18.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 437/37


Acțiune introdusă la 13 octombrie 2017 – M-Sansz/Comisia

(Cauza T-709/17)

(2017/C 437/45)

Limba de procedură: maghiara

Părțile

Reclamantă: M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (Pécs, Ungaria) (reprezentant: L. Szabó, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

Cu titlu principal, declararea nestabilirii, prin Decizia Comisiei SA.29432 — CP 290/2009 — Ungaria — „Ajutor pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap, pretins ilegal din cauza caracterului discriminator al reglementării” din 20 iulie 2011 și prin Decizia Comisiei SA.45498 (FC/2016) — „Denunțul OPS Újpest-lift Kft. în raport cu ajutoarele de state acordate între 2006 și 2012 în favoarea întreprinderilor care angajează lucrători cu handicap” din 25 ianuarie 2017, (denumite în continuare „deciziile atacate”), a incompatibilității ajutorului de stat în temeiul articolului 107 alineatul (1) TFUE;

în subsidiar, declararea caracterului neobligatoriu din punct de vedere juridic pentru reclamantă al deciziilor atacate, în cadrul procedurii de despăgubire pentru daune și prejudicii, declanșată de această parte împotriva Emberi Erőforrások Minisztériuma (ministerul muncii, Ungaria), înregistrată cu numărul 23. P. 25.843/2016 pe rolul Fővárosi Törvényszék (Curtea din Budapesta-Capitală) și a faptului că, din acest motiv, reclamanta nu este o parte afectată în mod direct și individual dat fiind că își întemeiază pretenția de despăgubire pe încălcarea articolului 107 alineatul (1) TFUE, iar nu pe încălcarea articolului 107 alineatul (3) TFUE;

în cazul în care deciziile atacate trebuie calificate drept acte obligatorii din punct de vedere juridic pentru reclamantă în cadrul procedurii de despăgubire pentru daune și prejudicii, întemeiată pe încălcarea articolului 107 alineatul (1) TFUE, declararea nulității deciziilor atacate, având în vedere că ajutorul de stat acordat de autoritățile maghiare încalcă articolul 107 alineatul (1) TFUE.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un temei juridic pentru fiecare capăt de cerere.

1.

Temeiul juridic al primului capăt de cerere

Deciziile atacate nu declară compatibilitatea ajutorului de stat în temeiul articolului 107 alineatul (1) TFUE; din acest motiv, respectivele decizii nu constituie acte obligatorii din punct de vedere juridic în contextul procedurii de despăgubire pentru daune și prejudicii, declanșată de reclamantă împotriva Emberi Erőforrások Minisztériuma (ministerul muncii, Ungaria), pe rolul Fővárosi Törvényszék (Curtea din Budapesta-Capitală).

2.

Temeiul juridic al celui de al doilea capăt de cerere

În deciziile atacate, Comisia a declarat compatibilitatea ajutorului de stat nu pe temeiul articolului 107 alineatul (1) TFUE, ci pe temeiul articolului 107 alineatul (3) TFUE. Prin urmare, respectivele decizii sunt irelevante în raport cu temeiul juridic al cererii formulate în procedura de despăgubire pentru daune și prejudicii, pendinte în fața Fővárosi Törvényszék (Curtea din Budapesta-Capitală) și nu constituie acte obligatorii din punct de vedere juridic pentru reclamantă.

3.

Temeiul juridic al celui de al treilea capăt de cerere

În opinia reclamantei, deciziile atacate sunt nule întrucât autoritățile maghiare au acordat un ajutor de stat ilegal care încalcă articolul 107 alineatul (1) TFUE și cu privire la care, în temeiul prevederilor articolului 108 alineatul (3) TFUE, Comisia ar fi trebuit informată. Pentru a fundamenta caracterul ilegal al ajutorului, reclamanta invocă Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) [TFUE] (1) și Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor [107 TFUE] și [108 TFUE] (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare) (2)


(1)  JO 2016, C 262, p. 1.

(2)  JO 2008, L 214, p. 3.