii în despăgubire pentru prejudicii întemeiate pe încălcarea articolului 107 alineatul (1) TFUE, constatarea nulității deciziilor atacate, întrucât ajutorul de stat acordat de autoritățile maghiare încalcă articolul 107 alineatul (1) TFUE.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii sale, reclamanta a invocat câte un temei juridic pentru fiecare concluzie.

1.

Temeiul juridic pentru prima concluzie

Deciziile atacate nu declară ajutorul de stat compatibil în temeiul articolului 107 alineatul (1) TFUE; pentru acest motiv, deciziile menționate nu constituie acte juridice cu forță obligatorie în contextul acțiunii în despăgubire pentru prejudicii formulate de reclamantă împotriva Emberi Erőforrások Minisztériuma (Ministerul Resurselor Umane, Ungaria) în fața Fővárosi Törvényszék (Curtea din Budapesta-Capitală, Ungaria).

2.

Temeiul juridic pentru a doua concluzie

În deciziile atacate, Comisia nu a declarat compatibilitatea ajutorului de stat în temeiul articolului 107 alineatul (1) TFUE invocat de reclamantă, ci în temeiul articolului 107 alineatul (3) TFUE. În consecință, aceste decizii nu prezintă relevanță în legătură cu temeiul juridic al cererii formulate în cadrul acțiunii în despăgubire pentru prejudicii care se află pe rolul Fővárosi Törvényszék (Curtea din Budapesta-Capitală, Ungaria) și nu constituie acte juridice cu forță obligatorie pentru reclamantă.

3.

Temeiul juridic pentru a treia concluzie

Potrivit reclamantei, deciziile atacate sunt nule întrucât autoritățile maghiare au acordat un ajutor de stat nelegal care încalcă articolul 107 alineatul (1) TFUE și cu privire la care Comisia ar fi trebuit să fie informată, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) TFUE. În susținerea nelegalității ajutorului, reclamanta a invocat Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) [TFUE] (1) și Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor [107 TFUE] și [108 TFUE] (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare) (2).


(1)  JO 2016, C 262 , p. 1.

(2)  JO 2008, L 214, p. 3.